Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Hansel Oy HANSEL DPS 566 Aurinkovoimalat 2020 - 2026 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat: • aurinkovoimalat asennettuina (myös ppa-so 31.3.2026 0:00:00 20260331000000 Open >>
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 23.10.2022 10:18:58 20221023101858 Open >>
Yleisradio Oy YLE20190077 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus. 26.11.2023 14:04:24 20231126140424 Open >>
Väylävirasto VÄYLÄ/1246/02.01.10/2019 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 2019-2025 Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 18.10.2022 11:51:36 20221018115136 Open >>
Väylävirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 31.12.2025 0:00:00 20251231000000 Open >>
Digi- ja väestötietovirasto VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 15.6.2022 13:40:46 20220615134046 Open >>
HAUS kehittämiskeskus Oy HAUS DPS ICT-asiantuntijakoulutukset Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on ICT-palveluihin liittyvät koulutuspalvelut. 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 28.8.2022 0:00:00 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/4111/2019 Maanteiden päällystysurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2020-2024 Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon v 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 31.12.2027 0:00:00 20271231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00519 Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat: • ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyratkaisut s 30.11.2023 0:00:00 20231130000000 Open >>
Helsingin yliopisto 214994 Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Helsingin yliopisto perustaa dynaamisen hank 18.3.2023 12:45:37 20230318124537 Open >>
Helsingin yliopisto 281350 Psykoterapia koulutuspalvelut Hankinnan kohteena on yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa toteutettavat asetuksen 1120/2010 (2a 31.1.2023 12:30:03 20230131123003 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00508 Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS) Hankinnan kohteena ovat seuraavat tavarat ja palvelut ammattikäyttöön esimerkiksi korjausrakentamise 7.7.2023 0:00:00 20230707000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 321 Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Sisäisen tarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Väylävirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 31.12.2022 0:00:00 20221231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 322 Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS) Tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon 31.8.2023 0:00:00 20230831000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 30.4.2022 0:00:00 20220430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 289 Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS) Tietoliikennepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 28.6.2023 0:00:00 20230628000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 316 Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon lai 31.1.2023 0:00:00 20230131000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00502 Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Tilintarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00520 Toimistokalusteet 2019 - 2025 (DPS) Toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.5.2025 0:00:00 20250530000000 Open >>
Maahanmuuttovirasto 212448 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai 9.8.2021 0:00:00 20210809000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Veikkaus Oy 2019-2025 Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuul 31.3.2025 0:00:00 20250331000000 Open >>
Digi- ja väestötietovirasto 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 2.7.2021 12:00:00 20210702120000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PIRELY/678/2019 Yrittäjyysbuusti Hankinnan kohteena ovat yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen suunnatut palvelut, jotka hankitaan P 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>


Other notices

IdentifierUnitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
258292 Helsingin yliopisto
A high-resolution mass spectrometer for Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR...
4.4.2020 14:30:0020200404143000 Open >>
EPOELY/1738/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennejärjestelmän, tienpidon suunnitelmien ja asiantuntijapalv...
 20200404153000 Open >>
289417 Finavia Oyj
Finavia-konserni pyysi tarjousta tietoliikenneverkkoinfrastruktuurin valvonta, hallinta- ja ylläp...
5.4.2020 10:30:0020200405103000 Open >>
289445 Finavia Oyj
EU contract notice 289445 / Advertising at Finavia airports
Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus
This procurement of concession contract is relating to the advertising business at Finavia Airpor...
5.4.2020 12:00:0020200405120000 Open >>
289481 Finavia Oyj
EU contract notice 289481 / Convenience store (kiosk) operations at Helsinki Airport
Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus
Finavia Oyj was looking for an operator to operate 2 convenience stores (kiosks) in non-Schengen ...
5.4.2020 12:30:0020200405123000 Open >>
289465 Finavia Oyj
EU contract notice 289465 / Book store operations at Helsinki Airport
Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus
Finavia Oyj is looking for an operator to operate 2 book stores in Schengen and 1 in non-Schengen...
5.4.2020 12:30:0020200405123000 Open >>
VÄYLÄ/7656/02.01.00/2019 Väylävirasto
Työn tarkoituksena on laatia rakentamissuunnittelu uusille asetinlaiterakennuksille (5 kpl). T...
5.4.2020 13:00:0020200405130000 Open >>
615/02 10 01 00 02/2020 Luonnonvarakeskus
EU-tiedonkeruun Tornionjoen nousulohiseurannassa noin 10 vuotta käytössä olleet kaksi DIDSON-kaik...
6.4.2020 10:30:0020200406103000 Open >>
290298 European Chemicals Agency (ECHA)
6.4.2020 11:00:0020200406110000 Open >>
287984 Valtion Eläkerahasto
VER is acquiring hedge fund analysis and investment advisory service including support and mainte...
6.4.2020 12:00:0020200406120000 Open >>
263487 Oikeusrekisterikeskus
EU contract notice 263487 / Invitation to participate: Electronic monitoring system
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
The Legal Register Centre (contracting authority) is inviting candidates to leave a request to pa...
6.4.2020 12:00:0020200406120000 Open >>
VARELY/5881/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelu pitää sisällään pohjatutkimusohjelmissa esitettyjen tutkimusten tekemisen ja raportoinnin...
6.4.2020 13:00:0020200406130000 Open >>
VÄYLÄ/850/02.01.00/2020 Väylävirasto
Restricted procedure VÄYLÄ/850/02.01.00/2020 / Pasila-Riihimäki vaihe 3 RaS maastomittaukset
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Invitation to participate
Tehtävänä on tuottaa Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen III vaiheen numeerinen lähtöaineist...
6.4.2020 13:00:0020200406130000 Open >>
YLE20200018 Yleisradio Oy
6.4.2020 16:00:0020200406160000 Open >>
OAMK 9/2020 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
OAMK 9/2020 / Näöntutkimusyksiköt
Kansallinen hankintailmoitus
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n optometrian koulutukseen hankitaan näöntutkimusyksiköitä, joilla py...
6.4.2020 16:00:0020200406160000 Open >>
287769 Oulun yliopisto
Oulun yliopisto ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy pyytävät tarjoustanne arkkitehti-, sisutus- ja pää...
6.4.2020 16:00:0020200406160000 Open >>
287009 Business Finland Oy
Business Finland myöntää yrityksille ja tutkimusorganisaatioille rahoitusta tutkimukseen, tuoteke...
6.4.2020 16:00:0020200406160000 Open >>
KESELY/13/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Keski-Suomen maakunnassa. ...
7.4.2020 9:00:0020200407090000 Open >>
289812 Suomen Pankki
289812 / Pataryhmän hankinta
Kansallinen hankintailmoitus
Suomen Pankki (jäljempänä ”tilaaja” tai ”hankintayksikkö”) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavas...
7.4.2020 12:00:0020200407120000 Open >>
VARELY/920/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice VARELY/920/2020 / Ammattiin suuntaava kotoutumiskoulutus Varsinais-Suomessa
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on eri ammattialoille suuntautuva kotoutumiskoulutus Turun seudulla. Koulutuks...
7.4.2020 12:00:0020200407120000 Open >>
POHELY/37/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
NTM-centralen i Österbotten (i fortsättningen upphandlingsenheten) begär anbud enligt denna anbu...
7.4.2020 13:00:0020200407130000 Open >>
POSELY/709/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Etelä-Savon ja Pohjois-Sav...
7.4.2020 13:00:0020200407130000 Open >>
POPELY/57/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka. Urakkaan kuuluu tievalaistuksen rakentamista ja ...
7.4.2020 13:00:0020200407130000 Open >>
286626 Helsingin yliopisto
The contracting authority is currently correcting the notice. Tenders cannot be submitted during the correction. If you have already started creating a tender previously, you will be notified by e-mail when tender submission is possible again.
7.4.2020 14:00:0020200407140000 Open >>
290664 Traffic Management Finland Oy
Tämä asiakirja ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan ilmoitus 16.4.202...
 20200407143000 Open >>
756/02 10 01 00 05/2020 Luonnonvarakeskus
Luonnonvarakeskuksen (Luke) NewBarn-hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan uusi lypsykarjan tut...
8.4.2020 12:00:0020200408120000 Open >>
VÄYLÄ/57/02.01.01/2020 Väylävirasto
Urakassa rakennetaan kaapelireitit (sisältäen kaapelikanavien asennukset (tilaajamateriaali) sekä...
8.4.2020 12:00:0020200408120000 Open >>
YLE20200006 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy pyytää tarjouksia puitejärjestelyä varten av-käännöstekstityspalveluista. Palve...
8.4.2020 12:00:0020200408120000 Open >>
672/02.05/2019 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Hankinnan kohteena on lisenssit infratason IT-valvontaan soveltuvaan työkaluun, jota Valtori käyt...
8.4.2020 12:00:0020200408120000 Open >>
POL-2019-39282 Poliisihallitus
Restricted procedure EU contract notice POL-2019-39282 / Lämpötähystimet
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Tämä on Poliisihallituksen lämpötähystinkilpailutuksen osallistumispyyntö (osallistumisvaihe). Po...
8.4.2020 12:00:0020200408120000 Open >>
UUDELY/11/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakan toteutus vuosien 2020-2021 aikana. Hankinnan kieli on suomi. Kokonaishintaperusteine...
8.4.2020 13:00:0020200408130000 Open >>
288158 Kansaneläkelaitos
288158 / Varmenteet
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on varmenteet sekä varmenteiden hallintaportaali. Hankinta jakautuu kahteen ...
8.4.2020 16:00:0020200408160000 Open >>
287870 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on suorituskykytestaukseen soveltuvan valmisohjelmiston lisenssit, koulutus se...
8.4.2020 16:00:0020200408160000 Open >>
292221 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
8.4.2020 17:00:0020200408170000 Open >>
277531 Työllisyysrahasto
Framework agreement EU contract notice 277531 / IT-Asiantuntijat
EU-jälki-ilmoitus
Tarjouspyynnön kohteena on Työllisyysrahaston tietojärjestelmien määrittely- ja it-tekninen asian...
 20200409090000 Open >>
EPOELY/484/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
9.4.2020 14:00:0020200409140000 Open >>
Reg. no 34/206/2020 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
The object of the tender process is a low-noise, polarization-maintaining, femtosecond, Erbium-do...
9.4.2020 14:00:0020200409140000 Open >>
3536/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos (jäljempänä PVLOGL) pyytää tarjousta mittauslaitteiden kalibro...
9.4.2020 14:00:0020200409140000 Open >>
UUDELY/3304/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20200410103000 Open >>
PIRELY/2038/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20200410110000 Open >>
PIRELY/2037/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20200410110000 Open >>
VH/5277/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnan kohteena on pilvipalveluna toteutettava vuorovaikutteinen kyselytyökalu, jolla Verohall...
 20200410110000 Open >>
290302 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Restricted procedure EU contract notice 290302 / Ikkunanpesupalvelut Sodankylän palveluyksikön alueella
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankintayksikkö tekee yhden toimittajan kanssa sopimuksen erikseen tilattavista ikkunanpesupalvel...
10.4.2020 12:00:0020200410120000 Open >>
290301 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Restricted procedure EU contract notice 290301 / Ikkunanpesupalvelut Kajaanin palveluyksikön alueella
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankintayksikkö tekee yhden toimittajan kanssa sopimuksen erikseen tilattavista ikkunanpesupalvel...
10.4.2020 12:00:0020200410120000 Open >>
288533 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Restricted procedure EU contract notice 288533 / Ikkunanpesupalvelut Jyväskylän palveluyksikön alueella
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankintayksikkö tekee yhden toimittajan kanssa sopimuksen erikseen tilattavista ikkunanpesupalvel...
10.4.2020 12:00:0020200410120000 Open >>
290160 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Hankinnan kohtena ovat tietoliikenneyhteydet.
10.4.2020 14:00:0020200410140000 Open >>
Ref. nro 570/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena olivat VTT:n muuttokuljetuspalvelut.
 20200410153000 Open >>
287703 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena on konesali- ja kapasiteettipalvelut, jolla tuotetaan asiakkaille tieto...
 20200410170000 Open >>
6/01.06.01/2019 Tulli
Hankinnan kohteena on GC-MS-laitteistojen (kaasukromatografi - yksöiskvadrupolimassaspektrometri)...
 20200411123000 Open >>
POSELY/1442/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Savon ELY-keskuksen hankinta: "Pielisjokeen kohdistuvien kalatalousmaksuvelvoitteiden ...
 20200411153000 Open >>
VÄYLÄ/1555/02.01.12/2020 Väylävirasto
Erikoiskuljetuskokonaisuuden tehostamiseksi Väylävirasto tarvitsee nykyaikaiset digitaaliset työk...
 20200411160000 Open >>
POPELY/940/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitejärjestelyllä teetetään uusien siltojen suunnittelua, korjaussuunnittelua, siltasuunnitelmie...
 20200412103000 Open >>
H2020003 Finnvera Oyj
Tilaaja pyytää tarjoustanne Palvelusta, joka koostuu seuraavista tehtävistä: I. Osakekannan ...
 20200412103000 Open >>
281202 Suomen Pankki
Suomen Pankki (jäljempänä ”tilaaja” tai ”hankintayksikkö”) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavas...
13.4.2020 9:00:0020200413090000 Open >>
290865 Helsingin yliopisto
Pacific Biosciences PacBio Sequel II, 3. sukupolven sekvensointilaite huoltosopimuksella Biotekni...
 20200413103000 Open >>
THL/393/8.00.02/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The Ministry of Social Affairs and Health (hereinafter ”STM”) and National Institute for Health a...
13.4.2020 11:00:0020200413110000 Open >>
GTK/245/02.03.02/2020 Geologian tutkimuskeskus
Tarjousta pyydetään noin 275 m:n maaperäporauksista ja havaintoputkien asennuksista Vesiratkaisu...
13.4.2020 12:00:0020200413120000 Open >>
290911 Helsingin yliopisto
EU contract notice 290911 / Konfokaalimikroskooppi
EU-jälki-ilmoitus
Leica SP8 Falcon konfokaalimikroskooppi Biotekniikan Instituuttiin (HiLIFE) Helsingin yliopistolle.
 20200413123000 Open >>
VN/5134/2019 Valtioneuvoston kanslia
EU contract notice VN/5134/2019 / Ravintola Senaatin ja ravintola Leopardin henkilöstöravintolapalveluiden hankinta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Valtioneuvoston kanslia (tilaaja) kilpailutti valtioneuvoston yhteiseksi palveluksi henkilöstörav...
 20200413130000 Open >>
VÄYLÄ/1766/02.01.02/2020 Väylävirasto
VÄYLÄ/1766/02.01.02/2020 / Rumpujen uusinnat Ii–Mys 2020
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Urakassa uusitaan 4 kpl ratarumpuja. Uusittavat rummut sijaitsevat seuraavasti: - Km 790+201 (uu...
14.4.2020 12:00:0020200414120000 Open >>
TAU/2590/278/2019, 289428 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Hankinnan kohteena ovat Tampereen korkeakoulusäätiön talouden ohjauksessa ja suunnittelussa käyte...
14.4.2020 12:00:0020200414120000 Open >>
VÄYLÄ/56/02.01.01/2020 Väylävirasto
EU contract notice VÄYLÄ/56/02.01.01/2020 / Juurikorpi-Hamina PRU2
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Urakassa uusitaan radan päällysrakenne välillä Juurikorpi- Summanjoen RS, n. 10,5 km, sekä rakenn...
14.4.2020 12:00:0020200414120000 Open >>
RVLDno-2019-1523 Rajavartiolaitos
Honeywell TPE 331-10 engine overhaul services for four (4) engine and accessories.
14.4.2020 12:00:0020200414120000 Open >>
11/01.06.01/2020 Tulli
Hankinnan kohteena on Tullin Tullilaboratoriossa käytössä olevat laboratoriotarvikkeet kuten labo...
14.4.2020 12:00:0020200414120000 Open >>
290840 Finavia Oyj
14.4.2020 13:00:0020200414130000 Open >>
POPELY/519/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimus, jossa hankitaan uusien tiemerkintöjen tekeminen ja vanho...
14.4.2020 13:00:0020200414130000 Open >>
VÄYLÄ/443/02.01.01/2020 Väylävirasto
The contracting authority is currently correcting the notice. Tenders cannot be submitted during the correction. If you have already started creating a tender previously, you will be notified by e-mail when tender submission is possible again.
14.4.2020 13:00:0020200414130000 Open >>
POSELY/359/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää tarjouksianne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta bruttokorvauk...
14.4.2020 13:00:0020200414130000 Open >>
VÄYLÄ/104/02.01.01/2020 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on VÄYLÄ/107/02.01.01/2020: TASE kaapelireittiurakka osa 3 ja VÄYLÄ/108/02.01...
14.4.2020 13:00:0020200414130000 Open >>
VÄYLÄ/250/02.01.01/2020 Väylävirasto
Merkkien asennus (Joensuu) - (Porokylä) rataosuudelle suunnitelmien mukaisesti. - Urakkaan sisäl...
14.4.2020 13:00:0020200414130000 Open >>
PIRELY/299/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka sisältää maanteiden tiekaiteiden kunnostusta, purkamista sekä uusittavien ja uusien tiek...
14.4.2020 13:00:0020200414130000 Open >>
288757 - TRAFICOM/92478/02.03.01/2020 Liikenne- ja viestintävirasto
Hankinnan kohteena on Liikenne- ja viestintäviraston (myöh. Traficom) kuljettajaindeksien tuottam...
14.4.2020 14:00:0020200414140000 Open >>
762/2020 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitos hankii Sotilaslääketieteen keskuksen tarpeisiin kolme (3) poti...
14.4.2020 14:00:0020200414140000 Open >>
BQ5509 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
BQ5509 / SUORAHANKINTAPÄÄTÖS MWIR-ALUEEN SUURNOPEUSKAMERAN HANKINTA
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
14.4.2020 16:00:0020200414160000 Open >>
288900 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
EU contract notice 288900 / RAVINTOLAPALVELUT
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on opiskelija- ja henkilöstöravintolapalvelujen, kahvilapalvelujen sekä kokous...
15.4.2020 12:00:0020200415120000 Open >>
POSELY/115/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu Komminselän sillan (SK-791) korjaaminen. Komminselän silta sijaitsee Varkauden...
15.4.2020 13:00:0020200415130000 Open >>
POPELY/729/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa palveluntuottajille mahdollisuu...
15.4.2020 14:00:0020200415140000 Open >>
TRAFICOM/329387/02.03.01/2020 Liikenne- ja viestintävirasto
Sopimuksen kohteena ovat Liikenne- ja viestintäviraston käännöspalvelut ja kielentarkistuspalvelu...
15.4.2020 14:00:0020200415140000 Open >>
291214 Itä-Suomen yliopisto
Digital microscope and slide scanner for rapid high-resolution digital imaging of histological an...
15.4.2020 15:00:0020200415150000 Open >>
OAMK 4/2020 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n Energia- ja automaation koulutus- ja tki-osasto on rakentamassa Lin...
15.4.2020 16:00:0020200415160000 Open >>
VARELY/275/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka.
16.4.2020 9:00:0020200416090000 Open >>
293913 Suomen Pankki
293913 / VMware ylläpidon hankinta
Kansallinen hankintailmoitus
Suomen Pankki (jäljempänä ”tilaaja” tai ”hankintayksikkö”) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavas...
16.4.2020 12:00:0020200416120000 Open >>
1159/2020 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Pussilakanoiden ja tyynyliinojen puitesopimus vuosille 2020-2024. 1. LAKANA, PUSSI-\150X225 VAR...
16.4.2020 12:00:0020200416120000 Open >>
VARELY/1368/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tässä päällysteiden reikienpaikkausurakassa haetaan käyttöön kustannustehokkaita ja laadukkaita ...
16.4.2020 13:00:0020200416130000 Open >>
VÄYLÄ/2046/02.01.00/2020 Väylävirasto
Hankkeessa suoritetaan käyttöönottotarkastukset ja liikenteelle luovutukset 5 - 10:lle varoitusla...
16.4.2020 13:00:0020200416130000 Open >>
283503 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Hankintasopimuksen tavoitteena on täyttää CSC:n Espoon toimistotilojen siivouspalveluita koskevat...
 20200416130000 Open >>
LAPELY/475/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kt. 80 Riikonjoen- ja Yläkuusanjoensiltojen peruskorjaus sekä Kurtakon liittymän parantaminen ohe...
16.4.2020 13:00:0020200416130000 Open >>
POPELY/333/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu työt siinä laajuudessa, kuin ne on tarjouspyynnön liitteenä olevissa asiakirjoiss...
16.4.2020 13:00:0020200416130000 Open >>
289117 Turun yliopisto
Kyse on Raumalla sijaitsevien yliopiston käytössä olevien rakennusten siivouspalveluiden hankinna...
16.4.2020 13:00:0020200416130000 Open >>
POL-2019-41452 Poliisihallitus
Restricted procedure EU contract notice POL-2019-41452 / KORJAUSILMOITUS: Patruunat
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
The contracting authority is currently correcting the notice. Tenders cannot be submitted during the correction. If you have already started creating a tender previously, you will be notified by e-mail when tender submission is possible again.
16.4.2020 14:00:0020200416140000 Open >>
Kela 12/43/2020 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Seinäjoen toimitalon siivouspalvelu osoitteessa: Kalevankatu 17, 6010...
 20200416160000 Open >>
VARELY/3636/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympärivuotinen yhteysalusliikennepalvelu Paraisten reittialueella. Tarjouspyyntöaineistossa määri...
17.4.2020 11:59:0020200417115900 Open >>
POKELY/226/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Sopimus käsittää Pohjois-Karjalan ilmanlaadun seurantaan ja tarkkailuun liittyvien tutkimusten ja...
17.4.2020 12:00:0020200417120000 Open >>
KASELY/187/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Kaakkois-Suomen ELY-keskuk...
17.4.2020 12:00:0020200417120000 Open >>
SEN/1862/2019 Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöt pyyti tarjouksia rakennusten digitaalisen dokumentaation tiedonhallintaan, t...
 20200417123000 Open >>
HANSEL PJ 10467 Hansel Oy
Hankinnan kohteena ovat työ-, virka- ja ryhmämatkustukseen liittyvät varauspalvelut sekä muut mat...
 20200417123000 Open >>
VARELY/3791/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Arvinsalmen lauttapaikka sijaitsee Liperissä ja Hanhivirran Enonkoskella. Urakkassa korjataan lau...
17.4.2020 13:00:0020200417130000 Open >>
Reg. no 643/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
The object of the procurement process was a multifunction evaporation tool as described in the in...
17.4.2020 13:00:0020200417130000 Open >>
261165 Traffic Management Finland Oy
Intelligent Traffic Management Finland Oy pyytää tarjouksia Liikennevalojen ylläpitotöistä Etelä-...
 20200417150000 Open >>
OAMK 35/2019 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
The aim of the procurement is to build up a RDI laboratory environment for education, research an...
18.4.2020 8:30:0020200418083000 Open >>
OAMK 34/2019 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
The aim of the procurement is to build up a RDI laboratory environment for education, research an...
18.4.2020 8:30:0020200418083000 Open >>
289853 Veikkaus Oy
EU contract notice 289853 / Consultancy services
EU-hankintailmoitus
Veikkaus Oy is looking for an experienced consultancy agency to support Veikkaus in its transform...
19.4.2020 12:00:0020200419120000 Open >>
UUDELY/11513/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Siltojen korjaaminen tilaajan teettämien suunnitelmien mukaisesti Uudenmaan maakunnan alueella, s...
 20200419133000 Open >>
288666 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on onlinefasilointi-työkalun toimittaminen ohjelmistopalveluna.
20.4.2020 9:00:0020200420090000 Open >>
292066 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
20.4.2020 12:00:0020200420120000 Open >>
PIRELY/8955/2017 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Rakennuskohteena on Parikkalan kunnan Ristiharjun vanhan kaatopaikan pintarakenteen rakentaminen....
20.4.2020 12:00:0020200420120000 Open >>
VH/947/02.10.01/2020 Verohallinto
Tällä tarjouspyynnöllä Verohallinto (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta Käytettävyysasiantu...
20.4.2020 12:00:0020200420120000 Open >>
VÄYLÄ/1969/02.01.01/2020 Väylävirasto
Kontiomäki - Arolan rataosuuden kiskonvaihtoa ja siihen liittyvät muut työt.
20.4.2020 13:00:0020200420130000 Open >>
KASELY/305/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka. Urakkaan kuuluu Haminassa Summan sillan (KaS-1...
20.4.2020 13:00:0020200420130000 Open >>
VÄYLÄ/1411/02.01.12/2020 Väylävirasto
Väyläviraston kilpailuttaa kolmivuotiset puitesopimukset ISA (riippumaton arviointilaitos) ja NoB...
20.4.2020 13:00:0020200420130000 Open >>
LAPELY/653/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice LAPELY/653/2020 / Korkeasti koulutettujen osaamissalkku -koulutuskapasiteetti Lappi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Lapin ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja s...
20.4.2020 13:00:0020200420130000 Open >>
VÄYLÄ/5926/02.01.01/2019 Väylävirasto
Urakan päätyövaiheet ovat: Myllyjärven tasoristeyksen parantaminen - muuttamalla tasoriste...
20.4.2020 13:00:0020200420130000 Open >>
POL-2018-20851 Poliisihallitus
Rahapelitoiminnan valvontajärjestelmän tuotantoympäristön MariaDB -tietokannan sekä raportointiym...
20.4.2020 14:00:0020200420140000 Open >>
290706 Liikenne- ja viestintäministeriö
20.4.2020 16:00:0020200420160000 Open >>
288440 Oulun yliopisto
Oulun yliopisto pyytää tarjoustanne Rakennesuunnittelunpalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen li...
20.4.2020 16:00:0020200420160000 Open >>
288436 Oulun yliopisto
Oulun yliopisto pyytää tarjoustanne LVIA-suunnittelunpalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liit...
20.4.2020 16:00:0020200420160000 Open >>
288430 Oulun yliopisto
Oulun yliopisto pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelunpalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liit...
20.4.2020 16:00:0020200420160000 Open >>
280301 Eläketurvakeskus
Framework agreement EU contract notice 280301 / Kehitystiimejä ja asiantuntijoita sovelluskehitykseen
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan kohde on IT-palvelut. Hankittavan palvelun keskeiset osat ovat 1) Kehitystiimit ...
20.4.2020 16:00:0020200420160000 Open >>
VÄYLÄ/1716/02.01.08/2020 Väylävirasto
Rautateiden häiriötilanteiden tilannejohtamispalvelu. Palvelussa arvioidaan eri häiriöiden (kalus...
20.4.2020 17:00:0020200420170000 Open >>
VÄYLÄ/1162/02.01.01/2020 Väylävirasto
VÄYLÄ/1162/02.01.01/2020 / Etelä-Suomen vaihdeurakka 19 (ESVU 19)
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Urakka käsittää Kyrön vaihteiden V405 ja V406 sekä Loimaa V505 purkamisen ja uusien asentamisen, ...
21.4.2020 13:00:0020200421130000 Open >>
POPELY/334/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu kaikki rakennussuunnitelmien mukaisten töiden tekeminen siinä laajuudessa kuin s...
21.4.2020 13:00:0020200421130000 Open >>
333/0400/2020 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat jätehuoltopalvelut Sodankylän palveluyksikön toimialueella Rovaniemen var...
22.4.2020 10:00:0020200422100000 Open >>
AKA/1/02.04.00/2020 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien, vuonna 2016–2019 toimineide...
22.4.2020 10:00:0020200422100000 Open >>
VÄYLÄ/58/02.01.01/2020 Väylävirasto
Urakassa rakennetaan 5 uutta raidetta ja asennetaan 8 uutta vaihdetta Kotolahden ratapihalle. Rat...
22.4.2020 12:00:0020200422120000 Open >>
PIRELY/2365/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on Hyvinkäällä Nopon pohjavesialueella sijaitsevan entisen Nopon pesulan kiint...
22.4.2020 12:00:0020200422120000 Open >>
VH/648/02.10.01/2020 Verohallinto
Tällä tarjouspyynnöllä Verohallinto (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää toimittajilta tarjouksia SAP ...
22.4.2020 12:00:0020200422120000 Open >>
1232/2020 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
The Finnish Defence Force Logistics Command (FDF) requests Your best Quotation for software servi...
22.4.2020 14:00:0020200422140000 Open >>
256309 Turun yliopisto
Yliopisto on pyytänyt tarjousta sen ylläpitämän Rauman kampusalueella sijaitsevan, Opettajankoulu...
 20200423090000 Open >>
VÄYLÄ/8537/02.01.10/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Digiroad-operaattoripalveluiden hankinta. Digiroad on kansallinen tie...
23.4.2020 12:00:0020200423120000 Open >>
286327 Hanki-palvelu
286327 / Long Pulse Solar Simulator system
Kansallinen hankintailmoitus
The Turku University of Applied Sciences Ltd. (hereinafter "Turku AMK") invites tenders for Long ...
23.4.2020 12:00:0020200423120000 Open >>
VÄYLÄ/1768/02.01.02/2020 Väylävirasto
VÄYLÄ/1768/02.01.02/2020 / Rumpujen korjaukset Äki-Yv 2020
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Urakan päätyövaiheet ovat: - Äki-Hpj 436+315 uuden ratarummun asentaminen poraamalla ja nykyisen...
23.4.2020 13:00:0020200423130000 Open >>
VÄYLÄ/483/02.01.02/2020 Väylävirasto
Urakan pääasialliset työt ovat Kirkkokadun alikulkusillan ja Kohisevanjoen ratasillan vedeneristy...
23.4.2020 13:00:0020200423130000 Open >>
POPELY/662/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjo...
23.4.2020 15:00:0020200423150000 Open >>
283055 Suomen metsäkeskus
Hankinnan tavoitteena on parantaa yksintyöskentelyn turvallisuuta metsässä. Haemme palveluna yksi...
24.4.2020 12:00:0020200424120000 Open >>
GTK/332/12.00/2016 Geologian tutkimuskeskus
Suorahankinta Geosoft-lisensseistä sopimuskaudelle 29.2.2020 - 29.2.2022. Geosoft Oasis Montaj o...
24.4.2020 12:30:0020200424123000 Open >>
LAPELY/431/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimus, jossa hankitaan uusien tiemerkintöjen tekeminen ja vanho...
24.4.2020 13:00:0020200424130000 Open >>
KESELY/267/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hanke sisältää seuraavien siltojen korjaamisen siinä laajuudessa kuin se on korjaussuunnitelma as...
24.4.2020 13:00:0020200424130000 Open >>
VÄYLÄ/1729/02.01.12/2020 Väylävirasto
Puitejärjestely, jonka nojalla Väylävirasto voi tehdä yksittäisiä toimeksiantoja rautatiesiltojen...
24.4.2020 13:00:0020200424130000 Open >>
513/02 10 01 00 04/2020 Luonnonvarakeskus
EU contract notice 513/02 10 01 00 04/2020 / Hyperspektrikamera
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan tavoitteena on valita toimittaja, jolta on hankittavissa vaatimuksen mukaisia hyperspek...
24.4.2020 14:00:0020200424140000 Open >>
3372/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on SÄILIÖAJONEUVOJA JA -PERÄVAUNUJA seuraavasti: Pos 1: Säiliöajoneuvo, 2 k...
24.4.2020 14:00:0020200424140000 Open >>
POPELY/734/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POPELY/734/2020 / POPELY/734/2020 Kiinteistöalan, puhtaanapitoalan ja vartiointialan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjo...
24.4.2020 15:00:0020200424150000 Open >>
KASELY/416/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Suunnittelutyön kohde on Puolakankosken säännöstelypato (kuva 1) Kouvolassa (Verla). Pato on kala...
24.4.2020 16:00:0020200424160000 Open >>
H2020002 Finnvera Oyj
EU contract notice H2020002 / Feasibility study
EU-hankintailmoitus
The purpose of this Invitation to Tender is to procure a feasibility study for risk transfer solu...
24.4.2020 16:00:0020200424160000 Open >>
1407 / 2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinta koskee Ruotuväki-lehden painatus- ja asiantuntijapalveluja puitesopimusvuosina 2020 - 20...
24.4.2020 23:59:0020200424235900 Open >>
28/43/2019 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) hakee kokonaisvastuullista palveluntuottajaa, joka vastaa käyttöoikeuss...
 20200425083000 Open >>
28/43/2019 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) hakee kokonaisvastuullista palveluntuottajaa, joka vastaa käyttöoikeuss...
 20200425083000 Open >>
28/43/2019 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) hakee kokonaisvastuullista palveluntuottajaa, joka vastaa käyttöoikeuss...
 20200425083000 Open >>
Kela 2/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 2/331/2019 / AVH-kuntoutuskurssi, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät aivoverenk...
 20200425090000 Open >>
Kela 5/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 5/331/2019 / AVH-kävelykuntoutuskurssi, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät aivoverenk...
 20200425103000 Open >>
Kela 4/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 4/331/2019 / AVH-kädenkäytön kuntoutuskurssi, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät aivoverenk...
 20200425103000 Open >>
Kela 3/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 3/331/2019 / AVH-kommunikaatiokurssi, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät aivoverenk...
 20200425103000 Open >>
Kela 7/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 7/331/2019 / IKKU-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Itäinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät ikääntynei...
 20200425113000 Open >>
Kela 109/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 109/331/2019 / IKKU-KUNTOUTUSKURSSI, tulkattuna saamen kielellä, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät ikääntynei...
 20200425120000 Open >>
FPA 107/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice FPA 107/331/2019 / IKKU-kurser 2020-2022, tjänster på svenska
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Upphandlingen gäller rehabiliteringskurser som Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar för äldre multi...
25.4.2020 12:00:0020200425120000 Open >>
Kela 10/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 10/331/2019 / IKKU-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät ikääntynei...
 20200425120000 Open >>
Kela 9/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 9/331/2019 / IKKU-KUNTOUTUSKURSSI, Kelan Läntinen vakuutuspiiri, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät ikääntynei...
 20200425120000 Open >>
FPA 112/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice FPA 112/331/2019 / MS-ANPASSNINGSKURSER 2020-2022, tjänster på svenska
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Upphandlingen gäller anpassningskurser som Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar för personer med mu...
25.4.2020 16:00:0020200425160000 Open >>
Kela 12/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 12/331/2019 / MS-SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät MS-tautia ...
 20200425160000 Open >>
Kela 11/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 11/331/2019 / MS-KUNTOUTUSKURSSI, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät MS-tautia ...
 20200425160000 Open >>
VÄYLÄ/2110/02.01.08/2020 Väylävirasto
Kiskojen kuljetus ja jako Kontiomäen liikennepailalle ja Kontiomäki-Arola ratasosuudelle.
25.4.2020 19:00:0020200425190000 Open >>
4000001204, 3255/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kyseessä on vanhasta Rannikkojoukkojen korjaamovaunusta siirret-tävien työkalujen ja -koneiden si...
 20200426080000 Open >>
1956/2019 Lomasormikkaat Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinta koskee lomasormikkaiden puitejärjestelyä vuosille 2019 - 2022. Vuosittainen arvioitu...
 20200426100000 Open >>
VÄYLÄ/8365/02.01.07/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena oleva puitesopimus käsittää sähköratatöiden rakennuttamiseen ja valvontaan lii...
26.4.2020 10:30:0020200426103000 Open >>
VÄYLÄ/8364/02.01.07/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena oleva puitesopimus käsittää turvalaitetöiden rakennuttamiseen ja valvontaan li...
26.4.2020 10:30:0020200426103000 Open >>
VÄYLÄ/8363/02.01.07/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena oleva puitesopimus käsittää ratatöiden rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvä...
26.4.2020 10:30:0020200426103000 Open >>
286512 / TRAFICOM/294981/02.03.02/2019 Liikenne- ja viestintävirasto
Hankinnan kohteena on tilastotuotantoon ja edistyneeseen data-analytiikkaan sekä koneoppimiseen s...
27.4.2020 10:00:0020200427100000 Open >>
276281 Traffic Management Finland Oy
Finrail Oy (Hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän (POKA) mä...
27.4.2020 12:00:0020200427120000 Open >>
PIRELY/2358/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on Hyvinkäällä Nopon pohjavesialueella sijaitsevan entisen Nopon pesulan kiint...
27.4.2020 12:00:0020200427120000 Open >>
283839 Finavia Oyj
EU contract notice 283839 / Grocery Store Operations at Helsinki Airport
Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
The object of this procurement is Grocery store operations at Helsinki Airport. Finavia wishes to...
27.4.2020 12:00:0020200427120000 Open >>
282785 Oulun yliopisto
Hankinnan kohteena on henkilöstökoulutuksen järjestelmä, ns. henkilöstön koulutusportaali. Tällä ...
27.4.2020 14:00:0020200427140000 Open >>
Ref. nro 1/206/2020 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat käännös-, kielentarkistus- ja litterointipalvelut. Hankinnan kohde on kuv...
28.4.2020 12:00:0020200428120000 Open >>
TAU/221/277/2020 285368 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
TAU/221/277/2020 285368 / Metallimikroskooppi
Kansallinen hankintailmoitus
Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto, TAU) pyytä tarjouksianne metallimikroskoopis...
28.4.2020 12:00:0020200428120000 Open >>
KESELY/2498/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). HANKINTA ON EHDOLLINEN JA SE RIIPPUU TIE...
28.4.2020 13:00:0020200428130000 Open >>
VÄYLÄ/505/02.01.01/2020 Väylävirasto
VÄYLÄ/505/02.01.01/2020 / Vainikkala valaistusmuutokset, SU
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Urakkakohde sijaitsee rataosalla 1711 (Vainikkalan liikennepaikalla), n. ratakilometreillä Km282...
28.4.2020 13:00:0020200428130000 Open >>
1426/2020 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankittavat tuotteet ovat valokaapelin levitys-/kelauslaitteita, joilla levitetään (tai kelataan ...
28.4.2020 14:00:0020200428140000 Open >>
290162 Helsingin yliopisto
Projekti LIFEPLANissa kerätään ilmasta sieni-itiönäytteitä ympäri maailmaa. Cyclone sampler kerää...
 20200428210000 Open >>
VN/7003/2020 Työ- ja elinkeinoministeriö
29.4.2020 12:00:0020200429120000 Open >>
THL/2284/7.01.04/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The contracting authority is currently correcting the notice. Tenders cannot be submitted during the correction. If you have already started creating a tender previously, you will be notified by e-mail when tender submission is possible again.
29.4.2020 12:00:0020200429120000 Open >>
VÄYLÄ/1679/02.01.01/2020 Väylävirasto
Hankinnan tarkempi kuvaus ja laajuus on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
29.4.2020 13:00:0020200429130000 Open >>
POPELY/613/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu kaikki rakennussuunnitelmien mukaisten töiden tekeminen siinä laajuudessa kuin s...
29.4.2020 13:00:0020200429130000 Open >>
GTK/547/02.03.01/2019 Geologian tutkimuskeskus
Tarjousta pyydetään GTK Mintecin koetehtaalle asennettavista vaahdotuskoneista. Kts. tarkemma...
29.4.2020 16:00:0020200429160000 Open >>
289363 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) pyytää tarjoajia markkinakartoitukseen. Suunnitellun hankinnan kohteena ...
 20200430000000 Open >>
283000 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on puoliautomaattinen DNA-näytekorttien lävistäjälaite ohjelmistoineen ja tiet...
30.4.2020 10:00:0020200430100000 Open >>
281261 Hanki-palvelu
30.4.2020 10:00:0020200430100000 Open >>
281261 Hanki-palvelu
30.4.2020 10:00:0020200430100000 Open >>
291879 Traffic Management Finland Oy
Tämä asiakirja ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan ilmoitus 22.4.202...
 20200430120000 Open >>
VH/508/02.10.01/2020 Verohallinto
Hankinnan kohteena on Verohallinnon toimintaan liittyvän terminologisen sanastotyön asiantuntijap...
30.4.2020 12:00:0020200430120000 Open >>
Kela 15/331/2020 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 15/331/2020 / MUISTISAIRAIDEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT, 2021-2023
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät muistisair...
30.4.2020 13:00:0020200430130000 Open >>
Kela 13/331/2020 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 13/331/2020 / SILMU-MIELENTERVEYSKURSSIT, 2021-2023
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät aikuisten ...
30.4.2020 13:00:0020200430130000 Open >>
Kela 14/331/2020 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 14/331/2020 / VERSO-MIELENTERVEYSKURSSIT, 2021-2023
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät aikuisten ...
30.4.2020 13:00:0020200430130000 Open >>
LAPELY/1209/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maantien 92 parantaminen Inarin kunnassa välillä Supru-Sevettijärvi Urakka kuuluu Kolarctic CBC...
30.4.2020 13:00:0020200430130000 Open >>
4/331/2020