Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Organisation unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 10/23/2022 10:18:58 AM 20221023101858 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 10/18/2022 11:51:36 AM 20221018115136 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 6/15/2022 1:40:46 PM 20220615134046 Open >>
Väylävirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 12/31/2025 12:00:00 AM 20251231000000 Open >>
Vimana Oy 195071 ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 8/28/2022 12:00:00 AM 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 12/31/2021 12:00:00 AM 20211231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 12/31/2027 12:00:00 AM 20271231000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Väylävirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 12/31/2022 12:00:00 AM 20221231000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 4/30/2022 12:00:00 AM 20220430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS (001790) Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon lai 1/31/2023 12:00:00 AM 20230131000000 Open >>
Vimana Oy 195069 Tietoturvakonsultointiin ja auditointiin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Maahanmuuttovirasto 212448 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai 8/9/2021 12:00:00 AM 20210809000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 12/31/2024 12:00:00 AM 20241231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 7/2/2021 12:00:00 PM 20210702120000 Open >>


Other notices

IdentifierOrganisation unitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
215732 Veikkaus Oy
This is REQUEST FOR INFORMATION This is a prior information notice (request for information) ...
1/22/2019 12:00:00 AM20190122000000 Open >>
210512 Ulkoministeriö
Puitesopimuksen piiriin kuuluvien toimeksiantojen kohteina ovat Suomen valtion omistamien ja vuok...
1/22/2019 12:00:00 PM20190122120000 Open >>
UUDELY/11172/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää pumppaamoiden hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimimaan...
1/22/2019 1:00:00 PM20190122130000 Open >>
KASELY/1466/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää tievalaistuksen hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimima...
1/22/2019 1:00:00 PM20190122130000 Open >>
KESELY/2334/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää pumppaamoiden hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimimaan...
1/22/2019 1:00:00 PM20190122130000 Open >>
LIVI/6192/02.01.01/2018 Väylävirasto
LIVI/6192/02.01.01/2018 / Tampere-Orivesi kiskonvaihto
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hanke sisältää rataosan Tampere ― Orivesi välin eteläisen raiteen kiskonvaihdon. Kohde sijaitsee ...
1/22/2019 1:00:00 PM20190122130000 Open >>
LAPELY/4024/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakka sisältää : Valtatielle 21 (Tor...
1/22/2019 1:00:00 PM20190122130000 Open >>
EPOELY/2355/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
1/22/2019 1:00:00 PM20190122130000 Open >>
LAPELY/3633/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
1/22/2019 1:00:00 PM20190122130000 Open >>
VARELY/2796/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
1/22/2019 1:00:00 PM20190122130000 Open >>
POSELY/120/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
1/22/2019 1:00:00 PM20190122130000 Open >>
214885 (3750/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
Tutkimusinfrastruktuuripalvelu (INFRA) – yksikön keskeinen tehtävä on vastata Luken tutkimusainei...
1/22/2019 2:00:00 PM20190122140000 Open >>
KA/23769/02.07.00/2018 Hanki-palvelu
The National Archives of Finland is purchasing a scanning solution including scanners, other hard...
1/23/2019 10:00:00 AM20190123100000 Open >>
KASELY/20/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
1/23/2019 12:00:00 PM20190123120000 Open >>
KASELY/19/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
1/23/2019 12:00:00 PM20190123120000 Open >>
KASELY/1516/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
1/23/2019 12:00:00 PM20190123120000 Open >>
SEN/2499/2018 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on Käyttäjäpalautepalvelun tuottaminen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukais...
1/23/2019 12:00:00 PM20190123120000 Open >>
001794A Hansel Oy
Kilpailutuksen kohteena on mobiilipäätelaitteet (mm. matkapuhelimet ja tabletit ), niiden lisälai...
1/23/2019 12:00:00 PM20190123120000 Open >>
001794B Hansel Oy
Kilpailutuksen kohteena on Virve-päätelaitteet, niiden lisälaitteet, lisätarvikkeet sekä palvelut...
1/23/2019 12:00:00 PM20190123120000 Open >>
VARELY/3047/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Varsinais-Suomen Ely-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta ajalla 1.7...
1/23/2019 1:00:00 PM20190123130000 Open >>
LAPELY/4094/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/4094/2018 / “Teollisuusmätsi” - Yrityslähtöisesti suunniteltu rekrytoiva koulutusohjelma teollisuuden aloille
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
“Teollisuusmätsi” - Yrityslähtöisesti suunniteltu rekrytoiva koulutusohjelma teollisuuden aloille...
1/23/2019 1:00:00 PM20190123130000 Open >>
LIVI/8705/02.01.01/2018 Väylävirasto
LIVI/8705/02.01.01/2018 / Särkilahden alikulkusillan korjausurakka
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Särkilahden aks korjaus tilaajan toimittamien suunnitelmien mukaisesti.
1/23/2019 1:00:00 PM20190123130000 Open >>
Reg. no. 836/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
VTT is seeking partners to help us prove the value of design through executing on early projects ...
1/24/2019 12:00:00 PM20190124120000 Open >>
212732 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy on toteuttamassa rakennusurakkaa, jossa kohteena opetusravintolatilat.
1/24/2019 12:00:00 PM20190124120000 Open >>
215347 Oulun yliopisto
215347 / Ohjelmointi- ja robotiikkakerho
Kansallinen hankintailmoitus
Ohjelmointi- ja robotiikkakerhon järjestäminen: 1) Yliopiston opiskelijoille ja lukioikäisille k...
1/24/2019 3:00:00 PM20190124150000 Open >>
UUDELY/171/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
1/25/2019 12:00:00 PM20190125120000 Open >>
UUDELY/170/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
1/25/2019 12:00:00 PM20190125120000 Open >>
UUDELY/169/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
1/25/2019 12:00:00 PM20190125120000 Open >>
UUDELY/163/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
1/25/2019 12:00:00 PM20190125120000 Open >>
UUDELY/162/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
1/25/2019 12:00:00 PM20190125120000 Open >>
UUDELY/158/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
1/25/2019 12:00:00 PM20190125120000 Open >>
UUDELY/157/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
1/25/2019 12:00:00 PM20190125120000 Open >>
216037 Ulkoministeriö
Restricted procedure 216037 / Catering-palvelu ulkoministeriön tilaisuuteen
Kansallinen hankintailmoitus
Invitation to participate
Ulkoministeriö järjestää keväällä/kesällä kokouksen Rovaniemellä, johon osallistuu useita satoja ...
1/25/2019 12:00:00 PM20190125120000 Open >>
Kela 34/43/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Jyväskylän Vivecan toimitilan siivouspalvelu osoitteessa: Jyväskylän...
1/25/2019 12:00:00 PM20190125120000 Open >>
203981 Veikkaus Oy
Veikkaus Oy (jäljempänä myös "hankintayksikkö" tai "Veikkaus") pyytää tarjouksia puitejärjestelyy...
1/25/2019 12:00:00 PM20190125120000 Open >>
LIVI/9266/02.01.07/2018 Väylävirasto
Eri tietolähteistä saatavien turvallisuuspoikkeama- ja vaararekisteritietojen luokittelu-, analys...
1/25/2019 1:00:00 PM20190125130000 Open >>
LIVI/8700/02.01.12/2018 Väylävirasto
PPP-mallilla (Public Private Partnership) toteutettavan Hailuodon kiinteän yhteyden hankinnan val...
1/25/2019 1:00:00 PM20190125130000 Open >>
217976 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
1/25/2019 3:00:00 PM20190125150000 Open >>
2867/02 10 01 00 05/2018 Luonnonvarakeskus
Tällä kilpailutuksella LUKE hakee kromatografista laitteistokokonaisuutta, joka vastaa LUKE:n tar...
1/25/2019 3:00:00 PM20190125150000 Open >>
214961 Business Finland Oy
214961 / PR Agency in the target market: UAE
Kansallinen hankintailmoitus
Business Finland Oy is looking for dynamic PR services for Finland at Dubai Expo 2020 –project wi...
1/27/2019 4:00:00 PM20190127160000 Open >>
LAPELY/19/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/19/2019 / Työnhakupalvelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Palvelun tavoitteena on auttaa asiakasta varmistamaan omat työnhakutaitonsa ja –tietonsa, työnhak...
1/27/2019 11:59:00 PM20190127235900 Open >>
3913/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitos kilpailuttaa ja hankkii sosiaalisen median julkaisujärjestelmä...
1/28/2019 8:00:00 AM20190128080000 Open >>
217619 Keskusrikospoliisi
Restricted procedure EU contract notice 217619 / Tutkintaohjelmistojen ja niiden lisenssien toimittaminen palveluineen
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena ovat liitteessä 1 esitettyjen Asiakkaalla ja toimipisteillä käytössä olevien v...
1/28/2019 10:00:00 AM20190128100000 Open >>
ESAELY/24/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
1/28/2019 12:00:00 PM20190128120000 Open >>
001371 Hansel Oy
Puitejärjestelyn hankinnan kohteena ovat vaativiin ympäristöolosuhteisiin tarkoitetut ruggeroidut...
 20190128120000 Open >>
215696 Lappeenrannan teknillinen yliopisto
1/28/2019 12:00:00 PM20190128120000 Open >>
306/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 306/331/2018 / Lasten ja nuorten toimintaterapia (yksilö), Kelan Keskinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilötoimintaterapi...
1/28/2019 1:00:00 PM20190128130000 Open >>
305/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 305/331/2018 / Lasten ja nuorten toimintaterapia (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilötoimintaterapi...
1/28/2019 1:00:00 PM20190128130000 Open >>
308/331/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilötoimintaterapi...
1/28/2019 1:00:00 PM20190128130000 Open >>
307/331/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilötoimintaterapi...
1/28/2019 1:00:00 PM20190128130000 Open >>
Kela 304/331/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilötoimintaterapi...
