Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 10/23/2022 10:18:58 AM 20221023101858 Open >>
Yleisradio Oy YLE20190077 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus. 11/26/2023 2:04:24 PM 20231126140424 Open >>
Väylävirasto VÄYLÄ/1246/02.01.10/2019 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 2019-2025 Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 4/30/2025 12:00:00 AM 20250430000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 10/18/2022 11:51:36 AM 20221018115136 Open >>
Digi- ja väestötietovirasto VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 6/15/2022 1:40:46 PM 20220615134046 Open >>
Väylävirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 12/31/2025 12:00:00 AM 20251231000000 Open >>
Vimana Oy 195071 ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 8/28/2022 12:00:00 AM 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 12/31/2021 12:00:00 AM 20211231000000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/4111/2019 Maanteiden päällystysurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2020-2024 Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon v 12/31/2024 12:00:00 AM 20241231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 12/31/2027 12:00:00 AM 20271231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00519 Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat: • ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyratkaisut s 11/30/2023 12:00:00 AM 20231130000000 Open >>
Helsingin yliopisto 214994 Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Helsingin yliopisto perustaa dynaamisen hank 3/18/2023 12:45:37 PM 20230318124537 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00508 Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS) Hankinnan kohteena ovat seuraavat tavarat ja palvelut ammattikäyttöön esimerkiksi korjausrakentamise 7/7/2023 12:00:00 AM 20230707000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 321 Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Sisäisen tarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 4/30/2025 12:00:00 AM 20250430000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Väylävirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 12/31/2022 12:00:00 AM 20221231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 322 Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS) Tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon 8/31/2023 12:00:00 AM 20230831000000 Open >>
Vimana Oy 195069 Tiedon elinkaareen, tietoturvakonsultointiin ja niiden auditointiin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 4/30/2022 12:00:00 AM 20220430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 289 Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS) Tietoliikennepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 6/28/2023 12:00:00 AM 20230628000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 316 Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon lai 1/31/2023 12:00:00 AM 20230131000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00502 Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Tilintarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 4/30/2025 12:00:00 AM 20250430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00520 Toimistokalusteet 2019 - 2025 (DPS) Toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 5/30/2025 12:00:00 AM 20250530000000 Open >>
Maahanmuuttovirasto 212448 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai 8/9/2021 12:00:00 AM 20210809000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 12/31/2024 12:00:00 AM 20241231000000 Open >>
Digi- ja väestötietovirasto 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 7/2/2021 12:00:00 PM 20210702120000 Open >>
Veikkaus Oy 2019-2025 Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuul 3/31/2025 12:00:00 AM 20250331000000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PIRELY/678/2019 Yrittäjyysbuusti Hankinnan kohteena ovat yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen suunnatut palvelut, jotka hankitaan P 12/31/2021 12:00:00 AM 20211231000000 Open >>


Other notices

IdentifierUnitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
251214 Åbo Akademi
Åbo Akademi University (ÅAU) is looking for an electron beam thin film deposition system integrat...
1/18/2020 10:30:00 AM20200118103000 Open >>
248525 Maanmittauslaitos
EU contract notice 248525 / Rajamerkit
EU-jälki-ilmoitus
Rajamerkit vuoden 2020 - 2021 tarvetta varten.
 20200118103000 Open >>
2927/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Restricted procedure EU contract notice 2927/2019 / Panoslaatikot, Panoslaatikoiden hankinta
EU-jälki-ilmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Havupuusta valmistettavia panoslaatikoita hankitaan 5000 kappaletta. Optiona voidaan hankkia vuon...
1/18/2020 10:30:00 AM20200118103000 Open >>
277058 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-yksikkö
Hankinnan kohteena on Oracle-ohjelmistojen teknisten tukipalveluiden (Oracle Premier Support) uus...
1/18/2020 1:00:00 PM20200118130000 Open >>
3491/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kyseessä oli optisen matriisin hankinta jolla oli tarkoitus täydentää PVITY- testausympäristöä.
 20200118140000 Open >>
277440 Veikkaus Oy
Veikkaus hankkii Internet-kasinopelikirjaston ja pelien jakelemiseen vaadittavan Suomessa sijaits...
1/19/2020 1:00:00 PM20200119130000 Open >>
VN/9893/2019 Valtioneuvoston kanslia
Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7. - 31.12.2019. Vakiintuneen käytännö...
 20200119143000 Open >>
276946 Suomen ympäristökeskus
The overall objective of this procurement is to induce a major improvement in the hydro-acoustic ...
1/19/2020 5:30:00 PM20200119173000 Open >>
4000001207, 3363/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kyseessä on Kainuun prikaatin lumilajien urheilijoiden leirivalmennuksen tehostamispalvelut mäkih...
 20200120093000 Open >>
39/230/2019 Ilmatieteen laitos
1/20/2020 12:00:00 PM20200120120000 Open >>
HANSEL PJ 10467 Hansel Oy
Hankinnan kohteena ovat työ-, virka- ja ryhmämatkustukseen liittyvät varauspalvelut sekä muut mat...
1/20/2020 12:00:00 PM20200120120000 Open >>
263072 Vaasan yliopisto
Supply of non-Finnish literature for all libraries in the joint procurement.
1/20/2020 12:00:00 PM20200120120000 Open >>
1859/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Restricted procedure EU contract notice 1859/0400/2019 / KORJAUSILMOITUS: LAKISÄÄTEISET JA MUUT ERIKSEEN MÄÄRITELLYT TARKASTUSPALVELUT
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien käyttämien ja Rakennuslaitoksen hallinnoimien laitteiden...
1/20/2020 12:00:00 PM20200120120000 Open >>
PIRELY/9238/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakkaan kuuluu Pusun sillan korjaaminen...
1/20/2020 1:00:00 PM20200120130000 Open >>
257855 Finavia Oyj
Viemärihuoltotöiden palvelu sisältää glykoli-/hulevesilinjojen, -kaivojen, -pumppaamoiden ja glyk...
1/20/2020 2:00:00 PM20200120140000 Open >>
13-2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Hankinnan kohteena on Metropolian Myllypuron kampuksen simulaatiokeskusjärjestelmä (Myöhemmin ”Jä...
1/20/2020 2:00:00 PM20200120140000 Open >>
POKELY/908/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/908/2019 / Uravalmennus nuorille, Pohjois-Karjala
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on nuorille työnhakijoille tarkoitettu uravalmennuspalvelu, jonka tavoitteena ...
1/20/2020 3:00:00 PM20200120150000 Open >>
277531 Työllisyysrahasto
Framework agreement EU contract notice 277531 / IT-Asiantuntijat
EU-hankintailmoitus
Tarjouspyynnön kohteena on Työllisyysrahaston tietojärjestelmien määrittely- ja it-tekninen asian...
1/20/2020 4:00:00 PM20200120160000 Open >>
277053 Senaatti-kiinteistöt
1/20/2020 4:00:00 PM20200120160000 Open >>
GTK/758/02.03.01/2019 Geologian tutkimuskeskus
A tender is requested for one (1) Side Scan Sonar system, consisting of a tow-fish, transceiver p...
1/20/2020 4:00:00 PM20200120160000 Open >>
POSELY/1925/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
1/20/2020 4:15:00 PM20200120161500 Open >>
VÄYLÄ/6268/02.01.11/2019 Väylävirasto
Turvallisuuspoikkeamien ja riskienhallinnan tietojärjestelmän TURI:n toteutettavasta palvelusta.
1/20/2020 10:00:00 PM20200120220000 Open >>
H2020001 Finnvera Oyj
Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan kutsu markkinavuoropuheluun. Tällä i...
 20200120235900 Open >>
2594/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
2594/0400/2019 / Kiviainesten toimitus Kajaani
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on kiviaineksien toimittaminen Kajaanin palveluyksikön alueille Toimituskohte...
1/21/2020 10:00:00 AM20200121100000 Open >>
LAPELY/3599/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka sisältää; - jalkakäytävien korjauksia ja päällystämisiä - uuden kevyenliikenteen tien ra...
1/21/2020 1:00:00 PM20200121130000 Open >>
POPELY/370/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
1/21/2020 1:00:00 PM20200121130000 Open >>
POSELY/5/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
1/21/2020 1:00:00 PM20200121130000 Open >>
PIRELY/2038/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
1/21/2020 1:00:00 PM20200121130000 Open >>
KASELY/420/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
1/21/2020 1:00:00 PM20200121130000 Open >>
VÄYLÄ/7389/02.01.02/2019 Väylävirasto
Oulussa sijaitsevan Tulliväylän ja Tuiran alikulkusiltojen korjaustyöt suunnitelmien mukaisesti t...
1/21/2020 1:00:00 PM20200121130000 Open >>
231648 Traffic Management Finland Oy
Hankinnan kohteena on neljän (+ yhden optiona) pääkaupunkiseudun tietunnelin liikenteenohjaus- j...
1/21/2020 1:00:00 PM20200121130000 Open >>
276635 Helsingin yliopisto
Hankinnan kohteena on Salesforce –palvelut, joilla yliopisto varmistaa käyttämänsä Salesforce -jä...
1/22/2020 10:00:00 AM20200122100000 Open >>
VH/5277/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnan kohteena on pilvipalveluna toteutettava vuorovaikutteinen kyselytyökalu, jolla Verohall...
1/22/2020 12:00:00 PM20200122120000 Open >>
259372 Åbo Akademi
Framework agreement EU contract notice 259372 / Non-Nordic printed books
EU-hankintailmoitus
The agency services of non-Nordic printed books as an order-delivery process from the service pro...
1/22/2020 12:00:00 PM20200122120000 Open >>
LAPELY/157/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
LAPELY/157/2019 / LAP ELY Siltanippu 2020, KU
Kansallinen hankintailmoitus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakka sisältää : Urakkaan kuuluu maa...
1/22/2020 1:00:00 PM20200122130000 Open >>
POSELY/1662/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää tarjouksianne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta bruttokorvauk...
1/22/2020 1:00:00 PM20200122130000 Open >>
4106/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Restricted procedure EU contract notice 4106/2019 / KORJAUSILMOITUS: Lentopolttoainesuodatinelementit
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Katso tarjouspalvelun kohta "Muut tiedot"
1/22/2020 2:00:00 PM20200122140000 Open >>
4038/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
The Finnish Defence Forces Logistics is hereby pleased to request for your quotation (RFQ) for a ...
1/22/2020 2:00:00 PM20200122140000 Open >>
2900/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne Puolustusvoim...
1/22/2020 2:00:00 PM20200122140000 Open >>
POSELY/2041/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
1/22/2020 4:15:00 PM20200122161500 Open >>
POL-2019-20851 Poliisihallitus
Rahapelitoiminnan valvontajärjestelmän raportoinnin ja tuotannon tietokantaohjelmistot
 20200123100000 Open >>
4985/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on kansainvälisten operaatioiden logistiikan asiantuntija- ja rahtipalvelut ja...
 20200123103000 Open >>
TAU/3314/278/2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto, TAU) pyytää tarjouksianne kriisiviestintäjär...
1/23/2020 12:00:00 PM20200123120000 Open >>
260268 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja työntekijöille tarkoitettu verk...
1/23/2020 12:00:00 PM20200123120000 Open >>
80/27/2019 Business Finland Oy
Business Finland auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkoma...
1/23/2020 12:00:00 PM20200123120000 Open >>
SEN/3088/2018 Senaatti-kiinteistöt
Kunnossapidon suunnittelutehtävät - Arkkitehtisuunnittelu - Rakennesuunnittelu - LVIA-suunnitt...
 20200123130000 Open >>
UUDELY/13765/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankintaan sisältyy päällystettyjen maanteiden kuivatuksen kunnossapidon töitä eri työmenetelmil...
1/23/2020 1:00:00 PM20200123130000 Open >>
VÄYLÄ/5711/02.01.04/2019 Väylävirasto
Väylävirasto pyytää tarjousta kahden jäänmurtajan jäänmurtopalvelusta Saimaan alueella. Jäänmurta...
 20200123150000 Open >>
278677 Hanki-palvelu
Turun ammattikorkeakoulu on suunnittelemassa ammattikorkeakoulun moottorilaboratorion ohjaus- ja ...
 20200124080000 Open >>
277785 VR-Yhtymä Oy
VR-Yhtymä Oy, Arkkitehtisuunnittelun hankinta osana Helsingin päärautatieaseman perusparannus ja...
1/24/2020 12:00:00 PM20200124120000 Open >>
277762 VR-Yhtymä Oy
VR-Yhtymä Oy, Rakennesuunnittelun hankinta osana Helsingin päärautatieaseman perusparannus ja ke...
1/24/2020 12:00:00 PM20200124120000 Open >>
K0119-03300 VR-Yhtymä Oy
VR-Yhtymä Oy, LVI-suunnittelun hankinta osana Helsingin päärautatieaseman perusparannus ja kehit...
1/24/2020 12:00:00 PM20200124120000 Open >>
K0119-03200 VR-Yhtymä Oy
VR-Yhtymä Oy, Sähkösuunnittelun hankinta osana Helsingin päärautatieaseman perusparannus ja kehi...
1/24/2020 12:00:00 PM20200124120000 Open >>
275361 Hanki-palvelu
The contracting authority is currently correcting the notice. Tenders cannot be submitted during the correction. If you have already started creating a tender previously, you will be notified by e-mail when tender submission is possible again.
1/24/2020 12:00:00 PM20200124120000 Open >>
POSELY/1586/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois - Savon ELY-keskus teettää tämän puitesopimuksen perusteella puitesopimustoimittajalla po...
1/24/2020 1:00:00 PM20200124130000 Open >>
259090 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Kyseessä on julkista hankintaa koskeva yhden toimijan hankintasopimus. Hankinnan ennakoitu kokona...
1/24/2020 1:00:00 PM20200124130000 Open >>
VÄYLÄ/6433/02.01.01/2019 Väylävirasto
Kyseessä on erityisalojen hankintalain mukainen EU- kynnysarvon alittava hankinta. Rataosalla ...
1/24/2020 1:00:00 PM20200124130000 Open >>
4095/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimat käyttää Interspiro ja Kirby Morgan työsukellusvarusteita. Tällä tarjouspyynnöllä ...
1/24/2020 2:00:00 PM20200124140000 Open >>
87/27/2019 Business Finland Oy
“World-class Ecosystems and Competitive Business Environment” is one of the two Business Finland’...
1/24/2020 4:00:00 PM20200124160000 Open >>
261742 Helsingin yliopisto
Tässä tarjouskilpailussa on kyse EMC Networker -lisenssien jälleenmyyjän valinnasta vuodeksi, opt...
1/24/2020 4:00:00 PM20200124160000 Open >>
242004 Kansaneläkelaitos
EU contract notice 242004 / Pankkipalvelut
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on pankkipalvelut Kansaneläkelaitoksen (Kela) käyttöön. Tarjouskilpailun p...
1/24/2020 4:00:00 PM20200124160000 Open >>
250619 Hanki-palvelu
Kilpailutuksen kohteena on osallistumishakemuspyynnössä ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti ...
1/27/2020 10:00:00 AM20200127100000 Open >>
HANSEL PJ 00514 Hansel Oy
Osa-alueilla A–F hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat palvelut autoille: - huolto- ja vikak...
1/27/2020 12:00:00 PM20200127120000 Open >>
277802 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
EU contract notice 277802 / Ohjelmisto-omaisuuden hallintajärjestelmä
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on Valtorin käyttöön sovitettu ohjelmisto-omaisuuden hallintajärjestelmä sekä ...
1/27/2020 1:00:00 PM20200127130000 Open >>
LAPELY/4151/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakka sisältää : Urakkaan kuuluu Hon...
1/27/2020 1:00:00 PM20200127130000 Open >>
UUDELY/12494/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämän puitesopimuksen perusteella Uudenmaan ELY-keskus teettää palveluntoimittajalla geotekniikan...
1/27/2020 1:10:00 PM20200127131000 Open >>
3342/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne Puolustusvoim...
1/27/2020 2:00:00 PM20200127140000 Open >>
Kela 19/43/2019 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos kilpailuttaa Kelan verkkomedioiden ylläpidon, kehittämisen ja konseptoinnin sek...
1/28/2020 12:00:00 PM20200128120000 Open >>
262262 Helsingin yliopisto
Hankinnan kohteena on puitejärjestely Helsingin yliopiston, Helsingin yliopiston rahastojen, Hels...
1/28/2020 12:00:00 PM20200128120000 Open >>
246077 Geologian tutkimuskeskus
Hankinnan kohteena on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM-j...
1/28/2020 12:00:00 PM20200128120000 Open >>
POPELY/2837/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia Hotelli- ja ravintola-alan lupakoulutukset sekä E...
1/28/2020 2:00:00 PM20200128140000 Open >>
POPELY/2834/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia Hitsaajan pätevöinti- ja korttikoulutukset-työvoi...
1/28/2020 2:00:00 PM20200128140000 Open >>
POPELY/2814/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia Kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutus -työ...
1/28/2020 2:00:00 PM20200128140000 Open >>
3980/02.03.02/2019 Ruokavirasto
Hankinnan kohteena on vaarallisen, helposti leviävän, tai uuden vakavan eläintaudin vuoksi lopete...
1/28/2020 3:00:00 PM20200128150000 Open >>
THL 2201/2.02.03/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
1/28/2020 4:00:00 PM20200128160000 Open >>
HANSEL PJ 10487 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena ovat sähkön hankinta, avoin toimitus, salkunhoitopalvelut sähkönhinnan ...
1/29/2020 10:00:00 AM20200129100000 Open >>
YLE20200001 Yleisradio Oy
YLE20200001 / Työkalut ja tarvikkeet
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on työkalut ja tarvikkeet Yleisradio Oy:n eri toimipisteiden tarpeisiin. E...
1/29/2020 12:00:00 PM20200129120000 Open >>
277415 Turun yliopisto
Equipment will be used for body composition analyses of mice and rats. Models to be used include ...
1/29/2020 1:00:00 PM20200129130000 Open >>
315/2020 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
315/2020 / Moottorikelkkojen vuokraus
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on moottorikelkkojen vuokraus Puolustusvoimien käyttämillä harjoitusalueilla ...
1/29/2020 2:00:00 PM20200129140000 Open >>
HH-151 VR-Yhtymä Oy
VR-Yhtymä Oy, Geosuunnittelun hankinta osana Helsingin päärautatieaseman perusparannus ja kehity...
1/30/2020 12:00:00 PM20200130120000 Open >>
276981 Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopisto UEF pyytää tarjousta WordPress-verkkopalvelujen sovellusylläpito-, tuki- ja ...
1/30/2020 12:00:00 PM20200130120000 Open >>
VÄYLÄ/8365/02.01.07/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena oleva puitesopimus käsittää sähköratatöiden rakennuttamiseen ja valvontaan lii...
1/30/2020 1:00:00 PM20200130130000 Open >>
VÄYLÄ/8364/02.01.07/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena oleva puitesopimus käsittää turvalaitetöiden rakennuttamiseen ja valvontaan li...
1/30/2020 1:00:00 PM20200130130000 Open >>
VÄYLÄ/8363/02.01.07/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena oleva puitesopimus käsittää ratatöiden rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvä...
1/30/2020 1:00:00 PM20200130130000 Open >>
VN/150/2020 Työ- ja elinkeinoministeriö
1/30/2020 2:00:00 PM20200130140000 Open >>
4428/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankittava tuote on 1 000 l IBC-pakkaus, joka sisältää tarvittavat varusteet ja laitteet maastoss...
1/30/2020 2:00:00 PM20200130140000 Open >>
257076 Traffic Management Finland Oy
Hankinnan kohteena on työvuorosuunnittelusovellus, sen käyttöönottoprojekti ja jatkuvan palvelun ...
 20200131000000 Open >>
ESAELY/70/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Sopimus käsittää käsittää kaikkiaan 24 koskinäytteen, 26 järvilitoraalinäytteen ja 54 järvisyvä...
1/31/2020 12:00:00 PM20200131120000 Open >>
D/139/01.01.04.00/2020 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Electrical Engineering, Department of Electronics and Nanoengineering ...
1/31/2020 12:00:00 PM20200131120000 Open >>
ESAELY/1087/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Savon ELY-keskus pyytää tarjousta palvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukais...
1/31/2020 12:00:00 PM20200131120000 Open >>
VARELY/5435/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jatkossa ELY-keskus) pyytää Pirkanmaa...
1/31/2020 12:00:00 PM20200131120000 Open >>
THL/2191/2.02.03/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
1/31/2020 12:00:00 PM20200131120000 Open >>
VRK/6853/2019 Digi- ja väestötietovirasto
1/31/2020 12:00:00 PM20200131120000 Open >>
POSELY/1662/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kilpailutuskohde on Varkauden paikallisliikenne ja Varkaus-Joroinen lähiliikenne. Liikenteen tämä...
 20200131120000 Open >>
255384 Traffic Management Finland Oy
Traffic Management Finland Oy (Hankintayksikkö) pyytää tarjouksia liikenteenhallinnan ja -ohjauks...
1/31/2020 12:00:00 PM20200131120000 Open >>
Request to participate: 94/01.06.01/2019 Tulli
EU contract notice Request to participate: 94/01.06.01/2019 / Purchase of x-ray scanners to Eastern Finland border crossing points
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
The object of the procurement is to purchase x-ray scanners with maintenance services to Eastern ...
1/31/2020 12:00:00 PM20200131120000 Open >>
YLE20190051 Yleisradio Oy
Hankinnan kohteena on henkilöstötutkimusten ja -kyselyiden toteuttaminen kokonaispalveluna. Lisä...
1/31/2020 1:00:00 PM20200131130000 Open >>
POSELY/1587/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää maastomallimittauksia ja karto...
1/31/2020 1:00:00 PM20200131130000 Open >>
FPA 147/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice FPA 147/331/2019 / Upphandling av NUOTTI-coachning på svenska, Nyland
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Upphandlingen gäller NUOTTI-coachning på svenska som Folkpensionsanstalten (nedan FPA) ordnar för...
1/31/2020 1:00:00 PM20200131130000 Open >>
FPA 148/331/2019 Kansaneläkelaitos
Upphandlingen gäller NUOTTI-coachning på svenska som Folkpensionsanstalten (nedan FPA) ordnar för...
1/31/2020 1:00:00 PM20200131130000 Open >>
275485 Kansaneläkelaitos
275485 / Microsoft Premier tukipalvelu
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
1/31/2020 1:00:00 PM20200131130000 Open >>
254580 Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n Rovaniemen toimipisteiden oppilaitoskiinteistöjen kiinteistöhuoltop...
1/31/2020 2:00:00 PM20200131140000 Open >>
KASELY/1477/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1477/2019 / Työnhakuvalmennus 2020, Kaakkois-Suomi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus hankkii lain julkisista työ- ja yrityspalveluista (JTYPL 916/2012) muk...
1/31/2020 3:00:00 PM20200131150000 Open >>
263369 Itä-Suomen yliopisto
1/31/2020 4:00:00 PM20200131160000 Open >>
OAMK 39/2019 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n Energia- ja automaation koulutus- ja tki-osasto on rakentamassa Li...
1/31/2020 4:00:00 PM20200131160000 Open >>
00565 Hansel Oy
Hansel Oy käynnistää kilpailutuksen, jonka tavoitteena on muodostaa teleoperaattoripalveluita kos...
 20200131160000 Open >>
276422 Maahanmuuttovirasto
Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan markkinakartoitus ja tietopyyntö. Ti...
 20200131161500 Open >>
POL-2019-20851 Poliisihallitus
Hankinta koostuu kahdesta osa-alueesta: 1. Rahapelitoiminnan valvontajärjestelmän tietoliikenn...
 20200202093000 Open >>
231953 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Laurea-ammattikorkeakoulun tavoitteena on hankkia valmisohjelmistoon perustuva asianhallintajärje...
 20200202100000 Open >>
257987 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Framework agreement EU contract notice 257987 / Juridiset asiantuntijapalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena ovat tilaajan tarvitsemat juridiikan asiantuntijapalvelut. Hankinnan kohde ja ...
 20200202100000 Open >>
POSELY/779/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/779/2019 / Myynnin ja asiakaspalvelun asiantuntija
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
 20200202103000 Open >>
2865/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (jäljempänä hankintayksikkö tai tilaaja) pyytää ta...
 20200202123000 Open >>
3850/02.03.02/2019 Ruokavirasto
Suomi osallistuu ohjelmakaudella 2014 - 2020 asetuksen (EU) 223/2014 mukaisesti Euroopan unionin ...
 20200202133000 Open >>
THL/1546/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Yksilöityjen, henkilötason tietoja sisältävien tutkimuskyselylomakkeiden taitto useilla eri kieli...
 20200202140000 Open >>
POSELY/780/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/780/2019 / Kone- ja tuotantotekniikan osaamiskartoitus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Kilpailutettava palvelu on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
 20200202153000 Open >>
246041 Opetushallitus
Opetushallituksella ja tämän alaisisuudessa toimivilla yksiköillä ja erillisyksiköillä (YTL,Karvi...
 20200203093000 Open >>
278003 Liikenne- ja viestintävirasto
Hankinnan kohteena on Autoreporter-järjestelmä. Autoreporter on Liikenne- ja viestintävirasto...
2/3/2020 10:00:00 AM20200203100000 Open >>
276525 Taideyliopisto
Puitejärjestely on tarkoitettu Taideyliopiston akatemioiden (Kuvataiteakatemia, Sibelius-Akatemia...
2/3/2020 12:00:00 PM20200203120000 Open >>
276523 Taideyliopisto
Puitejärjestely on tarkoitettu Taideyliopiston akatemioiden (Kuvataiteakatemia, Sibelius-Akatemia...
2/3/2020 12:00:00 PM20200203120000 Open >>
276522 Taideyliopisto
Puitejärjestely on tarkoitettu Taideyliopiston akatemioiden (Kuvataiteakatemia, Sibelius-Akatemia...
2/3/2020 12:00:00 PM20200203120000 Open >>
276521 Taideyliopisto
Puitejärjestely on tarkoitettu Taideyliopiston akatemioiden (Kuvataiteakatemia, Sibelius-Akatemia...
2/3/2020 12:00:00 PM20200203120000 Open >>
276520 Taideyliopisto
Puitejärjestely on tarkoitettu Taideyliopiston akatemioiden (Kuvataiteakatemia, Sibelius-Akatemia...
2/3/2020 12:00:00 PM20200203120000 Open >>
VÄYLÄ/7875/02.01.08/2019 Väylävirasto
Kouvola-Kotka-Hamina rataosuuksien perusparannukseen ja turvalaitteiden uusimiseen liittyvä mater...
2/3/2020 12:00:00 PM20200203120000 Open >>
KESELY/2179/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka-alue sijaitsee valtatien 13 varrella Saarijärven kaupungin alueella. Urakka sisältää kaksi...
2/3/2020 1:00:00 PM20200203130000 Open >>
67/23/2019 Eduskunnan kanslia
Hankinta koskee eduskunnan kiinteistöjen vakuuttamista: Eduskunnan kiinteistövakuutukset ja niihi...
2/3/2020 3:00:00 PM20200203150000 Open >>
POSELY/619/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitesopimukseen sisältyy liikennejärjestelmäkokonaisuuteen liittyvät suunnittelu- ja selvitysteh...
 20200203153000 Open >>
276281 Traffic Management Finland Oy
Finrail Oy (Hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän (POKA) mä...
2/4/2020 12:00:00 PM20200204120000 Open >>
VÄYLÄ/510/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinta käsittää Joensuun alueen Väyläviraston ylläpitämien vesiväylien turvalaitteiden hoito- j...
2/4/2020 1:00:00 PM20200204130000 Open >>
POSELY/3/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
2/4/2020 1:00:00 PM20200204130000 Open >>
VARELY/1592/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
2/4/2020 1:00:00 PM20200204130000 Open >>
LAPELY/387/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
2/4/2020 1:00:00 PM20200204130000 Open >>
UUDELY/3303/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
2/4/2020 1:00:00 PM20200204130000 Open >>
POSELY/4/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
2/4/2020 1:00:00 PM20200204130000 Open >>
278590 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Järvenpään toimiston siivouspalvelu osoitteessa: Järvenpään toimisto,...
2/5/2020 12:00:00 PM20200205120000 Open >>
EPOELY/1112/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kt 67 välillä Ilmajoki - Seinäjoki ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelman laatiminen...
2/5/2020 1:00:00 PM20200205130000 Open >>
Kela 1/42/2019 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena ovat vuoden 2021 äitiyspakkauksen tuotteet. Äitiyspakkaus sisältää noin 50...
2/5/2020 4:00:00 PM20200205160000 Open >>
POPELY/2668/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POPELY/2668/2019 / Työnhaun ja verkkoasioinnin valmennuspalvelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto pyytää tarjouksia Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavasta Työnhaun ja...
2/6/2020 10:00:00 AM20200206100000 Open >>
THL/1900/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytää tarjouksia verkko-oppimisalustasta tämän tarjouksen...
2/6/2020 12:00:00 PM20200206120000 Open >>
EPOELY/2368/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ELY-keskus) järjestää avoime...
2/6/2020 12:00:00 PM20200206120000 Open >>
255244 Lapin yliopisto
Lapin yliopisto, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä hankkivat matkapuh...
 20200207103000 Open >>
KESELY/1756/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hanke sisältää seuraavien siltojen korjaamisen siinä laajuudessa kuin se on korjaussuunnitelma as...
2/7/2020 1:00:00 PM20200207130000 Open >>
278716 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Ammattikorkeakoulu Haaga-Helia pyytää tarjousta haaga-helia.fi -verkkopalvelun suunnittelusta ja ...
2/7/2020 2:00:00 PM20200207140000 Open >>
K0119-03100 VR-Yhtymä Oy
VR-Yhtymä Oy, Geosuunnittelun hankinta osana Helsingin päärautatieaseman perusparannus ja kehity...
2/7/2020 3:30:00 PM20200207153000 Open >>
257347 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Hankintayksikkö on hankkimassa salkunhallintapalvelua, joka kattaa sijoitustoiminnan raportointii...
2/7/2020 4:00:00 PM20200207160000 Open >>
3064/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimat kilpailuttaa tuotantoyhtiön video- ja tapahtumatuotantojen toteuttamiseksi. Tuota...
 20200208100000 Open >>
237665 Helsingin yliopisto
In vivo microCT system for live imaging of small animals, especially rodents, and for ex vivo ima...
2/8/2020 10:00:00 AM20200208100000 Open >>
VÄYLÄ/4576/02.01.12/2019 Väylävirasto
Restricted procedure EU contract notice VÄYLÄ/4576/02.01.12/2019 / Työterveyshuollon palvelut - DPS, sisäinen kilpailutus - Väylävirasto
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankintasopimuksen kohteena on työterveyshuollon palvelut Väyläviraston tarpeisiin. Tämä hank...
 20200208100000 Open >>
VÄYLÄ/5716/02.01.12/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on käännöspalveluiden hankinta Väyläviraston ja Elinkeino-, liikenne ja ympäri...
 20200208103000 Open >>
VH/5454/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnasta on tehty korjausilmoitus, mutta minkä julkaiseminen kaikilla ilmoituskanavilla ei tek...
 20200208113000 Open >>
V/40153/2019 Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
Restricted procedure EU contract notice V/40153/2019 / Työterveyshuollon palvelut - DPS, sisäinen kilpailutus - Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinta on tehty Hansel Oy:n perustaman dynaamisen hankintajärjestelmän "Työterveyshuollon palve...
 20200208123000 Open >>
VN/5934/2019 Ympäristöministeriö
Hankinnan kohteena on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää peltojen kipsikä...
 20200208163000 Open >>
257887 Hanki-palvelu
EU contract notice 257887 / Koulukalusteet
EU-jälki-ilmoitus
Hankinnan kohteena on kalusteet (jatkossa: Tuotteet) Koulutuskeskus Salpauksen kohteeseen Ståhlbe...
 20200209150000 Open >>
UUDELY/1645/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Joukkoliikenne hankinnat Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella
 20200210000000 Open >>
235082 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat poliisin tilaamat oikeuslääketieteelliset vainajien kuljetukset.
 20200210090000 Open >>
246787 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on poliisin tilaamat oikeuslääketieteelliset vainajien kuljetukset.
 20200210090000 Open >>
252123 Opetushallitus
Hankinnan kohteena on tapahtumahallintaan käytettävän ohjelmistopalvelun toteuttaminen ja ylläpit...
 20200210093000 Open >>
1226/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitos vuokrauspalvelu toimisto-, wc-, ja suihkukontit kevään 2019 yh...
 20200210093000 Open >>
EPOELY/2006/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice EPOELY/2006/2019 / Kiinni työelämään - uravalmennus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Ura-valmennus, jonka kohderyhmänä ovat nuoret, pitkään työttömänä olleet tai henkilöt joiden työt...
2/10/2020 10:00:00 AM20200210100000 Open >>
VNK/2275/26/2018 Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslia pyysi tarjouksia seuraavaan hankintaan: Videoalusta ja suoratoistopalv...
 20200210110000 Open >>
HANSEL PJ 0051407 Hansel Oy
Hankinnan kohteeseen kuuluvat henkilöautojen, pakettiautojen, kuorma-autojen, kuorma-autojen perä...
 20200210110000 Open >>
3483/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
The Finnish Defence Forces Logistics Command is hereby pleased to request for your quotation (RFQ...
2/10/2020 11:30:00 AM20200210113000 Open >>
POKELY/1/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/1/2020 / Yhteishankintakoulutukset metsä- ja puunjalostusalalle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen metsä- ja puunjalostusalan yritysten/ työnantajien ...
2/10/2020 12:00:00 PM20200210120000 Open >>
POSELY/41/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/41/2020 / Kehitä valmiuksia kehitysvammatyöhön
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
2/10/2020 1:00:00 PM20200210130000 Open >>
VARELY/5259/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää pumppaamoiden hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toim...
2/10/2020 1:00:00 PM20200210130000 Open >>
POPELY/2328/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää pumppaamoiden hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toim...
2/10/2020 1:00:00 PM20200210130000 Open >>
POPELY/2327/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää tievalaistuksen hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimima...
2/10/2020 1:00:00 PM20200210130000 Open >>
UUDELY/12834/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää tievalaistuksen hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimima...
2/10/2020 1:00:00 PM20200210130000 Open >>
KESELY/2187/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää tievalaistuksen hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimima...
2/10/2020 1:00:00 PM20200210130000 Open >>
POSELY/1609/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää pumppaamoiden hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toim...
2/10/2020 1:00:00 PM20200210130000 Open >>
PIRELY/6444/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tilaaja teettää puitesopimuksella infrahankkeiden suunnitelmia sekä niihin liittyviä asiantuntija...
 20200210133000 Open >>
YLE20190048 Yleisradio Oy
Finnish Broadcasting Company, "Yle", invites You to take part in a tendering competition concerni...
2/10/2020 3:00:00 PM20200210150000 Open >>
VM/932/02.07.00/2019 Valtiovarainministeriö
Valtiovarainministeriön vero-osasto pyysi tarjouksia matkustajatuontitutkimuksen toimittamisesta....
 20200210173000 Open >>
32/02.05/2020 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtori on hankkimassa varmennehallintapalvelua ja varmenteita Valtorin ja Valtorin asiakkaiden v...
2/11/2020 12:00:00 PM20200211120000 Open >>
UUDELY/10790/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu nykyisen Tammiston risteyssillan purkaminen ja uuden Tammiston risteyssillan rake...
2/11/2020 1:00:00 PM20200211130000 Open >>
TRAFICOM/17630/02.03.02/2020 Liikenne- ja viestintävirasto
2/12/2020 10:00:00 AM20200212100000 Open >>
POPELY/2631/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan sisällytetään pienehköjä siltojen korjaus- ja ylläpitotoimenpiteitä. Tällaiset työt te...
2/12/2020 1:00:00 PM20200212130000 Open >>
279971 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Hankinnan kohtena ovat tietoliikenneyhteydet.
2/12/2020 2:00:00 PM20200212140000 Open >>
388/2020 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on kannettavat monitorointivastaanottimet. Hankittava määrä kaksi (2) kpl. Han...
2/12/2020 2:00:00 PM20200212140000 Open >>
279602 Opetushallitus
279602 / Erityiskoulun oppilaskuljetukset
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Valtion erityiskoulu Valteri-koulu Onervan, Jyväskylä, toimipisteen oppilai...
2/13/2020 9:00:00 AM20200213090000 Open >>
279703 Ympäristöministeriö
Hankkeessa kootaan nykyisin hajallaan oleva vesiin ja Itämereen liittyvä tieto helposti käytettäv...
 20200213130000 Open >>
456/2020 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
EU contract notice 456/2020 / Optinen matriisi
EU-hankintailmoitus
Hankinnalla täydennetään PVITY- testausympäristöä optisella matriisilla, joka mahdollistaa testau...
2/13/2020 1:58:00 PM20200213135800 Open >>
Kela 30/43/2019 Kansaneläkelaitos
Kelalla on eri puolella Suomea 10 isompaa kiinteistöä ja noin 180 toimistoa. Vuosittain Kela tote...
 20200213143000 Open >>
264033 Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
Framework agreement EU contract notice 264033 / Käännöspalvelut
EU-hankintailmoitus
Käännöspalvelua hankitaan seuraaville osa-alueille (tarkennukset jäljempänä): 1. suomi-ruotsi-...
2/13/2020 3:30:00 PM20200213153000 Open >>
Dnro 47/23/2019 Eduskunnan kanslia
Hankinta koskee eduskunnan kiinteistöjen hallinnassa olevien viheralueiden hoitotöitä. Hoitotöist...
 20200214083000 Open >>
1938/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Opetuksen suunnittelu- ja opintohallintojärjestelmän sekä sen käyttöönottoon, ylläpitoon ja kehit...
 20200214093000 Open >>
279661 Työllisyysrahasto
EU contract notice 279661 / IT-peruspalvelut
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan kohteena ovat Asiakkaan tietotekniikan IT-peruspalvelut ja henkilötyö siten kuin hankin...
2/14/2020 12:00:00 PM20200214120000 Open >>
RVLDno-2019-1522 Rajavartiolaitos
Airbus Helicopter AS332L1/H215 Component Maintenance Services for main dynamic components overhaul.
2/14/2020 12:00:00 PM20200214120000 Open >>
VÄYLÄ/8555/02.01.00/2019 Väylävirasto
Hankinta koskee Akaan raakapuuterminaalin rakennussuunnittelua. Toimeksiannon kohteena olevaan h...
2/14/2020 1:00:00 PM20200214130000 Open >>
276463 Traffic Management Finland Oy
ITM Finland Oy (ITM) järjestää hankintalain mukaisen tarjouskilpailun operatiivisten ICT-palvelui...
2/14/2020 2:00:00 PM20200214140000 Open >>
280192 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) pyytää tarjoajia markkinakartoitukseen koskien sähköisiä hakemistopalvel...
 20200215000000 Open >>
VH/2061/02.10.01/2018 Verohallinto
Hankinnan kohteena on ensisijaisesti tekstianalytiikan järjestelmiin liittyvä työ (osaaminen), mu...
 20200215093000 Open >>
10481 Hansel Oy
Tämän hankinnan kohteena ovat elintarvikkeet sekä vähäisessä määrin ammattikeittiön toimintaa tuk...
 20200215143000 Open >>
UUDELY/8900/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämän puitesopimuksen perusteella Uudenmaan ELY-keskus teettää pohjatutkimuksia ja niihin liittyv...
 20200215150000 Open >>
POPELY/2182/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tilaaja teettää tämän puitesopimuksen perusteella seuraavia tehtäviä: - liikenneturvallisuustoim...
 20200216083000 Open >>
257828 Helsingin yliopisto
The high content analysis platform with spinning disk confocal microscope for the Faculty of Phar...
2/16/2020 2:30:00 PM20200216143000 Open >>
276378 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy valmistelee tarjouspyyntöä kiinteästi asennettavista tieto...
 20200216160000 Open >>
278663 Helsingin yliopisto
Hankinnan kohteena on pumppaamoiden vuosihuollot ja vikakorjaukset.
2/17/2020 12:00:00 PM20200217120000 Open >>
Ref. nro 735/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena on älykkään toimiston ratkaisukokonaisuus. Hankinnan kohde on jaettu kahteen o...
2/17/2020 12:00:00 PM20200217120000 Open >>
VÄYLÄ/7634/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinta käsittää Väyläviraston hallinnoiman Vääksyn ja Kalkkisten kanavien sekä Kouvolan kaupung...
2/17/2020 12:00:00 PM20200217120000 Open >>
261362 Traffic Management Finland Oy
Traffic Management Finland Oy (Hankintayksikkö) pyytää tarjouksia työvuorosuunnittelujärjestelm...
2/17/2020 12:00:00 PM20200217120000 Open >>
EPOELY/48/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päällysteiden paikkausurakka EPO 2020 (optio 2021-2022) sisältää maanteiden uraremix-, uraremo pa...
2/17/2020 1:00:00 PM20200217130000 Open >>
LAPELY/4309/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päällysteiden paikkausurakka LAP POP 2020 (optio 2021) sisältää maanteiden uraremix-, uraremo-, s...
2/17/2020 1:00:00 PM20200217130000 Open >>
246243 Opetushallitus
Hankinnan kohteena on Opintopolku -palvelukokonaisuuden ylläpitoon ja ylläpidossa olevien palvelu...
2/17/2020 1:00:00 PM20200217130000 Open >>
YLE20190090 Yleisradio Oy
Hankinnan kohteena on ohjelmatekstityspalvelut suomeksi ja ruotsiksi Yleisradio Oy:n käyttöön. ...
2/18/2020 12:00:00 PM20200218120000 Open >>
VÄYLÄ/8024/02.01.02/2019 Väylävirasto