Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish finlandssvenska Swedish Norwegian English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Organisation unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 23.10.2022 10:18:58 20221023101858 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 18.10.2022 11:51:36 20221018115136 Open >>
Liikennevirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 31.12.2025 0:00:00 20251231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 15.6.2022 13:40:46 20220615134046 Open >>
Vimana Oy 195071 ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 28.8.2022 0:00:00 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 31.12.2027 0:00:00 20271231000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Liikennevirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 31.12.2022 0:00:00 20221231000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 30.4.2022 0:00:00 20220430000000 Open >>
Vimana Oy 195069 Tietoturvakonsultointiin ja auditointiin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 7.2.2021 12:00:00 20210207120000 Open >>


Other notices

IdentifierOrganisation unitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
2266/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinta koskee kriisinhallintaoperaatioiden vuoden 2018 sekä optiovuoden 2019 aikana tarvitsemi...
 20181115103000 Open >>
HAMELY/1012/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hämeen ELY-keskus hankkii lain julkisista työ- ja yrityspalveluista (28.12.2012/916) mukaisia val...
15.11.2018 12:00:0020181115120000 Open >>
HAMELY/1011/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hämeen ELY-keskus hankkii lain julkisista työ- ja yrityspalveluista (28.12.2012/916) mukaisia val...
15.11.2018 12:00:0020181115120000 Open >>
185265 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on Veikkauksen vastaanottamien Visa- ja MasterCard –korttimaksujen sekä kort...
15.11.2018 12:00:0020181115120000 Open >>
198694 (2545/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
Nukleiinihappojen (DNA/RNA) sekvensointiin soveltuva NGS-laitteisto (Next Generation Sequencing)
15.11.2018 13:00:0020181115130000 Open >>
YLE20180048 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy:llä (jäljempänä myös "Yle") on tällä hetkellä käytössä n. 100 kpl HPE-palvelinta, j...
15.11.2018 13:30:0020181115133000 Open >>
PIRELY/7950/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ...
15.11.2018 14:00:0020181115140000 Open >>
3239/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on patruunat kilpa-ammuntaan.
15.11.2018 14:00:0020181115140000 Open >>
207521 Itä-Suomen yliopisto
207521 / ITSM-Servicedesk -ohjelma
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on ITSM Service Desk -ohjelmisto DigiCampus -hankkeen sisäisen ja ulkoisen pal...
15.11.2018 15:00:0020181115150000 Open >>
LIVI/7802/02.01.08/2018 Liikennevirasto
LIVI/7802/02.01.08/2018 / HELRA Sähkötyöt 2019
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankinna kohteena on huoltoraiteiden perusparannus ja uusien vaihteiden asennus (2 kpl). Näiden ...
16.11.2018 12:00:0020181116120000 Open >>
VNK/2356/26/2017 Valtioneuvoston kanslia
Hankinnan kohteena on valtioneuvoston digitaalista kirjastoa tukeva hakupalveluratkaisu. Hankinna...
16.11.2018 12:00:0020181116120000 Open >>
SEN/2304/2018 Senaatti-kiinteistöt
Restricted procedure EU contract notice SEN/2304/2018 / Tietovaraston konsultointi ja ylläpitopalvelut
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Senaatti-kiinteistöt pyytää jättämään osallistumishakemuksen tietovaraston konsultointi- ja tuki...
16.11.2018 12:00:0020181116120000 Open >>
206290 Åbo Akademi
206290 / Siirtohyllyt
Kansallinen hankintailmoitus
Åbo Akademi (myöhemmin ”asiakas”) pyytää tarjoustanne siirtohyllyistä tämän tarjouspyynnön ja sen...
16.11.2018 13:00:0020181116130000 Open >>
LIVI/6936/02.01.00/2018 Liikennevirasto
Rakennussuunnitelma käsittää Askiston eritasoliittymän rinnakkaiskatuyh-teyksineen, osan Hämeenky...
16.11.2018 13:00:0020181116130000 Open >>
TIETOPYYNTÖ 80/01.06.02/2018 Maksuratkaisu Tulli
Tulli on toteuttamassa kokonaisvaltaista toiminnan kehitysohjelmaa, jonka osana on tullausjärjest...
 20181116150000 Open >>
D/550/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Bioproducts and Biosystems is cond...
16.11.2018 16:00:0020181116160000 Open >>
ESAELY/833/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice ESAELY/833/2018 / Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Mikkelin seudulle puitejärjestely vuosille 2019 - 2020
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutus Mikkelin seudulle. Kotoutumis...
16.11.2018 16:21:0020181116162100 Open >>
206919 Vimana Oy
Kyseessä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus, vaan palveluja koskeva tieto...
 20181116235900 Open >>
VARELY/1864/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintainen ja sisältää tilaajan suunnitelmilla toteutettavan kokonaisurakkaosu...
 20181117123000 Open >>
143850 Maahanmuuttovirasto
Framework agreement EU contract notice 143850 / Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena ovat 14- ja 21-paikkaiset ryhmäkodit, 40-paikkaiset tukiasumisyksiköt ja kokon...
 20181118083000 Open >>
1002/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat Sodankylän palveluyksikön ulkoalueiden käsin tehtävät kausityöt Sodankylä...
 20181118093000 Open >>
205006 [3090/02 10 01 00 02/2018] Luonnonvarakeskus
Kaikuluotaus Itämerellä on keskeinen menetelmä niin viranomaistehtävänä tehtävissä kalakantaseura...
18.11.2018 12:00:0020181118120000 Open >>
149/01.06.01/2017 Tulli
Hankinnan kohteena olivat viranomaiskäyttöön tarkoitetut OC-sumuttimet ja heitteet, harjoitussumu...
 20181118123000 Open >>
208027 Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopiston Joensuun ja Kuopion kampusten tietojenkäsittelytieteen laitos on uudistamas...
18.11.2018 15:00:0020181118150000 Open >>
LIVI/3363/02.01.07/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on Kaakkois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän (KAKO) käyttöönottotarkastuspalv...
18.11.2018 15:00:0020181118150000 Open >>
LIVI/5775/02.01.08/2018 Liikennevirasto
Kaakkois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän uusintahankkeeseen liittyvä ohjelmistomuutos Siemensin V...
18.11.2018 15:00:0020181118150000 Open >>
THL/1751/2.02.03/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Suorahankintana toteutettava Suomalaisten rahapelaaminen 2019 -väestökysely, jonka aineisto kerät...
18.11.2018 16:00:0020181118160000 Open >>
137510 Leijona Catering Oy
EU contract notice 137510 / Jätepuristimet
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat jätepuristimet. Hankittavat tuotteet ja niiden määrät on kuvattu tarkemmi...
18.11.2018 21:00:0020181118210000 Open >>
137507 Leijona Catering Oy
Hankinnan kohteena ovat jätteenkuljetukset, -käsittely ja muut jätehuoltoon liittyvät palvelut Le...
18.11.2018 21:00:0020181118210000 Open >>
3406/08.05.03/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Lentopolttoaineiden tankkauspumppukärryjen suodatinvedeneroittimet, 24 kpl:tta vuonna 2018.
 20181119100000 Open >>
001350A Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena on toimistokalusteet ja niiden toimittaminen asiakkaille heidän ilmoitt...
19.11.2018 12:00:0020181119120000 Open >>
195344 Vimana Oy
Hankinnan kohteena on asianhallintapalvelu (myöhemmin myös ratkaisu), joka sisältää asianhallinta...
19.11.2018 12:00:0020181119120000 Open >>
LIVI/5774/02.01.08/2018 Liikennevirasto
Kaakkois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän uusintahankkeeseen liittyvä ohjelmistomuutos MiSO asetin...
19.11.2018 13:00:0020181119130000 Open >>
UUDELY/10136/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice UUDELY/10136/2018 / Maanteiden hoitourakka Espoo 2019 - 2024
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
19.11.2018 13:00:0020181119130000 Open >>
UUDELY/10137/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice UUDELY/10137/2018 / Maanteiden hoitourakka Vantaa 2019 - 2024
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
19.11.2018 13:00:0020181119130000 Open >>
3676/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
EU contract notice 3676/2018 / Vedensiirtokalusto
EU-hankintailmoitus
Vedensiirtokalustosarjojen hankinta Suomen Puolustusvoimille.
19.11.2018 14:00:0020181119140000 Open >>
202632 Business Finland Oy
EU contract notice 202632 / Mediatoimiston palvelut
EU-hankintailmoitus
Tällä Mediatoimisto-kilpailutuksella Business Finland Oy hakee tiimiä ostamaan tarvitsemaansa med...
19.11.2018 16:00:0020181119160000 Open >>
KEHA/3285/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on kasvupalvelupilottien kehittävä arviointi. Kasvupalvelupilotit ovat osa maa...
19.11.2018 16:00:0020181119160000 Open >>
Evira/5773/0053/2018 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
19.11.2018 16:15:0020181119161500 Open >>
TUVEDno-2018-439 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-yksikkö
Hankintayksikkönä tässä hankintamenettelyssä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskusValtori...
19.11.2018 21:00:0020181119210000 Open >>
POPELY/20/07.02/2010 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu Uljuan tekojärven suotovesikaivojen sähköjärjestelmien muutostyöt ja kaapeleiden ...
20.11.2018 13:00:0020181120130000 Open >>
204612 Turun yliopisto
Turun yliopisto pyytää tarjousta tutkimuskäyttöön tulevasta transkraniaalisesta magneettistimulaa...
20.11.2018 13:00:0020181120130000 Open >>
LIVI/6971/02.01.00/2018 Liikennevirasto
Tämä toimeksianto sisältää Tampere-Seinäjoki välillä käytössä olevan Ebilock asetinlaitteen uusim...
20.11.2018 13:00:0020181120130000 Open >>
POHELY/203/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Sähköalan täydennyskoulutus; Kapasiteettihankinta, Vaasa. Pohjanmaan ELY-keskus (jatkossa hank...
20.11.2018 13:00:0020181120130000 Open >>
151846 Maahanmuuttovirasto
Framework agreement EU contract notice 151846 / Työnohjauspalvelut Maahanmuuttoviraston henkilöstölle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on työnohjauksen tuottaminen Maahanmuuttoviraston henkilöstölle. Maahanmuuttov...
20.11.2018 15:00:0020181120150000 Open >>
2018/7005 Hanki-palvelu
Framework agreement EU contract notice 2018/7005 / Lakiasiainpalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Maakuntien tilakeskus Oy (jäljempänä myös ”Tilakeskus”) on päättänyt kilpailuttaa lakiasiainpalve...
21.11.2018 12:00:0020181121120000 Open >>
LIVI/8186/02.01.01/2018 Liikennevirasto
Kouvola-Kotka pehmeikkökohteiden vahvistamistarve on paikallistettu KKJH-hankkeen pehmeikköjen su...
21.11.2018 13:00:0020181121130000 Open >>
KESELY/1894/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta ammatillisesta ...
21.11.2018 14:00:0020181121140000 Open >>
206204 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pyytää tarjousta Myllypuron kampuksen suunhoidon opetusklinikan ...
21.11.2018 14:00:0020181121140000 Open >>
206102 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pyytää tarjousta Myllypuron kampuksen välinehuollon laitteista t...
21.11.2018 14:00:0020181121140000 Open >>
2018/7000 Hanki-palvelu
Maakuntien tilakeskus Oy (jäljempänä myös ”Tilakeskus”) on päättänyt kilpailuttaa verokonsultoint...
22.11.2018 12:00:0020181122120000 Open >>
LIVI/7586/02.01.01/2018 Liikennevirasto
LIVI/7586/02.01.01/2018 / RITA viimeistelytyöt
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Kyseessä on Riihimäki-Tampere rataosan turvalaitejärjestelmän uusimiseen (RITA-hanke) liittyvät v...
22.11.2018 13:00:0020181122130000 Open >>
195733 Veikkaus Oy
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice 195733 / Juridiset asiantuntijapalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on Veikkauksen tarvitsemat oikeudelliset asiantuntijapalvelut. Kilpailutuks...
22.11.2018 13:00:0020181122130000 Open >>
210084 Oulun poliisilaitos
210084 / Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
22.11.2018 14:00:0020181122140000 Open >>
LAPELY/3886/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Lapin alueella. Reittip...
22.11.2018 15:00:0020181122150000 Open >>
LAPELY/3909/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/3909/2018 / Työnhakupalvelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Palvelun tavoitteena on auttaa asiakasta varmistamaan omat työnhakutaitonsa ja –tietonsa, työnhak...
22.11.2018 23:59:0020181122235900 Open >>
23/01.06.01/2018 Tulli
Hankinnan kohteena olivat ajoneuvonostimien, jarrudynamometrien ja ajoneuvovaakojen hankinta. Tä...
 20181123090000 Open >>
SEN/2710/2018 Senaatti-kiinteistöt
Kiinteistössä uusitaan henkilö- ja tavarahissit tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
23.11.2018 12:00:0020181123120000 Open >>
207999 TTY-säätiö sr
207999 / Toimistokalusteet
Kansallinen hankintailmoitus
TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) pyytää tarjoustanne toimistokalusteista ja n...
23.11.2018 12:00:0020181123120000 Open >>
206306 Hanki-palvelu
206306 / Battery Cell Testers
Kansallinen hankintailmoitus
The Turku University of Applied Sciences Ltd. (hereinafter "Turku AMK") invites tenders for batte...
23.11.2018 12:00:0020181123120000 Open >>
201498 Veikkaus Oy
Framework agreement EU contract notice 201498 / Tutkimuspalvelut
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Veikkauksen rahapelitoimintaan liittyvät asiakas-, väestö- ja markkinatutki...
23.11.2018 12:00:0020181123120000 Open >>
YLE20180039 Yleisradio Oy
Background: Yle has chosen DataMiner as a platform for new Media Service Order and Management sy...
23.11.2018 12:00:0020181123120000 Open >>
209566 Helsingin yliopisto
Inverted fluorescence deconvolution microscope for live yeast imaging. Less than one year old ...
23.11.2018 14:00:0020181123140000 Open >>
207807 Tampereen yliopisto
Tarjouspyyntö koskee lukuvuosille 2019-2020 ja 2020-2021 hankittavia perusopetuksen oppikirjoja j...
23.11.2018 14:00:0020181123140000 Open >>
97/249/2018 Eduskunnan kanslia
Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia yhteistyökumppaneilta, jotka haluavat osallistua vete...
23.11.2018 15:00:0020181123150000 Open >>
207385 Maahanmuuttovirasto
EU contract notice 207385 / Ravintolapalvelut - Helsingin Säilöönottoyksikkö
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Maahanmuuttovirasto pyytää tarjousta ravintolapalveluiden ja niihin liittyvien täydentävien tai e...
23.11.2018 15:00:0020181123150000 Open >>
ESAELY/838/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitejärjestelyn kohteena on maahanmuuttajien suomen kielen lähtötasoarviointi Etelä-Savon ELY-ke...
23.11.2018 16:00:0020181123160000 Open >>
188042 Turun yliopisto
EU contract notice 188042 / FE-SEM Microscope
EU-jälki-ilmoitus
Field Emission Scanning Electron Microscope suitable for imaging samples of various nature, such ...
24.11.2018 8:30:0020181124083000 Open >>
K0117-01400 VR-Yhtymä Oy
Hankinnan kohteena VR-konsernin eli VR-Yhtymä Oy:n ja sen tytäryhtiöiden kokonaisvaltaisten työte...
24.11.2018 11:00:0020181124110000 Open >>
4000000989 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on NATO - paarit. Tilattava määrä on arviolta 486 kpl vuonna 2018 ja optiot 70...
 20181124140000 Open >>
4000000998 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan tarkoituksena on tuottaa Täyttöpakkaus reiteen kiinnitettävän taistelupelastajan ensiho...
 20181124140000 Open >>
KEHA/3482/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on sähköinen fasilitointialusta, joka mahdollistaa työpajojen, seminaarien ja ...
26.11.2018 0:00:0020181126000000 Open >>
LIVI/3757/02.02.00/2018 Liikennevirasto
Liikenneviraston ratapiirustusarkisto koostuu Liikenneviraston hallussa olevien rautateiden ja ni...
 20181126090000 Open >>
EPOELY/1170/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice EPOELY/1170/2018 / Metallialan lisä- ja täydennyskoulutus Suupohjassa
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Metallialan lisä- ja täydennyskoulutuksena toteutettava ammatillinen työvoimakoulutus, joka toteu...
 20181126110000 Open >>
208050 Maahanmuuttovirasto
208050 / Dialogiprosessi AUDA-hankkeelle
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
26.11.2018 12:00:0020181126120000 Open >>
35/07.02/2017 Oikeusrekisterikeskus
Hankinnan kohteena on asiantuntijatyö, jonka sisältönä on tilaajan ohjeistuksen mukaisesti AIPAn ...
26.11.2018 12:00:0020181126120000 Open >>
LIVI/6232/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on Paikkatietopalvelut (PTP) -kokonaisuuden tuottaminen tarjouspyynnössä ja se...
26.11.2018 12:00:0020181126120000 Open >>
Ref. nro 346/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena olivat VTT Jyväskylän toimipisteen tutkimus- ja laboratoriotilojen mekaaniset ...
 20181126123000 Open >>
POSELY/1597/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Jäänsärkijöiden puu- ja metallirakenteiden korjaus Nerohvirran säännöstelypadon turvapuomin ki...
26.11.2018 13:00:0020181126130000 Open >>
LAPELY/3748/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice LAPELY/3748/2018 / Kuljetusalan jatko-, ja täydennyskoulutus, Kemi-Tornio
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kuljetusalan jatko-, ja täydennyskoulutus, Kemi-Tornio
26.11.2018 13:00:0020181126130000 Open >>
D/686/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
D/686/01.01.04.00/2018 / He-3 gas
Kansallinen hankintailmoitus
1. 30 litres (NTP) of refrigeration grade He-3 gas (He-3 isotope purity at least 99.5%) in a gas ...
26.11.2018 15:00:0020181126150000 Open >>
207876 Vankiterveydenhuollon yksikkö
26.11.2018 15:00:0020181126150000 Open >>
hamely/1012/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hämeen ELY-keskus hankkii lain julkisista työ- ja yrityspalveluista (28.12.2012/916) mukaisia val...
 20181126160000 Open >>
HAMELY/1011/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hämeen ELY-keskus hankkii lain julkisista työ- ja yrityspalveluista (28.12.2012/916) mukaisia val...
 20181126160000 Open >>
207079 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohde on vuorovaikutteinen henkilöstökyselypalvelu Kelan käyttöön ajalle 1.1.-31.7.2019...
26.11.2018 16:00:0020181126160000 Open >>
145654 Kansaneläkelaitos
Tämän kilpailutuksen tarkoituksena on saada pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita toimittamaan Kelal...
26.11.2018 16:00:0020181126160000 Open >>
UUDELY/10753/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohjaisen kä...
27.11.2018 10:00:0020181127100000 Open >>
Kela 29/43/2018 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitoksen omistamista kiinteistöistä (5 kpl) ja osakehuoneistoista (157 kpl) laaditaan...
27.11.2018 12:00:0020181127120000 Open >>
POL-2018-46411 Poliisihallitus
Poliisihallitus suunnittelee lupa-asiakirjojen (passi, henkilökortti, mobiilihenkilökortti) valmi...
 20181127120000 Open >>
VRK/3776/2018 Väestörekisterikeskus
Väestörekisterikeskus pyytää tarjousta hankesalkun hallintapalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen...
27.11.2018 12:00:0020181127120000 Open >>
RVLDno-2018-1478 Rajavartiolaitos
Rajavartiolaitos pyytää tarjousta seitsemästä (7) RV18 rannikkovartioveneestä sekä optiona neljäs...
27.11.2018 12:00:0020181127120000 Open >>
UUDELY/9814/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Siltojen uusiminen tilaajan teettämien suunnitelmien mukaisesti Uudenmaan ELY-keskuksen alueella ...
27.11.2018 13:00:0020181127130000 Open >>
209901 Yleisradio Oy
Hankinnan kohteena on Ylen pysäköintiluolan tasolle P3 rakennettavan ladattavien hybridien ja säh...
27.11.2018 16:00:0020181127160000 Open >>
208868 Leijona Catering Oy
208868 / Arvokuljetukset
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat arvokuljetukset ja niiden toimittamiseen liittyvät tuotteet ja palvelut, ...
27.11.2018 21:00:0020181127210000 Open >>
209332 TTY-säätiö sr
209332 / Femtosekuntilaser
Kansallinen hankintailmoitus
TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) pyytää tarjouksia käyttöönottovalmiista femt...
28.11.2018 12:00:0020181128120000 Open >>
209310 TTY-säätiö sr
209310 / Pump-probe systeemi
Kansallinen hankintailmoitus
TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) pyytää tarjouksia täysin toimivasta femtosek...
28.11.2018 12:00:0020181128120000 Open >>
SEN/1187/2018 Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöt kilpailuttaa kiinteistöjen ylläpitoon liittyvän Tietopalvelukonsultoinnin. P...
28.11.2018 12:00:0020181128120000 Open >>
LIVI/7287/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on Tampereen ratapihahankkeiden rakennuttamiseen, valvontaan ja suunnittelutta...
28.11.2018 13:00:0020181128130000 Open >>
210107 Oulun yliopisto
HILLA-mallin valtakunnallinen laajentaminen on identifioitu ohjelman uudeksi strategiseksi kehity...
28.11.2018 15:00:0020181128150000 Open >>
210061 Oulun yliopisto
210061 / Battery tester
Kansallinen hankintailmoitus
Battery tester according to this invitation to tender
28.11.2018 15:00:0020181128150000 Open >>
201581 Business Finland Oy
Hankinnan kohteena on alusta Business Finlandin uusille e-learning kokonaisuuksille, jotka tuleva...
28.11.2018 16:00:0020181128160000 Open >>
183806 Opetushallitus
EU contract notice 183806 / Asiakaspalveluratkaisu
EU-jälki-ilmoitus
Hankinnan kohteena on Opetushallituksen Asiakaspalveluratkaisun (help deskin) toteuttaminen. Sopi...
 20181129100000 Open >>
208894 Helsingin yliopisto
The University of Helsinki (contracting authority, buyer) is inviting tenders for a liquid handle...
29.11.2018 12:00:0020181129120000 Open >>
POL-2018-44234 Oulun poliisilaitos
POL-2018-44234 / Ensiapukoulutus
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
29.11.2018 14:00:0020181129140000 Open >>
LIVI/4321/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Liikennevirasto pyytää tarjousta aallonpituusyhteydestä kahden toimipisteen välille.
 20181129160000 Open >>
199358 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajia markkinakartoitukseen aiheena tietovarastoinnin, suun...
 20181130000000 Open >>
198513 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) käynnistää markkinakartoituksen maksuliikenneohjelmista, SaaS- tai On-Pr...
 20181130000000 Open >>
D/329/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Dry cryostat with bottom loading option, high field superconducting magnet and advanced vibration...
30.11.2018 8:00:0020181130080000 Open >>
207969 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on kahdeksan (8) kanavainen täysautomaattinen nesteenannostelija 96 kuoppalevy...
30.11.2018 10:00:0020181130100000 Open >>
1573/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Kajaanin palveluyksikön toimialueell...
30.11.2018 10:00:0020181130100000 Open >>
EPOELY/423/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu kaikki rakennussuunnitelmien mukaisten töiden tekeminen siinä laajuudessa kuin se...
 20181130103000 Open >>
542/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat talvikunnossapitotyöt, ulkoaluetyöt ja maanrakennustyöt Hämeenlinnan palv...
 20181130113000 Open >>
LIVI/8027/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Tarjous koskee Liikenneviraston puominkääntölaitteiden kunnostusta. Työn sisältöön kuuluu kaikkie...
30.11.2018 12:00:0020181130120000 Open >>
SEN/756/2016 Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöt kilpailuttaa Hallinnon tilahallinta, vuokraustilanteen hallinta sekä tilatie...
30.11.2018 12:00:0020181130120000 Open >>
206704 Suomen metsäkeskus
Suomen metsäkeskus pyytää tarjouksia uudistus- ja kasvatushakkuiden havaitsemises-ta Sentinel2 -s...
30.11.2018 12:00:0020181130120000 Open >>
204977 Veikkaus Oy
Veikkaus on hankkimassa APM (Application Performance Management) - tuotetta pelijärjestelmäkokona...
 20181130120000 Open >>
204566 Helsingin yliopisto
204566 / Laskujen välityspalvelut
Kansallinen hankintailmoitus
Hankittava palvelu on osto- ja myyntilaskujen välitys. Helsingin yliopistolle, (HY), Helsingin y...
30.11.2018 12:00:0020181130120000 Open >>
149211 Niuvanniemen sairaala
30.11.2018 12:00:0020181130120000 Open >>
D/503/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Radome for Metsähovi Radio Observatory radio telescope
30.11.2018 13:00:0020181130130000 Open >>
UUDELY/10518/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY -keskus teettää puitesopimuksella siltojen korjaussuunnittelua, erikoistarkastuksia...
30.11.2018 13:00:0020181130130000 Open >>
202361 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Hankinnan kohteena ovat 19" räkkiasennettavat modulaariset nauhakirjastot oheislaitteineen, nauha...
 20181130140000 Open >>
208771 Niuvanniemen sairaala
Framework agreement EU contract notice 208771 / Sähköhoitojen (ECT) anestesialääkäripalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Niuvanniemen sairaala pyytää tarjousta sähköhoitojen (ECT) anestesialääkäripalveluista. Sairaalas...
30.11.2018 15:00:0020181130150000 Open >>
KASELY/1255/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
30.11.2018 15:00:0020181130150000 Open >>
1140/230/2018 Viestintävirasto
Viestintävirasto laatii ja teettää vuosittain viestintäalaa koskevia tutkimuksia, esimerkiksi aud...
30.11.2018 16:00:0020181130160000 Open >>
ESAELY/796/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Savon ELY-keskus pyytää tarjousta alkavien yrittäjien starttirahalausuntojen antamisesta ja...
30.11.2018 16:21:0020181130162100 Open >>
201565 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on sähköinen arkistointi SaaS-palveluna. Hankinnan kohteeseen kuuluu myös käyt...
 20181201000000 Open >>
H2018008 Finnvera Oyj
Hankintakokonaisuus sisältää RPA-ratkaisun lisensseineen, toimitusprojektin sekä ratkaisun koulut...
 20181201143000 Open >>
THL/431/8.00.02/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The Ministry of Social Affairs and Health (hereinafter ”STM”) and National Institute for Health a...
2.12.2018 10:30:0020181202103000 Open >>
208747 Turun yliopisto
European Social Survey on kansainvälinen tutkimushanke, jossa kerättävää aineistoa käyttää noin...
 20181202103000 Open >>
9.11.2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2.12.2018 12:00:0020181202120000 Open >>
208855 Niuvanniemen sairaala
Framework agreement EU contract notice 208855 / KESKEYTYSILMOITUS Sähköhoitojen (ECT) anestesialääkäripalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Niuvanniemen sairaalassa annetaan sähköhoitoa (ECT) sairaalan potilaille lyhytkestoisessa anestes...
 20181202130000 Open >>
D/719/01.01.04.00/2017 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
A complete turnkey, stand-alone photoluminescence measurement system, capable of producing high-r...
2.12.2018 14:30:0020181202143000 Open >>
208246 Leijona Catering Oy
Hankinnan kohteena ovat viestintätoimistopalvelut Leijona Catering Oy:lle. Edellytämme, että ...
2.12.2018 21:00:0020181202210000 Open >>
210075 Lappeenrannan teknillinen yliopisto
3.12.2018 12:00:0020181203120000 Open >>
206647 Maanmittauslaitos
3.12.2018 12:00:0020181203120000 Open >>
PIRELY/7679/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut yhteysvälillä Huittinen-Sa...
3.12.2018 12:00:0020181203120000 Open >>
LIVI/6662/02.01.11/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on puitejärjestely, jonka kohteena ovat tieliikenteen ohjaukseen ja turvallisu...
3.12.2018 12:00:0020181203120000 Open >>
POHELY/246/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, kaksikielinen (suomi/ruotsi). Ensisijaisesti suomen kieli (P...
3.12.2018 13:00:0020181203130000 Open >>
LIVI/8211/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Restricted procedure LIVI/8211/02.01.02/2018 / Kirkkonummen aseman välilaiturin hissin peruskorjaus
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Invitation to participate
Hissiin uusitaan tai lisätään seuraavat laitteet: • ohjauskeskus uusitaan täydellisenä • nost...
3.12.2018 14:00:0020181203140000 Open >>
TRAFI/664774/02.03.01/2018 Liikenteen turvallisuusvirasto
Hankinnan kohteena on asiakirjojen digitointipalvelun toimittaminen Trafille tässä tarjouspyynnö...
3.12.2018 14:00:0020181203140000 Open >>
205423 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on henkilöstönvuokrauspalvelut vuosille 2019-2022 Veikkauksen testauksen ja la...
3.12.2018 16:15:0020181203161500 Open >>
UUDELY/8807/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/8807/2018 / Ravitsemisalan RekryKoulutus, puitehankinta / Uusimaa
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjousta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteide...
4.12.2018 12:00:0020181204120000 Open >>
189462 TTY-säätiö sr
TTY Foundation sr (Tampere University of Technology, TUT) is inviting tenders for a scientific ce...
4.12.2018 12:00:0020181204120000 Open >>
206289 Turun yliopisto
206289 / Mekaaniset ja elektroniset pipetit
Kansallinen hankintailmoitus
Pyydämme tarjouksia sekä mekaanisista että elektronisista pipeteistä tämän hankinta-asiakirjan ...
4.12.2018 13:00:0020181204130000 Open >>
LIVI/7068/02.01.08/2018 Liikennevirasto
LIVI/7068/02.01.08/2018 / KR187068 KAKO kaasusammutusjärjestelmä
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankinnan kohteena olevaan kaasusammutusjärjestelmän rakennusurakkaan sisältyy kaasusammutuslaitt...
4.12.2018 13:00:0020181204130000 Open >>
KASELY/1362/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusopimuksen tarkoituksena on varmistaa sopimusalueen telematikkajärjestelmien tekninen toim...
4.12.2018 16:00:0020181204160000 Open >>
VH/2067/02.10.01/2018 Verohallinto
This request for information is made in order to find out what kind of software and / or IT-syste...
4.12.2018 16:15:0020181204161500 Open >>
1385/0400/2017 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on Puolustushallinnon kiinteistöihin ja verkostoihin kohdistuvat yksilöimättöm...
 20181205113000 Open >>
LIVI/8547/02.01.01/2018 Liikennevirasto
LIVI/8547/02.01.01/2018 / HELRA:n ratatyöt 2019
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Radan päällysrakennustyöt, vaihteiden asennusta/vaihtoa ja päällysrakenteen vaihto
5.12.2018 12:00:0020181205120000 Open >>
YLE20170038 Yleisradio Oy
The procurement was about finding a Media Service Order & Management system. Yle was looking ...
5.12.2018 12:00:0020181205120000 Open >>
POSELY/1661/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
5.12.2018 13:00:0020181205130000 Open >>
POSELY/1660/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
5.12.2018 13:00:0020181205130000 Open >>
POSELY/1659/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
5.12.2018 13:00:0020181205130000 Open >>
KESELY/1976/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tehtävä sisältää tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 4 Vaajakosken kohdalle Jyväskylään. Valt...
5.12.2018 13:00:0020181205130000 Open >>
LIVI/3778/02.01.01/2018 Liikennevirasto
Turku- Uusikaupunki rataosuuden sähköistäminen; ratajohdon suunnittelu ja rakentaminen. Rataosuus...
5.12.2018 13:00:0020181205130000 Open >>
1481/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
1481/0400/2018 / Kiviainekset Rissala
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
5.12.2018 14:00:0020181205140000 Open >>
193635 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia University of Applied Sciences is Finland´s largest university of applied sciences. It...
5.12.2018 14:00:0020181205140000 Open >>
Ref. nro 189/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
EU contract notice Ref. nro 189/206/2018 / Henkilöstöravintola- sekä kokous- ja edustustarjoilupalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena oli henkilöstöravintola- sekä kokous- ja edustustarjoilupalveluiden tuottamine...
 20181205160000 Open >>
2001/2017 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena ovat: 1. Paineilmahengityslaitekokonaisuus varusteineen 2. Työkalut ja varao...
 20181206123000 Open >>
Ref. nro 700/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat kuriiripalvelut eli pikakirje- ja pakettilähetykset kotimaassa sekä ulkom...
7.12.2018 12:00:0020181207120000 Open >>
1658/07.01.00/2018 Maa- ja metsätalousministeriö
Tässä tarjouspyynnössä kuvattu selvitys on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-20...
7.12.2018 12:00:0020181207120000 Open >>
200924 Helsingin yliopisto
In vivo microCT system for live imaging of small animals, especially rodents, and for ex vivo ima...
7.12.2018 12:00:0020181207120000 Open >>
EPOELY/2568/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden tienpitoon liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät.
7.12.2018 13:00:0020181207130000 Open >>
209066 Luonnonvarakeskus
209066 / Kiertovesijärjestelmä
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Laukaan kalanviljelylaitoksen tutkimusrakennukseen sijoittuvan kiertovesi...
7.12.2018 14:00:0020181207140000 Open >>
209257 Kansaneläkelaitos
EU contract notice 209257 / Oracle-lisenssit
EU-suorahankinta
Hankinnan kohteena on Oracle Advanced Compression -tuote sekä tukipalvelu.
7.12.2018 15:00:0020181207150000 Open >>
3695/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
7.12.2018 15:00:0020181207150000 Open >>
192894 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on API-rajapintojen testausvälineen lisenssit. Sopimuskauden aikana Kela voi h...
 20181207153000 Open >>
LIVI/8558/02.01.07/2018 Liikennevirasto
Paineelliseen hydrauliöljyn tuottamiseen rakennettu valmiskontti. Kontti sisältää öljysäiliön, hy...
9.12.2018 8:30:0020181209083000 Open >>
1385/0400/2017 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on Puolustushallinnon kiinteistöihin ja verkostoihin kohdistuvat yksilöimättöm...
10.12.2018 10:00:0020181210100000 Open >>
4135/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on PVMoodle -verkko-oppimisympäristöön liittyvät palvelut sekä TUVE PVMoodlen ...
10.12.2018 12:00:0020181210120000 Open >>
POKELY/592/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/592/2018 / Yrityksen myynti- ja markkinointiosaaminen verkkokoulutuksena
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on työvoimakoulutuksena järjestettävä yrityksen myynti- ja markkinointiosaamin...
10.12.2018 12:00:0020181210120000 Open >>
PIRELY/7130/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 1.4.2016 annetun asetuksen muutoksen myötä Pirkanma...
10.12.2018 12:00:0020181210120000 Open >>
POKELY/591/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/591/2018 / Yrityksen talousosaaminen verkkokoulutuksena
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on työvoimakoulutuksena järjestettävä yrityksen talousosaaminen verkkokoulutuk...
10.12.2018 12:00:0020181210120000 Open >>
633/02.05/2018 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Hankinnan kohteena on kohtaamiskyselypalvelun hankinta palveluineen tarjouspyynnössä ja sen liitt...
10.12.2018 12:00:0020181210120000 Open >>
PIRELY/7584/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää tarjousta teknisestä asia...
10.12.2018 13:00:0020181210130000 Open >>
3115/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Framework agreement EU contract notice 3115/2018 / Karttatuotteet
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on erilaisten karttatuotteiden (sekä niihin liittyvän palvelun) tuottaminen Pu...
10.12.2018 14:00:0020181210140000 Open >>
HAMELY/1224/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice HAMELY/1224/2018 / Päijät-Hämeen palvelualojen koulutuskokonaisuus, puitejärjestely (14/2018)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hämeen ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja s...
10.12.2018 15:00:0020181210150000 Open >>
LIVI/7576/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Ratapiirustusarkisto koostuu Liikenneviraston hallussa olevien rautateiden ja niiden rakenteiden ...
11.12.2018 12:00:0020181211120000 Open >>
LIVI/7278/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Hankinta käsittää Liikenneviraston hallinnoiman Varistaipaleen ja Taivallahden kanavien käyttö- j...
11.12.2018 13:00:0020181211130000 Open >>
VARELY/2798/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
11.12.2018 13:00:0020181211130000 Open >>
VARELY/2797/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
11.12.2018 13:00:0020181211130000 Open >>
KESELY/1750/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
11.12.2018 13:00:0020181211130000 Open >>
POSELY/122/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
11.12.2018 13:00:0020181211130000 Open >>
UUDELY/9609/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitesopimus maantien tienpitoon liittyvistä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä Uudenmaan ELY...
11.12.2018 13:00:0020181211130000 Open >>
LIVI/7591/02.01.01/2018 Liikennevirasto
Nykyinen alikulku korvataan uudella alikululla, jota käyttää sekä moottoriajoneuvoliikenne että p...
11.12.2018 13:00:0020181211130000 Open >>
PIRELY/5336/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tiesuunnitelman laatimiseen liittyvien maaperätutkimusten tekeminen mittaus- ja laboratoriotöinee...
 20181212093000 Open >>
D 1023/02.08.00.00/2018 Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopiston kirjastorakennus peruskorjataan vuosien 2019-2021 välisenä aikana. Kirjasto...
12.12.2018 12:00:0020181212120000 Open >>
YLE20180043 Yleisradio Oy
Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia puitejärjestelyä varten Sähköteknisten asennus- ja ko...
12.12.2018 12:00:0020181212120000 Open >>
THL/1722/8.00.02/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The Ministry of Social Affairs and Health (hereinafter ”STM”) and National Institute for Health a...
12.12.2018 12:00:0020181212120000 Open >>
204694 Maanmittauslaitos
EU contract notice 204694 / Metsuripalvelut
EU-hankintailmoitus
Tämän hankinnan kohteena ovat metsuripalvelut. Maanmittauslaitos hankkii metsuripalveluja maanmit...
12.12.2018 13:00:0020181212130000 Open >>
KESELY/2188/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta ammatillisesta ...
12.12.2018 14:00:0020181212140000 Open >>
KESELY/2187/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta ammatillisesta ...
12.12.2018 14:00:0020181212140000 Open >>
1184/02.08.00.00/2017 Jyväskylän yliopisto
Hankinnan kohteena on ITSM -palvelunhallintajärjestelmä palveluna Jyväskylän yliopiston palveluto...
 20181212150000 Open >>
YLE20180031 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy Yleisradio Oy pyysi tarjouksia puitejärjestelyä varten LVI- konsulttipalveluiden t...
 20181212150000 Open >>
VH/2000/02.10.01/2018 Verohallinto
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice VH/2000/02.10.01/2018 / OSALLISTUMISPYYNTÖ: Johdon konsultointipalvelut
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on Johdon konsultointi kolmelle eri osa-alueelle, joihin kuhunkin tullaan vali...