Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Organisation unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 23.10.2022 10:18:58 20221023101858 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 18.10.2022 11:51:36 20221018115136 Open >>
Liikennevirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 31.12.2025 0:00:00 20251231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 15.6.2022 13:40:46 20220615134046 Open >>
Vimana Oy 195071 ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 28.8.2022 0:00:00 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 31.12.2027 0:00:00 20271231000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Liikennevirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 31.12.2022 0:00:00 20221231000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 30.4.2022 0:00:00 20220430000000 Open >>
Vimana Oy 195069 Tietoturvakonsultointiin ja auditointiin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 7.2.2021 12:00:00 20210207120000 Open >>


Other notices

IdentifierOrganisation unitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
PIRELY/5336/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tiesuunnitelman laatimiseen liittyvien maaperätutkimusten tekeminen mittaus- ja laboratoriotöinee...
 20181212093000 Open >>
211230 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
211230 / Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
12.12.2018 12:00:0020181212120000 Open >>
D 1023/02.08.00.00/2018 Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopiston kirjastorakennus peruskorjataan vuosien 2019-2021 välisenä aikana. Kirjasto...
12.12.2018 12:00:0020181212120000 Open >>
YLE20180043 Yleisradio Oy
Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia puitejärjestelyä varten Sähköteknisten asennus- ja ko...
12.12.2018 12:00:0020181212120000 Open >>
THL/1722/8.00.02/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The Ministry of Social Affairs and Health (hereinafter ”STM”) and National Institute for Health a...
12.12.2018 12:00:0020181212120000 Open >>
VRK/5256/2018 Väestörekisterikeskus
Hankinnan kohteena on kansalaisaloitteiden paperisten kannatusilmoitusten (sekä suomalaisen että ...
12.12.2018 12:00:0020181212120000 Open >>
UUDELY/11493/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Siltojen korjaaminen tilaajan teettämien suunnitelmien mukaisesti Uudenmaan ELY-keskuksen alueell...
12.12.2018 13:00:0020181212130000 Open >>
UUDELY/11230/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hanke sijaitsee Järvenpään kaupungin alueella Valtatien 4 ja maantien 145 eritasoliittymän alueel...
12.12.2018 13:00:0020181212130000 Open >>
LIVI/7958/02.01.09/2018 Liikennevirasto
12.12.2018 13:00:0020181212130000 Open >>
204694 Maanmittauslaitos
EU contract notice 204694 / Metsuripalvelut
EU-hankintailmoitus
Tämän hankinnan kohteena ovat metsuripalvelut. Maanmittauslaitos hankkii metsuripalveluja maanmit...
12.12.2018 13:00:0020181212130000 Open >>
KESELY/2188/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta ammatillisesta ...
12.12.2018 14:00:0020181212140000 Open >>
KESELY/2187/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta ammatillisesta ...
12.12.2018 14:00:0020181212140000 Open >>
1481/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
1481/0400/2018 / Kiviainekset Rissala
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
12.12.2018 14:00:0020181212140000 Open >>
210482 Oulun yliopisto
210482 / On-line water analyser
Kansallinen hankintailmoitus
We ask for your offer for the following: 1) Water analyser equipped with suitable detector sys...
12.12.2018 15:00:0020181212150000 Open >>
1184/02.08.00.00/2017 Jyväskylän yliopisto
Hankinnan kohteena on ITSM -palvelunhallintajärjestelmä palveluna Jyväskylän yliopiston palveluto...
 20181212150000 Open >>
YLE20180031 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy Yleisradio Oy pyysi tarjouksia puitejärjestelyä varten LVI- konsulttipalveluiden t...
 20181212150000 Open >>
210118 Helsingin yliopisto
Spinning Disk Confocal Microscope is purchased as a direct purchase.
12.12.2018 15:30:0020181212153000 Open >>
VH/2000/02.10.01/2018 Verohallinto
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice VH/2000/02.10.01/2018 / OSALLISTUMISPYYNTÖ: Johdon konsultointipalvelut
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on Johdon konsultointi kolmelle eri osa-alueelle, joihin kuhunkin tullaan vali...
12.12.2018 16:00:0020181212160000 Open >>
54/01.06.01/2018 Tulli
Hankinnan kohteena olivat ajoneuvonostimien ja jarrudynamometrien hankinta. Kyseessä oli kilpailu...
 20181213083000 Open >>
PIRELY/8389/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakka sisältää neljän teräksisen putkis...
13.12.2018 13:00:0020181213130000 Open >>
PIRELY/7968/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tehtävä sisältää YVAn ja yleissuunnitelman laatimisen valtatielle 3 Lempäälän ja Pirkkalan välise...
13.12.2018 13:00:0020181213130000 Open >>
3554/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne Hornet-lentok...
13.12.2018 14:00:0020181213140000 Open >>
D/504/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Chemistry and Materials Science i...
13.12.2018 15:00:0020181213150000 Open >>
POPELY/2572/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto pyytää tarjouksia maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden luku- ja k...
13.12.2018 15:00:0020181213150000 Open >>
207067 Business Finland Oy
Business Finland Oy is looking for dynamic PR services for Visit Finland and related industries i...
13.12.2018 16:00:0020181213160000 Open >>
50/25/2017 Business Finland Oy
Tekes ja Finpro yhdistyivät yhdeksi organisaatioksi, Business Finlandiksi vuoden 2018 alusta. Bus...
 20181213163000 Open >>
001685 Hansel Oy
Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy (jäljempänä ”Hansel”) pyysi tarjousta polttoainehankinnoi...
 20181213163000 Open >>
200619 Oulun yliopisto
The University of Oulu intends to purchase a multi-material 3-d printing platform with a fully op...
14.12.2018 0:00:0020181214000000 Open >>
LIVI/7660/02.02.01/2018 Liikennevirasto
Alfresco One - Enterprise Base License -lisenssit vuosille 2019-2021. Liikenneviraston dokumen...
14.12.2018 8:30:0020181214083000 Open >>
D/537/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University is committed to building a sustainable society driven by innovation and entrepre...
14.12.2018 10:00:0020181214100000 Open >>
209285 Ympäristöministeriö
Hankinnassa laaditaan tulevaisuuden digitaalisten maankäyttöpäätösten tiekartta ja laaditaan ehdo...
14.12.2018 12:00:0020181214120000 Open >>
204975 Tampereen yliopisto
Nykyinen Tampereen yliopisto (TaY) ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) pyytävät tarjousta li...
14.12.2018 12:00:0020181214120000 Open >>
EPOELY/2702/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vt 3 ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelman laatiminen välillä Helsingby - Laihia, M...
14.12.2018 13:00:0020181214130000 Open >>
Kesely/442/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
14.12.2018 14:00:0020181214140000 Open >>
PIRELY/8751/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta asiantuntijapalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liittei...
14.12.2018 14:00:0020181214140000 Open >>
4539/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on pienlentokoneen vuokraus Utin Jääkärirykmentille laskuvarjohyppy-, lento- j...
14.12.2018 14:00:0020181214140000 Open >>
212194 Oulun yliopisto
212194 / Femtosecond laser
Kansallinen hankintailmoitus
A femtosecond laser that will be used for metal surface treatments. Laser has to be equipped with...
14.12.2018 15:00:0020181214150000 Open >>
D/485/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
D/485/01.01.04.00/2018 / Streak Camera System
Kansallinen hankintailmoitus
Aalto University School of Electrical Engineering, Department of Electronics and Nanoengineering...
14.12.2018 15:00:0020181214150000 Open >>
203371 Hanki-palvelu
EU contract notice 203371 / Virkavaatetus
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Hätäkeskuslaitoksen virkavaatetuksen ja asusteiden, virka-asematunnusten se...
14.12.2018 15:00:0020181214150000 Open >>
KASELY/1431/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitejärjestelyn tavoitteena on hankkia Sähköalan jatko- ja täydennyskoulutusta. Koulutuksen tavo...
14.12.2018 15:00:0020181214150000 Open >>
206921 Itä-Suomen yliopisto
The Department of Chemistry at the University of Eastern Finland will acquire a new 500 MHz NMR s...
14.12.2018 15:00:0020181214150000 Open >>
243/07.02/2018 Oikeusrekisterikeskus
Tämä on pelkkä ennakkoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tulevan hankinnan ...
 20181214160000 Open >>
2558/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
EU contract notice 2558/2018 / Combat gloves
EU-jälki-ilmoitus
Combat gloves (flyer’s gloves) are used with other combat clothing, protection and equipment and ...
15.12.2018 13:30:0020181215133000 Open >>
162849 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on IBM Cognos BI-alueen asiantuntijapalvelut. Veikkaus käyttää liiketoimin...
 20181215140000 Open >>
210510 VR-Yhtymä Oy
VR-Yhtymä Oy:n ajomoottoreiden huolto
16.12.2018 10:00:0020181216100000 Open >>
209512 Business Finland Oy
EU contract notice 209512 / AV-tuotantokannustin
EU-hankintailmoitus
Business Finlandin rahoituspalveluissa alkoi audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen markkinoi...
17.12.2018 8:00:0020181217080000 Open >>
209961 Lappeenrannan teknillinen yliopisto
EU contract notice 209961 / Vetokone
EU-hankintailmoitus
Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsaustekniikan laboratorio on hankkimassa vetokonetta. ...
17.12.2018 12:00:0020181217120000 Open >>
202963 Veikkaus Oy
Veikkaus hankkii palvelua liittyen palvelumuotoiluun (digitaalinen ja fyysinen), graafiseen suu...
17.12.2018 12:00:0020181217120000 Open >>
POSELY/1730/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
POSELY/1730/2018 / Infratyöntekijän koulutus
Kansallinen hankintailmoitus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
17.12.2018 13:00:0020181217130000 Open >>
26/43/2018 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) hakee kokonaisvastuullista palveluntuottajaa, joka vastaa Sopimuksessa j...
17.12.2018 13:00:0020181217130000 Open >>
LIVI/6533/02.01.00/2018 Liikennevirasto
Hankinta sisältää turvalaitteiden yleissuunnitelman laatimisen Espoo-Salo oikoradalle.
17.12.2018 13:00:0020181217130000 Open >>
VARELY/3046/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Varsinais-Suomen ELY-kesku...
17.12.2018 13:00:0020181217130000 Open >>
4280/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on liitäntävalokaapeleiden toimittaminen Puolustusvoimille tämän tarjouspyynnö...
17.12.2018 14:00:0020181217140000 Open >>
4248/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Lentopolttoaineiden tankkauspumppukärryjen suodatinvedenerottimet, 24 kpl:tta vuonna 2018.
17.12.2018 14:00:0020181217140000 Open >>
207597 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
207597 / Sisustussuunnittelun puitesopimus
Kansallinen hankintailmoitus
SISUSTUSSUUNNITTELUN TEHTÄVIEN PUITEJÄRJESTELY SOPIMUSKAUDELLE 1.1.2019 – 31.12.2020 TARJOUS...
17.12.2018 15:00:0020181217150000 Open >>
RVLDno-2018-1446 Rajavartiolaitos
The Finnish Boarder Guard (hereinafter referred to as "Contracting Authority" or "FBG"), on behal...
17.12.2018 16:00:0020181217160000 Open >>
EPOELY/2853/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ELY-keskus) järjestää avoime...
18.12.2018 0:00:0020181218000000 Open >>
POL-2018-1918 Poliisihallitus
Hankinnan kohteena on valtakunnallinen ajokortin korotuspalvelu ajokortista B ajokorttiin C1 sekä...
18.12.2018 12:00:0020181218120000 Open >>
210275 Turun yliopisto
210275 / Pöytämalliset sentrifugit
Kansallinen hankintailmoitus
Pyydämme tarjouksia jäähdyttävistä pöytämallisista sentrifugeista tämän hankinta-asiakirjan mukai...
18.12.2018 13:00:0020181218130000 Open >>
208500_YTL Opetushallitus
Hankinnan kohteena ovat ylioppilaskokeen käytössä tarvittavat USB - muistitikut.
18.12.2018 16:00:0020181218160000 Open >>
210261 Senaatti-kiinteistöt
EU contract notice 210261 / Markkinointiviestinnän palvelut
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Senaatti-kiinteistöt hankkii markkinointiviestintäpalvelut neuvottelumenettelyllä toteuttamaan uu...
19.12.2018 0:00:0020181219000000 Open >>
UUDELY/12179/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
19.12.2018 12:00:0020181219120000 Open >>
UUDELY/12178/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
19.12.2018 12:00:0020181219120000 Open >>
UUDELY/12177/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
19.12.2018 12:00:0020181219120000 Open >>
UUDELY/12176/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
19.12.2018 12:00:0020181219120000 Open >>
UUDELY/12175/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
19.12.2018 12:00:0020181219120000 Open >>
UUDELY/12174/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
19.12.2018 12:00:0020181219120000 Open >>
UUDELY/12173/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
19.12.2018 12:00:0020181219120000 Open >>
UUDELY/12172/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
19.12.2018 12:00:0020181219120000 Open >>
POSELY/1810/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
19.12.2018 13:00:0020181219130000 Open >>
LAPELY/3926/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti,Pohjois-Lappi, Itä-Lappi, Tunturi-Lapp...
19.12.2018 13:00:0020181219130000 Open >>
LIVI/7930/02.01.01/2018 Liikennevirasto
Hankkinnassa asennetaan 8 kpl kiinteitä merenkulun turvalaitteita uudelle Oulun 12,5m meriväyläll...
19.12.2018 13:00:0020181219130000 Open >>
LAPELY/3924/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice LAPELY/3924/2018 / Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti, Kemi-Tornio, Tornionlaakso
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti, Kemi-Tornio, Tornionlaakso
19.12.2018 13:00:0020181219130000 Open >>
LIVI/8679/02.01.12/2018 Liikennevirasto
LIVI/8679/02.01.12/2018 / Länsi-Uudenmaan sillat, NoBo
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Kohteena ovat: a) Nummelan alikulku: Nummelan ratapihan alitse rakennetaan alikulkusilta (km 010...
19.12.2018 13:00:0020181219130000 Open >>
4782/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena ovat ilmavoimien kuuden (6) EFI 500-jäänpoistoajoneuvon vuosihuollot ja henk...
19.12.2018 14:00:0020181219140000 Open >>
Reg. no 833/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
The object of the procurement are components, supplies and instrumentation for photonics research...
19.12.2018 16:00:0020181219160000 Open >>
Kela 310/331/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on perustoimeentulotukena korvattavat varastointipalvelut Pääkaupunkiseudulla ...
20.12.2018 9:00:0020181220090000 Open >>
LIVI/6407/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Hankintayksikkö pyytää tarjousta seitsemästä nimetyn IT-asiantuntijatehtävän osa-alueesta talvime...
20.12.2018 9:00:0020181220090000 Open >>
209990 Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
Framework agreement EU contract notice 209990 / Alkoholielinkeino- ja alkoholituoterekisterin uusiminen
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on alkoholielinkeinorekisteri, tuoterekisteri ja niihin liittyvät sähköinen as...
20.12.2018 10:00:0020181220100000 Open >>
PIRELY/8522/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut yhteysvälillä Pälkäne-Valk...
20.12.2018 10:00:0020181220100000 Open >>
190858 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on sanastotyön asiantuntijapalvelut, joilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti mene...
 20181220110000 Open >>
SEN/2183/2018 Senaatti-kiinteistöt
Framework agreement SEN/2183/2018 / Sisäilmavalmennuspalvelut
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen henkilöstölle tarkoitetut sisäilmavalmennukset tarjo...
20.12.2018 12:00:0020181220120000 Open >>
YLE20180053 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy pyytää tarjouksia Mediapols Factoryn muutosprojektin kokonaisurakasta. Mediap...
20.12.2018 12:00:0020181220120000 Open >>
SEN/1283/2018 Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöjen pääkäyttöpalvelut. Hankintasopimuksen tavoitteena on solmia puitesopimu...
20.12.2018 12:00:0020181220120000 Open >>
LIVI/9109/02.01.00/2018 Liikennevirasto
LIVI/9109/02.01.00/2018 / TRL-suunnittelu Joensuu
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankinnan toimeksiantona on suunnitella 3 kpl tasoristeysten rakentamissuunnitelmia. Kohteet sijo...
20.12.2018 13:00:0020181220130000 Open >>
LIVI/8954/02.01.08/2018 Liikennevirasto
Urakassa toteutetaan Kouvolan rautatieliikenteenohjauskeskuksen 4. kerrokseen tehtävät rakennuste...
20.12.2018 13:00:0020181220130000 Open >>
LIVI/8952/02.01.08/2018 Liikennevirasto
Urakassa toteutetaan Kouvolan rautatieliikenteenohjauskeskuksen 4. kerrokseen tehtävät sähkötek...
20.12.2018 13:00:0020181220130000 Open >>
LIVI/8951/02.01.08/2018 Liikennevirasto
Urakassa toteutetaan Kouvolan rautatieliikenteenohjauskeskuksen 4. kerrokseen tehtävät LVI-tekn...
20.12.2018 13:00:0020181220130000 Open >>
EPOELY/2693/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu "V-1559 Paulaharjun silta, Kurikka" sillan korjaaminen siinä laajuudessa kuin se ...
20.12.2018 13:00:0020181220130000 Open >>
POSELY/1671/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
20.12.2018 13:00:0020181220130000 Open >>
LIVI/8119/02.01.00/2018 Liikennevirasto
LIVI/8119/02.01.00/2018 / TRL-suunnittelu osa 2
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankinnan toimeksiantona on suunnitella 3 kpl tasoristeyksiä. Kohteet sijoittuvat Porin alueelle ...
20.12.2018 13:00:0020181220130000 Open >>
4161/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne seinävaatteid...
20.12.2018 14:00:0020181220140000 Open >>
181390 Helsingin yliopisto
Framework agreement EU contract notice 181390 / Kuluttajaelektroniikka
EU-jälki-ilmoitus
Puitejärjestely, joka käsittää seuraavat tuoteryhmät: Komponentit, oheislaitteet, verkkotuotteet,...
 20181220143000 Open >>
211141 Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LUT Yliopisto on hankkimassa Microsoft käyttöjärjestelmää ja ohjelmistojen käyttöoikeuksia.
21.12.2018 9:30:0020181221093000 Open >>
LIVI/8612/02.01.11/2018 Liikennevirasto
Rautatieden kapasiteetinhallinnan tietojärjestelmien (LIIKE, LOKI, REAALI++, KUTI, Raidetyökalu j...
21.12.2018 10:30:0020181221103000 Open >>
THL/1205/2.02.01/2018 Vankiterveydenhuollon yksikkö
Hankinnan kohteena ovat hepatiitti C:n hoitoon tarkoitetut interferonivapaat lääkevalmisteet. VTH...
21.12.2018 12:00:0020181221120000 Open >>
16/01.06.01/2018 Tulli
Hankinnan kohteena ovat läpivalaisulaitteiden, metallinilmaisinporttien ja käsimetallinilmaisimie...
21.12.2018 12:00:0020181221120000 Open >>
H2018006 Finnvera Oyj
Hankinnan kohteena on Finnveran ulkoisen verkkosivuston (www.finnvera.fi) sekä intranet-palvelun ...
 20181221140000 Open >>
208978 Hanki-palvelu
Puitejärjestelyn kohteena on Säteilyturvakeskuksen Venäjäyhteistyön liittyvät koulutus- ja asiant...
21.12.2018 14:00:0020181221140000 Open >>
LIVI/4437/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Framework agreement EU contract notice LIVI/4437/02.01.12/2018 / Tapahtumajärjestäjäpalvelut hankinta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on Liikenneviraston (jäljempänä Tilaajan) tapahtumajärjestäjän palvelut puitej...
 20181222100000 Open >>
D/524/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
A complete, stand-alone cryogen-free dilution refrigerator with base temperature below 10 mK, fas...
22.12.2018 12:00:0020181222120000 Open >>
211430 Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Lahden ammattikorkeakoulu on hankkimassa Microsoft-käyttöjärjestelmää ja ohjelmistojen käyttöoike...
22.12.2018 14:30:0020181222143000 Open >>
195344 Vimana Oy
Hankinnan kohteena on asianhallintapalvelu (myöhemmin myös ratkaisu), joka sisältää asianhallinta...
 20181223133000 Open >>
VNK/450/13/2018 Valtioneuvoston kanslia
EU contract notice VNK/450/13/2018 / Valtioneuvoston kielikoulutuspalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena oli valtioneuvoston virkamiesten kielikoulutusta koskevat palvelut. Tarkemmin ...
 20181226153000 Open >>
210298 Leijona Catering Oy
EU contract notice Huuto 210298 / Lihatuotteet
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat lihatuotteet Leijona Catering Oy:lle.
26.12.2018 21:00:0020181226210000 Open >>
LIVI/6662/02.01.11/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on puitejärjestely, jonka kohteena ovat tieliikenteen ohjaukseen ja turvallisu...
27.12.2018 12:00:0020181227120000 Open >>
206233 Turun yliopisto
Framework agreement EU contract notice 206233 / Muuttopalvelut 2019-
EU-hankintailmoitus
Turun yliopisto (jäljempänä Tilaaja) on hankkimassa muutto- ja kuljetuspalveluiden palveluntoimit...
27.12.2018 13:00:0020181227130000 Open >>
4729/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
4729/2018 / Sotilaspoliisihaalarin hankinta
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinta koskee M18 Sotilaspoliisihaalaria 602 kpl. 10434086 HAALARI, SUOJA-\SPOL M18 602 kpl...
27.12.2018 14:00:0020181227140000 Open >>
THL/80/2.02.01/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THL pyytää tarjousta ohjelmistosta, jolla voidaan kerätä kyselylomakkeiden avulla tietoa käyttäji...
27.12.2018 16:00:0020181227160000 Open >>
192002 Veikkaus Oy
Veikkaus hankki APM (Application Performance Management) - tuotetta pelijärjestelmäkokonaisuuden ...
 20181228090000 Open >>
208509 Helsingin yliopisto
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice 208509 / Sähkösuunnittelun puitejärjestely
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Helsingin yliopisto kilpailuttaa Yliopistorakennusten pienten peruskorjausten ja muutostöiden säh...
28.12.2018 12:00:0020181228120000 Open >>
205257 Helsingin yliopisto
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice 205257 / Arkkitehti- ja sisustussuunnittelun puitejärjestely
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Helsingin yliopisto kilpailuttaa Yliopistorakennusten pienten peruskorjausten ja muutostöiden ar...
28.12.2018 12:00:0020181228120000 Open >>
197067 Helsingin yliopisto
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice 197067 / Rakennesuunnittelun puitejärjestely
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Helsingin yliopisto kilpailuttaa Yliopistorakennusten pienten peruskorjausten ja muutostöiden rak...
28.12.2018 12:00:0020181228120000 Open >>
POL-2017-13801 Poliisihallitus
Hankinnan kohteena on automaattinen liikennevalvontalaitteisto, laitteistoon yhteensopivat laite...
 20181228143000 Open >>
211168 Helsingin yliopisto
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice 211168 / LVIA-suunnittelun puitejärjestely
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Helsingin yliopisto kilpailuttaa Yliopistorakennusten pienten peruskorjausten ja muutostöiden LVI...
28.12.2018 16:00:0020181228160000 Open >>
151846 Maahanmuuttovirasto
Framework agreement EU contract notice 151846 / KESKEYTYSILMOITUS - Työnohjauspalvelut Maahanmuuttoviraston henkilöstölle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on työnohjauksen tuottaminen Maahanmuuttoviraston henkilöstölle. Maahanmuuttov...
 20181229133000 Open >>
LIVI/6451/02.01.04/2018 Liikennevirasto
Liikennevirasto pyytää tarjousta kolmen jäänmurtajan jäänmurtopalvelusta Saimaan alueella. Jäänmu...
 20181229133000 Open >>
212582 Oulun yliopisto
konfokaalimikroskooppi suorahankintana
30.12.2018 9:30:0020181230093000 Open >>
212943 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Oracle-ohjelmiston teknisen tukipalvelun jatkaminen. Kyseessä on jo h...
30.12.2018 12:30:0020181230123000 Open >>
2407/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on puitesopimus kalustetuista ja sähköistetyistä laitekoteloista lähiverkko- j...
 20181230130000 Open >>
Dnro 39/241/2018 Eduskunnan kanslia
Amazon Web Services (AWS) -alustalle tehtyjen toteutusten hallinta-, valvonta-, kehitys- ja ylläp...
 20181230150000 Open >>
193550 Veikkaus Oy
EU contract notice 193550 / Verkko-oppimisalusta
EU-ennakkoilmoitus
Tavoitteena on hankkia verkko-oppimisympäristö SaaS-palveluna tai toisiinsa integroitavissa oleva...
 20181231000000 Open >>
193504 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
CSC is preparing a call for tenders for Data Center and Campus network switch equipment, hardware...
31.12.2018 0:00:0020181231000000 Open >>
210663 Hanki-palvelu
The object of the procurement is Fixed vehicle mounted computers with a video recording system th...
31.12.2018 12:00:0020181231120000 Open >>
210173 Niuvanniemen sairaala
Niuvanniemen sairaala valmistelee kilpailutusta sairaalatekstiilien vuokra- ja pesupalvelusta. ...
 20181231120000 Open >>
EPOELY/2778/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice EPOELY/2778/2018 / Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää tarjouskilpailun aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulu...
31.12.2018 14:00:0020181231140000 Open >>
POPELY/2617/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POPELY/2617/2018 / Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 2019-2020
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta työvoima...
31.12.2018 15:00:0020181231150000 Open >>
208868 Leijona Catering Oy
208868 / Arvokuljetukset
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat arvokuljetukset ja niiden toimittamiseen liittyvät tuotteet ja palvelut, ...
31.12.2018 21:00:0020181231210000 Open >>
208049 Leijona Catering Oy
EU contract notice 208049 / Tuotannonohjausjärjestelmä ruokatuotantoon
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Kilpailutuksen kohteena on tuotannonohjausjärjestelmä ruokatuotantoon Leijona Catering Oy:lle. Ki...
2.1.2019 8:00:0020190102080000 Open >>
YLE20180047 Yleisradio Oy
YLE20180047 / Vaasan monimedia-auton toteutus
Kansallinen hankintailmoitus
Yleisradio hankkii Vaasaan monimedia-auton suorien ulkotuotantolähetysten tekemiseen radioon, tel...
2.1.2019 12:00:0020190102120000 Open >>
208595 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on Koneteknologiakeskus Turku Oy:n tiloissa olevan FMS – automaattivaraston mo...
 20190102120000 Open >>
VH/1732/02.10.01/2018 Verohallinto
Verohallinto pyytää tarjouksia ajoneuvojen hintatietojen ilmoituskannasta tämän tarjouspyynnön ja...
2.1.2019 16:00:0020190102160000 Open >>
LIVI/5969/02.01.01/2018 Liikennevirasto
Radan päällysrakenteen vaihtaminen sisältäen tukikerroksen- pölkkyjen- ja kiskojen uusimisen rata...
3.1.2019 10:30:0020190103103000 Open >>
53/01.06.01/2018 Tulli
Hankinnan kohteena olivat UHPLC-MS/MS- ja ICP-MS-laitteistojen hankinnat Tullilaboratorioon. Kyse...
 20190104083000 Open >>
1385/0400/2017 LVI Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on Puolustushallinnon kiinteistöihin ja verkostoihin kohdistuvat yksilöimättöm...
4.1.2019 10:00:0020190104100000 Open >>
212020 Maanmittauslaitos
4.1.2019 12:00:0020190104120000 Open >>
126/02.08.00/2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Lahden ammattikorkeakoulu pyytää tarjousta tutkimuskäyttöön soveltuvasta pilot-mittakaavan kaks...
4.1.2019 12:00:0020190104120000 Open >>
796/02.05/2018 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Ulkoasiainhallinnon toimipisteiden puhelinjärjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut sekä puhelinjär...
4.1.2019 12:00:0020190104120000 Open >>
Kela 3/42/2018 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos kilpailuttaa työterveyshuollon lähetteellä tehtävät optikon suorittamat työnäkö...
 20190104140000 Open >>
212751 (3595/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
Early Warning-digipalvelun tavoitteena on pienentää hometoksiiniriskiä ottamalla käyttöön digitaa...
4.1.2019 15:00:0020190104150000 Open >>
VH/1608/02.10.01/2018 Verohallinto
Verohallinto pyytää tarjouksia suurivolyymisten painatus-, tulostus-, kuoritus- ja jakelupalveluj...
4.1.2019 16:00:0020190104160000 Open >>
3676/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
EU contract notice 3676/2018 / Vedensiirtokalusto
EU-jälki-ilmoitus
Vedensiirtokalustosarjoja hankitaan 16 kappaletta Suomen Puolustusvoimille.
 20190105110000 Open >>
LIVI/9436/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on radantarkastuspalvelu Suomen rataverkolla.
5.1.2019 14:30:0020190105143000 Open >>
LIVI/9464/02.01.05/2018 Liikennevirasto
Tie-, meri- ja rautatieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut. Hankinnan kokonaisarvo 48 kuukau...
5.1.2019 16:00:0020190105160000 Open >>
VARELY/3555/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintainen ja sisältää tilaajan suunnitelmilla toteutettavan kokonaisurakkaosu...
7.1.2019 9:00:0020190107090000 Open >>
1801/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on liinavaatteiden vuokraus ja huolto Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Hel...
7.1.2019 10:00:0020190107100000 Open >>
655/02.05/2018 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on tekoälyratkaisu, sillä toteutettujen AI-toteutusten tekeminen, tuki- ja yll...
7.1.2019 10:00:0020190107100000 Open >>
211347 Vimana Oy
Hankinnan kohteena on asianhallintapalvelu (myöhemmin myös ratkaisu), joka sisältää asianhallinta...
7.1.2019 12:00:0020190107120000 Open >>
LIVI/8024/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Tarjous koskee Siemens SpDrS60 releryhmien huolto- ja korjaustoimintaa.
7.1.2019 12:00:0020190107120000 Open >>
211135 Ruokavirasto
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva Maaseutuvirasto vastaa EU:n maataloustuki-...
 20190107130000 Open >>
KEHA/3924/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on Kasvupalvelupilottien asiakkaille, palveluseteleiden avulla tarjottavien pa...
7.1.2019 16:00:0020190107160000 Open >>
206039 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
EU contract notice 206039 / Oikeuslääkinnän puheentunnistuspalvelun hankinta
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL) ja THL:n alainen Vankiterveydenhuollon yksikkö (jäljempän...
7.1.2019 16:00:0020190107160000 Open >>
H2018017 Finnvera Oyj
EU contract notice H2018017 / Perinnän palvelut
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Finnvera Oyj pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen hankintailmoituksen ja sen lii...
7.1.2019 16:00:0020190107160000 Open >>
KEHA/4224/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
7.1.2019 16:00:0020190107160000 Open >>
4374/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
EU contract notice 4374/2018 / Pelastajan varusteet
EU-hankintailmoitus
Hankinnan tarkoituksena on tuottaa pelastajanvarusteet, jotka ovat tarkoitettu palo- ja pelastush...
8.1.2019 14:00:0020190108140000 Open >>
POKELY/653/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/653/2018 / Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus (ESR)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
ESR-rahoitteisen Tarmo-hankkeen asiakkaille suunnattu Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus.
8.1.2019 15:00:0020190108150000 Open >>
TRAFI/211065/02.03.02/2018 Liikenteen turvallisuusvirasto
Hankinnan kohteena sovelluskehityksen asiantuntijoita Trafin sähköisten palveluiden ylläpitoon ja...
9.1.2019 10:00:0020190109100000 Open >>
Kela 25/43/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Joensuun toimiston siivouspalvelu osoitteessa: Joensuun toimisto, Ko...
9.1.2019 12:00:0020190109120000 Open >>
LAPELY/2322/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/2322/2018 / “Teollisuusmätsi” - Yrityslähtöisesti suunniteltu rekrytoiva koulutusohjelma teollisuuden aloille
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
“Teollisuusmätsi” - Yrityslähtöisesti suunniteltu rekrytoiva koulutusohjelma teollisuuden aloille...
10.1.2019 13:00:0020190110130000 Open >>
4646/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Framework agreement EU contract notice 4646/2018 / Villamyssyt
EU-hankintailmoitus
Villamyssyä käytetään kylmään vuodenaikaan turkislakin ohella suojaamaan päätä kylmältä. Myssy on...
10.1.2019 14:00:0020190110140000 Open >>
211666 Oulun yliopisto
Antenna measurement system for millimeter waves covering frequency range 20 GHz-110 GHz. Universi...
10.1.2019 15:00:0020190110150000 Open >>
207000 Kansaneläkelaitos
EU contract notice 207000 / Skannauslaitteisto
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on suuritehoiset skannauslaitteet käyttövalmiiksi asennettuna sekä ylläpitopal...
10.1.2019 16:00:0020190110160000 Open >>
Kela 33/43/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Jyväskylän toimiston siivouspalvelu osoitteessa: Jyväskylän toimisto...
11.1.2019 12:00:0020190111120000 Open >>
SEN/2399/2018 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on suojelujohdon palvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
11.1.2019 12:00:0020190111120000 Open >>
TTY/403/271/2018 213020 Tampereen yliopisto
University of Tampere is carrying out a joint procurement to purchase a Current Research Informat...
11.1.2019 18:00:0020190111180000 Open >>
THL/2055/8.00.02/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The Ministry of Social Affairs and Health (hereinafter ”STM”) and National Institute for Health a...
14.1.2019 12:00:0020190114120000 Open >>
THL/2053/8.00.02/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The Ministry of Social Affairs and Health (hereinafter ”STM”) and National Institute for Health a...
14.1.2019 12:00:0020190114120000 Open >>
2018/3002 Hanki-palvelu
Maakuntien tilakeskus Oy (jäljempänä myös ”Tilakeskus”) on päättänyt kilpailuttaa kiinteistö- ja ...
14.1.2019 12:00:0020190114120000 Open >>
213460 Museovirasto
14.1.2019 13:00:0020190114130000 Open >>
211622 Hanki-palvelu
Article 15 of EU Directive 2014/40/EU and the Commission Implementing Regulation (EU) 2018/574 on...
15.1.2019 12:00:0020190115120000 Open >>
POL-2018-19106 Poliisihallitus
Poliisihallitus suunnittelee poliisin virkavaatteiden ja niihin liittyvien palveluiden hankintaa....
 20190115120000 Open >>
LIVI/8497/02.01.01/2018 Liikennevirasto
Tampereen tuloratapihan vaihteiden purkaminen ja asentaminen, alus- ja päällysrakennetyöt sekä sä...
15.1.2019 13:00:0020190115130000 Open >>
POSELY/1682/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hanke sisältää seuraavien siltojen korjaamisen siinä laajuudessa kuin se on korjausuunnitelma asi...
16.1.2019 13:00:0020190116130000 Open >>
Ref. nro 738/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena on VTT:n Vihreän kemian keskuksen (myöhemmin VKK) prosessilaitteiden asennuste...
17.1.2019 12:00:0020190117120000 Open >>
LIVI/6656/02.01.00/2018 Liikennevirasto
Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin (VL) 1 - 6. Vesiväyliä on y...
17.1.2019 13:00:0020190117130000 Open >>
VARELY/3812/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Raskaskuljetuspalvelu on tarkoitettu palvelemaan saariston vakinaista asutusta ja saariston elink...
18.1.2019 11:59:0020190118115900 Open >>
POPELY/2577/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Kainuun alueella. Reitt...
18.1.2019 13:00:0020190118130000 Open >>
3986 / 2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne optisista mit...
18.1.2019 14:00:0020190118140000 Open >>
3000000076, 4453/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
21.1.2019 12:00:0020190121120000 Open >>
VARELY/3222/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
VARELY/3222/2018 / Pomarkunjoen silta
Kansallinen hankintailmoitus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakkaan kuuluu Pomarkunjoen sillan rake...
21.1.2019 12:00:0020190121120000 Open >>
VARELY/3433/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää tievalaistuksen hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimima...
21.1.2019 13:00:0020190121130000 Open >>
POSELY/1761/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää tievalaistuksen hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimima...
21.1.2019 13:00:0020190121130000 Open >>
TRAFI/647130/02.03.01/2018 Liikenteen turvallisuusvirasto
EU contract notice TRAFI/647130/02.03.01/2018 / Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) neuvontapalvelun kilpailutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) kansalaisille ja yrityksille tuotet...
21.1.2019 14:00:0020190121140000 Open >>
210512 Ulkoministeriö
Puitesopimuksen piiriin kuuluvien toimeksiantojen kohteina ovat Suomen valtion omistamien ja vuok...
22.1.2019 12:00:0020190122120000 Open >>
UUDELY/11172/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää pumppaamoiden hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimimaan...
22.1.2019 13:00:0020190122130000 Open >>
KASELY/1466/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää tievalaistuksen hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimima...
22.1.2019 13:00:0020190122130000 Open >>
KESELY/2334/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää pumppaamoiden hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimimaan...
22.1.2019 13:00:0020190122130000 Open >>
LIVI/6192/02.01.01/2018 Liikennevirasto
LIVI/6192/02.01.01/2018 / Tampere-Orivesi kiskonvaihto
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hanke sisältää rataosan Tampere ― Orivesi välin eteläisen raiteen kiskonvaihdon. Kohde sijaitsee ...
22.1.2019 13:00:0020190122130000 Open >>
EPOELY/2355/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
22.1.2019 13:00:0020190122130000 Open >>
LAPELY/3633/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
22.1.2019 13:00:0020190122130000 Open >>
VARELY/2796/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
22.1.2019 13:00:0020190122130000 Open >>
POSELY/120/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
22.1.2019 13:00:0020190122130000 Open >>
LIVI/8700/02.01.12/2018 Liikennevirasto
PPP-mallilla (Public Private Partnership) toteutettavan Hailuodon kiinteän yhteyden hankinnan val...
25.1.2019 13:00:0020190125130000 Open >>
306/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 306/331/2018 / Lasten ja nuorten toimintaterapia (yksilö), Kelan Keskinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilötoimintaterapi...
28.1.2019 13:00:0020190128130000 Open >>
305/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 305/331/2018 / Lasten ja nuorten toimintaterapia (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilötoimintaterapi...
28.1.2019 13:00:0020190128130000 Open >>
300/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 300/331/2018 / Lasten ja nuorten fysioterapia (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapian ...
28.1.2019 13:00:0020190128130000 Open >>
301/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 301/331/2018 / Lasten ja nuorten fysioterapia (yksilö), Kelan Keskinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapian ...
28.1.2019 13:00:0020190128130000 Open >>
Kela 7/42/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena ovat vuoden 2020 äitiyspakkauksen tuotteet. Äitiyspakkaus sisältää noin 50...
28.1.2019 16:00:0020190128160000 Open >>
210974 Vimana Oy
210974 / Welfaretainment -suunnittelukilpailu
Kansallinen hankintailmoitus
Suunnittelukilpailun käynnistää SoteDigi Oy (2859355-7), joka toimii hankinnassa tilaajana ja all...
31.1.2019 12:00:0020190131120000 Open >>
POPELY/465/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan sisältyy tilaajan laadituttaman rakennussuunnitelmien "Mt 18637 (Ketolanperäntie) ja mt ...
31.1.2019 13:00:0020190131130000 Open >>
204259 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on tilavarausten, vierailijahallinnan ja tarjoilutilausten hallintaan soveltuv...
 20190201000000 Open >>
D/1005/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Electrical Engineering, Department of Signal Processing and Acoustics ...
1.2.2019 15:00:0020190201150000 Open >>
POPELY/1021/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus