Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 10/23/2022 10:18:58 AM 20221023101858 Open >>
Väylävirasto VÄYLÄ/1246/02.01.10/2019 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 2019-2025 Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 4/30/2025 12:00:00 AM 20250430000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 10/18/2022 11:51:36 AM 20221018115136 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 6/15/2022 1:40:46 PM 20220615134046 Open >>
Väylävirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 12/31/2025 12:00:00 AM 20251231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 8/28/2022 12:00:00 AM 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 12/31/2021 12:00:00 AM 20211231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 12/31/2027 12:00:00 AM 20271231000000 Open >>
Helsingin yliopisto 214994 Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Helsingin yliopisto perustaa dynaamisen hank 3/18/2023 12:45:37 PM 20230318124537 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 321 Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Sisäisen tarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 4/30/2025 12:00:00 AM 20250430000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Väylävirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 12/31/2022 12:00:00 AM 20221231000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 4/30/2022 12:00:00 AM 20220430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 316 Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon lai 1/31/2023 12:00:00 AM 20230131000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 502 Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Tilintarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 4/30/2025 12:00:00 AM 20250430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 520 Toimistokalusteet 2019 - 2025 (DPS) Toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 5/30/2025 12:00:00 AM 20250530000000 Open >>
Maahanmuuttovirasto 212448 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai 8/9/2021 12:00:00 AM 20210809000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 12/31/2024 12:00:00 AM 20241231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 7/2/2021 12:00:00 PM 20210702120000 Open >>
Veikkaus Oy 2019-2025 Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuul 3/31/2025 12:00:00 AM 20250331000000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PIRELY/678/2019 Yrittäjyysbuusti Hankinnan kohteena ovat yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen suunnatut palvelut, jotka hankitaan P 12/31/2021 12:00:00 AM 20211231000000 Open >>


Other notices

IdentifierUnitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
426/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on talvikunnossapitotyöt Tampereen palveluyksikön toimialueella, osoitteessa P...
5/27/2019 10:00:00 AM20190527100000 Open >>
427/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
427/0400/2019 / Talvikunnossapitotyöt Tampere
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on talvikunnossapitotyöt Tampereen palveluyksikön toimialueella, osoitteessa A...
5/27/2019 10:00:00 AM20190527100000 Open >>
Dnro 1/451/2019 Kansaneläkelaitos
Rakennuskohteena on Jyväskylän toimitalon tuloilmakoneiden ja poistoilmapuhaltimien uusiminen. Ki...
5/27/2019 12:00:00 PM20190527120000 Open >>
225068 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) sähkötuotteiden markkinavalvonna...
5/27/2019 12:00:00 PM20190527120000 Open >>
VARELY/1136/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice VARELY/1136/2019 / Palvelumanageri -palvelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Palvelumanageri –palvelun tavoitteena on, että vaikeassa työmarkkina-asemassa oleva työnhakija si...
5/27/2019 12:00:00 PM20190527120000 Open >>
UUDELY/11106/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tehtävä sisältää tiesuunnitelman laatimisen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hanke sijait...
5/27/2019 1:00:00 PM20190527130000 Open >>
Dnro 31/23/2019 Eduskunnan kanslia
Eduskuntatalon edustan nurmialueen keskellä olevalle istutusalueelle istutettavien kasvien hankin...
5/27/2019 3:00:00 PM20190527150000 Open >>
KEHA/1724/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
KEHA/1724/2019 / Hankinnoilla laatua -valmennus
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
5/27/2019 4:00:00 PM20190527160000 Open >>
1029/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
1029/0400/2019 / C3046 Kattotyö, Liperi
Kansallinen hankintailmoitus
Urakan kohteena on Liperissä rakennuksen 314429/32040134 vesikaton uusinta. Nykyinen katto vuotaa...
5/28/2019 10:00:00 AM20190528100000 Open >>
753/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on talvikunnossapitotyöt Säkylän palveluyksikön toimialueella Säkylässä ja Nii...
5/28/2019 10:00:00 AM20190528100000 Open >>
EPOELY/895/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
5/28/2019 12:00:00 PM20190528120000 Open >>
235505 Ulkoministeriö
Hanknnan kohteena on This is Finland - lehden tuottaminen. Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on ...
5/28/2019 12:00:00 PM20190528120000 Open >>
VÄYLÄ/2495/02.01.01/2019 Väylävirasto
EU contract notice VÄYLÄ/2495/02.01.01/2019 / Hissiurakka Riihimäki
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Urakka sisältää Riihimäen henkilöratapihan asemalaiturin 1. uuden hissin toimituksen ja asennusty...
5/28/2019 12:00:00 PM20190528120000 Open >>
RVLDno-2018-1599 Rajavartiolaitos
SAFRAN Makila 1A1 engine overhaul services for one (1) engine and accessories.
5/28/2019 12:00:00 PM20190528120000 Open >>
UUDELY/5008/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
5/28/2019 1:00:00 PM20190528130000 Open >>
Kela 12/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 12/331/2019 / MS-SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät MS-tautia ...
5/28/2019 1:00:00 PM20190528130000 Open >>
Kela 10/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 10/331/2019 / IKKU-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät ikääntynei...
5/28/2019 1:00:00 PM20190528130000 Open >>
Kela 9/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 9/331/2019 / IKKU-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Läntinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät ikääntynei...
5/28/2019 1:00:00 PM20190528130000 Open >>
Kela 8/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 8/331/2019 / IKKU-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Keskinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät ikääntynei...
5/28/2019 1:00:00 PM20190528130000 Open >>
Kela 7/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 7/331/2019 / IKKU-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Itäinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät ikääntynei...
5/28/2019 1:00:00 PM20190528130000 Open >>
Kela 6/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 6/331/2019 / IKKU-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Eteläinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät ikääntynei...
5/28/2019 1:00:00 PM20190528130000 Open >>
Kela 17/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 17/331/2019 / TULES-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät Tules-kunt...
5/28/2019 1:00:00 PM20190528130000 Open >>
Kela 16/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 16/331/2019 / TULES-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Läntinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät Tules-kunt...
5/28/2019 1:00:00 PM20190528130000 Open >>
Kela 15/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 15/331/2019 / TULES-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Keskinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät Tules-kunt...
5/28/2019 1:00:00 PM20190528130000 Open >>
Kela 14/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 14/331/2019 / TULES-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Itäinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät Tules-kunt...
5/28/2019 1:00:00 PM20190528130000 Open >>
Kela 13/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 13/331/2019 / TULES-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Eteläinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät Tules-kunt...
5/28/2019 1:00:00 PM20190528130000 Open >>
232547 Helsingin yliopisto
Vertaisarvioidun jufo 2 -tason tiedekustantamisen julkaisupalvelut sekä kansainväliset open acces...
5/28/2019 2:00:00 PM20190528140000 Open >>
H2018005 Finnvera Oyj
Hankinnan tavoitteena on löytää parhaalla mahdollisella tavalla Finnveran liiketoimintaa tukeva m...
 20190529083000 Open >>
972/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
972/0400/2019 / Parola, Vesikattojen uusiminen
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Hämeenlinnassa, Parolassa sijaitsevien rak. 117, 118 ja 119 vesikattojen uu...
5/29/2019 10:00:00 AM20190529100000 Open >>
ECHA/2019/208 European Chemicals Agency (ECHA)
5/29/2019 11:00:00 AM20190529110000 Open >>
156/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 156/331/2018 / Lasten ja nuorten fysioterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190529113000 Open >>
157/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 157/331/2018 / Aikuisten fysioterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190529113000 Open >>
159/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 159/331/2018 / Aikuisten allasterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190529113000 Open >>
VARELY/2797/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190529120000 Open >>
POSELY/605/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Väyläviraston on pidettävä yllä luotettavaa sijaintikarttaa maantiealueille sijoitetuista maanala...
5/29/2019 1:00:00 PM20190529130000 Open >>
VÄYLÄ/3036/02.01.02/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/3036/02.01.02/2019 / Ouluntien alikäytävän korjaus
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Urakan pääasialliset työt ovat Ouluntien alikäytävän vedeneristyksen korjaaminen EPDM-kumimatolla...
5/29/2019 1:00:00 PM20190529130000 Open >>
POKELY/634/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/634/2018 / Yrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on yrityksen liiketoimintaosaamista kehittävä työvoimakoulutus. Koulutus on su...
 20190529133000 Open >>
Kela 83/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 83/331/2018 / Toimintaterapia (yksilö), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190529153000 Open >>
235665 Oulun yliopisto
235665 / RF-taajuusalueen laajentimet
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
5/29/2019 11:59:00 PM20190529235900 Open >>
UUDELY/6128/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice UUDELY/6128/2018 / Työpolku ja Urapolku-valmennuspalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinta on palvelukokonaisuus, joka muodostuu kestoltaan ja sisällöltään määritellystä valmennus...
 20190530110000 Open >>
THL/2272/2.02.01/2018 Vankiterveydenhuollon yksikkö
Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH) on pyytänyt kiinnostuneita toimittajia tai toimittajien yhtee...
 20190530123000 Open >>
VÄYLÄ/2566/02.01.02/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/2566/02.01.02/2019 / I-S Kiskonvaihto 2019
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankinta sisältää kiskonvaihtoa tarjouspyynnössä esitetyille rataosille kunnossapitoalueilla 6,...
5/30/2019 1:00:00 PM20190530130000 Open >>
234856 Yleisradio Oy
Finnish Broadcasting Company Yle (Yleisradio Oy) and Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) r...
5/30/2019 2:00:00 PM20190530140000 Open >>
1391/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
5/30/2019 2:00:00 PM20190530140000 Open >>
238526 Maanmittauslaitos
238526 / 3D -laserkeilain
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
5/31/2019 12:00:00 AM20190531000000 Open >>
235890 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajat markkinakartoitukseen. Mahdollisen hankinnan kohteena o...
 20190531000000 Open >>
ARA-02.01.00-2019-7 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Tämä on pelkkä ennakkoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tulevan hankinnan koht...
 20190531000000 Open >>
217624 Vimana Oy
Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyse...
 20190531000000 Open >>
LIVI/9660/02.01.11/2018 Väylävirasto
Puitejärjestelyn kohteena on liikenteenhallinnan (tie, rata, meri ja ilma) ICT-konsultoinnin hank...
 20190531000000 Open >>
VÄYLÄ/1874/02.01.12/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on mediaseuranta ja media-analyysipalveluiden tuottaminen Väylävirastolle.
5/31/2019 10:00:00 AM20190531100000 Open >>
EPOELY/902/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EPOELY/902/2019 / Betonipatojen kuntotutkimus
Kansallinen hankintailmoitus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta säännöstelypatojen kuntotutkimukseen liittyvästä bet...
5/31/2019 12:00:00 PM20190531120000 Open >>
49/02.08.00/2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy
49/02.08.00/2019 / Työkalut ja tarvikkeet
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinn...
5/31/2019 12:00:00 PM20190531120000 Open >>
237314 Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa Suomenlahden ja Saaristomeren tilaa. Täyttääkseen Suomen mer...
5/31/2019 12:00:00 PM20190531120000 Open >>
5/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
5/31/2019 12:00:00 PM20190531120000 Open >>
YLE20190002 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy pyytää tarjoustanne Yleisradion pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa kiinteistöissä t...
5/31/2019 12:00:00 PM20190531120000 Open >>
80/01.06.02/2018 Tulli
Tulli pyytää tarjoustanne käteismaksujärjestelmästä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukais...
5/31/2019 12:00:00 PM20190531120000 Open >>
VÄYLÄ/2936/02.01.02/2019 Väylävirasto
Urakan päätyövaiheet ovat: - Hpk-Jy 311+543 kivirummun korjaaminen - Hpk-Jy 372+172 uusien rump...
5/31/2019 1:00:00 PM20190531130000 Open >>
VÄYLÄ/2406/02.01.02/2019 Väylävirasto
Urakka käsittää Sorvistonojan ratasillan km 695 + 609, rummun km 651 + 993 sekä rummun km 660 + 9...
5/31/2019 1:00:00 PM20190531130000 Open >>
POL-2019-15150 Poliisihallitus
Restricted procedure EU contract notice POL-2019-15150 / Poliisin asetietojärjestelmän tietosisällön migraatio- ja konversiotyön hankinta
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on poliisin asetietojärjestelmän tietosisällön migraatio- ja konversiotyö nyky...
5/31/2019 3:00:00 PM20190531150000 Open >>
POPELY/796/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia vuonna 2019 kahdella alueella toteutettavasta Mat...
5/31/2019 4:00:00 PM20190531160000 Open >>
H2019007 Finnvera Oyj
EU contract notice H2019007 / Kahviautomaatit
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on seitsemän kahviautomaattia (yksi erikoiskahviautomaatti ja kuusi tavallista...
5/31/2019 4:00:00 PM20190531160000 Open >>
234135 Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto pyytää tarjouksia Saaren tuotantoeläinklinikan korjaus- ja muutostyön kokonai...
5/31/2019 4:00:00 PM20190531160000 Open >>
POSELY/728/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tarjouspyyntö käsittää vesienhoitoalueen seurantaohjelmaan kuuluvien järvien vesikasvillisuuden l...
5/31/2019 4:15:00 PM20190531161500 Open >>
VÄYLÄ/3643/02.01.12/2019 Väylävirasto
Kyseessä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnön tarkoituksena on ka...
 20190601000000 Open >>
YLE20180046 Yleisradio Oy
Tällä hankinnalla Yle päivitti käytössään olevan MCR/ Flyaway tuotantoyksikköjärjestelmä ajan tas...
 20190602080000 Open >>
207563 Turun yliopisto
Turun yliopisto pyytää tarjousta virtualisointialustan toteutuksesta.
 20190602113000 Open >>
216212 Opetushallitus
Restricted procedure EU contract notice 216212 / Työterveyspalvelut Opetushallitus (Oph, YTL ja Karvi)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Invitation to participate
Opetushallituksen ja tämän alaisuudessa toimivien erillisyksiköiden Ylioppilastutkintolautakunnan...
 20190602120000 Open >>
216520 Maanmittauslaitos
EU contract notice 216520 / Kielikoulutuspalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on kielikoulutuspalveluiden toimittaminen Maanmittauslaitokselle ruotsin, engl...
 20190602130000 Open >>
206704 Suomen metsäkeskus
Suomen metsäkeskus pyytää tarjouksia uudistus- ja kasvatushakkuiden havaitsemises-ta Sentinel2 -s...
 20190602143000 Open >>
23816857/59 Ulkoministeriö
The Unit for the Horn of Africa and Eastern Africa (hereinafter referred to as “Contracting Autho...
6/2/2019 11:00:00 PM20190602230000 Open >>
LAPELY/4476/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice LAPELY/4476/2018 / Kone- ja metallialan koulutuskapasiteetti, Rovaniemen seutu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Kone- ja metallialan koulutuskapasiteetti, Rovaniemen seutu
 20190603080000 Open >>
YLE20190025 Yleisradio Oy
EU contract notice YLE20190025 / LED Wall Solution
EU-hankintailmoitus
Finnish Broadcasting Company, "Yle", invites You to take part in a tender competition for LED Wal...
6/3/2019 9:00:00 AM20190603090000 Open >>
POPELY/1024/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POPELY/1024/2018 / Elokuva-alan teknisen työryhmän koulutus, pilotointi, Oulu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjou...
6/3/2019 10:00:00 AM20190603100000 Open >>
Ref. nro. 261/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (jäljempänä "VTT”, ”tilaaja” tai ”hankintayksikkö”) pyytää ehdo...
6/3/2019 12:00:00 PM20190603120000 Open >>
9/27/2019 Business Finland Oy
Business Finland is looking for Visit Finland market services in the market area Benelux countrie...
6/3/2019 12:00:00 PM20190603120000 Open >>
Ref. nro 191/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena on VTT:n myyntiin, markkinointiin ja asiakastyöhön keskittyvä valmennuskokonai...
6/3/2019 12:00:00 PM20190603120000 Open >>
225598 Hanki-palvelu
225598 / 3D-skanneri
Kansallinen hankintailmoitus
Turun ammattikorkeakoulu Oy (myöhemmin "Turku AMK") pyytää tarjouksia 3D-skannerista sekä siihen ...
6/3/2019 12:00:00 PM20190603120000 Open >>
TAU/1107/277/2019, 232985 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto, TAU) pyytää tarjouksianne kampustunnisteista...
6/3/2019 12:00:00 PM20190603120000 Open >>
220746 Helsingin yliopisto
Helsingin Ruskeasuolla ja Meilahdessa sijaitsevien kiinteistöjen ulkoalueiden puhtaanapito- ja h...
6/3/2019 12:00:00 PM20190603120000 Open >>
Kela 50/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 50/331/2019 / OPI-KURSSIT Keravan lukion oppilaille, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät OPI-kurssi...
6/3/2019 1:00:00 PM20190603130000 Open >>
Kela 43/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 43/331/2019 / OPI-KURSSIT Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Omnian oppilaille, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät OPI-kurssi...
6/3/2019 1:00:00 PM20190603130000 Open >>
223653 Åbo Akademi
The object of this procurement is the implementation of an integrated Research Information System...
6/3/2019 1:00:00 PM20190603130000 Open >>
237649 Oulun yliopisto
Hankinnan kohteena on Oulun yliopiston vieraskielisten maisteriohjelmien opiskelijarekrytoinnin ...
6/3/2019 2:00:00 PM20190603140000 Open >>
TEM/401/04.03.01/2019 Työ- ja elinkeinoministeriö
6/3/2019 2:00:00 PM20190603140000 Open >>
1996/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on Karjalan prikaatin Pahkajärven ampuma-alueella sekä varuskunnan alueella ta...
6/3/2019 2:00:00 PM20190603140000 Open >>
1939/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitos hankkii yksivaihejatkojohtoja (1-v) kahta eri pituutta. Pituud...
6/3/2019 2:00:00 PM20190603140000 Open >>
YLE20180024 Yleisradio Oy
Yleisradio kilpailutti palvelinten ja konesalien hallinnan sekä työasematuen ja loppukäyttäjien ...
 20190603143000 Open >>
1028/02 10 01 00 05/2019 Luonnonvarakeskus
LUKE invites tenders for the “Xenon lamp weather durability test chamber” and “Water purification...
6/3/2019 3:00:00 PM20190603150000 Open >>
226941 Itä-Suomen yliopisto
Framework agreement EU contract notice 226941 / AV-laitteet ja palvelut
EU-hankintailmoitus
Tämän kilpailutuksen tarkoitusena on tehdä puitejärjestely, johon valitaan kolme (3) toimittajaa....
6/3/2019 3:00:00 PM20190603150000 Open >>
D/1005/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Electrical Engineering, Department of Signal Processing and Acoustics ...
6/3/2019 3:30:00 PM20190603153000 Open >>
VARELY/2812/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tehtävä sisältää Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen uusien siltojen tiesuunnitelmien laatim...
6/4/2019 9:30:00 AM20190604093000 Open >>
235407 Taideyliopisto
EU contract notice 235407 / Taideyliopiston Kallio-Kuninkalan koulutuskeskuksen ravintola-, kahvila-, majoitus- ja siivouspalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen muu erityinen palveluhankinnta. Hankinnan ennakoitu ...
6/4/2019 12:00:00 PM20190604120000 Open >>
VK/211/02.03.02.07/2019 Valtiokonttori
Hankinnan kohteena on laskujenvälityspalvelu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyn mukai...
6/4/2019 12:00:00 PM20190604120000 Open >>
YLE20180020 Yleisradio Oy
EU contract notice YLE20180020 / Osallistumispyyntö: Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön työterveyspalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Invitation to participate
Yleisradio Oy (Yle) pyytää osallistumishakemustanne ja alustavaa sitovaa tarjoustanne Ylen ja Yle...
6/4/2019 12:00:00 PM20190604120000 Open >>
POSELY/678/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/678/2019 / Avoin ammattiopisto -tyyppinen koulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
6/4/2019 1:00:00 PM20190604130000 Open >>
215776 Business Finland Oy
EU contract notice 215776 / Taloushallinnon palvelut
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Business Finland Oy:n ulkoistamat taloushallinnon palvelut. Ulkoistettuih...
6/5/2019 10:00:00 AM20190605100000 Open >>
VÄYLÄ/2940/02.01.11/2019 Väylävirasto
6/5/2019 12:00:00 PM20190605120000 Open >>
VÄYLÄ/3192/02.01.02/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/3192/02.01.02/2019 / Nalkinsalmen rs korjaus Äänekoskella
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Urakassa toteutetaan Nalkinsalmen rs tukien korjaustyöt:
6/5/2019 1:00:00 PM20190605130000 Open >>
YLE20190006 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy (Yle) pyysi tarjouksia ulkotuotantoautojen komentotukiasemien digitalisoinnista ns....
 20190606083000 Open >>
SEN/355/2018 Senaatti-kiinteistöt
Kunnossapitotöiden rakennuttamisen tehtävät, tarkempi kuvaus sisällönkuvauksessa, joka on liittei...
 20190606100000 Open >>
44/23/2018 Eduskunnan kanslia
Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne ikkunanpesupalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden...
 20190606120000 Open >>
YLE20190032 Yleisradio Oy
YLE20190032 / RSO soitinkuljetukset
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Radion sinfoniaorkesterin (RSO) soitinten kuljetuspalvelut. Hankintasopimuk...
6/6/2019 12:00:00 PM20190606120000 Open >>
UUDELY/4604/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
UUDELY/4604/2019 / Pienurakka UUD 2019
Kansallinen hankintailmoitus
Pienten liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen Eteläisellä hankinta-alueella. Rakennusalueen...
6/6/2019 1:00:00 PM20190606130000 Open >>
1816/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on ulkoaluetyöt Kouvolan palveluyksikön toimialueella Utissa, joiden laajuus i...
 20190606130000 Open >>
233399 Turun yliopisto
Hankinnan kohteena on Turun yliopiston sekä yliopistokonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden til...
6/6/2019 1:00:00 PM20190606130000 Open >>
Kela 5/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 5/331/2019 / AVH-kävelykuntoutuskurssi, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät aivoverenk...
6/6/2019 1:00:00 PM20190606130000 Open >>
Kela 4/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 4/331/2019 / AVH-kädenkäytön kuntoutuskurssi, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät aivoverenk...
6/6/2019 1:00:00 PM20190606130000 Open >>
Kela 3/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 3/331/2019 / AVH-kommunikaatiokurssi, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät aivoverenk...
6/6/2019 1:00:00 PM20190606130000 Open >>
Kela 2/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 2/331/2019 / AVH-kuntoutuskurssi, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät aivoverenk...
6/6/2019 1:00:00 PM20190606130000 Open >>
1113/02 10 01 00 05/2019 Luonnonvarakeskus
Natural research institute is testing submergible fish farm cage that should be suitable and spec...
6/6/2019 2:00:00 PM20190606140000 Open >>
VÄYLÄ/2068/02.01.10/2019 Väylävirasto
PTM-autojen testaamisella varmistetaan, että Suomen tieverkkotason mittaussopimuksen (2020) aikan...
6/6/2019 2:00:00 PM20190606140000 Open >>
171/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 171/331/2018 / Aikuisten fysioterapia (ryhmä), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190607093000 Open >>
Kela 93/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 93/331/2018 / Ratsastusterapia toimintaterapeutin toteuttamana (yksilö), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190607093000 Open >>
Kela 98/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 98/331/2018 / Ratsastusterapia fysioterapeutin toteuttamana (yksilö), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190607093000 Open >>
Kela 90/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 90/331/2018 / Kuvataideterapia (yksilö), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190607093000 Open >>
168/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 168/331/2018 / Lasten ja nuorten toimintaterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190607093000 Open >>
167/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 167/331/2018 / Aikuisten puheterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190607093000 Open >>
165/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 165/331/2018 / Aikuisten psykoterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190607093000 Open >>
162/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 162/331/2018 / Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190607093000 Open >>
163/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 163/331/2018 / Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190607093000 Open >>
160/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 160/331/2018 / Lasten ja nuorten musiikkiterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190607093000 Open >>
161/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 161/331/2018 / Aikuisten musiikkiterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190607093000 Open >>
POSELY/715/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakan nimi on "VT 13 / MT 15118 Pellosniemen liittymän ja Karsikko-niemen tien parantaminen, Mik...
6/7/2019 12:00:00 PM20190607120000 Open >>
Dnro SYKE-2018-V-79 Haamuverkkojen haraus Suomen ympäristökeskus
6/7/2019 12:00:00 PM20190607120000 Open >>
THL/868/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The National Institute for Health and Welfare of Finland (hereinafter referred to as THL) is a go...
6/7/2019 12:00:00 PM20190607120000 Open >>
PIRELY/2355/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maaperän kunnostus niin metallipitoisen pintamaan kuin klooratuilla yhdisteillä pilaantuneen kerr...
6/7/2019 12:00:00 PM20190607120000 Open >>
SP 44/C13.4/2019 Suomen Pankki
Hankinnan kohteena on levyvarmistuslaitteisto ja ohjelmisto, joilla varmistetaan Suomen Pankin ja...
6/7/2019 12:00:00 PM20190607120000 Open >>
POPELY/1099/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakka sisältää kevyen liikenteen väylän...
6/7/2019 1:00:00 PM20190607130000 Open >>
POPELY/1199/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka sisältää Oulun seudun pyöräilyn pääreittien pyöräilyn opastusmerkkien rakentamistoimenpite...
6/7/2019 1:00:00 PM20190607130000 Open >>
POSELY/626/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/626/2019 / Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Rautalampi, kapasiteettihankinta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
6/7/2019 1:00:00 PM20190607130000 Open >>
VH/1922/02.10.01/2019 Verohallinto
6/7/2019 3:00:00 PM20190607150000 Open >>
D/437/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University, School of Mechanical Engineering, Research Group of Energy Conversion is conduc...
6/7/2019 3:00:00 PM20190607150000 Open >>
Kela 94/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 94/331/2018 / Toimintaterapia (yksilö), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190607160000 Open >>
SATELY/203/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
6/7/2019 4:15:00 PM20190607161500 Open >>
Dnro 5/230/2018 Ilmatieteen laitos
Hankinnan kohteena oli asianhallintajärjestelmän hankinta. Sopimus tulee voimaan, kun se on a...
 20190608130000 Open >>
TRAFI/211065/02.03.02/2018 Liikenne- ja viestintävirasto
Hankinnan kohteena sovelluskehityksen asiantuntijoita Trafin sähköisten palveluiden ylläpitoon ja...
 20190608150000 Open >>
POKELY/653/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/653/2018 / Kohti ammatillista koulutusta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on ESR-rahoitteisen Tarmo-hankkeen asiakkaille tarjottava työvoimakoulutus, Ko...
 20190609120000 Open >>
239148 Business Finland Oy
It has been agreed between Business Finland and the Ministry of Economic Affairs and Employment (...
6/9/2019 4:00:00 PM20190609160000 Open >>
25/331/2019 Kansaneläkelaitos