Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 23.10.2022 10:18:58 20221023101858 Open >>
Väylävirasto VÄYLÄ/1246/02.01.10/2019 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 2019-2025 Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 18.10.2022 11:51:36 20221018115136 Open >>
Väylävirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 31.12.2025 0:00:00 20251231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 15.6.2022 13:40:46 20220615134046 Open >>
Vimana Oy 195071 ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 28.8.2022 0:00:00 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 31.12.2027 0:00:00 20271231000000 Open >>
Helsingin yliopisto 214994 Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Helsingin yliopisto perustaa dynaamisen hank 18.3.2023 12:45:37 20230318124537 Open >>
Hansel Oy 10294 Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS) Hankinnan kohteena ovat seuraavat tavarat ja palvelut ammattikäyttöön esimerkiksi korjausrakentamise 7.7.2023 0:00:00 20230707000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 321 Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Sisäisen tarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Väylävirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 31.12.2022 0:00:00 20221231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 322 Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS) Tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon 31.8.2023 0:00:00 20230831000000 Open >>
Vimana Oy 195069 Tiedon elinkaareen, tietoturvakonsultointiin ja niiden auditointiin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 30.4.2022 0:00:00 20220430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 289 Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS) Tietoliikennepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 28.6.2023 0:00:00 20230628000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 316 Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon lai 31.1.2023 0:00:00 20230131000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 502 Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Tilintarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 520 Toimistokalusteet 2019 - 2025 (DPS) Toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.5.2025 0:00:00 20250530000000 Open >>
Maahanmuuttovirasto 212448 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai 9.8.2021 0:00:00 20210809000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Veikkaus Oy 2019-2025 Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuul 31.3.2025 0:00:00 20250331000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 2.7.2021 12:00:00 20210702120000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PIRELY/678/2019 Yrittäjyysbuusti Hankinnan kohteena ovat yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen suunnatut palvelut, jotka hankitaan P 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>


Other notices

IdentifierUnitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
LIVI/3044/02.01.12/2018 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut sopimuksessa ja sen liitteissä m...
18.10.2019 10:00:0020191018100000 Open >>
33/02.05.01/2019 Turun yliopisto
Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) konsortiohankkeen ”Intiimiys Datavetoise...
18.10.2019 13:00:0020191018130000 Open >>
LAPELY/2928/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/2928/2019 / Ryhmämuotoinen ura- ja työhakuvalmennus korkeakoulutetuille, Lapin alue
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Ryhmämuotoinen ura- ja työhakuvalmennus korkeakoulutetuille, Lapin alue.
18.10.2019 13:00:0020191018130000 Open >>
VÄYLÄ/5651/02.01.02/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/5651/02.01.02/2019 / Rumpujen sujutukset E-S ja K-S 2019-2020
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Urakassa sujutetaan 11 ratarumpua ja korjataan yksi ratarumpu rataosilla Turku-Uusikaupunki, Pasi...
18.10.2019 13:00:0020191018130000 Open >>
VÄYLÄ/5262/02.01.00/2019 Väylävirasto
Mänttä-Vilppulassa rataosalla Orivesi-Haapamäki sijaitsevaan Toivolan tasoristeykseen suunnitella...
18.10.2019 13:00:0020191018130000 Open >>
VARELY/3836/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Varsinais-Suomen ELY-kesku...
18.10.2019 13:00:0020191018130000 Open >>
POSELY/455/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/455/2019 / Maahanmuuttajille ammattiin ohjaava koulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
 20191018143000 Open >>
GTK/606/02.03.02/2019 Geologian tutkimuskeskus
Tarjousta pyydetään noin 150 m:n maaperäporauksista ja havaintoputkien asennuksista, joiden yhtey...
18.10.2019 16:00:0020191018160000 Open >>
SATELY/340/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
SATELY/340/2019 / Yrittäjäkoulutus
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
18.10.2019 16:15:0020191018161500 Open >>
LAPELY/3013/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinta sisältää Lapin ely-keskuksen vuosien 2019-2021 kasviplanktonnäytteiden kvantitatiivisen ...
18.10.2019 17:00:0020191018170000 Open >>
576/02 10 01 00 05/2019 Luonnonvarakeskus
Hankinnan tavoitteena on valita palveluntuottaja/tuottajia, jotka mittaavat ennalta määritellyn m...
 20191019133000 Open >>
255979 Centria-ammattikorkeakoulu Oy
255979 / EMI-vastaanotin
Kansallinen hankintailmoitus
Centria-ammattikorkeakoulu edistää Centria-alueen opiskelijoiden ja yritysten hyvinvointia, kehit...
19.10.2019 23:00:0020191019230000 Open >>
Kela 1/42/2019 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajia tekniseen vuoropuheluun koskien äitiyspakkaukseen valit...
 20191020000000 Open >>
10522 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena on toimistoissa käytettävät toimistotarvikkeet sisältäen värikasetit se...
 20191020000000 Open >>
222512 Turun yliopisto
Turun yliopisto on 24 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö. Yliopiston y...
 20191020073000 Open >>
Dnro 42/1.40/2019 Vaasan yliopisto
Restricted procedure EU contract notice Dnro 42/1.40/2019 / Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 dynaamisen hankintajärjestelmän sisäistä hankintaa koskeva hankintasopimus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Tämä jälki-ilmoitus koskee Vaasan yliopiston tekemää hankintasopimusta. Hankinnan kohteena ovat V...
 20191020090000 Open >>
224711 Helsingin yliopisto
Kansainväliset muuttopalvelut Helsingin yliopiston työntekijöille ja yliopiston vieraileville tut...
 20191020103000 Open >>
256380 - TRAFICOM/444129/02.03.02/2019 Liikenne- ja viestintävirasto
20.10.2019 23:00:0020191020230000 Open >>
RVLDno-2019-832 Rajavartiolaitos
Rajavartiolaitos pyytää tarjoustanne vartiolaiva Tursaksen ja Uiskon nosturien perushuollosta. No...
21.10.2019 12:00:0020191021120000 Open >>
POL-2019-59435 Keskusrikospoliisi
21.10.2019 13:00:0020191021130000 Open >>
UUDELY/8900/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämän puitesopimuksen perusteella Uudenmaan ELY-keskus teettää pohjatutkimuksia ja niihin liittyv...
21.10.2019 13:00:0020191021130000 Open >>
PIRELY/6444/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tilaaja teettää puitesopimuksella infrahankkeiden suunnitelmia sekä niihin liittyviä asiantuntija...
21.10.2019 13:00:0020191021130000 Open >>
234654 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.
21.10.2019 13:00:0020191021130000 Open >>
252123 Opetushallitus
EU contract notice 252123 / Tapahtumahallintapalvelu
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on tapahtumahallintaan käytettävän ohjelmistopalvelun toteuttaminen ja ylläpit...
21.10.2019 14:00:0020191021140000 Open >>
2923/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Taistelijan reppu on liikkuvaa taistelua käyvien taistelijoiden reppu, jossa kuljetetaan varustei...
21.10.2019 14:00:0020191021140000 Open >>
246604 Helsingin yliopisto
246604 / Tietotekniikkakoulutukset
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Helsingin yliopiston henkilöstölle järjestettävät perustietotekniikkakoulut...
21.10.2019 14:00:0020191021140000 Open >>
38/23/2019 Eduskunnan kanslia
Eduskunnan kanslia kiinteistötoimisto pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden muk...
21.10.2019 15:00:0020191021150000 Open >>
GTK/591/02.03.02/2019 Geologian tutkimuskeskus
This call for bids is for a medium payload drone for water sampling and profiling. The performanc...
21.10.2019 16:15:0020191021161500 Open >>
GTK/587/02.03.02/2019 Geologian tutkimuskeskus
This call for bids is for a portable water pumping system, capable of groundwater sampling and hy...
21.10.2019 16:15:0020191021161500 Open >>
GTK/588/02.03.02/2019 Geologian tutkimuskeskus
This call for bids is for SonTek RiverSurveyor M9 system or similar system with equal or better p...
21.10.2019 16:15:0020191021161500 Open >>
255982 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Background This procurement is related to of electrical machines laboratory development project ...
22.10.2019 12:00:0020191022120000 Open >>
D/772/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto-yliopiston Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksella on tutkimusprojekti, jossa kehitetään ...
22.10.2019 12:00:0020191022120000 Open >>
UUDELY/2419/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hanke sijaitsee vt 7 Porvoon moottoritien varrella Sipoonlahdessa. Rakennusalueen tarkka maantiet...
22.10.2019 13:00:0020191022130000 Open >>
254600 Traffic Management Finland Oy
Hankinnan kohteena on Turun ja Helsingin VTS-keskusten simulaattoriympäristöjen NERCS-radiojärjes...
23.10.2019 10:30:0020191023103000 Open >>
256161 Taideyliopisto
Hankinnan kohteena ovat Sibelius-Akatemian Clavis-asuntolasäätiön asuntolan kiinteistö- ja siivou...
23.10.2019 12:00:0020191023120000 Open >>
256069 Traffic Management Finland Oy
256069 / TMF-konsernin vuosikertomuksen 2019 laadinta
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
23.10.2019 12:00:0020191023120000 Open >>
VN/7188/2019 Ympäristöministeriö
23.10.2019 12:00:0020191023120000 Open >>
Ref. nro 370/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Framework agreement EU contract notice Ref. nro 370/206/2019 / Juridiset konsultaatiopalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on juridiset konsultaatiopalvelut VTT:n toimialalla. Hankinta on jaettu kolmee...
23.10.2019 12:00:0020191023120000 Open >>
250305 (OPH-1921-2019) Opetushallitus
Hankinnan kohteena on Suomalaisen nykykirjallisuuden kesäkurssin järjestäminen heinä-elokuussa vu...
23.10.2019 13:00:0020191023130000 Open >>
KESELY/1913/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta valmennuspalvel...
23.10.2019 14:00:0020191023140000 Open >>
254106 Itä-Suomen yliopisto
254106 / IVC-System
Kansallinen hankintailmoitus
University of Eastern Finland will purchase IVC system for mouse breeding, maintenance and group ...
23.10.2019 15:00:0020191023150000 Open >>
D/269/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Bioproducts and Biosystems & Depar...
24.10.2019 12:00:0020191024120000 Open >>
VÄYLÄ/5646/02.01.02/2019 Väylävirasto
Urakkaan sisältyvät työt on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.
24.10.2019 13:00:0020191024130000 Open >>
426/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on talvikunnossapitotyöt Tampereen palveluyksikön toimialueella, osoitteessa P...
 20191025083000 Open >>
POSELY/692/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/692/2019 / Verkkokaupan osaaja -verkkokoulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
 20191025093000 Open >>
YLE20190067 Yleisradio Oy
Hankinnan kohteena on kahden (2), teholtaan 200kVA:n, UPS-järjestelmän uusiminen ja huolto- ja yl...
25.10.2019 12:00:0020191025120000 Open >>
SEN/546/2019 Senaatti-kiinteistöt
Senaatin varavoimalaitehuoltojen hankinta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittava...
25.10.2019 12:00:0020191025120000 Open >>
225451 Veikkaus Oy
Hankinta koskee Veikkauksen ostopalveluna hankkimia äänentoistopalveluita. Hankinta on kuvattu ta...
25.10.2019 12:00:0020191025120000 Open >>
253364 Suomenlinnan hoitokunta
Suomenlinnan hoitokunta hankintayksikkönä pyytää tarjouksia maanrakennustöistä Suomenlinnan aluee...
25.10.2019 14:00:0020191025140000 Open >>
25-2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Hankinnan kohteena on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n Myllypuron kampuksen asiakaskuntosalin h...
25.10.2019 14:00:0020191025140000 Open >>
227040 Helsingin yliopisto
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Snellmanninkatu 10 sijaitsevan kiinteistön perusko...
 20191025153000 Open >>
255064 Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto kilpailuttaa Yliopistorakennusten pienten peruskorjausten ja muutostöiden sä...
 20191026083000 Open >>
227959 Helsingin yliopisto
Kylmälaitteiden korjaus- ja huoltotyöt sekä vedenjäähdyttimien korjaus- ja huoltotyöt. Tämän ...
 20191026110000 Open >>
VK/411/02.03.02.07/2019 Valtiokonttori
Valtiokonttori tarvitsee kuntoutusselvittelyn palveluita noin 60 asiakkaalle vuosittain. Näistä o...
 20191027110000 Open >>
PIRELY/4495/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Pirkanmaan ja Satakunnan a...
 20191027123000 Open >>
UUDELY/6680/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt tarjouksia joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohjaisen...
 20191027123000 Open >>
UUDELY/6679/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt tarjouksia joukkoliik...
27.10.2019 12:30:0020191027123000 Open >>
213261 Tapio Oy
Hankinnan kohteen nimi on METSÄNHOIDON SUOSITUSTEN SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ JA RAJAPINTAPALVEL...
 20191027170000 Open >>
EPOELY/1970/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Pohjanmaan ja Etelä-Pohjan...
27.10.2019 23:59:0020191027235900 Open >>
252253 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on suomalaisen keräilyrahatoiminnan järjestäminen kokonaispalveluna. Palveluun...
28.10.2019 10:00:0020191028100000 Open >>
Ref. nro. 628/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena on Massa-analysaattori aminohappojen, sakkaridien ja orgaanisten happojen anal...
28.10.2019 12:00:0020191028120000 Open >>
H2019013 Finnvera Oyj
EU contract notice H2019013 / Renewal of financing operative systems
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
This is an invitation to participate in a procurement aiming to replace and upgrade the functiona...
28.10.2019 12:00:0020191028120000 Open >>
Ref. nro 570/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT:n muuttokuljetuspalvelut. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tar...
28.10.2019 12:00:0020191028120000 Open >>
KAIELY/477/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hallinnoi Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhteistä v...
28.10.2019 12:00:0020191028120000 Open >>
D/752/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Bioproducts and Biosystems & Depar...
28.10.2019 12:00:0020191028120000 Open >>
242026 Energiavirasto
Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä (117/2011, jäljemp...
28.10.2019 12:00:0020191028120000 Open >>
KASELY/1198/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämän puitesopimuksen perusteellaKaakkois-Suomen ELY-keskus teettää pohjatutkimuksia ja niihin li...
28.10.2019 13:00:0020191028130000 Open >>
VÄYLÄ/4839/02.01.07/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Akaan raakapuuterminaalin suunnitteluttamis-, rakennuttamis- ja valvontapal...
28.10.2019 13:00:0020191028130000 Open >>
PIRELY/7299/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ...
28.10.2019 14:00:0020191028140000 Open >>
PIRELY/7298/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ...
28.10.2019 14:00:0020191028140000 Open >>
255244 Lapin yliopisto
Lapin yliopisto, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä hankkivat matkapuh...
28.10.2019 14:00:0020191028140000 Open >>
PIRELY/7297/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ...
28.10.2019 14:00:0020191028140000 Open >>
VÄYLÄ/6012/02.01.02/2019 Väylävirasto
MARKKINAVUOROPUHELU: Kyseessä on vesiväylien hoitoa koskeva markkinavuoropuhelu tilaajan ja urako...
 20191029100000 Open >>
257817 Liikenne- ja viestintävirasto
29.10.2019 12:00:0020191029120000 Open >>
VARELY/4039/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset 1. Palvelun sisältö 1.1. Koulutuksen om...
29.10.2019 12:00:0020191029120000 Open >>
LAPELY/3363/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice LAPELY/3363/2019 / Korkeasti koulutettujen osaamissalkku -koulutuskapasiteetti
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Lapin ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja s...
29.10.2019 13:00:0020191029130000 Open >>
255797 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Hankinnan kohtena ovat tietoliikenneyhteydet.
29.10.2019 14:00:0020191029140000 Open >>
254186 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
To aim of this procurement is to purchase a professional level molecular modeling environment for...
29.10.2019 14:00:0020191029140000 Open >>
257063 Oulun yliopisto
257063 / Dilatometrin lisämoduuli
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
30.10.2019 0:01:0020191030000100 Open >>
252474 Turun yliopisto
Kyse on yliopiston käytössä olevien rakennusten ylläpito- ja lisäsiivouspalveluiden hankinnasta. ...
30.10.2019 13:00:0020191030130000 Open >>
ITM-200-19-T-0540 Traffic Management Finland Oy
LOTJU -tietojärjestelmän ylläpito- ja kehityssopimus määräajalle.
 20191030133000 Open >>
256772 Oulun yliopisto
256772 / Virastomestaripiste, kokonaisurakka
Kansallinen hankintailmoitus
Virastomestaripiste kokonaisurakkana tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti
30.10.2019 14:00:0020191030140000 Open >>
241379 Traffic Management Finland Oy
Hankintayksikkö (Intelligent Traffic Management Finland Oy, Finrail Oy, Vessel Traffic Services F...
 20191030140000 Open >>
VH/2793/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnan kohteena ovat Verohallinnon rekrytointiprosessia tukevat rekrytointipalvelut, suorahaku...
30.10.2019 16:00:0020191030160000 Open >>
LIVI/3050/02.01.11/2018 Väylävirasto
Liikennetilannepalvelu on Liikenneviraston palvelu, jonka kautta jaetaan ajantasaista liikenne- j...
 20191030180000 Open >>
248381 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena on jakelukanava Microsoft-ohjelmistotuotteille.
 20191031080000 Open >>
VARELY/3279/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Valtatielle 9 rakennetaan kolme riista-aitajaksoa Loimaalle. Urakka on kokonaishintapohjainen ...
31.10.2019 9:00:0020191031090000 Open >>
VARELY/1053/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tehtävä sisältää tiesuunnitelman laatimisen valtatien 9 välille Aura - Loimaa
31.10.2019 9:00:0020191031090000 Open >>
TAMK/2565/02.08.00.00/2019 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Tampere University of Applied Sciences is looking to create a space for experiencing various type...
31.10.2019 12:00:0020191031120000 Open >>
255311 Ulkoministeriö
Restricted procedure 255311 / Konferenssin ICT-palvelut ja suurnopeustulostus-palvelu
Kansallinen hankintailmoitus
Invitation to participate
Ulkoministeriö järjestää touko-kesäkuussa 2020 kokouksen Helsingissä, johon osallistuu noin 400 h...
31.10.2019 12:00:0020191031120000 Open >>
THL/1637/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hankinnan tavoitteena on hankkia lisenssit Atlassian Confluence ja Atlassian Jira -tuotteisiin ja...
31.10.2019 12:00:0020191031120000 Open >>
LAPELY/3074/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lapin ELY-keskus pyytää tarjouksia lupa- ja pätevyyskoulutuksista Rovaniemen seudulle tämän tarjo...
31.10.2019 13:00:0020191031130000 Open >>
LAPELY/3076/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lapin ELY-keskus pyytää tarjouksia lupa- ja pätevyyskoulutuksista Kemi-Tornion seudulle tämän tar...
31.10.2019 13:00:0020191031130000 Open >>
POPELY/533/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitejärjestelyllä teetetään pohjatutkimuksia sekä siihen liittyviä erittelemättömiä asiantuntija...
31.10.2019 13:00:0020191031130000 Open >>
2926/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
2926/2019 / Helleasun alusasut
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinta koskee helleasujen M04 alusasuja. Arvioitu hankintamäärä: 458-6683 PAITA, ALUS-, HEL...
31.10.2019 14:00:0020191031140000 Open >>
1956/2019 Lomasormikkaat Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinta koskee lomasormikkaiden puitejärjestelyä vuosille 2019 - 2022. Vuosittainen arvioitu...
31.10.2019 14:00:0020191031140000 Open >>
KASELY/1150/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1150/2019 / Ohjelmistoalan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Kaakkois-Suomi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Ohjelmistoalan puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinno...
31.10.2019 15:00:0020191031150000 Open >>
KASELY/1241/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1241/2019 / Metallialan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Etelä-Karjala
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamisee...
31.10.2019 15:00:0020191031150000 Open >>
THL/1546/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Yksilöityjen, henkilötason tietoja sisältävien tutkimuskyselylomakkeiden taitto useilla eri kieli...
31.10.2019 16:00:0020191031160000 Open >>
SATELY/349/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
SATELY/349/2019 / Yrittäjäkoulutus verkossa
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
31.10.2019 16:15:0020191031161500 Open >>
SATELY/327/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice SATELY/327/2019 / Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kankaanpään ja Huittisten seuduilla (kapasiteettihankinta)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Tiedot hankittavasta koulutuksesta on esitetty Koulutuskuvaus-liitteessä (liite 1). Hankinnan ...
31.10.2019 16:15:0020191031161500 Open >>
SATELY/326/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice SATELY/326/2019 / Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Rauman seudulla (kapasiteettihankinta)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Tiedot hankittavasta koulutuksesta on esitetty Koulutuskuvaus-liitteessä (liite 1). Hankinnan ...
31.10.2019 16:15:0020191031161500 Open >>
SATELY/325/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice SATELY/325/2019 / Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Porin seudulla (kapasiteettihankinta)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Tiedot hankittavasta koulutuksesta on esitetty Koulutuskuvaus-liitteessä (liite 1). Hankinnan ...
31.10.2019 16:15:0020191031161500 Open >>
1805/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Koulutusympäristön siirrettävien tilojen (kontit) ja niiden kalustuksen hankinta Porin Prikaatiin...
 20191101093000 Open >>
255721 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Oracle-ohjelmiston teknisen tukipalvelun jatkaminen 31.12.2020 saakka...
1.11.2019 11:00:0020191101110000 Open >>
Ref. nro 620/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
1.11.2019 12:00:0020191101120000 Open >>
VARELY/1136/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice VARELY/1136/2019 / Palvelumanageri -palvelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Palvelumanageri –palvelun tavoitteena on, että vaikeassa työmarkkina-asemassa oleva työnhakija si...
 20191101120000 Open >>
UUDELY/5479/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice UUDELY/5479/2019 / Työnhakijoiden neuvontapalvelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on työnhakijoiden neuvontapalvelu Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston henkil...
1.11.2019 12:00:0020191101120000 Open >>
255247 Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto kilpailuttaa Yliopistorakennusten pienten peruskorjausten ja muutostöiden LV...
 20191101123000 Open >>
KESELY/1860/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta asiantuntija-ar...
1.11.2019 14:00:0020191101140000 Open >>
LAPELY/1983/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice LAPELY/1983/2019 / KESKEYTYSILMOITUS Korkeasti koulutettujen osaamissalkku -koulutuskapasiteetti
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Lapin ELY-keskus pyysi tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja se...
 20191101140000 Open >>
27-2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Hankinnan kohteena on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n Myllypuron kampuksen kiintokalusteet. ...
1.11.2019 14:00:0020191101140000 Open >>
257987 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Framework agreement EU contract notice 257987 / Juridiset asiantuntijapalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat tilaajan tarvitsemat juridiikan asiantuntijapalvelut. Hankinnan kohde ja ...
1.11.2019 15:00:0020191101150000 Open >>
GTK/544/02.03.01/2019 Geologian tutkimuskeskus
1 (one) Field Emission Electron Probe Microanalyzer (FE EPMA). Please, see the Invitation Let...
1.11.2019 16:00:0020191101160000 Open >>
225068 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) sähkötuotteiden markkinavalvonna...
 20191102130000 Open >>
229714 Oulun yliopisto
An acoustic liquid dispenser for dispensing nanolitre sized droplets of liquid from multi-well pl...
2.11.2019 15:00:0020191102150000 Open >>
252882 Ilmatieteen laitos
Hankinnan kohteena ovat radioluotaimet lisätarvikkeineen.
 20191102150000 Open >>
255416 Vimana Oy
Hankinnan kohteena on Päivystysapu 116117 -yhdysliikenteen palvelukokonaisuuden hankinta sairaan...
 20191103080000 Open >>
Dnro 6/451/2018 Kansaneläkelaitos
Rakennushankkeena on Helsingissä osoitteessa Höyläämötie 1 a b, 00380 Helsinki sijaitsevan Kelan ...
 20191103100000 Open >>
235726 Helsingin yliopisto
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Viikin infokeskuksen korjaus- ja muutostöiden LVI...
 20191103120000 Open >>
235755 Helsingin yliopisto
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Viikin infokeskuksen korjaus- ja muutostöiden säh...
 20191103120000 Open >>
235742 Helsingin yliopisto
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Viikin infokeskuksen korjaus- ja muutostöiden ark...
 20191103120000 Open >>
226085 Helsingin yliopisto
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Viikin infokekuksen korjaus- ja muutostöiden raken...
 20191103123000 Open >>
Ref. nro 13/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice Ref. nro 13/206/2019 / Patenttiasiamiespalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena olivat VTT:n teettämä patenttiasiamiestyö ja siihen liittyvät palvelut. Hankin...
 20191103143000 Open >>
D 423/02.08.00.00/2019 Jyväskylän yliopisto
The University of Jyväskylä (JYU) is planning the purchase of a bench-scale Hydrometallurgical Pr...
3.11.2019 15:00:0020191103150000 Open >>
TAU/2517/278/2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Tampereen yliopisto (TAU) ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK) hankkivat yhteishankintana ki...
4.11.2019 12:00:0020191104120000 Open >>
251613 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
EU contract notice 251613 / Tietoalusta- ja raportointiratkaisu
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on Tampereen yliopiston (TAU) tietoalusta- ja raportointiratkaisu, jonka pääl...
4.11.2019 12:00:0020191104120000 Open >>
SEN/621/2019 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomen (tilaaja) alueiden his...
4.11.2019 12:00:0020191104120000 Open >>
PIRELY/5463/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää tarjousta liikenteen palv...
 20191104123000 Open >>
VARELY/4335/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maantien 12029 parantaminen uusimalla Lillholmenin silta, Paraisilla. Avattavan läppäsillan raken...
4.11.2019 12:30:0020191104123000 Open >>
VÄYLÄ/6317/02.01.08/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/6317/02.01.08/2019 / TURVE kaapelointiurakka
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Pääkaupunkiseudun kohteissa urakkaan kuuluu uusien runkokaapeleiden asennus ilman kytkentätöitä. ...
4.11.2019 13:00:0020191104130000 Open >>
VÄYLÄ/2463/02.01.01/2019 Väylävirasto
Järvensivu I ak korjaus ja Järvensivu II ak uusiminen suunnitelmien mukaisesti.
4.11.2019 13:00:0020191104130000 Open >>
257781 Suomenlinnan hoitokunta
Suomenlinnassa Iso Mustasaarella sijaitsevan rakennuksen C74 Suomenlinnakeskus muutostöiden kalus...
4.11.2019 14:00:0020191104140000 Open >>
3064/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimat kilpailuttaa tuotantoyhtiön video- ja tapahtumatuotantojen toteuttamiseksi. Tuota...
4.11.2019 14:00:0020191104140000 Open >>
KASELY/1243/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1243/2019 / Ravitsemisalan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Kouvola
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamisee...
4.11.2019 15:00:0020191104150000 Open >>
KASELY/1242/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1242/2019 / Ravitsemisalan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Etelä-Karjala
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamisee...
4.11.2019 15:00:0020191104150000 Open >>
KASELY/1244/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1244/2019 / Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Kymenlaakso
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamisee...
4.11.2019 15:00:0020191104150000 Open >>
KASELY/1245/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1245/2019 / Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Etelä-Karjala
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamisee...
4.11.2019 15:00:0020191104150000 Open >>
KASELY/1246/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1246/2019 / Sosiaali- ja terveysalan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Kymenlaakso
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamisee...
4.11.2019 15:00:0020191104150000 Open >>
84/249/2019 Eduskunnan kanslia
4.11.2019 15:00:0020191104150000 Open >>
KASELY/958/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/958/2019 / Sosiaali- ja terveysalan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Etelä-Karjala
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamisee...
4.11.2019 15:00:0020191104150000 Open >>
254738 Veikkaus Oy
Digital gaming platforms are increasingly popular and the shift from physical gaming to digital h...
4.11.2019 16:00:0020191104160000 Open >>
252963 Helsingin yliopisto
252963 / ePortfolio
Kansallinen hankintailmoitus
The University of Helsinki is looking to license a cloud-based Software as a Service (SaaS) with ...
4.11.2019 16:00:0020191104160000 Open >>
254580 Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n Rovaniemen toimipisteiden oppilaitoskiinteistöjen kiinteistöhuoltop...
5.11.2019 14:00:0020191105140000 Open >>
FIVA 16/00.04.02/2019 Suomen Pankki
Financial Supervisory Authority (hereinafter referred to as ”Contracting Authority” or ”Customer”...
6.11.2019 12:00:0020191106120000 Open >>
EPOELY/1738/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennejärjestelmän, tienpidon suunnitelmien ja asiantuntijapalv...
6.11.2019 13:00:0020191106130000 Open >>
VARELY/4613/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice VARELY/4613/2019 / Henkilökohtaisen työnhakuneuvonnan tietopyyntö/markkinavuoropuhelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ennakkotietoilmoitus
Varsinais-Suomen ELY-keskus esittää tietopyynnön ja kutsun hankintainfoon liittyen suunniteltuun ...
 20191107000000 Open >>
784/02.08.00.00/2019 Jyväskylän yliopisto
Esittelykappaleena olleen konfokaalimikroskooppin suorahankintana.
 20191107083000 Open >>
VARELY/2957/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Varsinais-Suomen Ely-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta ajalla 1.7...
7.11.2019 9:00:0020191107090000 Open >>
UUDELY/3108/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice UUDELY/3108/2019 / Ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologipalvelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankittavana palveluna on ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologipalvelu. Palvelun tavoitteena ...
 20191107110000 Open >>
Kela 127/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 127/331/2019 / LAKU-PERHEKUNTOUTUS, Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä LAK...
7.11.2019 13:00:0020191107130000 Open >>
Kela 126/331/2019 Kansaneläkelaitos