1/28/2019 1:00:00 PM20190128130000 Open >>
Kela 299/331/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapian ...
1/28/2019 1:00:00 PM20190128130000 Open >>
300/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 300/331/2018 / Lasten ja nuorten fysioterapia (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapian ...
1/28/2019 1:00:00 PM20190128130000 Open >>
302/331/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapian ...
1/28/2019 1:00:00 PM20190128130000 Open >>
303/331/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapian ...
1/28/2019 1:00:00 PM20190128130000 Open >>
301/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 301/331/2018 / Lasten ja nuorten fysioterapia (yksilö), Kelan Keskinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapian ...
1/28/2019 1:00:00 PM20190128130000 Open >>
LIVI/6782/02.01.00/2018 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelman laatiminen. Tarkemmin tehtävä on ku...
1/28/2019 1:00:00 PM20190128130000 Open >>
LIVI/8701/02.01.12/2018 Väylävirasto
PPP-mallilla (Public Private Partnership) toteutettavan Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen tarjou...
1/28/2019 1:00:00 PM20190128130000 Open >>
3337/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Framework agreement EU contract notice 3337/2018 / MAASTOPUKU M05
EU-jälki-ilmoitus
Hankinta koskee M05 maastopukujen puitejärjestelyä vuosille 2018 - 2021. Vuosittainen arvioit...
 20190128140000 Open >>
LIVI/8478/02.01.10/2017 Väylävirasto
Liikennevirasto hankkii tutkimuskonsultteja Helsinki-Turku nopean junayhteyden välin Espoo - Salo...
 20190128140000 Open >>
LIVI/4789/02.01.10/2018 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Espoo-Salo oikoradan yleis- ja ratasuunnitelmaa varten tehtävät mittaus- ...
 20190128150000 Open >>
176573 Vankiterveydenhuollon yksikkö
EU contract notice 176573 / Potilastietojärjestelmä Vankiterveydenhuollon yksikköön
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH) pyytää kiinnostuneita toimittajia tai toimittajien yhteenlii...
1/28/2019 3:00:00 PM20190128150000 Open >>
135309 Kansaneläkelaitos
Kela is procuring Hortonworks HDP Enterprise Plus support services.
1/28/2019 4:00:00 PM20190128160000 Open >>
Kela 7/42/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena ovat vuoden 2020 äitiyspakkauksen tuotteet. Äitiyspakkaus sisältää noin 50...
1/28/2019 4:00:00 PM20190128160000 Open >>
1815/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on ulkoaluetyöt Kouvolan palveluyksikön toimialueella Lappeenrannassa, joiden ...
1/30/2019 10:00:00 AM20190130100000 Open >>
YLE20180049 Yleisradio Oy
Framework agreement EU contract notice YLE20180049 / CDN services
EU-hankintailmoitus
Finnish Broadcasting Company, "Yle", invites You to take part in a tender competition for CDN ser...
1/30/2019 12:00:00 PM20190130120000 Open >>
YLE20180044 Yleisradio Oy
Yle (Yleisradio Oy) pyytää tarjouksia 1-kameratuotannon objektiiveista lisätarvikkeineen. Yle käy...
1/30/2019 12:00:00 PM20190130120000 Open >>
LAPELY/3303/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka sisältää; - jalkakäytävien korjauksia ja päällystämisiä - Inarin Lapin vesi Oy:n vesi- j...
1/30/2019 1:00:00 PM20190130130000 Open >>
216577 Åbo Akademi
Åbo Akademi pyytää tarjousta uuden viestinnällisen intranetin suunnittelusta, toteutuksesta sekä ...
1/30/2019 2:00:00 PM20190130140000 Open >>
216557 Rikosseuraamuslaitos
Tämä on pelkkä ennakkoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tulevan hankinnan k...
 20190131000000 Open >>
KASELY/1362/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusopimuksen tarkoituksena on varmistaa sopimusalueen telematikkajärjestelmien tekninen toim...
 20190131103000 Open >>
216907 Vimana Oy
1/31/2019 12:00:00 PM20190131120000 Open >>
Dnro 16/451/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Malmin toimiston muutostyöt osoitteessa Soidintie 4 B, 00700 Helsinki...
1/31/2019 12:00:00 PM20190131120000 Open >>
Kela 343/331/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on perustoimeentulotukena korvattavat varastointipalvelut Pääkaupunkiseudulla ...
1/31/2019 12:00:00 PM20190131120000 Open >>
210974 Vimana Oy
210974 / Welfaretainment -suunnittelukilpailu
Kansallinen hankintailmoitus
Suunnittelukilpailun käynnistää SoteDigi Oy (2859355-7), joka toimii hankinnassa tilaajana ja all...
1/31/2019 12:00:00 PM20190131120000 Open >>
1122/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat ulkoalueiden hoito ja kunnossapitotyöt Turun palveluyksikön toimialueella...
 20190131130000 Open >>
POPELY/465/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan sisältyy tilaajan laadituttaman rakennussuunnitelmien "Mt 18637 (Ketolanperäntie) ja mt ...
1/31/2019 1:00:00 PM20190131130000 Open >>
Aalto D/170/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aallon IT Services (jäljempänä ”ITS”) hankkii yhden kumppanin innovaatioiden kehittämiseen innova...
1/31/2019 1:00:00 PM20190131130000 Open >>
KESELY/3/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta ESR- määrärahalla hankittavaan keväällä 2019 alkavaan nu...
1/31/2019 2:00:00 PM20190131140000 Open >>
KESELY/2/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
The contracting authority is currently correcting the notice. Tenders cannot be submitted during the correction. If you have already started creating a tender previously, you will be notified by e-mail when tender submission is possible again.
1/31/2019 2:00:00 PM20190131140000 Open >>
214024 (3680/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
Julkista hankintaa koskevalla sopimuksella sovitaan tiettyjen kalakantojen kasvatuksesta valitun ...
1/31/2019 2:00:00 PM20190131140000 Open >>
LAPELY/4476/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice LAPELY/4476/2018 / Kone- ja metallialan koulutuskapasiteetti, Rovaniemen seutu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kone- ja metallialan koulutuskapasiteetti, Rovaniemen seutu
1/31/2019 3:00:00 PM20190131150000 Open >>
213213 Suomen metsäkeskus
Suomen metsäkeskus pyytää osallistumishakemuksia tarkastustoiminnan digitalisomiseksi, osallistum...
1/31/2019 3:00:00 PM20190131150000 Open >>
218047 Itä-Suomen yliopisto
The suppliers are invited to enter into a dialoque about the requirements of the system, and advi...
1/31/2019 4:00:00 PM20190131160000 Open >>
3/01.06.01/2019 Tulli
Hankinnan kohteena ovat nostimien vuosittaiset määräaikaistarkastukset, 10 vuoden välein tehtävät...
 20190201000000 Open >>
10138 Hansel Oy
Tilintarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille.
 20190201000000 Open >>
001758 Hansel Oy
Sisäisen tarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille.
 20190201000000 Open >>
204259 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on tilavarausten, vierailijahallinnan ja tarjoilutilausten hallintaan soveltuv...
 20190201000000 Open >>
219176 Verohallinto
2/1/2019 12:00:00 PM20190201120000 Open >>
212885 Oulun yliopisto
Oulun yliopiston Tietohallinto toteuttaa talven ja kevään 2019 aikana Linnanmaan kampusalueen rak...
2/1/2019 3:00:00 PM20190201150000 Open >>
D/1005/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Electrical Engineering, Department of Signal Processing and Acoustics ...
2/1/2019 3:00:00 PM20190201150000 Open >>
200598 Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto (jatkossa myös ”hankintayksikkö”) haluaa hankkia suuren herkkyyden ja erotusk...
 20190202113000 Open >>
217670 TAU/34/271/2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
2/2/2019 12:00:00 PM20190202120000 Open >>
207385 Maahanmuuttovirasto
EU contract notice 207385 / Ravintolapalvelut - Helsingin Säilöönottoyksikkö
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Maahanmuuttovirasto pyytää tarjousta ravintolapalveluiden ja niihin liittyvien täydentävien tai e...
 20190202130000 Open >>
193175 Oulun yliopisto
Siivouspalvelut Linnanmaan kampukselle ja osaan Dentopoliksen rakennuksesta, sisältäen viherkasv...
 20190202150000 Open >>
Ref. nro 589/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT:n käyttäjäpalvelut, joilla tarkoitetaan kiinteistöjen ja niiden tiloj...
 20190202150000 Open >>
3733/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on vaahtomuovipatjojen toimittaminen Puolustusvoimille. Kilpailutuksen peru...
 20190202153000 Open >>
LIVI/5968/02.02.01/2018 Väylävirasto
Liikennevirasto pyytää tarjoustanne puitejärjestelystä, jolla voidaan tilata hankkeiden käyttöön ...
 20190203083000 Open >>
Ref. nro 184/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT:n rekrytointiprosessia tukevat ylemmän johdon ja keskijohdon suorahak...
 20190203120000 Open >>
216405 Oulun yliopisto
EU contract notice 216405 / konfokaalimikroskooppi
EU-jälki-ilmoitus
konfokaalimikroskooppi suorahankintana
 20190203130000 Open >>
1573/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Kajaanin palveluyksikön toimialueell...
 20190203130000 Open >>
218169 Museovirasto
2/4/2019 12:00:00 PM20190204120000 Open >>
LIVI/6663/02.01.08/2018 Väylävirasto
Puitejärjestelyn kohteena ovat liikenteenhallinta- ja seurantalaitteiden hankinta, näiden laittei...
2/4/2019 12:00:00 PM20190204120000 Open >>
45/23/2018 Eduskunnan kanslia
Hankinta koskee eduskunnan kiinteistöjen jätehuoltopalveluja: eri jätelajien keräilyä ja kuljetus...
2/4/2019 3:00:00 PM20190204150000 Open >>
PIRELY/8793/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PIRELY/8793/2018 / Uravalmennus sotealalle
Kansallinen hankintailmoitus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta valmennuspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden...
2/5/2019 2:00:00 PM20190205140000 Open >>
PIRELY/144/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta valmennuspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden...
2/5/2019 2:00:00 PM20190205140000 Open >>
PIRELY/8794/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta valmennuspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden...
2/5/2019 2:00:00 PM20190205140000 Open >>
2352/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
2352/2018 / SLK ECHO LEASING
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinta koskee sydämen ultraäänilaitteen leasingia ja -huoltosopimusta 12 kk jaksoissa viideksi ...
2/5/2019 2:00:00 PM20190205140000 Open >>
THL/85/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hankinnan kohteena on kouluttajakumppani LEAN- ja jatkuvan parantamisen valmennusten toteuttamise...
2/5/2019 4:00:00 PM20190205160000 Open >>
217825 Leijona Catering Oy
217825 / Työvaatteet suurkeittiökäyttöön
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat työvaatteet suurkeittiökäyttöön ja niiden toimittamiseen liittyvät palvel...
2/5/2019 9:00:00 PM20190205210000 Open >>
217731 Leijona Catering Oy
217731 / Työkengät suurkeittiökäyttöön
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat työkengät suurkeittiökäyttöön ja niiden toimittamiseen liittyvät palvelut...
2/5/2019 9:00:00 PM20190205210000 Open >>
Kela 310/331/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on perustoimeentulotukena korvattavat varastointipalvelut Pääkaupunkiseudulla ...
 20190207093000 Open >>
187424 (1835/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
Hankinnan tavoitteena oli valita hevostutkimuksen palveluntuottaja, joka tekisi Luken kanssa yhte...
 20190207100000 Open >>
218461 Hanki-palvelu
218461 / Moduulitesteri
Kansallinen hankintailmoitus
Turun ammattikorkeakoulu Oy (jatkossa "Turku AMK") kutsuu tarjoajia tarjoamaan moduulitesteriä se...
2/7/2019 12:00:00 PM20190207120000 Open >>
LIVI/6348/02.01.01/2018 Väylävirasto
Hangon ratapihan ja Korsmannikadun alittavan vesitiiviin kaukalon sekä viiden erikseen rakennett...
2/7/2019 12:30:00 PM20190207123000 Open >>
POPELY/1021/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan sisältyy kaikki tilaajan laadituttaman rakennussuunnitelman mukaiset työt urakka-asiakir...
2/7/2019 1:00:00 PM20190207130000 Open >>
Kela 17/43/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on äitiyspakkaukseen valittujen tuotteiden tilaamisen, varastoimisen, tarkasta...
 20190207140000 Open >>
LIVI/6119/02.01.01/2018 Väylävirasto
Hangon ratapihan ja Korsmannikadun alittavan vesitiiviin kaukalon sekä viiden erikseen rakennett...
2/7/2019 3:00:00 PM20190207150000 Open >>
KASELY/1185/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankintapalveluun kuuluvat urakoiden valmistelu, urakka-asiakirjojen laadinta ja urakoiden valvon...
 20190208100000 Open >>
216626 Ympäristöministeriö
Hankinnan kohteena oli valtakunnallisen jätteiden ja sivuvirtojen sähköisen tietoalustan suunnitt...
 20190208100000 Open >>
LIVI/6936/02.01.00/2018 Väylävirasto
Rakennussuunnitelma käsittää Askiston eritasoliittymän rinnakkaiskatuyhteyksineen, osan Hämeenkyl...
 20190208120000 Open >>
Ref. nro 164/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena olivat VTT:n PR- ja lahjatuotteet tilaus-toimitusmenettelyllä. Tuotteet jakaut...
 20190208123000 Open >>
H2018012 Finnvera Oyj
EU contract notice H2018012 / Työterveyshuolto
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on Finnvera Oyj:n työterveyshuollon palvelut. Palvelut hankintaan 1.1.2019 ...
 20190208140000 Open >>
214654 Suomenlinnan hoitokunta
Suomenlinnan Susisaaren kuivatelakan ulkoaltaan 1930-luvun betonisten huonokuntoisten pohjakouruj...
2/8/2019 2:00:00 PM20190208140000 Open >>
SATELY/94/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice SATELY/94/2018 / Satakunnan teknisten- ja teollisuusalojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Satakunnan ELY-keskus pyytää tarjousta yhteishankintana toteutettavasta ammatillisesta työvoimako...
 20190208173000 Open >>
145227 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena ovat ICT-asiantuntijapalvelut Kelan Java-sovelluskehityksen tarpeisiin.
 20190209090000 Open >>
000886 B Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  · Mönkijät ja niiden varaosat, varusteet j...
 20190209093000 Open >>
000886 A Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  · Mönkijät ja niiden varaosat, varusteet j...
 20190209093000 Open >>
001345 Hansel Oy
Hankinnan kohteena ovat painatus- ja tulostuspalvelut sekä näihin liittyvät tuotteet. Tuotteet...
 20190209093000 Open >>
000886 G Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  · Perävaunut enintään 3,5 tn ja niiden var...
 20190209100000 Open >>
000886 F Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  · Moottoripyörät ja niiden varaosat, varus...
 20190209100000 Open >>
000886 E Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:   · Maastomoottoripyörät ja niiden varaosat,...
 20190209100000 Open >>
000886 D Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  · Moottorikelkat ja niiden varaosat, varus...
 20190209100000 Open >>
000886 C Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  · Perävaunut 6x6 mönkijöihin ja niiden var...
 20190209100000 Open >>
H2018004 Finnvera Oyj
Hankinnan tavoitteena on löytää kokonaisvaltainen kumppani Finnveran viestinnän suunnittelun, keh...
 20190209100000 Open >>
001122 Hansel Oy
Hankinnan kohteena ovat muuttokuljetuspalvelut koko Manner-Suomen alueella Toimittajan itse tekem...
 20190209103000 Open >>
3555/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on tunnuslevyjen toimittaminen Puolustusvoimille. Tunnuslevyt toimitetaan pääs...
 20190209140000 Open >>
145657 Kansaneläkelaitos
Tämän kilpailutuksen tarkoituksena on saada pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita Kelan tietojärjest...
 20190209170000 Open >>
001244 Hansel Oy
Puitesopimuksen hankinnan kohteena ovat toimitilaturvallisuuteen liittyvät asiantuntijapalvelut.
 20190210150000 Open >>
SATELY/92/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice SATELY/92/2018 / Satakunnan Raskaan tekniikan alojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Satakunnan ELY-keskus pyytää tarjousta yhteishankintana toteutettavasta ammatillisesta työvoimako...
 20190210153000 Open >>
SATELY/93/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice SATELY/93/2018 / Satakunnan Palvelualojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Satakunnan ELY-keskus pyytää tarjousta yhteishankintana toteutettavasta ammatillisesta työvoimako...
 20190210163000 Open >>
214916 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on metsäpalojen tähystyslentojen suorittaminen reiteillä 7, 9, 23, 27, 28, 29,...
2/11/2019 10:00:00 AM20190211100000 Open >>
ESAELY/243/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan ja laadittavan sopimuksen kohteena oli ELY-keskusten lukuun tehtävät luonnonvesinäyttee...
 20190211113000 Open >>
44/23/2018 Eduskunnan kanslia
Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne ikkunanpesupalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden...
2/11/2019 12:00:00 PM20190211120000 Open >>
213272 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on Veikkauksen vastaanottamien Visa- ja MasterCard –korttimaksujen sekä kortti...
2/11/2019 12:00:00 PM20190211120000 Open >>
209987 Maanmittauslaitos
EU contract notice 209987 / Osoitteet Kuntoon
EU-hankintailmoitus
Maanmittauslaitos etsii kumppaneita suunnittelemaan ja toteuttamaan ratkaisun, jonka avulla Suom...
2/11/2019 12:00:00 PM20190211120000 Open >>
POSELY/76/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
2/11/2019 1:00:00 PM20190211130000 Open >>
POKELY/547/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/547/2018 / Metallialan työkalupakki -koulutus (volyymi)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on metallialan osaamista täydentävät työvoimakoulutukset Pohjois-Karjalan TE-t...
 20190211130000 Open >>
POKELY/481/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POKELY/481/2018 / Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus/Joensuun seutu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on Joensuun seudun maahanmuuttajataustaisille asiakkaille tarjottava aikuisten...
 20190211133000 Open >>
209627 Museovirasto
Museovirasto, Arkisto- ja tietopalvelut/Kuvakokoelmat ("Tilaaja") pyytää tarjoustanne alempana yk...
2/11/2019 3:00:00 PM20190211150000 Open >>
196262 Hanki-palvelu
Ministry of Finance invites tenders for the procurement of Finnish euro circulation coins and com...
2/11/2019 4:00:00 PM20190211160000 Open >>
VARELY/4244/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
VARELY/4244/2018 / VARELY Siltaurakka 1/2019
Kansallinen hankintailmoitus
Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka (KU). Urakkaan kuuluu Kappelinsalmen sillan ...
2/12/2019 12:00:00 PM20190212120000 Open >>
VÄYLÄ/32/02.01.01/2019 Väylävirasto
Urakan pääasialliset työt ovat Harjuoen ratasillan ja Kalsonlahden alikulkusillan osalta vedeneri...
2/12/2019 1:00:00 PM20190212130000 Open >>
EPOELY/2356/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
2/12/2019 1:00:00 PM20190212130000 Open >>
KASELY/1212/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
2/12/2019 1:00:00 PM20190212130000 Open >>
POPELY/2230/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
2/12/2019 1:00:00 PM20190212130000 Open >>
POSELY/121/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
2/12/2019 1:00:00 PM20190212130000 Open >>
PIRELY/8393/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakka sisältää kahden teräksisen rummun...
2/13/2019 1:00:00 PM20190213130000 Open >>
Dnro 5/230/2018 Ilmatieteen laitos
Hankinnan kohteena on asianhallintajärjestelmän hankinta. Tarkempi kuvaus, katso liite 1 Hank...
2/13/2019 2:00:00 PM20190213140000 Open >>
VARELY/4259/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tehtävä sisältää maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen valtatien 9 parantamisesta Liedo...
2/14/2019 9:00:00 AM20190214090000 Open >>
1063/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on Rakennuslaitoksen tarvitsemien laitospesulakoneiden (pyykinpesukoneet ja ku...
 20190214123000 Open >>
Ref. nro. 540/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT:n markkinointia ja viestintää tukevat palvelut, muun muassa markkinoi...
 20190214123000 Open >>
4458/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
4458/2018 / Harjapesukoneen Leasing hankinta
Kansallinen hankintailmoitus
Harjapesukoneen hankinta Helsinkiin Kaartin jääkärirykmenttiin. kyseessä on 5 (viisi) vuotinen l...
2/14/2019 2:00:00 PM20190214140000 Open >>
621/2019 Kranaattilaatikoiden 155 TKR hankinta Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Restricted procedure EU contract notice 621/2019 Kranaattilaatikoiden 155 TKR hankinta / KORJAUSILMOITUS: Kranaattilaatikoiden 155 TKR hankinta
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on kuusipuusta valmistettava kranaattilaatikko, jota käytetään 155 TKR kranaat...
2/14/2019 2:00:00 PM20190214140000 Open >>
LIVI/8117/02.01.01/2018 Väylävirasto
LIVI/8117/02.01.01/2018 / TRL-urakka Pohjanmaa ja IS
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Urakassa korvataan nykyiset varoituslaitokset (3 kpl) uusilla laitteilla kaapelointeineen ja pure...
2/14/2019 5:00:00 PM20190214170000 Open >>
213452 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tämä on ennakkoilmoitus vuoden 2019 keväällä toteutettavasta, Lupien ja valvonnan digitaaliseen h...
 20190215000000 Open >>
001685 Hansel Oy
Hansel tekee puitesopimuksen polttoainehankinnoista ammattiliikenneasemilta. Sopimuksen kesto on ...
 20190215093000 Open >>
VÄYLÄ/94/02.01.02/2019 Väylävirasto
Tarjous koskee Siemens SpDrS60 releryhmien huolto- ja korjaustoimintaa.
2/15/2019 12:00:00 PM20190215120000 Open >>
8/880/2019 Energiavirasto
Hankinnan kohteena on alueellinen energianeuvonta tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyn ...
2/15/2019 12:00:00 PM20190215120000 Open >>
POL-2017-39591 Poliisihallitus
The object of the procurement is the multibiometric identification and information management sys...
2/15/2019 1:00:00 PM20190215130000 Open >>
LAPELY/4492/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitesopimukseen kuuluu Lapin ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalveluiden hankinta. ...
2/15/2019 1:00:00 PM20190215130000 Open >>
211454 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Hankinnan kohteena ovat ammattikorkeakoulujen koulutusaloihin liittyvät painetut koti- ja ulkomai...
2/15/2019 2:00:00 PM20190215140000 Open >>
180695 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Hankinnan kohteena on Analytiikkapalvelut verkkosivuille toteutus Valtorille ja Valtorin asiakka...
 20190215150000 Open >>
H2019001 Finnvera Oyj
EU contract notice H2019001 / Tilintarkastuspalvelut
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Finnvera Oyj:n (emoyhtiö) ja sen konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä valtio...
2/15/2019 4:00:00 PM20190215160000 Open >>
KASELY/1665/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Työ sisältää Kymijoen alaosan uoman korkeusmittaustyöt alueilla 1-4. Alueet ovat Anjalankosken ja...
2/15/2019 4:00:00 PM20190215160000 Open >>
PIRELY/7576/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice PIRELY/7576/2018 / Ammatillisen työvoimakoulutuksen puitejärjestely
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ammatillisen työvoimakoulutuksen puitehankinta vuosille 2019-2020, sisältää option vuodelle 2021
 20190216090000 Open >>
PIRELY/7580/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice PIRELY/7580/2018 / Yksilöllinen rekrykoulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Yksilöllinen rekrykoulutus työvoimakoulutuksena. Sopimus sisältää kaksi lisähankintaoikeutta (op...
 20190216103000 Open >>
SATELY/104/2017 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus työvoimakoulutuksena. Koulutuksia toteutetaan Poris...
 20190216153000 Open >>
HAMELY/1011/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice HAMELY/1011/2018 / Valmennuspalveluiden puitejärjestely Päijät-Häme: työnhakuvalmennus, uravalmennus, työhönvalmennus ja aktiivivalmennus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hämeen ELY-keskus hankkii lain julkisista työ- ja yrityspalveluista (28.12.2012/916) mukaisia val...
 20190217100000 Open >>
HAMELY/1012/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice HAMELY/1012/2018 / Valmennuspalveluiden puitejärjestely Kanta-Häme: työnhakuvalmennus, uravalmennus, työhönvalmennus ja aktiivivalmennus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hämeen ELY-keskus hankkii lain julkisista työ- ja yrityspalveluista (28.12.2012/916) mukaisia val...
 20190217100000 Open >>
213318 Itä-Suomen yliopisto
Hankinnan kohteena on Suomessa julkaistun painetun kirjallisuuden välityspalvelu tilaustoimituspr...
2/18/2019 3:00:00 PM20190218150000 Open >>
Ref. nro 747/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Tämän hankinnan kohteena on kaupalliseen valmisohjelmistoon perustuva ohjelmistorobotiikan (Robot...
2/19/2019 12:00:00 PM20190219120000 Open >>
LAPELY/4562/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitesopimukseen sisältyy : - urakoiden toteuttamisen valmisteluvaiheen tehtävät - urakoiden ...
2/19/2019 1:00:00 PM20190219130000 Open >>
VH/45/02.10.01/2019 Verohallinto
To support and enhance Finnish Tax Administration's IT security on its various public web service...
2/20/2019 12:00:00 PM20190220120000 Open >>
LAPELY/125/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan sisältää Tehtävämäärittely -asiakirjan mukaisesti 23 sillan korjaamisen. Seitsemän kohte...
2/20/2019 1:00:00 PM20190220130000 Open >>
4269/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
EU contract notice 4269/2018 / Helleasu M04
EU-hankintailmoitus
Hankinta koskee kriisinhallintaoperaatioiden vuoden 2019 aikana tarvitsemia helleasuja M04. Hell...
2/20/2019 2:00:00 PM20190220140000 Open >>
UUDELY/5366/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/5366/2018 / Yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointipalvelu Startti Plus 2.0
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Palvelun tavoitteena on antaa uudelle yrittäjäksi ryhtyneelle henkilöasiakkaalle valmiudet yritys...
 20190221103000 Open >>
163379 Business Finland Oy
Business Finland is procuring a service provider for the necessary conduct planning and implement...
2/21/2019 12:30:00 PM20190221123000 Open >>
194624 Business Finland Oy
Finnish government has decided that Finland will participate in the Dubai Expo 2020 provided that...
2/21/2019 1:00:00 PM20190221130000 Open >>
1853/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat ulkoalueiden hoito ja kunnossapitotyöt Turun palveluyksikön toimialueella...
2/22/2019 10:00:00 AM20190222100000 Open >>
211129 Hanki-palvelu
Framework agreement EU contract notice 211129 / Laserkeilauspalvelu
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on laserkeilauslennot ja laserkeilauksen lopputuloksena syntyvien Tuotteiden t...
2/22/2019 10:00:00 AM20190222100000 Open >>
Ref. nro 2/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena olevat palvelut on jaettu kahteen osakokonaisuuteen: Osakokonaisuus 1: VTT...
2/27/2019 12:00:00 PM20190227120000 Open >>
LAPELY/4157/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka sisältää mm; - Keskustien ja siihen liittyvien katujen rakentamista - Kiertoliittymän ra...
2/27/2019 1:00:00 PM20190227130000 Open >>
3986 / 2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne optisista mit...
2/28/2019 2:00:00 PM20190228140000 Open >>
253/07.02/2018 Oikeusrekisterikeskus
Tämä on ennakkoilmoitus vuoden 2019 aikana toteutettavaksi suunnitellusta hallinnollisten asioide...
 20190301000000 Open >>
207563 Turun yliopisto
Turun yliopisto pyytää tarjousta virtualisointialustan toteutuksesta.
3/1/2019 1:00:00 PM20190301130000 Open >>
LIVI/9115/02.01.11/2018 Väylävirasto
System for railway capacity management, request for information. Please note: this is not a form...
3/1/2019 4:00:00 PM20190301160000 Open >>
1816/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on ulkoaluetyöt Kouvolan palveluyksikön toimialueella Utissa, joiden laajuus i...
3/8/2019 10:00:00 AM20190308100000 Open >>
LIVI/9163/02.01.02/2018 Väylävirasto
Hankinta käsittää Perämeren alueen Väyläviraston ylläpitämien vesiväylien turvalaitteiden hoito- ...
3/14/2019 1:00:00 PM20190314130000 Open >>
POPELY/2229/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
3/19/2019 1:00:00 PM20190319130000 Open >>
POSELY/123/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
3/19/2019 1:00:00 PM20190319130000 Open >>
VARELY/2795/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
3/19/2019 1:00:00 PM20190319130000 Open >>
217624 Vimana Oy
Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyse...
 20190531000000 Open >>
LIVI/9660/02.01.11/2018 Väylävirasto
Puitejärjestelyn kohteena on liikenteenhallinnan (tie, rata, meri ja ilma) ICT-konsultoinnin hank...
 20190531000000 Open >>
     
(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius