Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 23.10.2022 10:18:58 20221023101858 Open >>
Väylävirasto VÄYLÄ/1246/02.01.10/2019 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 2019-2025 Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 18.10.2022 11:51:36 20221018115136 Open >>
Väylävirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 31.12.2025 0:00:00 20251231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 15.6.2022 13:40:46 20220615134046 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 28.8.2022 0:00:00 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 31.12.2027 0:00:00 20271231000000 Open >>
Helsingin yliopisto 214994 Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Helsingin yliopisto perustaa dynaamisen hank 18.3.2023 12:45:37 20230318124537 Open >>
Hansel Oy 10294 Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS) Hankinnan kohteena ovat seuraavat tavarat ja palvelut ammattikäyttöön esimerkiksi korjausrakentamise 7.7.2023 0:00:00 20230707000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 321 Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Sisäisen tarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Väylävirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 31.12.2022 0:00:00 20221231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 322 Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS) Tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon 31.8.2023 0:00:00 20230831000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 30.4.2022 0:00:00 20220430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 289 Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS) Tietoliikennepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 28.6.2023 0:00:00 20230628000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 316 Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon lai 31.1.2023 0:00:00 20230131000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 502 Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Tilintarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 520 Toimistokalusteet 2019 - 2025 (DPS) Toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.5.2025 0:00:00 20250530000000 Open >>
Maahanmuuttovirasto 212448 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai 9.8.2021 0:00:00 20210809000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Veikkaus Oy 2019-2025 Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuul 31.3.2025 0:00:00 20250331000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 2.7.2021 12:00:00 20210702120000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PIRELY/678/2019 Yrittäjyysbuusti Hankinnan kohteena ovat yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen suunnatut palvelut, jotka hankitaan P 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>


Other notices

IdentifierUnitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
VÄYLÄ/5457/02.01.10/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on mittaustöiden suorittaminen rataosalla Heinävaara - Ilomantsi mittausohjelm...
24.9.2019 13:00:0020190924130000 Open >>
247952 Turun yliopisto
X-ray Photoelectron Spectrometer suitable for analyzing the elemental composition and chemical st...
24.9.2019 13:00:0020190924130000 Open >>
POL-2019-41452 Poliisihallitus
EU contract notice POL-2019-41452 / TIETOPYYNTÖ/KUTSU MARKKINAKARTOITUSTILAISUUTEEN
EU-ennakkoilmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Poliisihallitus valmistelee hankintaa, jonka kohteena on viranomaisten käytössä olevien ampuma-as...
24.9.2019 14:00:0020190924140000 Open >>
3850/02.03.02/2019 Ruokavirasto
Suomi osallistuu ohjelmakaudella 2014 - 2020 asetuksen (EU) 223/2014 mukaisesti Euroopan unionin ...
24.9.2019 14:00:0020190924140000 Open >>
VÄYLÄ/5224/02.01.08/2019 Väylävirasto
Restricted procedure EU contract notice VÄYLÄ/5224/02.01.08/2019 / Rails for track laying 2020
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Invitation to participate
Rails according to EN 13674-1:2011 + A1:2017 standard or equivalent. Estimated quantity 10 000 -...
25.9.2019 12:00:0020190925120000 Open >>
POKELY/677/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/677/2019 / Yhteishankintakoulutukset kuljetusalalle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen kuljetusalan yritysten/ työnantajien ja Pohjois-Kar...
25.9.2019 12:00:0020190925120000 Open >>
250524 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena olevien asiantuntijapalveluiden tavoitteena on kehittää työympäristöjä, jotka ...
25.9.2019 16:00:0020190925160000 Open >>
VARELY/3280/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Valtatielle 9 Auran Säästökallion ja Pöytyän Kyrön liittymiin rakennetaan uudet opasteportaalit. ...
26.9.2019 9:00:0020190926090000 Open >>
Ref. nro 498/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena on pilvipohjainen (SaaS) teknologia suunnittelu- ja ennusteprosessien toteutta...
26.9.2019 12:00:0020190926120000 Open >>
249147 VR-Yhtymä Oy
EU contract notice 249147 / K0119-02200, VR-Yhtymä Oy, Markkinoinnin konseptit ja suunnittelukokonaisuudet
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on VR-Yhtymä Oy:n markkinoinnin konseptien ja suunnittelukokonaisuuksien hanki...
26.9.2019 12:00:0020190926120000 Open >>
117/07.02/2019 Oikeusrekisterikeskus
Hankinnan kohteena on oikeusavun ja talous- ja velkaneuvonnan tietojärjestelmien ylläpito- ja keh...
26.9.2019 12:00:0020190926120000 Open >>
VÄYLÄ/5491/02.01.00/2019 Väylävirasto
Hankinnan sisältö on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä, Tehtävämäärittely.
26.9.2019 13:00:0020190926130000 Open >>
2867/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on 1 kpl reaaliaika-analysaattoreita.
26.9.2019 14:00:0020190926140000 Open >>
1785 Hansel Oy
Hankinnan kohteena ovat välityspalveluna tarjottavat kausijulkaisut (lehdet, sarjajulkaisut) sekä...
 20190927000000 Open >>
2927/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Restricted procedure EU contract notice 2927/2019 / Panoslaatikoiden hankinta
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena ovat havupuusta valmistettavat panoslaatikot. Panoslaatikoita käytetään panost...
27.9.2019 9:00:0020190927090000 Open >>
990/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat ympäristötutkimuksiin ja ympäristösuunnitteluun liittyvät asiantuntijapal...
27.9.2019 10:00:0020190927100000 Open >>
1074/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat loka-auto- ja viemäripalvelut Turun palveluyksikön toimialueella. Osa...
27.9.2019 10:00:0020190927100000 Open >>
228041 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on ALM-valmisohjelmiston lisenssit sekä asiantuntijapalveluita ohjelmiston mig...
 20190927110000 Open >>
VÄYLÄ/4826/02.01.01/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/4826/02.01.01/2019 / Pepallonmäen rautatietunnelin korjaus
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Pepallonmäen rautatietunnelin vesieristyksen ja tunnelin suuaukkojen korjaus.
27.9.2019 13:00:0020190927130000 Open >>
246787 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on poliisin tilaamat oikeuslääketieteelliset vainajien kuljetukset.
27.9.2019 13:00:0020190927130000 Open >>
235082 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat poliisin tilaamat oikeuslääketieteelliset vainajien kuljetukset.
27.9.2019 13:00:0020190927130000 Open >>
VARELY/1421/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu. Tarjouspyyntöaineistossa määritetään liikennöitävät...
27.9.2019 13:00:0020190927130000 Open >>
VARELY/1423/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu. Tarjouspyyntöaineistossa määritetään liikennöitävät...
27.9.2019 13:00:0020190927130000 Open >>
226332 Hanki-palvelu
Tarjouspyynnön kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.
27.9.2019 13:00:0020190927130000 Open >>
VH/2324/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnan kohteena on valmisohjelmistona kriisiviestintäjärjestelmä, minkä avulla on tarkoitus ho...
27.9.2019 14:00:0020190927140000 Open >>
249859 Veikkaus Oy
27.9.2019 16:00:0020190927160000 Open >>
D/693/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Bioproducts and Biosystems require...
28.9.2019 14:00:0020190928140000 Open >>
LAPELY/19/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/19/2019 / Työnhakupalvelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Palvelun tavoitteena on auttaa asiakasta varmistamaan omat työnhakutaitonsa ja –tietonsa, työnhak...
 20190928153000 Open >>
241564 Leijona Catering Oy
Hankinnan kohteena on ammattikeittiön omavalvontajärjestelmä, sen asennus ja käyttöönottokoulutus...
29.9.2019 21:00:0020190929210000 Open >>
Drno 1760/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat Jyväskylän ja Kajaanin palveluyksiköiden asiakkaan ulkoistettujen kohteid...
30.9.2019 9:00:0020190930090000 Open >>
Kela 7/451/2019 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Tampereen Kelan Aleksis Kiven katu 18:n toimiston korjaus- ja muutostöiden ...
30.9.2019 12:00:0020190930120000 Open >>
251176 Hanki-palvelu
251176 / Sähköverkkosimulaattori
Kansallinen hankintailmoitus
Turun ammattikorkeakoulu Oy (myöhemmin "Turku AMK") pyytää tarjouksia sähköverkkosimulaattorista ...
30.9.2019 12:00:0020190930120000 Open >>
D/658/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Pulsed Laser Deposition System. For further information, see separate documents (as attachment...
30.9.2019 12:00:0020190930120000 Open >>
VÄYLÄ/2844/02.01.08/2019 Väylävirasto
Restricted procedure EU contract notice VÄYLÄ/2844/02.01.08/2019 / Betoniset ratapölkyt 2020-2021
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Invitation to participate
Betonisia ratapölkkyjä vuosina 2020-2021 Väyläviraston hallinnoimalle valtion rataverkolle
30.9.2019 12:00:0020190930120000 Open >>
POSELY/619/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitesopimukseen sisältyy liikennejärjestelmäkokonaisuuteen liittyvät suunnittelu- ja selvitysteh...
30.9.2019 13:00:0020190930130000 Open >>
2990/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinta koskee 11 taktisten ensihoitotuotteen puitejärjestelyä vuosille 2020 - 2021 sekä optiona...
30.9.2019 14:00:0020190930140000 Open >>
3055/08.05.02/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hammaslääkärin palvelu tarkoittaa palvelua, joka tuotetaan Tilaajan tarpeen mukaan Palveluntuotta...
30.9.2019 14:00:0020190930140000 Open >>
247151 Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Digitaalinen tuotantojärjestelmä, teollisuus 4.0 ajatusten mukaisestti toteutettu järjestelmä.
30.9.2019 14:00:0020190930140000 Open >>
247463 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Tarjouspyynnön kohteena ovat Funet-verkon tarvitsemat valokuitu- ja muut yhteydet sekä niihin lii...
30.9.2019 14:00:0020190930140000 Open >>
251266 Oulun yliopisto
251266 / Monodisperse Droplet Generator
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
30.9.2019 15:00:0020190930150000 Open >>
251246 Oulun yliopisto
251246 / Droplet Analyser
Kansallinen hankintailmoitus
Droplet Analyser compulsory requirements: - measures the size (diameter) of freely moving water ...
30.9.2019 15:00:0020190930150000 Open >>
250870 Oulun yliopisto
250870 / Raman spectrometer
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
30.9.2019 15:00:0020190930150000 Open >>
Dnro 47/23/2019 Eduskunnan kanslia
Hankinta koskee eduskunnan kiinteistöjen hallinnassa olevien viheralueiden hoitotöitä. Hoitotöist...
30.9.2019 15:00:0020190930150000 Open >>
KASELY/1264/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
30.9.2019 16:00:0020190930160000 Open >>
KASELY/1265/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
30.9.2019 16:00:0020190930160000 Open >>
GTK/523/02.03.02/2019 Geologian tutkimuskeskus
Frequency domain Slingram-type EM-device. - 10 survey frequencies or more, from 100Hz to 56 kHz...
30.9.2019 18:00:0020190930180000 Open >>
POPELY/346/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
LAP-ELY hakee palveluntuottajaa/konsulttia Oulu-Koillismaan alueen kenttäpalvelutehtäviin. Hankin...
1.10.2019 9:00:0020191001090000 Open >>
VÄYLÄ/5087/02.01.01/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/5087/02.01.01/2019 / TASE Kaapelireittiurakka, osa 2
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankkeen tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tehtävä sisältää kaapelireittien...
1.10.2019 12:00:0020191001120000 Open >>
21-2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Myöhemmin Metropolia) pyytää tarjoustanne ravintola- ja puhtaan...
1.10.2019 12:00:0020191001120000 Open >>
POHELY/295/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
1.10.2019 13:00:0020191001130000 Open >>
253301 Oulun yliopisto
253301 / EBSCOn tietokantojen hankinta
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
1.10.2019 16:00:0020191001160000 Open >>
EPOELY/1595/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ELY-keskus) järjestää avoime...
1.10.2019 16:00:0020191001160000 Open >>
189462 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
A scientific cell and biomaterial microscope imaging system with optogenetics and other lighting ...
2.10.2019 10:00:0020191002100000 Open >>
252556 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan markkinakartoitusilmoitus liittyen Laurean t...
 20191002120000 Open >>
D/297/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
A SAXS/WAXS instrument capable of determining the size, distribution, shape, orientation and surf...
2.10.2019 12:00:0020191002120000 Open >>
221572 Turun yliopisto
EU contract notice 221572 / E-beam evaporator
EU-jälki-ilmoitus
University of Turku is looking for an electron beam physical vapor deposition system capable of f...
2.10.2019 12:00:0020191002120000 Open >>
VARELY/2186/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytä tarjoustanne Saaristomeren valuma...
 20191002133000 Open >>
KESELY/1571/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta työvoimakoulutu...
2.10.2019 14:00:0020191002140000 Open >>
KESELY/1570/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta työvoimakoulutu...
2.10.2019 14:00:0020191002140000 Open >>
KESELY/1569/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta työvoimakoulutu...
2.10.2019 14:00:0020191002140000 Open >>
220070 Veikkaus Oy
The purpose of the procurement of a new Sports Betting Service is to secure the competitive offer...
3.10.2019 13:00:0020191003130000 Open >>
226844 Liikenne- ja viestintävirasto
Hydrographic LiDAR surveys in the Gulf of Finland and Archipelago Sea, combining about 4000 km² (...
3.10.2019 14:00:0020191003140000 Open >>
Ref. nro. 256/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n VTT.fi-verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus Drupal-julkais...
 20191003163000 Open >>
TAU/2590/278/2019, 251540 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Tampere University Foundation employs approximately 4,000 people. From the perspective of SAP, th...
4.10.2019 0:00:0020191004000000 Open >>
VARELY/2956/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Varsinais-Suomen ELY-kesku...
4.10.2019 9:00:0020191004090000 Open >>
28235874 Ulkoministeriö
The purpose of this Invitation to tender is to request tender on technical assistance service for...
4.10.2019 10:00:0020191004100000 Open >>
250855 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamispalveluiden puitekokonaisuuden osa RAP ...
4.10.2019 12:00:0020191004120000 Open >>
250352 Finnpilot Pilotage Oy
Hankinnan kohteena on poikkeamaraportointijärjestelmä (SaaS) n. 350 käyttäjälle. Hankintaan sisäl...
4.10.2019 12:00:0020191004120000 Open >>
247520 Ulkoministeriö
Ministry for Foreign Affairs of Finland, The Embassy of Finland in Copenhagen (hereinafter referr...
4.10.2019 12:00:0020191004120000 Open >>
246712 Helsingin yliopisto
EU contract notice 246712 / Hyytiälän metsäaseman uudisrakennus
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Hyytiälän metsäaseman uudisrakennuksen suunnittelu...
4.10.2019 12:00:0020191004120000 Open >>
251574 Turun yliopisto
4.10.2019 13:00:0020191004130000 Open >>
254398 Oulun yliopisto
4.10.2019 14:00:0020191004140000 Open >>
1954/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
1954/0400/2019 / Rakennusten saneeraus Nurmes
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on kahden rakennuksen saneeraus Nurmeksessa. Remontoitavat pinta-alat rakennuk...
4.10.2019 14:00:0020191004140000 Open >>
VÄYLÄ/4949/02.01.01/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena oleva rakennusurakka sijoittuu 2002 (Ilm- Yv) rataosalla ja Nivalan kaupungin ...
4.10.2019 15:00:0020191004150000 Open >>
226288 Veikkaus Oy
Veikkaus on hankkimassa konsultointia Pentaho ETL -kehitykseen ja tietomallinnukseen. Veikkauk...
 20191004153000 Open >>
H2019005 Finnvera Oyj
H2019005 / Country data information service
Kansallinen hankintailmoitus
Finnvera procures for a country risk assessment tool for analyzing risks in projects for which Fi...
4.10.2019 16:00:0020191004160000 Open >>
193837 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
TTY Foundation sr (Tampere University of Technology) asked tenders for a tool to allow assembly o...
5.10.2019 10:00:0020191005100000 Open >>
VK/196/02.03.02.07/2019 Valtiokonttori
The subject of the invitation for tenders is the Client’s Tia system maintenance and development ...
5.10.2019 11:30:0020191005113000 Open >>
PIRELY/4162/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice PIRELY/4162/2019 / Toiminnallinen kotoutumiskoulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Toiminnallinen kotoutumiskoulutus työvoimakoulutuksena
 20191005140000 Open >>
214568 Veikkaus Oy
Framework agreement EU contract notice 214568 / Gaming chips
EU-jälki-ilmoitus
Veikkaus invited tenderers to submit a tender for professional gaming chips. The gaming chips wil...
5.10.2019 16:30:0020191005163000 Open >>
2135/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on Puolustusvoimien palvelussuhdeasuntojen hallinnointipalvelun sekä laskutus-...
 20191006133000 Open >>
POSELY/626/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/626/2019 / Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Rautalampi, kapasiteettihankinta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
 20191006133000 Open >>
247790 Suomen ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on erittäin korkean suorituskyvyn nestekromatografi – kolmoiskvadrupolimassasp...
7.10.2019 0:00:0020191007000000 Open >>
2024/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
7.10.2019 10:00:0020191007100000 Open >>
251023 Helsingin yliopisto
251023 / Micro-endoscopic imaging system
Kansallinen hankintailmoitus
Micro-endoscopy imaging system will be acquired for the Neuroscience Center (NC), a unit of Helsi...
7.10.2019 12:00:0020191007120000 Open >>
POPELY/2116/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Kainuun ja Pohjois-Pohjanm...
7.10.2019 13:00:0020191007130000 Open >>
234654 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.
7.10.2019 13:00:0020191007130000 Open >>
253607 Oulun yliopisto
Hankinnan tavoitteena on tehdä sopimus Ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen li...
7.10.2019 15:00:0020191007150000 Open >>
GTK/499/02.03.01/2019 Geologian tutkimuskeskus
A tender is requested for 1 (one) Liquid Water Isotope Analyzer. Please, see the Invitation L...
7.10.2019 16:00:0020191007160000 Open >>
Kela 17/43/2019 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Kotkan toimiston siivouspalvelu osoitteessa: Kotkan toimisto, Heikink...
8.10.2019 12:00:0020191008120000 Open >>
Reg. no 496/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
The objects of the tender process are three (3) Vertical Low Pressure Chemical Vapor Deposition (...
8.10.2019 12:00:0020191008120000 Open >>
VÄYLÄ/5828/02.01.10/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on mittaustöiden ja pohjatutkimustöiden suorittaminen Neulamäen tunnelissa ja ...
8.10.2019 13:00:0020191008130000 Open >>
LAPELY/2930/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/2930/2019 / Ryhmämuotoinen ura- ja työhakuvalmennus, Lapin alue
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Ryhmämuotoinen ura- ja työhakuvalmennus, Lapin alue.
8.10.2019 13:00:0020191008130000 Open >>
230287 Helsingin yliopisto
EU contract notice 230287 / Snellmaninkatu 10 peruskorjaus, projektinjohtourakka
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Snellmanninkatu 10 sijaitsevan kiinteistön perusko...
8.10.2019 13:00:0020191008130000 Open >>
3053/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Koulutusympäristön siirrettävien tilojen (kontit) ja niiden kalustuksen hankinta Porin Prikaatiin...
8.10.2019 14:00:0020191008140000 Open >>
EPOELY/1596/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ELY-keskus) järjestää avoime...
8.10.2019 16:00:0020191008160000 Open >>
248927 Leijona Catering Oy
Hankinnan kohteena ovat elintarvikkeiden huolintapalvelut kansainvälisiin kohteisiin krisiinhalli...
8.10.2019 21:00:0020191008210000 Open >>
Ref. nro. 605/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Ref. nro. 605/206/2019 / Dual Channel HPLC
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Dual Channel HPLC. VTT:lle vuonna 2019 hankitun ambr250 bioprosessirobo...
9.10.2019 12:00:0020191009120000 Open >>
251071 Åbo Akademi
Åbo Akademi University intends to purchase a Differential scanning fluorimetry (DSF) system with ...
9.10.2019 13:00:0020191009130000 Open >>
KESELY/1568/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta ammatillisesta ...
9.10.2019 14:00:0020191009140000 Open >>
POSELY/210/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/210/2019 / Jakeluautonkuljettajakoulutus, Kuopio
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
 20191009150000 Open >>
YLE20190044 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy pyysi tarjouksia tuotantoperävaunun vetopalveluista palveluntuottajan omalla kalus...
 20191009150000 Open >>
POKELY/111/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
9.10.2019 16:15:0020191009161500 Open >>
252246 Oulun yliopisto
Oulun yliopisto hankkii SoleCris-järjestelmän päivityksen Solenovo Oy:ltä suorahankintana. Päi...
10.10.2019 8:30:0020191010083000 Open >>
3169/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on Puolustusvoimien palvelussuhdeasuntojen hallinnointipalvelun sekä laskutus-...
10.10.2019 14:00:0020191010140000 Open >>
Vaihtokuormakorit ADR EXIII, 2954/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on ADR EXIII VAIHTOKUORMAKOREJA seuraavasti: Pos 1: VAIHTOKUORMAKORI/EXIII ...
10.10.2019 14:00:0020191010140000 Open >>
20-2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pyytää Teiltä tarjousta Metropolian Myyrmäen kampuksen kiinteist...
10.10.2019 14:00:0020191010140000 Open >>
230314 Rikosseuraamuslaitos
5-akselisesta koneistuskeskuksesta. Koneistuskeskus tulee Riihimäen vankilan metallityöosaston ja...
 20191010160000 Open >>
238318 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy pyysi tarjousta kokonaisvaltaisesta taloteknisestä (TATE)...
 20191011093000 Open >>
LIVI/4057/02.01.02/2018 Väylävirasto
Hankinta käsittää Saaristomeren ja Selkämeren alueiden Väyläviraston ylläpitämien vesiväylien tur...
 20191011093000 Open >>
37/01.06.01/2019 Tulli
Hankinnan kohteena oli GC-MS-laitteistojen (kaasukromatografi-yksöiskvadrupolimassaspektrometri) ...
 20191011110000 Open >>
THL/1380/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hankinnan kohteena on kolme (3) samanlaista reaaliaikaista PCR-laitetta Terveyden ja hyvinvoinnin...
11.10.2019 12:00:0020191011120000 Open >>
446/02.05/2019 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
EU contract notice 446/02.05/2019 / Myyntilaskutusjärjestelmä
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on myyntilaskutusjärjestelmä sekä siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut s...
11.10.2019 12:00:0020191011120000 Open >>
GTK/195/02.03.01/2019 Geologian tutkimuskeskus
GTK is planning to have an Airborne Gravity Gradient (AGG) survey at the selected area in Central...
11.10.2019 12:30:0020191011123000 Open >>
VNK/2011/26/2018 Valtioneuvoston kanslia
Hankinnan tavoitteena on kunnostaa tarjouspyynnössä yksilöidyt valtioneuvoston juhlahuoneisto Smo...
 20191011123000 Open >>
Dnro 259/2.63/2019 Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto hankkii SoleCris-järjestelmän päivityksen Solenovo Oy:ltä suorahankintana. Pä...
11.10.2019 12:30:0020191011123000 Open >>
254249 Åbo Akademi
254249 / Yhteiskuntatutkimus 2019
Kansallinen hankintailmoitus
Åbo Akademi (myöhemmin ”tilaaja”) pyytää tarjoustanne kyselytutkimuksen tekemisestä (jäljempänä ...
11.10.2019 13:00:0020191011130000 Open >>
13/01.06.01/2019 Tulli
Hankinnan kohteena oli UHPLC-ESI-MS/MS-laitteiston ja täyshuoltosopimuksen hankinta Tullilaborato...
 20191011130000 Open >>
250463 Turun yliopisto
The object of the acquisition is the agency service of non-Finnish literature as order and delive...
11.10.2019 13:00:0020191011130000 Open >>
251668 Helsingin yliopisto
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice 251668 / Rakennuttajakonsultointipalvelujen puitejärjestely
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Helsingin yliopisto kilpailuttaa Helsingin yliopistokonsernin (Helsingin yliopisto, Helsingin yli...
11.10.2019 14:00:0020191011140000 Open >>
VH/2303/02.10.01/2019 Verohallinto
Verohallinto panostaa vahvasti digitalisaatioon. Verohallinnolla on useita projekteja tähän liitt...
11.10.2019 14:00:0020191011140000 Open >>
ESAELY/565/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice ESAELY/565/2019 / Kone- ja metallialan lisä- ja täydennyskoulutus sekä alalle suuntaava koulutus, Savonlinnan seutu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kone- ja metallialan lisä- ja täydennyskoulutus sekä alalle suuntaava koulutus, Savonlinnan seutu.
11.10.2019 16:21:0020191011162100 Open >>
ESAELY/564/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice ESAELY/564/2019 / Kone- ja metallialan lisä- ja täydennyskoulutus sekä alalle suuntaava koulutus, Pieksämäen seutu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kone- ja metallialan lisä- ja täydennyskoulutus sekä alalle suuntaava koulutus, Pieksämäen seutu.
11.10.2019 16:21:0020191011162100 Open >>
ESAELY/563/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice ESAELY/563/2019 / Kone- ja metallialan lisä- ja täydennyskoulutus sekä alalle suuntaava koulutus, Mikkelin seutu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kone- ja metallialan lisä- ja täydennyskoulutus sekä alalle suuntaava koulutus, Mikkelin seutu.
11.10.2019 16:21:0020191011162100 Open >>
206233 Turun yliopisto
Framework agreement EU contract notice 206233 / Muuttopalvelut 2019-
EU-jälki-ilmoitus
Turun yliopisto (jäljempänä Tilaaja) on hankkimassa muutto- ja kuljetuspalveluiden palveluntoimit...
 20191012100000 Open >>
233399 Turun yliopisto
Hankinnan kohteena on Turun yliopiston sekä yliopistokonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden til...
 20191012100000 Open >>
207000 Kansaneläkelaitos
EU contract notice 207000 / Skannauslaitteisto
EU-jälki-ilmoitus
Hankinnan kohteena on suuritehoiset skannauslaitteet käyttövalmiiksi asennettuna sekä ylläpitopal...
 20191012100000 Open >>
220905 Turun yliopisto
Turun yliopisto (Yliopisto) on toteuttamassa kemikaalikaappien hankintaa perustamalla puitejärjes...
 20191012103000 Open >>
225883 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat säteilyn mittalaitteet: gammaspektrometrit jäähdyttimineen ja tuikeilmais...
 20191012103000 Open >>
228231 Turun yliopisto
Turun yliopisto pyytää tarjousta liitteessä 1 (neliötiedot siivoustasoittain) tarkemmin määritelt...
 20191012133000 Open >>
222712 Turun yliopisto
Nestetypellä jäähdytettävä, automaattisesti toimiva, kaasufaasissa toimiva pakastin (2 kpl), liit...
 20191012150000 Open >>
253437 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
EU contract notice 253437 / Pelastajan varusteet
EU-jälki-ilmoitus
Hankinnan kohteena on puitesopimus, jolla hankitaan pelastajanvarusteita pa-lo- ja pelastushenkil...
 20191012160000 Open >>
243920 Veikkaus Oy
Aim of the procurement is to enable Veikkaus to rebuild and combine its sales services into its o...
13.10.2019 13:00:0020191013130000 Open >>
VRK/2309/2019 Väestörekisterikeskus
Väestörekisterikeskus pyysi tarjouksia tulevan Digi- ja väestötietoviraston laskutusjärjestelmäst...
 20191013133000 Open >>
251862 Business Finland Oy
Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion orga...
14.10.2019 0:00:0020191014000000 Open >>
10501 Hansel Oy
Valmisteilla olevan yhteishankinnan kohteena ovat leasingpalvelut, jotka sisältävät leasingrahoit...
 20191014000000 Open >>
KESELY/1705/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta valmennuspalve...
14.10.2019 14:00:0020191014140000 Open >>
246561 Helsingin yliopisto
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Unioninkatu 37 sijaitsevan kiinteistön vaiheistetu...
 20191015000000 Open >>
VN/5934/2019 Ympäristöministeriö
Hankinnan kohteena on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää peltojen kipsikä...
15.10.2019 9:00:0020191015090000 Open >>
VARELY/2062/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakka sisältää kevyen liikenteen alikul...
15.10.2019 9:00:0020191015090000 Open >>
VÄYLÄ/4498/02.01.10/2019 Väylävirasto
Alustavan suunnitelman mukaan hankinnan kohteena ovat seuraavat palvelut: a) tiestötietojen kerää...
 20191015120000 Open >>
253007 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n (myöhemmin Haaga-Helia) tavoitteena on hankkia opintopalautej...
 20191015120000 Open >>
28221702 Ulkoministeriö
The purpose of this Invitation to tender is to request tenders on evaluation service for three in...
15.10.2019 13:00:0020191015130000 Open >>
D/655/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Electrical Engineering, Department of Electronics and Nanoengineering ...
16.10.2019 12:00:0020191016120000 Open >>
VH/974/02.10.01/2019 Verohallinto
Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 33 §:n mukainen rajoitettu menettely. Tämä on osallistumispy...
 20191016123000 Open >>
240072 Opetushallitus
Hankinnan kohteena on tapahtumahallintaan käytettävän ohjelmistopalvelun toteuttaminen ja ylläpit...
 20191016123000 Open >>
8/880/2019 Energiavirasto
Hankinnan kohteena on alueellinen energianeuvonta Etelä-Savon alueella sopimuksessa ja sen liitte...
 20191017110000 Open >>
8/880/2019 Energiavirasto
Hankinnan kohteena on alueellinen energianeuvonta sopimuksessa ja sen liitteissä määritellyn muka...
 20191017110000 Open >>
D/688/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
EU contract notice D/688/01.01.04.00/2019 / Cryostat
EU-hankintailmoitus
Aalto University School of Electrical Engineering, Department of Electronics and Nanoengineering...
17.10.2019 12:00:0020191017120000 Open >>
VÄYLÄ/3960/02.01.00/2019 Väylävirasto
Työn tarkoituksena on laatia rakentamissuunnitelma Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. ...
17.10.2019 12:00:0020191017120000 Open >>
251025 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on lisenssi Pentaho ETL-tietomallinnustyökaluun.
17.10.2019 12:00:0020191017120000 Open >>
60/27/2019 Business Finland Oy
Business Finland Oy, jäljempänä Tilaaja tai Asiakas, pyytää tarjousta tiedolla johtamisen ympäris...
17.10.2019 12:00:0020191017120000 Open >>
D/111/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Bioproducts and Biosystems & Depar...
17.10.2019 12:30:0020191017123000 Open >>
253988 Helsingin yliopisto
Restricted procedure EU contract notice 253988 / Turvallisuuspalvelut
EU-jälki-ilmoitus
Helsingin yliopiston turvallisuuspalvet.
 20191017130000 Open >>
VÄYLÄ/5711/02.01.04/2019 Väylävirasto
Väylävirasto pyytää tarjousta kahden jäänmurtajan jäänmurtopalvelusta Saimaan alueella. Jäänmurta...
17.10.2019 13:00:0020191017130000 Open >>
VÄYLÄ/5502/02.01.01/2019 Väylävirasto
Hankkinnassa asennetaan 8 kpl kiinteitä merenkulun turvalaitteita uudelle Oulun 12,5 m meriväylä...
17.10.2019 13:00:0020191017130000 Open >>
251214 Åbo Akademi
Åbo Akademi University (ÅAU) is looking for an electron beam thin film deposition system integrat...
17.10.2019 14:00:0020191017140000 Open >>
POL-2018-4926 (253620) Poliisihallitus
Sopimuksen kohteena on sovelluskehitykseen liittyvien IT-asiantuntijapalveluiden tuottaminen Poli...
17.10.2019 14:30:0020191017143000 Open >>
LIVI/3044/02.01.12/2018 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut sopimuksessa ja sen liitteissä m...
18.10.2019 10:00:0020191018100000 Open >>
225451 Veikkaus Oy
Hankinta koskee Veikkauksen ostopalveluna hankkimia äänentoistopalveluita. Hankinta on kuvattu ta...
18.10.2019 12:00:0020191018120000 Open >>
VARELY/3836/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Varsinais-Suomen ELY-kesku...
18.10.2019 13:00:0020191018130000 Open >>
POSELY/455/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/455/2019 / Maahanmuuttajille ammattiin ohjaava koulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
 20191018143000 Open >>
576/02 10 01 00 05/2019 Luonnonvarakeskus
Hankinnan tavoitteena on valita palveluntuottaja/tuottajia, jotka mittaavat ennalta määritellyn m...
 20191019133000 Open >>
Kela 1/42/2019 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajia tekniseen vuoropuheluun koskien äitiyspakkaukseen valit...
 20191020000000 Open >>
10522 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena on toimistoissa käytettävät toimistotarvikkeet sisältäen värikasetit se...
 20191020000000 Open >>
222512 Turun yliopisto
Turun yliopisto on 24 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö. Yliopiston y...
 20191020073000 Open >>
Dnro 42/1.40/2019 Vaasan yliopisto
Restricted procedure EU contract notice Dnro 42/1.40/2019 / Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 dynaamisen hankintajärjestelmän sisäistä hankintaa koskeva hankintasopimus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Tämä jälki-ilmoitus koskee Vaasan yliopiston tekemää hankintasopimusta. Hankinnan kohteena ovat V...
 20191020090000 Open >>
224711 Helsingin yliopisto
Kansainväliset muuttopalvelut Helsingin yliopiston työntekijöille ja yliopiston vieraileville tut...
 20191020103000 Open >>
RVLDno-2019-832 Rajavartiolaitos
Rajavartiolaitos pyytää tarjoustanne vartiolaiva Tursaksen ja Uiskon nosturien perushuollosta. No...
21.10.2019 12:00:0020191021120000 Open >>
UUDELY/8900/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämän puitesopimuksen perusteella Uudenmaan ELY-keskus teettää pohjatutkimuksia ja niihin liittyv...
21.10.2019 13:00:0020191021130000 Open >>
PIRELY/6444/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tilaaja teettää puitesopimuksella infrahankkeiden suunnitelmia sekä niihin liittyviä asiantuntija...
21.10.2019 13:00:0020191021130000 Open >>
252123 Opetushallitus
EU contract notice 252123 / Tapahtumahallintapalvelu
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on tapahtumahallintaan käytettävän ohjelmistopalvelun toteuttaminen ja ylläpit...
21.10.2019 14:00:0020191021140000 Open >>
2923/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Taistelijan reppu on liikkuvaa taistelua käyvien taistelijoiden reppu, jossa kuljetetaan varustei...
21.10.2019 14:00:0020191021140000 Open >>
38/23/2019 Eduskunnan kanslia
Eduskunnan kanslia kiinteistötoimisto pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden muk...
21.10.2019 15:00:0020191021150000 Open >>
254600 Traffic Management Finland Oy
Hankinnan kohteena on Turun ja Helsingin VTS-keskusten simulaattoriympäristöjen NERCS-radiojärjes...
23.10.2019 10:30:0020191023103000 Open >>
250305 (OPH-1921-2019) Opetushallitus
Hankinnan kohteena on Suomalaisen nykykirjallisuuden kesäkurssin järjestäminen heinä-elokuussa vu...
23.10.2019 13:00:0020191023130000 Open >>
D/269/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Bioproducts and Biosystems & Depar...
24.10.2019 12:00:0020191024120000 Open >>
SEN/546/2019 Senaatti-kiinteistöt
Senaatin varavoimalaitehuoltojen hankinta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittava...
25.10.2019 12:00:0020191025120000 Open >>
253364 Suomenlinnan hoitokunta
Suomenlinnan hoitokunta hankintayksikkönä pyytää tarjouksia maanrakennustöistä Suomenlinnan aluee...
25.10.2019 14:00:0020191025140000 Open >>
H2019013 Finnvera Oyj
EU contract notice H2019013 / Renewal of financing operative systems
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
This is an invitation to participate in a procurement aiming to replace and upgrade the functiona...
28.10.2019 12:00:0020191028120000 Open >>
D/752/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Bioproducts and Biosystems & Depar...
28.10.2019 12:00:0020191028120000 Open >>
252474 Turun yliopisto
Kyse on yliopiston käytössä olevien rakennusten ylläpito- ja lisäsiivouspalveluiden hankinnasta. ...
30.10.2019 13:00:0020191030130000 Open >>
248381 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena on jakelukanava Microsoft-ohjelmistotuotteille.
 20191031080000 Open >>
VARELY/1053/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tehtävä sisältää tiesuunnitelman laatimisen valtatien 9 välille Aura - Loimaa
31.10.2019 9:00:0020191031090000 Open >>
10481 Hansel Oy
Tämän hankinnan kohteena ovat elintarvikkeet sekä vähäisessä määrin ammattikeittiön toimintaa tuk...
31.10.2019 12:00:0020191031120000 Open >>
POPELY/533/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitejärjestelyllä teetetään pohjatutkimuksia sekä siihen liittyviä erittelemättömiä asiantuntija...
31.10.2019 13:00:0020191031130000 Open >>
2926/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
2926/2019 / Helleasun alusasut
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinta koskee helleasujen M04 alusasuja. Arvioitu hankintamäärä: 458-6683 PAITA, ALUS-, HEL...
31.10.2019 14:00:0020191031140000 Open >>
1956/2019 Lomasormikkaat Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinta koskee lomasormikkaiden puitejärjestelyä vuosille 2019 - 2022. Vuosittainen arvioitu...
31.10.2019 14:00:0020191031140000 Open >>
GTK/544/02.03.01/2019 Geologian tutkimuskeskus
1 (one) Field Emission Electron Probe Microanalyzer (FE EPMA). Please, see the Invitation Let...
1.11.2019 16:00:0020191101160000 Open >>
248525 Maanmittauslaitos
EU contract notice 248525 / Rajamerkit
EU-hankintailmoitus
Maanmittauslaitos pyytää tarjouksia rajamerkeistä vuoden 2020 - 2021 tarvetta varten.
14.11.2019 14:00:0020191114140000 Open >>
252484 Helsingin yliopisto
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Unioninkatu 37 sijaitsevan kiinteistön vaiheistetu...
 20191115160000 Open >>
00563 Hansel Oy
Hansel Oy käynnistää kilpailutusprojektin, jonka tavoitteena on muodostaa esitystekniikan suunnit...
 20191115235900 Open >>
00562 Hansel Oy
Hansel Oy käynnistää kilpailutusprojektin, jonka tavoitteena on muodostaa yksittäisten kulutus- j...
 20191115235900 Open >>
00561 Hansel Oy
Hansel Oy käynnistää kilpailutuksen, jonka tavoitteena on muodostaa esitystekniikan laitteita ja ...
 20191115235900 Open >>
POSELY/966/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Työmatkaliikenne-kokeilu 2-vuorotyöläisille (metalliklusteri Ponssen tehtaan ympärillä). Alusta...
 20191129160000 Open >>
D/550/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University is looking for information on different types of atomic/molecular layer depositi...
1.12.2019 0:00:0020191201000000 Open >>
10467 Hansel Oy
Hankinnan kohteena ovat työ-, virka- ja ryhmämatkustukseen liittyvät varauspalvelut sekä muut mat...
 20191210000000 Open >>
243788 Hanki-palvelu
Tämän tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinatilannetta ja potentiaalisia tarjoajia sekä ...
 20191231120000 Open >>
239988 Hanki-palvelu
Tämän tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinoilla olevaa tilannetta ja potentiaalisten ta...
 20191231120000 Open >>
UUDELY/1645/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Joukkoliikenne hankinnat Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella
 20200210000000 Open >>
10343 Hansel Oy
Hansel Oy on käynnistämässä kilpailutusta, jonka tavoitteena on muodostaa autojen huolenpitopalve...
 20200401000000 Open >>
     
(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius