Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish finlandssvenska Swedish Norwegian English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Organisation unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 5/18/2022 11:34:34 AM 20220518113434 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 6/15/2022 1:40:46 PM 20220615134046 Open >>
Liikennevirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 12/31/2025 12:00:00 AM 20251231000000 Open >>
Hansel Oy 148001 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 12/31/2021 12:00:00 AM 20211231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 12/31/2027 12:00:00 AM 20271231000000 Open >>
Liikennevirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 12/31/2022 12:00:00 AM 20221231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 2/7/2021 12:00:00 PM 20210207120000 Open >>


Other notices

IdentifierOrganisation unitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
D/338/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Following a public competitive bidding process for HCM-system during spring 2018, Aalto Universit...
6/21/2018 10:00:00 AM20180621100000 Open >>
372/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat Hämeenlinnan palveluyksikön talvikunnossapitotyöt. Osa-alueina ovat: ...
6/21/2018 10:00:00 AM20180621100000 Open >>
LIVI/4370/02.01.08/2018 Liikennevirasto
Rails according to EN 13674-1:2011 standard or equivalent. Quantity 2500 tonnes (delivery around ...
6/21/2018 12:00:00 PM20180621120000 Open >>
GTK/406/02.03.02/2018 Geologian tutkimuskeskus
Geologian tutkimuskeskus toteuttaa yhteistyössä Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen kan...
6/21/2018 12:00:00 PM20180621120000 Open >>
LIVI/3805/02.01.08/2018 Liikennevirasto
VTS- järjestelmään liitettävä tutkalaitteisto Oulun satamaan
6/21/2018 12:00:00 PM20180621120000 Open >>
660/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Molemmissa kasarmeissa pihan aukaisu, salaojituksen uusinta, vesieristys + routaeriste sekä kella...
6/21/2018 2:00:00 PM20180621140000 Open >>
143/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat jätehuolto- ja loka-autopalvelut Kajaanin palveluyksikön alueella Kajaani...
 20180622073000 Open >>
191218 Oulun yliopisto
191218 / Röntgensädediffraktometrin detektori suorahankintana
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
6/22/2018 9:00:00 AM20180622090000 Open >>
1143/0400/2016 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hissien huolto- ja korjaustyöt Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ylläpitämissä kohteissa ympär...
 20180622093000 Open >>
162905 Helsingin yliopisto
Jälki-ilmoitus: SAP SuccessFactors lisenssien kilpailutus Helsingin yliopisto laajentaa olemassa...
 20180622100000 Open >>
147555 Helsingin yliopisto
EU contract notice 147555 / Light Sheet Microscope
EU-jälki-ilmoitus
Light sheet microscope aka. Selective Plane Illumination Microscope (SPIM) for 3-dimensional imag...
6/22/2018 12:30:00 PM20180622123000 Open >>
150666 Helsingin yliopisto
Jälki-ilmoitus: Hankinta koskee Helsingin yliopistolle kokonaisuutena hankittavaa välinehuollon a...
 20180622133000 Open >>
150944 Helsingin yliopisto
Jälki-ilmoitus: Biokeskus 1:n välinehuollon laboratoriovälinepesukoneet, pesukoneiden purkuradat,...
 20180622153000 Open >>
PIRELY/963/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka sisältää kaksi (2) hanketta, joissa valittava urakoitsija toimii päätoteuttajana. Han...
 20180622173000 Open >>
189421 Turun yliopisto
European Social Survey on kansainvälinen tutkimushanke, jossa kerättävää aineistoa käyttää noin...
6/23/2018 2:30:00 PM20180623143000 Open >>
YLE20180002 Yleisradio Oy
Kilpailutuksella perustettiin puitejärjestely, johon valitut palveluntuottajat toimittavat Ylelle...
 20180623153000 Open >>
151017 Vankiterveydenhuollon yksikkö
Framework agreement EU contract notice 151017 / Yleislääkäripalvelujen hankinta Vankiterveydenhuollon yksikön poliklinikka-alueille
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH) (jäljempänä myös ”tilaaja”) on pyytänyt tarjousta Hilma-ilmoi...
 20180623170000 Open >>
PIRELY/761/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu tievalaistuksen rakentaminen ja saneeraaminen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti...
6/25/2018 8:00:00 AM20180625080000 Open >>
180678 Maanmittauslaitos
180678 / Laserkeilain
Kansallinen hankintailmoitus
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tehtäviin kuuluu uusien kaukokartoitusteknologioiden tu...
6/25/2018 9:00:00 AM20180625090000 Open >>
148711 Rikosseuraamuslaitos
Hankinnan kohteena ovat viranomaiskäyttöön tarkoitetut OC-sumuttimet ja heitteet, harjoitussumutt...
6/25/2018 10:00:00 AM20180625100000 Open >>
139102 Rikosseuraamuslaitos
Hankinnan kohteena ovat vankiloiden väliset kuljetuspalvelut, jotka muodostuvat säännöllisesti to...
6/25/2018 10:00:00 AM20180625100000 Open >>
Ref. nro 346/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT Jyväskylän toimipisteen tutkimus- ja laboratoriotilojen mekaaniset as...
6/25/2018 12:00:00 PM20180625120000 Open >>
178710 VR-Yhtymä Oy
EU contract notice 178710 / Sm5 junien ilmastointihuollot ja vikakorjaukset (Osallistumispyyntö)
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Invitation to participate
Hankinta käsittää Flirt-Junien ilmastointijärjestelmän määräaikaishuollot ja vikakorjaukset sekä ...
6/25/2018 12:00:00 PM20180625120000 Open >>
EPOELY/1613/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Maalahden kunta teettävät yhteistyönä Maalahdenjoen tulvakartoituk...
6/25/2018 1:00:00 PM20180625130000 Open >>
191520 Oulun yliopisto
191520 / Solujen kuvantamislaite varusteineen
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
6/25/2018 3:00:00 PM20180625150000 Open >>
188756 Business Finland
Impact Study of World-class Ecosystems and Competitive Business Environment. The procurement is d...
6/25/2018 4:00:00 PM20180625160000 Open >>
GTK/351/02.03.01/2018 Geologian tutkimuskeskus
A tender is requested for three wet drum magnetic separators. Two of the separators should be low...
6/25/2018 4:00:00 PM20180625160000 Open >>
899/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
899/0400/2018 / Vesijohto- ja viemäriverkoston uusiminen
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
6/26/2018 10:00:00 AM20180626100000 Open >>
LIVI/3980/02.01.09/2018 Liikennevirasto
Kyseessä on T&K-hankkeeseen, korroosio suolatussa tieympäristössä liittyvän kenttätutkimuspalvelu...
6/26/2018 12:00:00 PM20180626120000 Open >>
UUDELY/1884/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkemmin määriteltyjen soranottoalueiden maisemointi ...
6/26/2018 1:00:00 PM20180626130000 Open >>
LIVI/3941/02.01.01/2018 Liikennevirasto
LIVI/3941/02.01.01/2018 / Merkkisiivous Joensuu-Pieksämäki
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Merkkien asennus Joensuu - Pieksämäki rataosuudelle (poislukien Varkauden ja Kommilan sekä Pieksä...
6/26/2018 1:00:00 PM20180626130000 Open >>
LAPELY/2089/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinta sisältää "Mt 934 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Vitikanpää - ...
6/26/2018 1:00:00 PM20180626130000 Open >>
37/27/2018 Business Finland
37/27/2018 / Winter Sports Consultancy
Kansallinen hankintailmoitus
Business Finland is looking for a consultant (from here onwards “consultant”) to support early a...
6/26/2018 4:00:00 PM20180626160000 Open >>
D/360/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
D/360/01.01.04.00/2018 / Tuotantotulostin
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on tuotantotulostin jälkikäsittely-yksiköineen, joka soveltuu volyymituotannon...
6/26/2018 4:00:00 PM20180626160000 Open >>
HAMELY/680/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
6/27/2018 12:00:00 PM20180627120000 Open >>
HAMELY/679/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
6/27/2018 12:00:00 PM20180627120000 Open >>
HAMELY/678/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
6/27/2018 12:00:00 PM20180627120000 Open >>
190285 Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lappeenranta University of technology is purchasing a 3D Measurement system for measuring microsc...
6/27/2018 12:00:00 PM20180627120000 Open >>
VNK/229/26/2018 Valtioneuvoston kanslia
Hankinnan kohteena on valtioneuvoston kanslian käyttöön tuleva käännösmuisti- ja termistönhallint...
6/27/2018 12:00:00 PM20180627120000 Open >>
EPOELY/1606/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
6/27/2018 1:00:00 PM20180627130000 Open >>
UUDELY/1883/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hanke sijaitsee Helsingin kaupungin alueella mt 103:lla olevassa Vuosaaren maantietunnelissa sek...
6/27/2018 1:00:00 PM20180627130000 Open >>
2811/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on Panssariprikaatin Lohtajan harjoitusalueella tarvitsemat polttopuut vuosien...
6/27/2018 2:00:00 PM20180627140000 Open >>
HAMELY/657/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
6/27/2018 3:00:00 PM20180627150000 Open >>
599/02.03.02/2018 Maaseutuvirasto
Maaseutuviraston ruokamarkkinayksikkö (jäljempänä Mavi) pyytää sitovaa tarjousta vuoden 2019 - 20...
6/27/2018 4:00:00 PM20180627160000 Open >>
163179 Hanki-palvelu
Maakuntien tilakeskus tulee hankkimaan taloushallinnon ulkoisen laskennan operatiiviset palvelut....
 20180628090000 Open >>
HAMELY/681/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
6/28/2018 12:00:00 PM20180628120000 Open >>
POPELY/2751/2017 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POPELY/2751/2017 / Työnhakuvalmennus, lähtötaso
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Pohjois-Pohjanmaan alueella vuoden 2018 aikana toteutettava lähtötason työnhakuvalmennus: 1) Ou...
 20180628130000 Open >>
LIVI/2241/02.01.07/2018 Liikennevirasto
Hankkeessa käyttöönottotarkastetaan seuraavat uusittavat tasoristeysvaroituslaitokset: - Ratao...
6/28/2018 1:00:00 PM20180628130000 Open >>
LIVI/3363/02.01.07/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on Kaakkois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän (KAKO) käyttöönottotarkastuspalvel...
6/28/2018 1:00:00 PM20180628130000 Open >>
POSELY/782/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
POSELY/782/2018 / Korjausrakentajan koulutus
Kansallinen hankintailmoitus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
6/28/2018 1:00:00 PM20180628130000 Open >>
192317 Oulun yliopisto
192317 / Opinnäytetöiden digitointi
Kansallinen hankintailmoitus
Opinnäytetöiden digitointi tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti
6/28/2018 2:00:00 PM20180628140000 Open >>
189952 Oulun yliopisto
189952 / ATMOS aerosol system
Kansallinen hankintailmoitus
ATMOS aerosol system according to this invitation to tender
6/28/2018 2:00:00 PM20180628140000 Open >>
Dnro 54/49/2018 Eduskunnan kanslia
6/28/2018 4:00:00 PM20180628160000 Open >>
001343B Hansel Oy
Hankinnan kohteena on työkoneiden vuokraus.
 20180629000000 Open >>
001343A Hansel Oy
Hankinnan kohteena on työkoneet projektin aikana tarkennettavin osa-aluein. Alustavat osa-alu...
 20180629000000 Open >>
162720 Oulun yliopisto
This is not prior information notice, purchase announcement or invitation to tender, just request...
6/29/2018 12:00:00 AM20180629000000 Open >>
190327 TTY-säätiö sr
TTY Säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto) pyytää tarjouksia nanoindentaattorista pyyhkäisye...
6/29/2018 12:00:00 PM20180629120000 Open >>
001353 Hansel Oy
Framework agreement EU contract notice 001353 / Puheratkaisut 2018-2023
EU-hankintailmoitus
Puitesopimuksen kohteena on valtion yhteinen puhe- ja asiakaspalveluratkaisu tarjouspyynnön ja se...
6/29/2018 12:00:00 PM20180629120000 Open >>
YLE20180028 Yleisradio Oy
Ylen Pasilan toimitiloissa käy päivittäin satoja vieraita. Vastaanottorakennuksia ovat Mediatalo ...
6/29/2018 12:00:00 PM20180629120000 Open >>
186824 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne k...
6/29/2018 12:00:00 PM20180629120000 Open >>
23/01.06.01/2018 Tulli
Hankinnan kohteena ovat ajoneuvonostimien, jarrudynamometrien ja ajoneuvovaakojen hankinta. Tämä ...
6/29/2018 12:00:00 PM20180629120000 Open >>
149770 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena ovat Veikkauksen ICT-loppukäyttäjäpalvelut (käyttäjätuki ja päätelaiteympärist...
6/29/2018 12:00:00 PM20180629120000 Open >>
POSELY/894/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakkaan kuuluu kolme eri urakkaosiota...
6/29/2018 1:00:00 PM20180629130000 Open >>
POSELY/842/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
6/29/2018 1:00:00 PM20180629130000 Open >>
192331 Helsingin yliopisto
192331 / Autonomous profiling buoy
Kansallinen hankintailmoitus
Autonomous profiling buoy for the Tvärminne research station.
6/29/2018 2:00:00 PM20180629140000 Open >>
661/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Terveysaseman alapohjan saneeraus n. 800 m2. Salaojituksen uusimista sekä teräsportaat itäpäätyyn...
6/29/2018 2:00:00 PM20180629140000 Open >>
VARELY/484/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Varsinais-Suomen Ely-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohja...
 20180629153000 Open >>
Kela 1/42/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena ovat Kelan toimihenkilöille hankittavat merkkipäivä- ja muistamislahjat. Lahjo...
 20180629153000 Open >>
D/672/01.01.04.00/2017 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto-yliopiston IT organisaatio hankkii kumppanin integraatio-ohjelmiston ja integraatioiden (li...
 20180629163000 Open >>
357/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat ulkoalueiden hoito ja kunnossapitotyöt Helsingin palveluyksikön toimialue...
 20180630083000 Open >>
POSELY/958/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on ESR-rahoitteisen YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä -hankkeen asiakkaille tarjottav...
6/30/2018 1:00:00 PM20180630130000 Open >>
POSELY/921/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
POSELY/921/2018 / Työhön rakennusalalle
Kansallinen hankintailmoitus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
6/30/2018 1:00:00 PM20180630130000 Open >>
TK-31-434-18 Tilastokeskus
Hankinnan kohteena on käyttöoikeus massamenettelyyn soveltuvaan uudisrakennusten hinnan arvioin...
6/30/2018 3:30:00 PM20180630153000 Open >>
VNK/924/26/2018 Valtioneuvoston kanslia
Finland will hold the Presidency of the Council of the European Union from 1 July to 31 December ...
6/30/2018 11:59:00 PM20180630235900 Open >>
001775 Hansel Oy
Hansel Oy:n tavoitteena on perustaa dynaaminen hankintajärjestelmä, jonka hankinnan kohteena on a...
 20180701000000 Open >>
SEN/2373/2017 Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöt kilpailuttaa sisäilmakonsulttien, kuntotutkijoiden sekä IV- ja rakennekatsas...
 20180701083000 Open >>
SEN/224/2017 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena ovat Vaasan seudun ympäristöpalvelut ja jätehuolto. Ympäristöpalveluiden ja jä...
 20180701093000 Open >>
LIVI/32/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on Liikenneviraston ylläpitämien päällystettyjen teiden, ramppien ja kevyen li...
 20180701093000 Open >>
SEN/3210/2017 Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöt, Etelä-Suomen alue pyytää tarjoustanne kiinteistönhoitotehtävien suorittamis...
 20180701100000 Open >>
Ref. no. 417/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena on optinen mikroskooppi säteileville näytteille. Optista mikroskooppia tarvi...
7/2/2018 12:00:00 PM20180702120000 Open >>
001343 G Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  • uudet ja käytetyt traktorit, perävaunut ...
7/2/2018 12:00:00 PM20180702120000 Open >>
001343 F Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  • uudet ja käytetyt kaivurikuormaajat vara...
7/2/2018 12:00:00 PM20180702120000 Open >>
001343 E Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  • uudet ja käytetyt pyöräkuormaajat lentok...
7/2/2018 12:00:00 PM20180702120000 Open >>
001343 C Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  • uudet ja käytetyt kurottajat varaosineen...
7/2/2018 12:00:00 PM20180702120000 Open >>
001343 B Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  • uudet ja käytetyt monitoimikoneet varaos...
7/2/2018 12:00:00 PM20180702120000 Open >>
001343 A Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  • uudet ja käytetyt vastapaino- ja varasto...
7/2/2018 12:00:00 PM20180702120000 Open >>
001343 D Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:  • uudet ja käytetyt kaivukoneet ja pyöräku...
7/2/2018 12:00:00 PM20180702120000 Open >>
001343 H Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat työkonevuokrauspalvelut. Hankinnan kohteen kuvaus ja vaatimukset on...
7/2/2018 12:00:00 PM20180702120000 Open >>
POSELY/883/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
POSELY/883/2018 / Automaatioasentajan koulutus
Kansallinen hankintailmoitus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
7/2/2018 1:00:00 PM20180702130000 Open >>
2583/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on Puolustusvoimien siviilihenkilöstön suojavaatteiden vuokrapalvelu tämän ta...
7/2/2018 2:00:00 PM20180702140000 Open >>
163027 Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Kumpulan to...
7/2/2018 2:00:00 PM20180702140000 Open >>
KEHA/1970/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tausta Valmisteilla oleva maakuntauudistus koskettaa jollakin tavalla kaikkia ELY-keskuksissa, T...
7/2/2018 4:00:00 PM20180702160000 Open >>
LIVI/3757/02.02.00/2018 Liikennevirasto
Liikenneviraston ratapiirustusarkisto koostuu Liikenneviraston hallussa olevien rautateiden ja ni...
7/3/2018 12:00:00 PM20180703120000 Open >>
POSELY/893/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
7/3/2018 1:00:00 PM20180703130000 Open >>
GTK/429/02.03.01/2018 Geologian tutkimuskeskus
Tarjousta pyydetään noin 700 m:n maaperäporauksista ja havaintoputkien asennuksista pohjavesiyksi...
7/4/2018 12:00:00 PM20180704120000 Open >>
LIVI/3045/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on radan päällysrakenteen ja geometrian asiantuntijapalvelut tarjouspyynnössä ...
7/4/2018 12:00:00 PM20180704120000 Open >>
192995 Turun yliopisto
192995 / Pinottavat inkubaatioravistelijat
Kansallinen hankintailmoitus
Pyydämme tarjouksia monikerroksisista ja lämpötilasäädeltävistä ravistelevista inkubaattoreista, ...
7/4/2018 1:00:00 PM20180704130000 Open >>
UUDELY/6381/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
7/4/2018 1:00:00 PM20180704130000 Open >>
UUDELY/5858/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
7/4/2018 1:00:00 PM20180704130000 Open >>
146152 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
The subject of purchased services are specialist services regarding adopting the principles of ci...
7/5/2018 10:00:00 AM20180705100000 Open >>
Ref. nro 54/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT:n tietoteknisen ympäristön käyttö- ja tukipalvelut jotka sisältävät m...
7/5/2018 10:00:00 AM20180705100000 Open >>
LIVI/3250/02.01.01/2018 Liikennevirasto
Hangon ratapihan ja Korsmannikadun alittavan vesitiiviin kaukalon sekä viiden erikseen rakennett...
7/5/2018 1:00:00 PM20180705130000 Open >>
D/253/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
The university’s Marketing & Brand team is looking for a creative agency that can work as our age...
7/5/2018 1:00:00 PM20180705130000 Open >>
KESELY/268/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päällysteiden paikkausurakka sisältää maanteiden päällysteiden erilaisia pääosin ohjelmoituja pai...
 20180705140000 Open >>
POL-2018-9103 Poliisihallitus
EU contract notice POL-2018-9103 / Patruunat
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on patruunat Poliisin, Suojelupoliisin, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Rikosse...
7/5/2018 3:00:00 PM20180705150000 Open >>
191114 Oulun yliopisto
Biokalvo-interferometriaan perustuva biosensorilaitteisto
7/5/2018 4:00:00 PM20180705160000 Open >>
YLE20170028 Yleisradio Oy
Yleisradion pysäköintilaitoksen käyttöoikeuksien hallinta, maksuliikenne ja muu operointi.
 20180705193000 Open >>
151839 Turun yliopisto
High-resolution UHPLC-MS/MS-instrumentation based on quadrupole and TOF analyzers
7/6/2018 8:30:00 AM20180706083000 Open >>
LIVI/3585/02.01.01/2018 Liikennevirasto
LIVI/3585/02.01.01/2018 / Kiskonhionta 2018
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
7/6/2018 12:00:00 PM20180706120000 Open >>
17-2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
17-2018 / Kausijulkaisut 2019 (-2021)
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun koti- ja ulkomaiset kausijulkaisut sekä pa...
7/6/2018 12:00:00 PM20180706120000 Open >>
THL/649/7.01.04/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
National Institute for Health and Welfare (later referred to as "THL" or "Customer") invites you ...
7/6/2018 12:00:00 PM20180706120000 Open >>
001590 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena ovat asioimis- ja oikeustulkkauspalvelut sekä tulkkaukseen liittyvät li...
 20180706150000 Open >>
131312 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on Veikkauksen myyntipisteitten pelipäätteissä käytettävien painettujen pelit...
 20180706160000 Open >>
LIVI/8143/02.01.12/2017 Liikennevirasto
Tiensuunnittelun ohjeet, selvitykset ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely. Puitejärjestely...
 20180707103000 Open >>
147955 Helsingin yliopisto
EU contract notice 147955 / Vaarajätepalvelut
EU-jälki-ilmoitus
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy pyytää tarjousta Helsingin yliopiston sekä Kiinteistö ...
 20180707113000 Open >>
151774 Helsingin poliisilaitos
Helsingin poliisilaitos pyytää tarjousta ratsupoliisin hevosten- ja tallinhoitopalvelujen tuottam...
 20180707140000 Open >>
D/709/01.01.04.00/2017 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
The subject of the contract is delivery and installation of a complete turn-key, stand-alone, aut...
7/8/2018 2:00:00 PM20180708140000 Open >>
4000000989 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on NATO - paarit. Tilattava määrä on arviolta 486 kpl vuonna 2018 ja optiot 70...
7/9/2018 12:00:00 PM20180709120000 Open >>
2461/08.05.03/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kaksi (2) kappaletta lentoteknillisiä painetankkauserikoisajoneuvoalustoja. Alustan tyyppi 10x4....
7/9/2018 2:00:00 PM20180709140000 Open >>
191991 Suomen ympäristökeskus
HEAWATER -hanke testaa uusia innovaatioita kolmella Itämeren rannikkoalueella. Hankkeen tavoittee...
7/10/2018 4:00:00 PM20180710160000 Open >>
VH/2/02 10 01/2018 Verohallinto
Kilpailutuksen perusteella muodostettiin puitejärjestely kolmen (3) toimijan kanssa. Hankinna...
 20180711120000 Open >>
Ref. nro 402/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT:n tutkijaliikkuvuuteen liittyvät palvelut. Hankinta on jaettu kolmeen...
7/11/2018 12:00:00 PM20180711120000 Open >>
72/01.06.01/2017 Tulli
EU contract notice 72/01.06.01/2017 / Tähystimet
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat tähystimet, joilla tarkoitetaan videoendoskooppeja ja fiberoskooppeja. Ha...
7/11/2018 12:00:00 PM20180711120000 Open >>
POPELY/399/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu kaikki rakennussuunnitelmien mukaisten töiden tekeminen siinä laajuudessa kuin se...
 20180712100000 Open >>
1231/0400/2017 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on täysalumiininen työvene, jossa on keulaluukku ja lämmitettävä hytti n. 4 he...
 20180713093000 Open >>
D/650/01.01.04.00/2016 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
A cryogen-free instrument capable of measuring various physical properties of materials as a func...
7/13/2018 1:00:00 PM20180713130000 Open >>
K0517-00900 VR-Yhtymä Oy
EU contract notice K0517-00900 / ICS-junien ilmastointihuollot
EU-jälki-ilmoitus, erityisalat
Hankinta sisältää ICS kaksikerroshenkilövaunujen lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän huoltopalve...
7/14/2018 9:00:00 AM20180714090000 Open >>
POPELY/145/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Kainuun alueella. Reitt...
 20180714113000 Open >>
KASELY/379/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/379/2018 / Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kotkan seudulle puitejärjestely vuosille 2019 ja 2020
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kotkan seudulle. Kotoutumiskoulutus on ...
 20180715110000 Open >>
190654 Ilmatieteen laitos
Online real-time bioaerosol monitor that counts and identifies individual particles drawn into th...
7/15/2018 12:30:00 PM20180715123000 Open >>
LIVI/4440/02.01.08/2018 Liikennevirasto
Kaakkois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmää varten toteutettava tietoliikenneyhteyskaapelointi Kouvo...
7/16/2018 1:00:00 PM20180716130000 Open >>
UUDELY/3717/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu automaattivalvontapisteiden rakentaminen vt 6:lla Koskenkylä - Nappa välille. ...
7/16/2018 1:00:00 PM20180716130000 Open >>
182297 Helsingin yliopisto
Framework agreement EU contract notice 182297 / AV-huoltokilpailutus
EU-jälki-ilmoitus
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut ja Helsingin yliopisto yksikköhintaista tarjoustanne Hels...
 20180718140000 Open >>
LAPELY/298/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinta sisältää maantien 91 sekä Raja-Joosepin Tullin piha-alueen tie- ja rakennussuunnitelman ...
 20180719103000 Open >>
POPELY/325/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu kolme hanketta: Hanke 1 Liikasenvaarantien parantaminen 13,2 km matkalta. Kohtee...
 20180719103000 Open >>
141562 Kansaneläkelaitos
Sopimuksen kohteena ovat uudet HP Service Manager –tuoteperheen lisälisenssit sekä niiden ylläpit...
 20180719120000 Open >>
17/442/2017 Kansaneläkelaitos
Sopimuksen kohteena on Kelassa käytössä olevien Liferay -lisenssien (Subscription) lisähankinta n...
 20180719120000 Open >>
1027/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on LVI-tekniset työt tuntiveloitushinnalla Hämeenlinnan palveluyksikön alueill...
7/19/2018 2:00:00 PM20180719140000 Open >>
TK-31-434-18 Tilastokeskus
Hankinnan kohteena on käyttöoikeus massamenettelyyn soveltuvaan uudisrakennusten hinnan arvioint...
 20180719143000 Open >>
VNK/1076/04/2018 Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslia / EU-puheenjohtajuussihteeristö (jäljempänä ”Hankintayksikkö”) pyytää tar...
7/22/2018 11:00:00 PM20180722230000 Open >>
RVLDno-2018-827 Rajavartiolaitos
EU contract notice RVLDno-2018-827 / RV18 venesarja
EU-hankintailmoitus
Rajavartiolaitos pyytää tarjousta seitsemästä (7) RV18 rannikkovartioveneestä sekä optiona kahdes...
7/23/2018 12:00:00 PM20180723120000 Open >>
UUDELY/11570/2017 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu nykyisen Mäntsälänjoen sillan purkaminen ja Mustijoen sillan rakentaminen sen pai...
7/23/2018 1:00:00 PM20180723130000 Open >>
2018.40 Niuvanniemen sairaala
Framework agreement EU contract notice 2018.40 / Työnohjauspalvelut
EU-hankintailmoitus
Hankinta käsittää sairaalan ostopalveluna hankkimat työnohjauspalvelut. Työnohjaukset toteutetaan...
7/25/2018 1:00:00 PM20180725130000 Open >>
188042 Turun yliopisto
EU contract notice 188042 / FE-SEM Microscope
EU-hankintailmoitus
Field Emission Scanning Electron Microscope suitable for imaging samples of various nature, such ...
7/25/2018 1:00:00 PM20180725130000 Open >>
EPOELY/1588/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
7/25/2018 2:00:00 PM20180725140000 Open >>
KASELY/792/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusopimuksen tarkoituksena on varmistaa sopimusalueen telematikkajärjestelmien tekninen toim...
7/25/2018 4:00:00 PM20180725160000 Open >>
YLE20180026 Yleisradio Oy
EU contract notice YLE20180026 / Media Logistics System/Invitation to participate
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Finnish Broadcasting Company, "Yle", invites You to take part in a tender competition for a Media...
7/27/2018 12:00:00 PM20180727120000 Open >>
189676 Lappeenrannan teknillinen yliopisto
189676 / Mittauslaitteen laajennusmoduulit
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
7/30/2018 12:00:00 PM20180730120000 Open >>
D/312/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Bioproducts and Biosystems is cond...
7/30/2018 4:00:00 PM20180730160000 Open >>
182535 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on Veikkauksen vastaanottamien Visa- ja MasterCard –korttimaksujen sekä kortti...
 20180731080000 Open >>
186133 TTY-säätiö sr
TTY Foundation (Tampere University of Technology) is about to purchase an Aerosol Mass Spectromet...
7/31/2018 12:00:00 PM20180731120000 Open >>
LIVI/4321/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Liikennevirasto pyytää tarjousta aallonpituusyhteydestä kahden toimipisteen välille.
7/31/2018 1:00:00 PM20180731130000 Open >>
2407/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice 2407/2018 / Laitekoteloiden ja laitesalkkujen hankinta
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on puitesopimus kalustetuista ja sähköistetyistä laitekoteloista lähiverkko- j...
7/31/2018 2:00:00 PM20180731140000 Open >>
H2018004 Finnvera Oyj
Hankinnan tavoitteena on löytää kokonaisvaltainen kumppani Finnveran viestinnän suunnittelun, keh...
7/31/2018 4:00:00 PM20180731160000 Open >>
GTK/350/02.03.01/2018 Geologian tutkimuskeskus
A quotation is requested for - 1 (one) Confocal Raman microscope together with points 2.1.1-2.1...
7/31/2018 4:00:00 PM20180731160000 Open >>
TEM/1206/04.05.01/2018 Työ- ja elinkeinoministeriö
AI Forum 2018 -konferenssin tapahtumatuotanto sisältäen tapahtuman teknisen ja visuaalisen suunni...
7/31/2018 4:15:00 PM20180731161500 Open >>
Dnro 39/241/2018 Eduskunnan kanslia
Amazon Web Services (AWS) -alustalle tehtyjen toteutusten hallinta-, valvonta-, kehitys- ja ylläp...
7/31/2018 4:15:00 PM20180731161500 Open >>
186775 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajia markkinakartoitukseen koskien ajanvarausjärjestelmän ja...
 20180801000000 Open >>
D/802/01.01.04.00/2017 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto-yliopisto hankkii kolme (3) puitesopimuskumppania toimintansa, toimintamalliensa ja prosess...
8/1/2018 1:00:00 PM20180801130000 Open >>
EPOELY/1170/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice EPOELY/1170/2018 / Metallialan lisä- ja täydennyskoulutus Suupohjassa, Kapasiteettihankinta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta metallialan lisä- ja täydennyskoulutuksena toteutett...
8/2/2018 3:00:00 PM20180802150000 Open >>
Evira/2045/0071/2018 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
The object of procurement is high resolution LC-MS/MS mass spectrometer which can be used for scr...
8/3/2018 12:00:00 PM20180803120000 Open >>
THL/304/2.02.01/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH), Niuvanniemen sairaala sekä Vanhan Vaasan sairaala (myöhemmin...
8/3/2018 12:00:00 PM20180803120000 Open >>
150596 Oulun yliopisto
University of Oulu is preparing a purchase of an electron probe microanalyzer (EPMA). The EPMA sy...
8/3/2018 4:00:00 PM20180803160000 Open >>
D/400/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Electrical Engineering, Micronova Nanofabrication Centre (“Aalto Nanof...
8/6/2018 12:00:00 PM20180806120000 Open >>
YLE20180024 Yleisradio Oy
EU contract notice YLE20180024 / Osallistumispyyntö - Perustietotekniikkapalvelut
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Yleisradio pyytää osallistumishakemuksia palvelinten ja konesalien hallintaan sekä työasematukee...
8/6/2018 12:00:00 PM20180806120000 Open >>
2954/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne seinävaatteid...
8/6/2018 2:00:00 PM20180806140000 Open >>
190530 (1323/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
Natural Resources Institute Finland (hereafter referred to as "Luke") request your tender for tri...
8/6/2018 2:00:00 PM20180806140000 Open >>
D/330/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Science, Department of Applied Physics is conducting research on super...
8/6/2018 3:00:00 PM20180806150000 Open >>
D/329/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Dry cryostat with bottom loading option, high field superconducting magnet and advanced vibration...
8/6/2018 3:00:00 PM20180806150000 Open >>
LIVI/4057/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Hankinta käsittää Saaristomeren ja Selkämeren alueiden Liikenneviraston ylläpitämien vesiväylien ...
8/7/2018 1:00:00 PM20180807130000 Open >>
Kela 6/42/2018 Kansaneläkelaitos
Kela on järjestänyt tarjouskilpailun vuoden 2019 äitiyspakkauksen tuotteiden hankinnasta: hankint...
8/7/2018 4:00:00 PM20180807160000 Open >>
192951 (2043/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
Natural Resources Institute Finland (hereafter referred to as "Luke") request your tender for plo...
8/10/2018 12:00:00 PM20180810120000 Open >>
H2018006 Finnvera Oyj
Hankinnan kohteena on Finnveran ulkoisen verkkosivuston (www.finnvera.fi) sekä intranet-palvelun ...
8/10/2018 4:00:00 PM20180810160000 Open >>
193149 Veikkaus Oy
EU contract notice 193149 / Pelijärjestelmien infrakilpailutus
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Tässä hankinnassa Veikkaus hankkii peli- ja palvelujärjestelmäkokonaisuudelle konesali-, käyttö- ...
8/13/2018 12:00:00 PM20180813120000 Open >>
POHELY/149/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Data and Business Intelligence - Analyyttinen tiedonhallinta (Vaasa). Pohjanmaan ELY-keskus (...
8/13/2018 1:00:00 PM20180813130000 Open >>
723/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien käytössä olevien ja tilaajan ylläpitämien rakennuksien j...
8/13/2018 2:00:00 PM20180813140000 Open >>
1184/02.08.00.00/2017 Jyväskylän yliopisto
Hankinnan kohteena on ITSM -palvelunhallintajärjestelmä palveluna Jyväskylän yliopiston palveluto...
8/13/2018 4:00:00 PM20180813160000 Open >>
2018/6006 Hanki-palvelu
Tavoitteena on hankkia integraatioalusta SaaS-/pilviratkaisuna, sen toteutusprojekti, järjestelmä...
8/15/2018 10:00:00 AM20180815100000 Open >>
2018/600701 Hanki-palvelu
Tavoitteena on hankkia asianhallintajärjestelmä SaaS-/pilviratkaisuna, sen toteutusprojekti, järj...
8/15/2018 10:00:00 AM20180815100000 Open >>
UUDELY/3718/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu automaattivalvontapisteiden rakentaminen vt 4:lla Lusi - Vaajakoski välille. K...
8/15/2018 1:00:00 PM20180815130000 Open >>
LIVI/3905/02.01.10/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on Salo-Kupittaa liikennepaikkavälille kaksoisraiteen ratasuunnittelua varten ...
8/15/2018 1:00:00 PM20180815130000 Open >>
190598 Hanki-palvelu
Tavoitteena on hankkia identiteetin ja pääsyn hallinnan järjestelmä (jäljempänä IAM-järjestelmä) ...
8/15/2018 2:00:00 PM20180815140000 Open >>
2890/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on pienlentokoneen vuokraus Utin Jääkärirykmentille laskuvarjohyppy-, lento- j...
8/15/2018 2:00:00 PM20180815140000 Open >>
THL/638/2.02.01/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (jäljempänä ”Hankintayksikkö”) pyytää tarjoustanne näytehallinna...
8/17/2018 12:00:00 PM20180817120000 Open >>
LIVI/3451/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Puitejärjestely, jolla Liikennevirasto voi tilata yksittäisiä toimeksiantoja taitorakenteiden suu...
8/17/2018 1:00:00 PM20180817130000 Open >>
192870 Certia Oy
EU contract notice 192870 / Maksuliikepalvelut
EU-hankintailmoitus
Tämän hankinnan kohteena on maksuliikepalvelu Certialle ja sen asiakasyliopistoille. Certia toimi...
8/21/2018 11:59:00 PM20180821235900 Open >>
192592 Veikkaus Oy
Veikkaus pyytää tarjousta eri teknologioihin perustuvista tietoliikennepalveluista sekä niihin li...
8/24/2018 12:00:00 PM20180824120000 Open >>
192816 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakem...
8/24/2018 3:30:00 PM20180824153000 Open >>
189641 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeissa ja omassa toiminnassaan tarvitsem...
8/27/2018 12:00:00 PM20180827120000 Open >>
UUDELY/5977/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinta koskee Uudenmaan ELY-keskuksen alueella toteutettavan Manner-Suomen maaseudun kehittäm...
8/29/2018 12:00:00 PM20180829120000 Open >>
179616 Maahanmuuttovirasto
EU contract notice 179616 / Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille.
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ennakkotietoilmoitus
Hankinnan kohteena on vastaanottolain mukainen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai...
 20180831000000 Open >>
VN/2945/2018 Ympäristöministeriö
Hankinnan kohteena on ympäristöministeriön rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän o...
9/9/2018 11:00:00 PM20180909230000 Open >>
192078 Oulun yliopisto
EU contract notice 192078 / Kemikaalijärjestelmä
EU-ennakkoilmoitus
Kemikaalijärjestelmä Oulun yliopiston ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n (optio) tarpeisiin
 20180914000000 Open >>
POPELY/886/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusopimukseen sisältyy viranomaisten määräyksestä tapahtuva tieliikenteen häiriötilanteiden ...
9/27/2018 1:00:00 PM20180927130000 Open >>
LIVI/2984/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on valtakunnallinen tievalaistuksen ohjauspalvelu. Palvelu hankitaan kokonaisp...
9/28/2018 1:00:00 PM20180928130000 Open >>
190713 Museovirasto
Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta. Tulevan hankinnan tavoitteena on saada aikaan Muse...
 20181014235900 Open >>