Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Organisation unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 10/23/2022 10:18:58 AM 20221023101858 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 10/18/2022 11:51:36 AM 20221018115136 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 6/15/2022 1:40:46 PM 20220615134046 Open >>
Väylävirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 12/31/2025 12:00:00 AM 20251231000000 Open >>
Vimana Oy 195071 ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 8/28/2022 12:00:00 AM 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 12/31/2021 12:00:00 AM 20211231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 12/31/2027 12:00:00 AM 20271231000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Väylävirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 12/31/2022 12:00:00 AM 20221231000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 4/30/2022 12:00:00 AM 20220430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 316 Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon lai 1/31/2023 12:00:00 AM 20230131000000 Open >>
Vimana Oy 195069 Tietoturvakonsultointiin ja auditointiin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Maahanmuuttovirasto 212448 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai 8/9/2021 12:00:00 AM 20210809000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 12/31/2024 12:00:00 AM 20241231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 7/2/2021 12:00:00 PM 20210702120000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PIRELY/678/2019 Yrittäjyysbuusti Hankinnan kohteena ovat yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen suunnatut palvelut, jotka hankitaan P 12/31/2021 12:00:00 AM 20211231000000 Open >>


Other notices

IdentifierOrganisation unitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
198694 (2545/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
Nukleiinihappojen (DNA/RNA) sekvensointiin soveltuva NGS-laitteisto (Next Generation Sequencing)
 20190218140000 Open >>
217608 Helsingin yliopisto
217608 / Service agreement / FEI Talos Arctica
Kansallinen hankintailmoitus
Limited service agreement for one year with option for additional two years that includes: -Soft...
2/18/2019 2:00:00 PM20190218140000 Open >>
Evira/2045/0071/2018 Ruokavirasto
The object of procurement is a high resolution LC-MS/MS mass spectrometer which can be used for s...
2/18/2019 2:00:00 PM20190218140000 Open >>
215516 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-yksikkö
Microsoft Premier-tukipalvelut vuodelle 2019 liittyen hankintayksikön ja sen asiakkaiden olemassa...
 20190218150000 Open >>
213318 Itä-Suomen yliopisto
Hankinnan kohteena on Suomessa julkaistun painetun kirjallisuuden välityspalvelu tilaustoimituspr...
2/18/2019 3:00:00 PM20190218150000 Open >>
000897 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena ovat leasingpalvelut.
 20190218153000 Open >>
216786 (209/02 10 01 00 02/2019 Luonnonvarakeskus
2/18/2019 4:00:00 PM20190218160000 Open >>
Ref. nro 747/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Tämän hankinnan kohteena on kaupalliseen valmisohjelmistoon perustuva ohjelmistorobotiikan (Robot...
2/19/2019 12:00:00 PM20190219120000 Open >>
LAPELY/4562/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitesopimukseen sisältyy : - urakoiden toteuttamisen valmisteluvaiheen tehtävät - urakoiden ...
2/19/2019 1:00:00 PM20190219130000 Open >>
VH/45/02.10.01/2019 Verohallinto
To support and enhance Finnish Tax Administration's IT security on its various public web service...
2/20/2019 12:00:00 PM20190220120000 Open >>
LAPELY/125/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan sisältää Tehtävämäärittely -asiakirjan mukaisesti 23 sillan korjaamisen. Seitsemän kohte...
2/20/2019 1:00:00 PM20190220130000 Open >>
223295 Oulun yliopisto
Oulun yliopiston Tietohallinto toteuttaa talven ja kevään 2019 aikana Linnanmaan kampusalueen rak...
2/20/2019 2:00:00 PM20190220140000 Open >>
4269/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
EU contract notice 4269/2018 / Helleasu M04
EU-hankintailmoitus
Hankinta koskee kriisinhallintaoperaatioiden vuoden 2019 aikana tarvitsemia helleasuja M04. Hell...
2/20/2019 2:00:00 PM20190220140000 Open >>
55/02.08.00.00/2019 Jyväskylän yliopisto
Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan ennakkoilmoitus ja tietopyyntö ma...
 20190220160000 Open >>
TEM/47/02.03.01/2019 Työ- ja elinkeinoministeriö
2/20/2019 4:00:00 PM20190220160000 Open >>
UUDELY/5366/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/5366/2018 / Yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointipalvelu Startti Plus 2.0
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Palvelun tavoitteena on antaa uudelle yrittäjäksi ryhtyneelle henkilöasiakkaalle valmiudet yritys...
 20190221103000 Open >>
200422 Business Finland Oy
Tämän hankinnan tavoitteena on valita matkailualan digitaalisuuteen erikoistunut konsultti toteut...
 20190221120000 Open >>
163379 Business Finland Oy
Business Finland is procuring a service provider for the necessary conduct planning and implement...
2/21/2019 12:30:00 PM20190221123000 Open >>
188756 Business Finland Oy
Impact Study of World-class Ecosystems and Competitive Business Environment. The procurement is d...
2/21/2019 12:30:00 PM20190221123000 Open >>
194624 Business Finland Oy
Finnish government has decided that Finland will participate in the Dubai Expo 2020 provided that...
2/21/2019 1:00:00 PM20190221130000 Open >>
190598 Hanki-palvelu
Tavoitteena oli hankkia identiteetin ja pääsyn hallinnan järjestelmä (jäljempänä IAM-järjestelmä)...
 20190221130000 Open >>
HAMELY/103/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2/21/2019 3:00:00 PM20190221150000 Open >>
208500_YTL Opetushallitus
Hankinnan kohteena ovat ylioppilaskokeen käytössä tarvittavat USB - muistitikut.
 20190221160000 Open >>
Kela 48/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 48/331/2018 / Ratsastusterapia toimintaterapeutin toteuttamana (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190221160000 Open >>
Kela 53/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 53/331/2018 / Ratsastusterapia fysioterapeutin toteuttamana (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190221160000 Open >>
Kela 45/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 45/331/2018 / Kuvataideterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190221160000 Open >>
206863 Oulun yliopisto
206863 / Isotooppimittauslaitteisto
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
2/22/2019 12:00:00 AM20190222000000 Open >>
1853/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat ulkoalueiden hoito ja kunnossapitotyöt Turun palveluyksikön toimialueella...
2/22/2019 10:00:00 AM20190222100000 Open >>
211129 Hanki-palvelu
Framework agreement EU contract notice 211129 / Laserkeilauspalvelu
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on laserkeilauslennot ja laserkeilauksen lopputuloksena syntyvien Tuotteiden t...
2/22/2019 10:00:00 AM20190222100000 Open >>
SEN/715/2018 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen alueen ilmanvaihtokanavistojen puhdistu...
 20190222113000 Open >>
SEN/495/2018 Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen alueen sisäilmakonsultointityöt, mukaan lukien rakenne- ja il...
 20190222120000 Open >>
POKELY/634/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/634/2018 / Yrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on yrityksen liiketoimintaosaamista kehittävä työvoimakoulutus. Koulutus on su...
2/22/2019 12:00:00 PM20190222120000 Open >>
PIRELY/187/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on yksikköhintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakka sisältää Pajulahdentien rakenteen p...
2/22/2019 1:00:00 PM20190222130000 Open >>
116/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 116/331/2018 / Lasten ja nuorten allasterapia (ryhmä), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190222130000 Open >>
117/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 117/331/2018 / Aikuisten allasterapia (ryhmä), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190222130000 Open >>
220899 Helsingin yliopisto
Tarkoituksena on hankkia massiivirinnakkaissekvensointilaitteisto (massively parallel sequencer, ...
2/22/2019 2:00:00 PM20190222140000 Open >>
114/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 114/331/2018 / Lasten ja nuorten fysioterapia (ryhmä), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190222140000 Open >>
115/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 115/331/2018 / Aikuisten fysioterapia (ryhmä), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190222140000 Open >>
122/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 122/331/2018 / Lasten ja nuorten psykoterapia (ryhmä), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190222143000 Open >>
123/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 123/331/2018 / Aikuisten psykoterapia (ryhmä), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190222143000 Open >>
120/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 120/331/2018 / Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus (ryhmä), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190222143000 Open >>
POKELY/564/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POKELY/564/2018 / Maahanmuuttajan alkukartoitus ja kielitesti
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) maahanmuuttajatau...
 20190222143000 Open >>
121/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 121/331/2018 / Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus (ryhmä), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190222143000 Open >>
VÄYLÄ/543/02.01.11/2019 Väylävirasto
Clarity lisenssien ylläpito
2/22/2019 2:30:00 PM20190222143000 Open >>
220071 Oulun yliopisto
The resource management software includes a scheduling and booking calendar for research equipmen...
2/22/2019 3:00:00 PM20190222150000 Open >>
126/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 126/331/2018 / Lasten ja nuorten toimintaterapia (ryhmä), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190222150000 Open >>
127/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 127/331/2018 / Aikuisten toimintaterapia (ryhmä), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190222150000 Open >>
124/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 124/331/2018 / Lasten ja nuorten puheterapia (ryhmä), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190222150000 Open >>
125/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 125/331/2018 / Aikuisten puheterapia (ryhmä), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190222150000 Open >>
4/27/2019 Business Finland Oy
Hankinnan kohteena on Dealflow -työkalun jatkokehitys ja ylläpito. Business Finland on vuoden...
2/22/2019 4:00:00 PM20190222160000 Open >>
SEN/544/2018 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen alueen lämpö-, vesi- ja viemärityöt, il...
 20190223103000 Open >>
KAIELY/239/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KAIELY/239/2018 / OSALLISTUMISPYYNTÖ Maahanmuuttajien ammatillisesti suuntautunut kotoutumiskoulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Invitation to participate
Kainuun ELY-keskus pyytää osallistumishakemuksia tulosperusteisen Maahanmuuttajien ammatillisest...
 20190223153000 Open >>
Kela 59/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 59/331/2018 / Perheterapia, Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190224093000 Open >>
Kela 67/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 67/331/2018 / Neuropsykologinen kuntoutus (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190224093000 Open >>
Kela 57/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 57/331/2018 / Kuvataideterapia (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190224093000 Open >>
Kela 62/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 62/331/2018 / Puheterapia (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190224100000 Open >>
Kela 60/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 60/331/2018 / Ratsastusterapia toimintaterapeutin toteuttamana (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190224110000 Open >>
Kela 65/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 65/331/2018 / Ratsastusterapia fysioterapeutin toteuttamana (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190224110000 Open >>
131/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 131/331/2018 / Aikuisten allasterapia (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224113000 Open >>
132/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 132/331/2018 / Lasten ja nuorten musiikkiterapia (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224120000 Open >>
133/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 133/331/2018 / Aikuisten musiikkiterapia (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224120000 Open >>
128/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 128/331/2018 / Lasten ja nuorten fysioterapia (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224120000 Open >>
129/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 129/331/2018 / Aikuisten fysioterapia (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224120000 Open >>
130/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 130/331/2018 / Lasten ja nuorten allasterapia (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224120000 Open >>
139/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 139/331/2018 / Aikuisten puheterapia (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224160000 Open >>
136/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 136/331/2018 / Lasten ja nuorten psykoterapia (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224160000 Open >>
137/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 137/331/2018 / Aikuisten psykoterapia (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224160000 Open >>
134/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 134/331/2018 / Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224160000 Open >>
135/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 135/331/2018 / Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224160000 Open >>
140/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 140/331/2018 / Lasten ja nuorten toimintaterapia (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224163000 Open >>
138/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 138/331/2018 / Lasten ja nuorten puheterapia (ryhmä), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190224163000 Open >>
YLE20180039 Yleisradio Oy
Finnish Broadcasting Company (“Yle”) has chosen DataMiner as a platform for new Media Service Ord...
2/24/2019 4:30:00 PM20190224163000 Open >>
VN/159/2019 Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö pyytää tarjousta Euroopan kulttuuriympäristöpäivien koordinointi- ja viestint...
2/25/2019 12:00:00 PM20190225120000 Open >>
216904 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat energia- ja tehoelektroniikkalaboratorion pienmittalaitteet ja tarvikkeet...
2/25/2019 12:00:00 PM20190225120000 Open >>
214648 Helsingin yliopisto
Biomedicumin välinehuollon laboratoriovälinepesukoneet, pesukoneiden purkuradat, palautusrata sul...
2/25/2019 12:00:00 PM20190225120000 Open >>
213919 Helsingin yliopisto
Hankinta koskee Helsingin yliopistolle hankittavia välinehuollon autoklaaveja varusteineen.
2/25/2019 12:00:00 PM20190225120000 Open >>
743/02.05/2018 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
EU contract notice 743/02.05/2018 / Turvaposti
EU-hankintailmoitus
Hankinta koostuu liitteissä kuvattujen palvelujen suunnittelu-, toteutus-, testaus- ja käyttöönot...
2/25/2019 12:00:00 PM20190225120000 Open >>
162695 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Tampere3-hankkeen verkkopalvelukokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Drupal-alustalle.
 20190225123000 Open >>
181663 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Hankinta sisältää vakioteemaisten blogisivustojen, projektien ja tutkimusyhteisöjen esittelysivus...
 20190225133000 Open >>
ECHA/2019/51 European Chemicals Agency (ECHA)
2/25/2019 4:00:00 PM20190225160000 Open >>
222334 Tilastokeskus
Tilastokeskus on n. 900 hengen asiantuntijaorganisaatio, jossa henkilöstön työpanoksella on keske...
 20190225230000 Open >>
222783 (41/02 10 01 00 02/2019) Luonnonvarakeskus
2/26/2019 12:00:00 AM20190226000000 Open >>
220065 Ulkoministeriö
2/26/2019 12:00:00 PM20190226120000 Open >>
VARELY/733/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tässä päällysteiden reikienpaikkausurakassa haetaan käyttöön kustannustehokkaita ja laadukkaita r...
2/26/2019 1:00:00 PM20190226130000 Open >>
KAIELY/63/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement Restricted procedure KAIELY/63/2019 / Kansallinen hankintailmoitus
Kansallinen hankintailmoitus
Invitation to participate
Kyseessä on hankintalain 25 § 3 kohdan mukainen kansallinen hankinta. Kainuun ELY-keskus pyytä...
2/26/2019 4:00:00 PM20190226160000 Open >>
POKELY/653/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/653/2018 / Kohti ammatillista koulutusta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on ESR-rahoitteisen Tarmo-hankkeen asiakkaille tarjottava työvoimakoulutus, Ko...
2/26/2019 4:00:00 PM20190226160000 Open >>
Kela 2/43/2019 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Heinolan toimiston siivouspalvelu osoitteessa: Heinolan toimisto, Vi...
2/27/2019 12:00:00 PM20190227120000 Open >>
Ref. nro 2/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena olevat palvelut on jaettu kahteen osakokonaisuuteen: Osakokonaisuus 1: VTT...
2/27/2019 12:00:00 PM20190227120000 Open >>
5053/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Framework agreement EU contract notice 5053/2018 / Saapassukat
EU-hankintailmoitus
Saapassukkien hankinta Suomen puolustusvoimille vuosille 2019-2022. Saapassukat ovat villaseko...
2/27/2019 12:00:00 PM20190227120000 Open >>
UUDELY/11422/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu Kt 45 parantaminen Vantaanjoen kohdalla, Helsinki. Urakkaan sisältyy kahden si...
2/27/2019 1:00:00 PM20190227130000 Open >>
LAPELY/4157/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka sisältää mm; - Keskustien ja siihen liittyvien katujen rakentamista - Kiertoliittymän ra...
2/27/2019 1:00:00 PM20190227130000 Open >>
222467 Oulun yliopisto
Kampusalueelle toteutetaan maamerkiksi mediapylon, johon rakennetaan datataideteos visualisoimaan...
2/27/2019 2:00:00 PM20190227140000 Open >>
VH/2458/02.10.01/2018 Verohallinto
Hankinnan kohteena on sähköisen allekirjoituksen järjestelmä SaaS-palveluna. Toimitus sisältää sä...
2/27/2019 4:00:00 PM20190227160000 Open >>
223215/SYKE-2019-H-29 Suomen ympäristökeskus
Hankkeessa Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä – jatkoseuranta (SAV...
2/28/2019 12:00:00 AM20190228000000 Open >>
ECHA/2019/54 European Chemicals Agency (ECHA)
2/28/2019 12:00:00 AM20190228000000 Open >>
220559 Maanmittauslaitos
Hankinnan kuvaus: Kyseessä on yhteishankinta, jossa Maanmittauslaitos (jäljempänä ”tilaaja” tai ...
 20190228080000 Open >>
220611 Turun yliopisto
EU contract notice 220611 / Konfokaalimikroskooppi
EU-jälki-ilmoitus
Turun yliopisto on päättänyt hankkia konfokaalimikroskoopin (spinning disk confocal microscope;...
 20190228083000 Open >>
EPOELY/2568/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden tienpitoon liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät.
 20190228093000 Open >>
PIRELY/7130/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 1.4.2016 annetun asetuksen muutoksen myötä Pirkanma...
 20190228110000 Open >>
208771 Niuvanniemen sairaala
Framework agreement EU contract notice 208771 / Sähköhoitojen (ECT) anestesialääkäripalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Niuvanniemen sairaala pyytää tarjousta sähköhoitojen (ECT) anestesialääkäripalveluista. Sairaalas...
 20190228120000 Open >>
YLE20180046 Yleisradio Oy
Ylellä on käytössä MCR/Flyaway tuotantoyksikkökokonaisuus joka on yhteensopiva TV- studioiden ja ...
2/28/2019 12:00:00 PM20190228120000 Open >>
191285 Helsingin yliopisto
Post notice Quality control measurement, library preparation and high - throughput sequencing ...
2/28/2019 12:30:00 PM20190228123000 Open >>
POSELY/854/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/854/2018 / Startti yrittäjäksi - verkkokoulutus, non-stop
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohdetta koskeva yksilöity palvelukuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1.
2/28/2019 1:00:00 PM20190228130000 Open >>
VÄYLÄ/429/02.01.02/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/429/02.01.02/2019 / Raipon ja Joensuun vaihteenvaihdot 2019
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Raipossa ja Joensuussa tehtävät vaiheiden vaihtamiset suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa.
2/28/2019 1:00:00 PM20190228130000 Open >>
THL/638/2.02.01/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (jäljempänä ”Hankintayksikkö”) pyytää tarjoustanne näytehallinna...
 20190228130000 Open >>
POPELY/66/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen kantatielle 88 ja siihen liittyvä...
2/28/2019 1:00:00 PM20190228130000 Open >>
200606 Oulun yliopisto
EU contract notice 200606 / Kemikaalijärjestelmä
EU-jälki-ilmoitus
Kemikaalijärjestelmä Oulun yliopiston ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n (optio) tarpeisiin
 20190228133000 Open >>
205423 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on henkilöstönvuokrauspalvelut vuosille 2019-2022 Veikkauksen testauksen ja la...
 20190228140000 Open >>
Kela 13/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 13/331/2018 / VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN NEUROLOGINEN YKSILÖKUNTOUTUS, Aikuiset, 2019
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä vaativan lääk...
 20190228140000 Open >>
1723/3400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Toimitilojen muutostöiden rakennusurakka n. 330 m2. Urakka sisältää rakennustyöt sekä urakkak...
2/28/2019 2:00:00 PM20190228140000 Open >>
3986 / 2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne optisista mit...
2/28/2019 2:00:00 PM20190228140000 Open >>
214934 Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti ilmati...
2/28/2019 2:00:00 PM20190228140000 Open >>
137507 Leijona Catering Oy
Hankinnan kohteena ovat jätteenkuljetukset, -käsittely ja muut jätehuoltoon liittyvät palvelut Le...
 20190228143000 Open >>
4280/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on liitäntävalokaapeleiden toimittaminen Puolustusvoimille tämän tarjouspyynnö...
 20190228143000 Open >>
PIRELY/7584/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyysi tarjousta teknisestä asian...
 20190228143000 Open >>
1495/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on kiviaineksien toimittaminen Tampereen palveluyksikön alueille Osa-alue 1...
 20190228150000 Open >>
YLE20190008 Yleisradio Oy
Finnish Broadcasting Company Yle (Yleisradio Oy) requests information for a Teletext production s...
3/1/2019 12:00:00 AM20190301000000 Open >>
253/07.02/2018 Oikeusrekisterikeskus
Tämä on ennakkoilmoitus vuoden 2019 aikana toteutettavaksi suunnitellusta hallinnollisten asioide...
 20190301000000 Open >>
213257 Hanki-palvelu
EU contract notice 213257 / Tobacco Track and Trace ID Issuer
Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
In order to address the issue of illicit trade in tobacco products, all EU Member States have to ...
3/1/2019 12:00:00 PM20190301120000 Open >>
Ref. no. 7/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
With this tender process VTT Technical Research Centre of Finland Ltd is searching for suppliers ...
3/1/2019 12:00:00 PM20190301120000 Open >>
EPOELY/294/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Kaarenhaaran säännöstelypadon sektoriluukun rakenteita. U...
3/1/2019 12:00:00 PM20190301120000 Open >>
84/27/2018 Business Finland Oy
Hankinnan kohteena on Business Finlandin sisällönhallinnan ratkaisu. Business Finlandin tavo...
3/1/2019 12:00:00 PM20190301120000 Open >>
SP 86/C13.4/2018 Suomen Pankki
Hankinnan kohteena on ulkoalueiden hoitoa koskeva palvelu Suomen Pankin kiinteistössä osoitteessa...
3/1/2019 12:00:00 PM20190301120000 Open >>
VÄYLÄ/20/02.01.02/2019 Väylävirasto
Toimeksianto sisältää Itä-, Pohjois- ja Etelä-Suomen alueella olevien Väyläviraston laitetilojen ...
3/1/2019 12:00:00 PM20190301120000 Open >>
216520 Maanmittauslaitos
EU contract notice 216520 / Kielikoulutuspalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on kielikoulutuspalveluiden toimittaminen Maanmittauslaitokselle ruotsin, engl...
3/1/2019 1:00:00 PM20190301130000 Open >>
207563 Turun yliopisto
Turun yliopisto pyytää tarjousta virtualisointialustan toteutuksesta.
3/1/2019 1:00:00 PM20190301130000 Open >>
221505 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena ovat kansalliseen Luottamusverkostoon kuuluvan palveluntarjoajan tarjoamat vah...
 20190301160000 Open >>
LIVI/9115/02.01.11/2018 Väylävirasto
System for railway capacity management, request for information. Please note: this is not a form...
3/1/2019 4:00:00 PM20190301160000 Open >>
218453 Oulun yliopisto
A mass spectrometer for biomolecules. The instrument is intended for mass measurement of full len...
3/3/2019 12:00:00 AM20190303000000 Open >>
TTY/399/271/2018 218699 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
TTY/399/271/2018 218699 / LIIKELAHJAT
Kansallinen hankintailmoitus
Tampereen korkeakouluyhteisö pyytää tarjoustanne yhteisölle hankittavista liikelahjoista ja markk...
3/3/2019 4:00:00 PM20190303160000 Open >>
194929 Helsingin yliopisto
High precision time-of-flight mass spectrometer with switchable chemical ionization inlet. The an...
3/4/2019 8:30:00 AM20190304083000 Open >>
219663 Säteilyturvakeskus
Hankinnan kohteena ovat säteilyn mittalaitteet ja edellä mainittuihin laitteisiin liittyvät tarv...
3/4/2019 9:00:00 AM20190304090000 Open >>
218479 Maahanmuuttovirasto
Hankinnan kohteena on sähköisen maatietopalveluportaalin luominen Maahanmuuttovirastolle. Maatiet...
3/4/2019 9:00:00 AM20190304090000 Open >>
3115/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Framework agreement EU contract notice 3115/2018 / Karttatuotteet
EU-jälki-ilmoitus
Hankinnan kohteena on erilaisten karttatuotteiden tuottaminen Puolustusvoimille Etelä-/Itä-/Länsi...
 20190304093000 Open >>
SOMA 9/2019 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on asiantuntijatuki sote-järjestäjän vastuulla olevan sosiaali- ja terveyspalv...
3/4/2019 10:00:00 AM20190304100000 Open >>
202867 Museovirasto
EU contract notice 202867 / Kuvapalvelu- ja kuvamyyntijärjestelmän hankinta
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Tämä on ilmoitus hankinnasta, jolla Museovirasto hankinnan päävastuullisena kutsuu tarjoajia osal...
3/4/2019 12:00:00 PM20190304120000 Open >>
001346 Hansel Oy
Hansel tekee puitesopimukset polttoainehankinnoista henkilöliikenteen jakeluasemilta. Sopimuksen ...
 20190304120000 Open >>
217474 (72/02 10 01 00 05/2019) Luonnonvarakeskus
Luke needs a service for genotyping of rainbow trout individuals with Axiom Rainbow trout Genotyp...
3/4/2019 2:00:00 PM20190304140000 Open >>
198707 Veikkaus Oy
Veikkaus pyysi tarjousta eri teknologioihin perustuvista tietoliikennepalveluista sekä niihin lii...
 20190304150000 Open >>
GTK/232/03.01/2017 Geologian tutkimuskeskus
3/4/2019 4:00:00 PM20190304160000 Open >>
YLE20190010 Yleisradio Oy
Tämän tietopyynnön kohteena ovat kaikkien Ylen radiokanavien jakelupalvelut kokonaisratkaisuna al...
 20190304160000 Open >>
220070 Veikkaus Oy
The purpose of the procurement of a new Sports Betting Service is to secure the competitive offer...
3/4/2019 4:00:00 PM20190304160000 Open >>
POL-2018-1918 Poliisihallitus
Hankinnan kohteena on valtakunnallinen ajokortin korotuspalvelu ajokortista B ajokorttiin C1 sekä...
 20190305090000 Open >>
POL-2017-5155 Poliisihallitus
Hankinnan kohteena ovat seuraavat osa-alueet: Osa-alue 1: Hengityssuojaimet, tarvikkeet ja var...
 20190305110000 Open >>
PIRELY/402/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Osa urakan töistä ovat yksikköhintaisia. ...
3/5/2019 1:00:00 PM20190305130000 Open >>
222025 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Hankinnan kohtena ovat tietoliikenneyhteydet.
3/5/2019 2:00:00 PM20190305140000 Open >>
D 1023/02.08.00.00/2018 Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopiston kirjastorakennus peruskorjataan vuosien 2019-2021 välisenä aikana. Kirjasto...
 20190305140000 Open >>
VN/5716/2018 Ympäristöministeriö
Hankittava palvelu on Suomen vetämän kansainvälisen Kestävät rakennukset ja rakentaminen (SBC) -o...
3/5/2019 2:00:00 PM20190305140000 Open >>
D 54/02.08.00.00/2019 Jyväskylän yliopisto
3/5/2019 4:00:00 PM20190305160000 Open >>
EPOELY/380/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice EPOELY/380/2019 / Koulutuskokeilut Etelä-Pohjanmaan alueella, Puitejärjestely
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Koulutuskokeilun tavoitteena on selvittää TE-toimiston henkilöasiakkaan ammatinvalinta- ja uravai...
3/5/2019 4:00:00 PM20190305160000 Open >>
UUDELY/11466/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice UUDELY/11466/2018 / Työllistä taidolla -palvelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Uudenmaan ELY-keskus) pyytää tarjo...
3/6/2019 2:00:00 PM20190306140000 Open >>
VÄYLÄ/484/02.01.08/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/484/02.01.08/2019 / HELRA, Ulkolaiteurakka 2019-2020
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankinnan kohteena on ulkolaiteurakka 2019-2020. Urakkaan kuuluu vuosien 2019 ja 2020 turvalait...
3/6/2019 2:00:00 PM20190306140000 Open >>
221004 Suomen metsäkeskus
EU contract notice 221004 / Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM)
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan tavoitteena on tuotteeseen perustuva ratkaisu asiakkuudenhallintajärjestelmästä Suomen ...
3/6/2019 3:00:00 PM20190306150000 Open >>
197618 Oulun yliopisto
Framework agreement EU contract notice 197618 / Videotuotannot
EU-jälki-ilmoitus
Videotuotannot tarjouspyynnön ja sen asiakirjaliitteiden mukaan
 20190306153000 Open >>
LIVI/195/02.01.12/2018 Väylävirasto
Tieliikenteen teknisten järjestelmien konsultointipalvelu, joka sisältää mm. hankinta-, valvonta-...
 20190307083000 Open >>
YLE20180036 Yleisradio Oy
Hankinnan kohteena on TV:n referenssitallennusjärjestelmä Yleisradio Oy:n (jäljempänä Ylen) käytt...
3/7/2019 12:00:00 PM20190307120000 Open >>
YLE20190007 Yleisradio Oy
EU contract notice YLE20190007 / Kioski In Things
EU-hankintailmoitus
Kioski In Things -innovaatiokilpailussa Ylen Nuorisomediat hakee kumppaneita tutkimaan media-alan...
3/7/2019 12:00:00 PM20190307120000 Open >>
VARELY/5685/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu siinä laajuudessa kuin ne rakennussuunnitelma-asiakirjoissa on määritelty kaikkin...
3/7/2019 12:00:00 PM20190307120000 Open >>
VÄYLÄ/145/02.01.01/2019 Väylävirasto
Liikennepaikalla uusitaan vaihteet V333, V334, V352, V353 ja Rr401 sekä vaihteisiin liittyvien ra...
3/7/2019 1:00:00 PM20190307130000 Open >>
VÄYLÄ/805/02.01.01/2019 Väylävirasto
Kuhasalontien muutosjärjestelyt -urakan sisältö ja kuvaus ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.
3/7/2019 1:00:00 PM20190307130000 Open >>
LAPELY/303/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakka sisältää : Urakkaan kuuluu kev...
3/7/2019 1:00:00 PM20190307130000 Open >>
219653 Åbo Akademi
219653 / Eduskuntavaalitutkimus 2019
Kansallinen hankintailmoitus
Åbo Akademi (myöhemmin ”tilaaja”) pyytää tarjoustanne vuoden 2019 eduskuntavaalitutkimuksen toimi...
3/7/2019 1:00:00 PM20190307130000 Open >>
EPOELY/2692/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu "V-297 Storån sillan" korjaaminen. Urakkakohde sijaitsee Kokkolassa valtatiel...
3/7/2019 1:00:00 PM20190307130000 Open >>
VNK/110/26/2019 Valtioneuvoston kanslia
Hankinnassa on kyse valtioneuvoston jäsenten ja ministeriöiden ylimmän virkamiesjohdon henkilökul...
3/7/2019 2:00:00 PM20190307140000 Open >>
193855 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n pää- ja arkkitehtisuunnittelu ja -konsultointi.
 20190307153000 Open >>
1902/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on talvi- ja kesäaikainen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitotyöt Helsingin pa...
3/8/2019 10:00:00 AM20190308100000 Open >>
1816/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on ulkoaluetyöt Kouvolan palveluyksikön toimialueella Utissa, joiden laajuus i...
3/8/2019 10:00:00 AM20190308100000 Open >>
Ref. nro 6/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
EU contract notice Ref. nro 6/206/2019 / Cryostat
EU-hankintailmoitus
The object of the tender process is to purchase a cryogen-free dilution refrigerator with a base ...
3/8/2019 12:00:00 PM20190308120000 Open >>
D/550/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
A complete turn-key, stand-alone temperature programmed desorption spectroscopy device that works...
3/8/2019 12:30:00 PM20190308123000 Open >>
LIVI/4502/02.01.02/2018 Väylävirasto
Hankinta käsittää Liikenneviraston hallinnoiman Saimaan kanavan käyttö- ja kunnossapitotehtävät s...
 20190308130000 Open >>
POSELY/119/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hanke sisältää Siikalahden risteyssillan (SK-799) korjaamisen siinä laajuudessa kuin se on korjau...
3/8/2019 1:00:00 PM20190308130000 Open >>
POL-2019-2035 Poliisihallitus
Poliisihallitus (jäljempänä Tilaaja ja Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne PolStat:in tietovaras...
3/8/2019 3:00:00 PM20190308150000 Open >>
D/1056/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Radome for Metsähovi Radio Observatory radio telescope. For further information, see separate ...
3/8/2019 4:00:00 PM20190308160000 Open >>
001745 Hansel Oy
Hankinnan kohteena ovat rekrytointipalvelut. Puitejärjestelyn kohteena on soveltuvuusarvioiden te...
 20190310000000 Open >>
VARELY/3658/2017 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympärivuotinen yhteysalusliikennepalvelu Rymättylän reittialueella. Tarjouspyyntöaineistossa mää...
3/10/2019 11:59:00 PM20190310235900 Open >>
1600/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat Sodankylän palveluyksikön talvi- ja kesäkunnossapitotyöt Misissä ja Rova...
3/11/2019 10:00:00 AM20190311100000 Open >>
Kela 13/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 13/331/2018 / VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN NEUROLOGINEN YKSILÖKUNTOUTUS, Aikuiset, 2019
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä vaativan lääk...
 20190311113000 Open >>
220122 Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT intends to make a purchase of Laser based powder ...
3/11/2019 12:00:00 PM20190311120000 Open >>
OKM/151/240/2018 Hanki-palvelu
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Teiltä tarjousta Valtakunnallisen matemaattis-luonnontietee...
3/11/2019 12:00:00 PM20190311120000 Open >>
OKM/8/240/2019 Hanki-palvelu
Opetus- ja kulttuuriministeri pyytää tarjoustanne Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehitt...
3/11/2019 12:00:00 PM20190311120000 Open >>
220707 Hansel Oy
Hankinnan kohteena on hankintailmoituspalvelun (Hilma) uudistus.
 20190311140000 Open >>
1047/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on liitäntävalokaapeleiden toimittaminen Puolustusvoimille tämän tarjouspyynn...
3/11/2019 2:00:00 PM20190311140000 Open >>
LIVI/8117/02.01.01/2018 Väylävirasto
LIVI/8117/02.01.01/2018 / TRL-urakka Pohjanmaa ja IS
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Urakassa korvataan nykyiset varoituslaitokset (3 kpl) uusilla laitteilla kaapelointeineen ja pure...
3/11/2019 2:00:00 PM20190311140000 Open >>
HAMELY/1224/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice HAMELY/1224/2018 / Päijät-Hämeen palvelualojen koulutuskokonaisuus, puitejärjestely (14/2018)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hämeen ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja s...
 20190311153000 Open >>
204694 Maanmittauslaitos
EU contract notice 204694 / Metsuripalvelut
EU-jälki-ilmoitus
Tämän hankinnan kohteena ovat metsuripalvelut. Maanmittauslaitos hankkii metsuripalveluja maanmit...
 20190312093000 Open >>
221768 Helsingin yliopisto
Framework agreement EU contract notice 221768 / Unisport liikuntajärjestelmä
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan tavoitteena on saada UniSportin käyttöön uusi kuntokeskusketjulle soveltuva ohjelmisto,...
3/12/2019 10:00:00 AM20190312100000 Open >>
VÄYLÄ/17/02.01.12/2019 Väylävirasto
Puitejärjestelyn kohteena ovat Väyläviraston ylläpitämien väylien suunnittelu-, kehittämis- ja yl...
3/12/2019 12:00:00 PM20190312120000 Open >>
VÄYLÄ/535/02.01.09/2019 Väylävirasto
Kyseessä on T&K-hankkeeseen, korroosio suolatussa tieympäristössä, liittyvän kenttätutkimuspalvel...
3/12/2019 1:00:00 PM20190312130000 Open >>
VNK/1782/26/2018 Valtioneuvoston kanslia
EU contract notice VNK/1782/26/2018 / Eteläesplanadin henkilöstöravintolapalveluiden hankinta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Valtioneuvoston kanslia kilpailutti uudelleen Eteläesplanadin henkilöstöravintoloiden palvelut yh...
 20190312140000 Open >>
POPELY/45/07.02/2010 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Siikajoen vesistön velvoitetarkkailu hoidetaan yhteistarkkailuna, jossa ovat osallisina Pohjois-P...
 20190312150000 Open >>
VRK/3776/2018 Väestörekisterikeskus
Hankinnan kohteena on valtiohallinnon yhteinen hanke-/projektisalkun hallintaa tukeva valmisohjel...
 20190313103000 Open >>
UUDELY/10518/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY -keskus teettää puitesopimuksella siltojen korjaussuunnittelua, erikoistarkastuksia...
 20190314083000 Open >>
Kela 68/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 68/331/2018 / Kuvataideterapia (yksilö), Kelan Keskinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190314110000 Open >>
214658 Hanki-palvelu
FMS-automaattivarastoinnin modernisoinnin tavoitteena on tuoda lisää visuaalisuutta FMS–järjestel...
3/14/2019 12:00:00 PM20190314120000 Open >>
POSELY/210/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/210/2019 / Jakeluautonkuljettajakoulutus, Kuopio
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
3/14/2019 1:00:00 PM20190314130000 Open >>
VÄYLÄ/510/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinta käsittää Kuopion alueen Väyläviraston ylläpitämien vesiväylien turvalaitteiden hoito- ja...
3/14/2019 1:00:00 PM20190314130000 Open >>
PIRELY/461/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tilaaja muodostaa infrahankkeiden hankintapalveluihin suunnittelun teettämiseen sekä urakoiden ra...
3/14/2019 1:00:00 PM20190314130000 Open >>
LIVI/9163/02.01.02/2018 Väylävirasto
Hankinta käsittää Perämeren alueen Väyläviraston ylläpitämien vesiväylien turvalaitteiden hoito- ...
3/14/2019 1:00:00 PM20190314130000 Open >>
219458 Ympäristöministeriö
219458 / Rakennusvalvonnan täydennyskoulutus
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
3/14/2019 4:00:00 PM20190314160000 Open >>
VARELY/745/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tilaaja teettää puitesopimuksella infrahankkeiden suunnitelmia sekä niihin liittyviä asiantuntija...
3/15/2019 9:00:00 AM20190315090000 Open >>
LIVI/3778/02.01.01/2018 Väylävirasto
Turku- Uusikaupunki rataosuuden sähköistäminen; ratajohdon suunnittelu ja rakentaminen. Rataosuus...
3/15/2019 9:30:00 AM20190315093000 Open >>
LIVI/6663/02.01.08/2018 Väylävirasto
The contracting authority is currently correcting the notice. Tenders cannot be submitted during the correction. If you have already started creating a tender previously, you will be notified by e-mail when tender submission is possible again.
3/15/2019 12:00:00 PM20190315120000 Open >>
Dnro 102/249/2018 Eduskunnan kanslia
Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana 1.7.–31.12.2019. Eduskunnan kanslia järjestää puheenjohtajak...
3/15/2019 3:00:00 PM20190315150000 Open >>
219631 Business Finland Oy
219631 / Organisaatiokehittämisen kumppani
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on kokonaisvaltainen palvelu, joka sisältää vähintään kyselyn, joka mittaa työ...
3/15/2019 4:00:00 PM20190315160000 Open >>
223170 Business Finland Oy
EU contract notice 223170 / Kasvumoottorit 2, kevät 2019
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Kasvumoottorikilpailutus tähtää uusien, kansantalouden kannalta merkittävien liiketoimintaekosyst...
3/18/2019 9:00:00 AM20190318090000 Open >>
LIVI/9375/02.01.10/2018 Väylävirasto
Hankinnan kohteena ovat vuoden 2020 aikana toteuttavat päällystettyjen teiden palvelutasomittauks...
3/18/2019 12:00:00 PM20190318120000 Open >>
210173 Niuvanniemen sairaala
Hankinnan kohteena on sairaalatekstiilien vuokraus- ja pesupalvelu Niuvanniemen sairaalaan. P...
3/18/2019 12:00:00 PM20190318120000 Open >>
POSELY/211/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/211/2019 / Jakeluautonkuljettajakoulutus, Varkaus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankittava koulutus on kansallisella määrärahalla rahoitettavaa ammatillista työvoimakoulutusta. ...
3/18/2019 1:00:00 PM20190318130000 Open >>
UUDELY/1147/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankintaan sisältyy maanteiden päällystys- ja rakenteenparantamistöitä eri työmenetelmillä erittä...
3/19/2019 1:00:00 PM20190319130000 Open >>
POPELY/2229/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus