Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 23.10.2022 10:18:58 20221023101858 Open >>
Väylävirasto VÄYLÄ/1246/02.01.10/2019 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 2019-2025 Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 18.10.2022 11:51:36 20221018115136 Open >>
Väylävirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 31.12.2025 0:00:00 20251231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 15.6.2022 13:40:46 20220615134046 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 28.8.2022 0:00:00 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 31.12.2027 0:00:00 20271231000000 Open >>
Helsingin yliopisto 214994 Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Helsingin yliopisto perustaa dynaamisen hank 18.3.2023 12:45:37 20230318124537 Open >>
Hansel Oy 10294 Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS) Hankinnan kohteena ovat seuraavat tavarat ja palvelut ammattikäyttöön esimerkiksi korjausrakentamise 7.7.2023 0:00:00 20230707000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 321 Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Sisäisen tarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Väylävirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 31.12.2022 0:00:00 20221231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 322 Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS) Tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon 31.8.2023 0:00:00 20230831000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 30.4.2022 0:00:00 20220430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 289 Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS) Tietoliikennepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 28.6.2023 0:00:00 20230628000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 316 Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon lai 31.1.2023 0:00:00 20230131000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 502 Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Tilintarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 520 Toimistokalusteet 2019 - 2025 (DPS) Toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.5.2025 0:00:00 20250530000000 Open >>
Maahanmuuttovirasto 212448 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai 9.8.2021 0:00:00 20210809000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Veikkaus Oy 2019-2025 Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuul 31.3.2025 0:00:00 20250331000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 2.7.2021 12:00:00 20210702120000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PIRELY/678/2019 Yrittäjyysbuusti Hankinnan kohteena ovat yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen suunnatut palvelut, jotka hankitaan P 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>


Other notices

IdentifierUnitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
245708 Helsingin poliisilaitos
Helsingin poliisilaitos pyytää tarjousta Ratsupoliisin hevosten - ja tallinhoitopalvelujen tuotta...
26.8.2019 12:00:0020190826120000 Open >>
242086 Ulkoministeriö
Kielistä: englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä, japani, mandariinikiina, portugali ja standar...
26.8.2019 12:00:0020190826120000 Open >>
247085/SYKE-2019-H-110 Suomen ympäristökeskus
SYKE Marine Research Centre (SYKE MRC) carries out research projects and monitoring activities ad...
26.8.2019 16:00:0020190826160000 Open >>
YLE20190053 Yleisradio Oy
27.8.2019 12:00:0020190827120000 Open >>
PIRELY/6292/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on yksikköhintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakkaan sisältyy SOP-päällysteen sekoitu...
27.8.2019 13:00:0020190827130000 Open >>
1666/02 10 01 00 05/2019 Luonnonvarakeskus
Hankinnan kohteena on Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI3) -kyselytutkimu...
27.8.2019 14:00:0020190827140000 Open >>
50/27/2019 Business Finland Oy
See annex "Procurement Description"
27.8.2019 16:00:0020190827160000 Open >>
249105 Vimana Oy
28.8.2019 10:00:0020190828100000 Open >>
245893 Poliisihallitus
28.8.2019 12:00:0020190828120000 Open >>
TRAFICOM/297803/02.03.01/2019 Liikenne- ja viestintävirasto
Tieliikennelain uudistus tulee voimaan 1.6.2020. Uusi laki muuttaa talvi- ja nastarenkaiden käytt...
28.8.2019 12:00:0020190828120000 Open >>
VNK/2275/26/2018 Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslia pyytää tarjoustanne seuraavaan hankintaan: Hankinta koskee videoalusta...
28.8.2019 12:00:0020190828120000 Open >>
VARELY/3281/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta vähentämällä valtatien 2 liittymiä ja rak...
29.8.2019 9:00:0020190829090000 Open >>
1710/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Rakennuskohde 13220110 auditorion iv-muutostyöt Parolannummella. Urakka sisältää asiakirjojen ...
29.8.2019 10:00:0020190829100000 Open >>
D/534/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Chemical and Metallurgical Enginee...
29.8.2019 12:00:0020190829120000 Open >>
D/533/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Chemical and Metallurgical Enginee...
29.8.2019 12:00:0020190829120000 Open >>
VÄYLÄ/4884/02.01.00/2019 Väylävirasto
Tämä konsulttisopimus sisältää rakentamissuunnitelman laatimisen Haminan vaihteiden ja raiteide...
29.8.2019 13:00:0020190829130000 Open >>
VÄYLÄ/4582/02.01.02/2019 Väylävirasto
Urakan päätyövaiheet ovat: - Hpk-Jy 333+943 rummun uusiminen aukikaivamalla - Hpk-Jy 357+748 ru...
29.8.2019 13:00:0020190829130000 Open >>
VÄYLÄ/3970/02.01.01/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/3970/02.01.01/2019 / Etelä-Suomen vaihdeurakka 18 (ESVU 18)
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Urakka käsittää Ilmalan vaihteiden V252, V261 ja V262/263 sekä Nummelan V313 vaihdot ja niihin li...
29.8.2019 13:00:0020190829130000 Open >>
244505 Turun yliopisto
Kilpailutuksen kohteena ovat toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut. Tätä tarvetta palvel...
29.8.2019 13:00:0020190829130000 Open >>
VÄYLÄ/2771/02.01.02/2019 Väylävirasto
Urakkaan kuuluu uuden ”OLe”-reunamerimerkin rakentaminen siinä laajuudessa kuin se työselostusasi...
29.8.2019 13:00:0020190829130000 Open >>
VARELY/1422/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu. Tarjouspyyntöaineistossa määritetään liikennöitävät...
29.8.2019 13:00:0020190829130000 Open >>
VARELY/1420/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu. Tarjouspyyntöaineistossa määritetään liikennöitävät...
29.8.2019 13:00:0020190829130000 Open >>
244431 Oulun yliopisto
We are looking for a digital brightfield slide scanner (upgradeable with a fluorescence module)...
30.8.2019 0:00:0020190830000000 Open >>
POL-2019-39282 Poliisihallitus
Poliisihallitus valmistelee lämpötähystimien hankintaa ja kartoittaa tällä tietopyynnöllä toimia...
 20190830080000 Open >>
320/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat Pikku-Mustasaaren ulkoalueiden kesä- ja talvikauden ylläpito- ja puhtaana...
 20190830080000 Open >>
831/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
30.8.2019 10:00:0020190830100000 Open >>
PIRELY/1603/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Valkeakosken paikallis- se...
 20190830110000 Open >>
1850/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Urakan kohteena on Kuorevedellä sijaitsevan rakennuksen (rak. 232) toimisto-osan purkaminen.
30.8.2019 12:00:0020190830120000 Open >>
245813 - TRAFICOM/206493/02.03.01/2019 Liikenne- ja viestintävirasto
Hankinnan kohteena on Suomen vesialueilla liikkuvien alusten käyttämän polttoaineen rikkipitoisuu...
30.8.2019 12:00:0020190830120000 Open >>
SEN/3103/2018 - 2/3 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamispalveluiden puitekokonaisuuden osa-alue...
30.8.2019 12:00:0020190830120000 Open >>
SEN/3103/2018 - 1/3 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamispalveluiden puitekokonaisuuden osa-alue...
30.8.2019 12:00:0020190830120000 Open >>
243105 Työ- ja elinkeinoministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriön alueet- ja kasvupalveluosaston koheesio- ja rakennera-hastot ryhmän ...
30.8.2019 12:00:0020190830120000 Open >>
D/438/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Liquid chromatography–mass spectrometry system. For further information, see separate document...
30.8.2019 12:00:0020190830120000 Open >>
816/07.01.00/2019 Maa- ja metsätalousministeriö
Suomi valmistelee yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelmaa vuosille 2021-2027. St...
30.8.2019 12:00:0020190830120000 Open >>
163/02.05/2019 Hanki-palvelu
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on suunnittelemassa mobiililaitteiden ja työas...
 20190830120000 Open >>
195/02.05/2019 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Hankinnan kohteena on Valtorin UVP hankkeeseen liittyvä On-premise -palvelu kokonaisratkaisuna Va...
30.8.2019 12:00:0020190830120000 Open >>
VNK/142/26/2019 Valtioneuvoston kanslia
Hankinnassa on kyse oikeudellisista neuvonantopalveluista, joita ensisijaisesti valtioneuvoston o...
30.8.2019 12:00:0020190830120000 Open >>
VNK/141/26/2019 Valtioneuvoston kanslia
Hankinnassa on kyse neuvonantopalveluista, joita ensisijaisesti valtioneuvoston kilpailutuksessa ...
30.8.2019 12:00:0020190830120000 Open >>
YLE20190048 Yleisradio Oy
Yle is planning to renew its live video recording solutions that records a variety of video media...
30.8.2019 12:15:0020190830121500 Open >>
VÄYLÄ/4400/02.01.07/2019 Väylävirasto
Väylävirasto tulee rakennuttamaan vuosina 2019-2023 sähköistyksen Ylivieska-Iisalmi rataosalle (p...
30.8.2019 13:00:0020190830130000 Open >>
VÄYLÄ/2367/02.01.01/2019 Väylävirasto
Väylävirasto pyytää tarjoustanne Pinninkadun alikulkusillan uusimisesta ST-urakkana. Urakka koske...
30.8.2019 13:00:0020190830130000 Open >>
KESELY/1183/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta palvelusta: Tie...
30.8.2019 14:00:0020190830140000 Open >>
KESELY/1180/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
30.8.2019 14:00:0020190830140000 Open >>
3986 / 2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne optisista mit...
30.8.2019 14:00:0020190830140000 Open >>
2135/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on Puolustusvoimien palvelussuhdeasuntojen hallinnointipalvelun sekä laskutus-...
30.8.2019 14:00:0020190830140000 Open >>
1969/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
The Finnish Defence Force Logistics Command requests Your best Quotation for the physics based S...
30.8.2019 14:00:0020190830140000 Open >>
1518/02 10 01 00 04/2019 Luonnonvarakeskus
Luke vastaa peltokasvien virallisten lajikekokeiden järjestämisestä tehtävänä selvittää uusien pe...
30.8.2019 14:00:0020190830140000 Open >>
KEHA/2285/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
30.8.2019 16:00:0020190830160000 Open >>
249686 Säteilyturvakeskus
249686 / Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
30.8.2019 23:59:0020190830235900 Open >>
247614 Puolustushallinnon rakennuslaitos
KYSEESSÄ ON ENNAKKOILMOITUS. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Keskusyksikkö käynnistää ulkois...
 20190831000000 Open >>
246028 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) toiminta rahoitetaan peruspääoman ja muun sijoitustoim...
 20190831000000 Open >>
239562 Kansaneläkelaitos
EU contract notice 239562 / Tietopyyntö: Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ennakkotietoilmoitus
MARKKINAKARTOITUS/TIETOPYYNTÖ: Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke (projekti)...
 20190831000000 Open >>
249242 Kansaneläkelaitos
EU contract notice 249242 / Pankkipalvelut
EU-ennakkoilmoitus
Kansaneläkelaitos (Kela) pyytää tarjoajia markkinakartoitukseen koskien Kelan pankkipalveluiden h...
 20190901000000 Open >>
KASELY/461/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämä palvelusopimus käsittää tievalaistuksen hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimima...
 20190901140000 Open >>
EPOELY/807/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice EPOELY/807/2019 / Uravalmennus Ohjuri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Tällä hankinnalla hankitaan uravalmennusta TE-toimiston työnhakijoille, jotka tarvitsevat tukea j...
 20190901143000 Open >>
TRAFICOM/380487/02.03.02/2019 Liikenne- ja viestintävirasto
1.9.2019 16:00:0020190901160000 Open >>
58/27/2019 Business Finland Oy
1.9.2019 23:59:0020190901235900 Open >>
249510 Finavia Oyj
Finavia-konserni pyytää tarjousta tietoliikenneverkkoinfrastruktuurin valvonta, hallinta- ja yllä...
2.9.2019 12:00:0020190902120000 Open >>
245309 Niuvanniemen sairaala
245309 / Turvallisuus- ja vartiointipalvelut
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
2.9.2019 12:00:0020190902120000 Open >>
239288 Traffic Management Finland Oy
Intelligent Traffic Management Finland Oy pyytää tarjoustanne Tieliikenteen tiedotuksen paikannu...
2.9.2019 12:00:0020190902120000 Open >>
4454/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Restricted procedure EU contract notice 4454/2018 / Panossäiliöiden 130-155 hankinta
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on lujite- ja kestomuovista valmistettava panossäiliö, jota käytetään panosten...
2.9.2019 12:00:0020190902120000 Open >>
2597/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan tarkoituksena on tuottaa Lääkintähenkilön reppuun Ensiapuvälineitä sekä erillinen Täytt...
2.9.2019 14:00:0020190902140000 Open >>
POL-2018-25030 Poliisihallitus
Restricted procedure EU contract notice POL-2018-25030 / KORJAUSILMOITUS: Poliisin sovelluskehityksen IT- asiantuntijapalvelut (.Net)
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on sovelluskehitykseen liittyvien IT-asiantuntijapalveluiden tuottaminen Polii...
2.9.2019 15:00:0020190902150000 Open >>
1939/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitos hankkii yksivaihejatkojohtoja (1-v) kahta eri pituutta. Pituud...
 20190902153000 Open >>
55/27/2019 Business Finland Oy
Visitfinland.com on kansainvälisille matkailijoille suunniteltu verkkosivusto, jonka tavoite on i...
 20190902160000 Open >>
249874 Kansaneläkelaitos
EU contract notice 249874 / Ostolaskujärjestelmä
EU-ennakkoilmoitus
Kansaneläkelaitos (Kela) pyytää tarjoajia markkinakartoitukseen koskien Kelan käyttöön tulevaa os...
 20190903000000 Open >>
POKELY/650/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/650/2019 / Yhteishankintakoulutukset maarakennus- ja infra-alalle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen maarakennus- ja infra-alan yritysten/ työnantajien ...
3.9.2019 12:00:0020190903120000 Open >>
SEN/1707/2019 Senaatti-kiinteistöt
Hankinta sisältää normaalit ilmanvaihtokoneiden tulo- ja poistoilmaan tulevat suodattimet tämän t...
3.9.2019 12:00:0020190903120000 Open >>
VÄYLÄ/4267/02.01.01/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/4267/02.01.01/2019 / Kopunojan tasoristeyksen rakentaminen
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankkeessa siirretään tasoristeys turvallisempaan paikkaan ja parannetaan soratietä sekä risteysa...
3.9.2019 13:00:0020190903130000 Open >>
VÄYLÄ/4828/02.01.01/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/4828/02.01.01/2019 / Ervelä-Salo kiskonvaihto
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Kiskojen vaihto Kirkkonummi- Turku rataosalla, liikennepaikkavälillä Ervelä - Salo, kilometriväli...
3.9.2019 13:00:0020190903130000 Open >>
FPA 110/331/2019 Kansaneläkelaitos
Upphandlingen gäller multiprofessionell individuell rehabilitering för vuxna med sjukdomar i röre...
3.9.2019 13:00:0020190903130000 Open >>
FPA 108/331/2019 Kansaneläkelaitos
Upphandlingen gäller multiprofessionell individuell neurologisk rehabilitering för vuxna som Folk...
3.9.2019 13:00:0020190903130000 Open >>
FPA 111/331/2019 Kansaneläkelaitos
Upphandlingen gäller multiprofessionell individuell rehabilitering för vuxna med allmänna sjukdom...
3.9.2019 13:00:0020190903130000 Open >>
FPA 112/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice FPA 112/331/2019 / MS-ANPASSNINGSKURSER 2020-2022, tjänster på svenska
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Upphandlingen gäller anpassningskurser som Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar för personer med mu...
3.9.2019 13:00:0020190903130000 Open >>
FPA 107/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice FPA 107/331/2019 / IKKU-kurser 2020-2022, tjänster på svenska
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Upphandlingen gäller rehabiliteringskurser som Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar för äldre multi...
3.9.2019 13:00:0020190903130000 Open >>
57/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 57/331/2019 / OPI-kurser på svenska för studenter vid Yrkesakademin i Österbotten
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Upphandlingen gäller OPI-kurser på svenska som Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar för studenter v...
3.9.2019 13:00:0020190903130000 Open >>
103/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 103/331/2019 / TULES-kurser på svenska
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Upphandlingen gäller rehabiliteringskurser på svenska som Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar för ...
3.9.2019 13:00:0020190903130000 Open >>
VN/4817/2019 Ympäristöministeriö
VN/4817/2019 / Selvitys kaavan pohjakartasta
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
4.9.2019 12:00:0020190904120000 Open >>
VN/4819/2019 Ympäristöministeriö
VN/4819/2019 / Kaavojen arkistoinnin selvitys
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
4.9.2019 12:00:0020190904120000 Open >>
Reg. no. 391/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
VTT is looking for a contactless optical measurement tool such as 3D scanning confocal microscope...
4.9.2019 12:00:0020190904120000 Open >>
POL-2019-39774 Keskusrikospoliisi
Restricted procedure POL-2019-39774 / Keskusrikospoliisin liikuntapalvelut- Osallistumispyyntö
Kansallinen hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan kohteena ovat Keskusrikospoliisin Vantaan toimitalossa toteutettavat henkilöstön liikun...
4.9.2019 13:00:0020190904130000 Open >>
VÄYLÄ/4824/02.01.01/2019 Väylävirasto
Urakka sisältää Rantaradan pohjanvahvistuksen vastapenkereiden ja stabiloinnin avulla sekä kuivat...
4.9.2019 13:00:0020190904130000 Open >>
VÄYLÄ/29/02.01.02/2019 Väylävirasto
Laituri-, asema- ja piha-alueiden sekä kiinteistöjen ja huoltoteiden hoito ja kunnossapito ajalle...
5.9.2019 10:00:0020190905100000 Open >>
VÄYLÄ/4201/02.01.01/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/4201/02.01.01/2019 / LAKU II Asur I
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Urakassa tehdään Voikosken nykyisen LAKU-mittausaseman yhteyteen uuden LAKU-järjestelmän testausa...
5.9.2019 13:00:0020190905130000 Open >>
UUDELY/9319/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pienten liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen Eteläisellä hankinta-alueella. Rakennusalueen...
5.9.2019 13:00:0020190905130000 Open >>
VÄYLÄ/4642/02.01.02/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/4642/02.01.02/2019 / Rumpujen uusiminen Etelä-Suomi 2019
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
- Hy-Kr 094+130 uuden ratarummun asentaminen poraamalla ja nykyisen rummun täyttäminen - Kev-Sld...
5.9.2019 13:00:0020190905130000 Open >>
199399 Veikkaus Oy
The object of the procurement is a ring-fenced online bingo gaming system, bingo games and their ...
5.9.2019 14:00:0020190905140000 Open >>
227086 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Tampere University Foundation sr (Tampere University, TAU) purchased an Atomic Layer Deposition (...
6.9.2019 9:00:0020190906090000 Open >>
Kela 6/42/2018 Kansaneläkelaitos
Kela on järjestänyt tarjouskilpailun vuoden 2019 äitiyspakkauksen tuotteiden hankinnasta: hankint...
 20190906090000 Open >>
77/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 77/331/2018 / Fysioterapia (yksilö), Kelan Keskinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190906093000 Open >>
POL-2017-43285 Poliisihallitus
EU contract notice POL-2017-43285 / Pimeänäkölaitteet
EU-jälki-ilmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Pimeänäkölaitteet sekä niihin liittyvät tarvikkeet, varaosat ja huoltopalvelut.
6.9.2019 11:00:0020190906110000 Open >>
231460 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on kahden (2) huumaus- ja lääkeainetutkimuksiin tarkoitetun kaasukromatografi ...
 20190906120000 Open >>
POKELY/658/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/658/2019 / Yhteishankintakoulutukset monialaosaaminen
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen eri toimialojen yritysten/ työnantajien ja Pohjois-...
6.9.2019 12:00:0020190906120000 Open >>
247900 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
EU contract notice 247900 / X-ray diffractometer
EU-hankintailmoitus
Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT intends to make a purchase of X-ray diffractometer.
6.9.2019 12:00:0020190906120000 Open >>
241055 Helsingin yliopisto
Puitejärjestely Helsingin yliopiston laboratoriotarvikkeille ja kemikaaleille. Helsingin yliop...
6.9.2019 12:00:0020190906120000 Open >>
227129 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Hankinnan kohteena on Tukesin Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta -tietojärjestelmä. Hankin...
 20190906123000 Open >>
246542 Helsingin yliopisto
The procurement concerns international library supplier for printed books from the United States ...
6.9.2019 14:00:0020190906140000 Open >>
1172/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
6.9.2019 14:00:0020190906140000 Open >>
248021 Ruokavirasto
6.9.2019 15:00:0020190906150000 Open >>
244535 Suomenlinnan hoitokunta
Suomenlinnan Iso-Mustasaaressa sijaitsevan rakennuksen C84 perustusten kaivu- ja kuivatustyöt
6.9.2019 15:00:0020190906150000 Open >>
1414/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Suomen puolustusvoimille sotilas- ja virkapukujen valmistukseen käytettäviä kankaita.
 20190907083000 Open >>
PIRELY/2019/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Pirkanmaan alueella. Rei...
 20190907083000 Open >>
POSELY/211/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/211/2019 / Jakeluautonkuljettajakoulutus, Varkaus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankittava koulutus on kansallisella määrärahalla rahoitettavaa ammatillista työvoimakoulutusta. ...
 20190907103000 Open >>
Kela 99/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 99/331/2018 / Fysioterapia (yksilö), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan ...
 20190907113000 Open >>
223275 Rikosseuraamuslaitos
EU contract notice 223275 / Vanginkuljetus
EU-jälki-ilmoitus
Rikosseuraamuslaitos (Rise) Tilaajana kilpailuttaa Rise:n tarpeiden mukaan varustellulla linja-a...
 20190907130000 Open >>
LAPELY/2322/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/2322/2018 / “Teollisuusmätsi” - Yrityslähtöisesti suunniteltu rekrytoiva koulutusohjelma teollisuuden aloille
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
“Teollisuusmätsi” - Yrityslähtöisesti suunniteltu rekrytoiva koulutusohjelma teollisuuden aloille...
 20190907133000 Open >>
Reg. no 233/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
The object of the tender process was to acquire the Spray Acid Tool for VTT Micronova facility in...
7.9.2019 15:30:0020190907153000 Open >>
250420 Leijona Catering Oy
8.9.2019 21:00:0020190908210000 Open >>
247607 Leijona Catering Oy
EU contract notice 247607 / Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Kilpailutuksen kohteena ovat elintarvikkeet ja non-food-tuotteet Leijona Catering Oy:lle. Alustav...
8.9.2019 21:00:0020190908210000 Open >>
1073/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat jätehuoltopalvelut Turun palveluyksikön toimialueella. Osa-alueina ov...
9.9.2019 10:00:0020190909100000 Open >>
3680/02 10 01 00 05/2018 Luonnonvarakeskus
Julkista hankintaa koskevalla sopimuksella sovitaan tiettyjen kalakantojen kasvatuksesta valitun ...
 20190909100000 Open >>
1795/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Paita on pitkähihainen vakoneulepaita raglanhihoilla. Maavoimilla paita on oliivinvihreä ja meriv...
 20190909103000 Open >>
1626/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Urakan kohde on Jyväskylän Tikkakoskella sijaitseva sammutusvesisäiliö. Urakka on kokonaishintaur...
9.9.2019 12:00:0020190909120000 Open >>
POKELY/670/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/670/2019 / Yhteishankintakoulutukset kaupan ja hallinnon alalle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen kaupan ja hallinnon alan yritysten/ työnantajien ja...
9.9.2019 12:00:0020190909120000 Open >>
2777/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Framework agreement EU contract notice 2777/2019 / Vuodetekstiilit
EU-hankintailmoitus
Vuodetekstiilien puitejärjestely vuosille 2019-2023. Vuodetekstiilit kattavat seuraavat tuott...
9.9.2019 12:00:0020190909120000 Open >>
OKM/23/240/2019 Hanki-palvelu
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2018 SORA-hankkeen, jossa selvitetään miten opintoih...
9.9.2019 12:00:0020190909120000 Open >>
OKM/23/240/2019 Hanki-palvelu
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Teiltä tarjousta Opiskelijavalintojen uudistamisen seuranta...
9.9.2019 12:00:0020190909120000 Open >>
2825/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Sähköinen maksuratkaisu henkilöstön liikunta- ja kullttuuripalvelujen tukemiseen valtakunnallises...
9.9.2019 14:00:0020190909140000 Open >>
2203/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Tietoverkkosodankäynnin tutkimushankinnan kohteena on monitieteinen tutkimusprojekti, joka muodos...
9.9.2019 14:00:0020190909140000 Open >>
248920 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
248920 / 3D Visualization System
Kansallinen hankintailmoitus
Procurement background 3D active stereo visualization system for real-time simulations in the L...
10.9.2019 12:00:0020190910120000 Open >>
VÄYLÄ/4978/02.01.12/2019 Väylävirasto
Tässä hankinnassa hankitaan TASE, Tampere-Seinäjoki turvalaiteuusiminen -hankkeen rakennuttamis- ...
10.9.2019 14:00:0020190910140000 Open >>
VÄYLÄ/4586/02.01.00/2019 Väylävirasto
Väylävirasto pyytää tarjoustanne rakennussuunnitelman laatimisesta maantielle 8155 (Poikkimaanti...
11.9.2019 13:00:0020190911130000 Open >>
VARELY/3278/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintainen ja sisältää tilaajan suunnitelmilla toteutettavan kokonaisurakkaosu...
12.9.2019 9:00:0020190912090000 Open >>
VÄYLÄ/5320/02.01.02/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/5320/02.01.02/2019 / Pohjois-Suomen porattavat rummut 2019
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
- Rumpu Ilm-Yv 661+622 (Poraus) Hpj-Nvl, nykyisen ratarummun beto- nointi ja uuden rummun asenta...
12.9.2019 13:00:0020190912130000 Open >>
216663 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on maksuliikenneohjelmisto palveluna, sen käyttöönotto sekä erikseen tilattava...
 20190912160000 Open >>
36/27/2019 Business Finland Oy
Tämän hankinnan tarkoitus on löytää kumppaneita, joilta voidaan hankkia palvelua asiakaskokemukse...
 20190913110000 Open >>
PIRELY/5917/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
PIRELY/5916/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
PIRELY/5915/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
PIRELY/5914/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
PIRELY/5913/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
PIRELY/5912/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
PIRELY/5911/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
PIRELY/5910/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
PIRELY/5909/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
PIRELY/5908/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
PIRELY/5907/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
243920 Veikkaus Oy
Aim of the procurement is to enable Veikkaus to rebuild and combine its sales services into its o...
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
8/2019 Valtion koulukodit
Hankinnan kohteena ovat pikatestit huume- ja lääkeaineiden osoittamiseen virtsanäytteestä. Testat...
13.9.2019 12:00:0020190913120000 Open >>
POPELY/549/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Kainuun ja Pohjois-Pohjanm...
 20190913123000 Open >>
UUDELY/6934/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hanke sijaitsee Asikkalassa mt 313 Anianpellontien (välillä Muuntamontie - Vehkoontie) ja mt 1413...
13.9.2019 13:00:0020190913130000 Open >>
VÄYLÄ/1874/02.01.12/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on mediaseuranta ja media-analyysipalveluiden tuottaminen Väylävirastolle.
 20190913133000 Open >>
250362 Ruokavirasto
13.9.2019 15:00:0020190913150000 Open >>
Automated number plate recognition system (ANPRS) Tulli
This is a market analysis invitation. This is not a procurement notice or a request for tenders, ...
13.9.2019 16:00:0020190913160000 Open >>
ESAELY/708/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice ESAELY/708/2019 / Yrittäjyyskoulutus -puitejärjestely
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohdetta koskeva yksilöity palvelukuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1.
13.9.2019 16:21:0020190913162100 Open >>
VÄYLÄ/3959/02.01.01/2019 Väylävirasto
Riihimäen asemalaiturin 1 perusparantaminen sisältäen mm. laiturin korottamisen ja laiturikatokse...
14.9.2019 10:00:0020190914100000 Open >>
VÄYLÄ/2495/02.01.01/2019 Väylävirasto
EU contract notice VÄYLÄ/2495/02.01.01/2019 / Hissiurakka Riihimäki
EU-jälki-ilmoitus, erityisalat
Urakka sisältää Riihimäen henkilöratapihan asemalaiturin 1. uuden hissin toimituksen ja asennusty...
14.9.2019 11:00:0020190914110000 Open >>
VH/973/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnan kohteena on erilaiset henkilö- ja yhteisöasiakkaille kohdistetut asiakastutkimukset. Ny...
 20190914143000 Open >>
VH/982/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnan kohteena on häiriönhallinnan järjestelmä, minkä avulla on tarkoitus hoitaa erisuuruiste...
 20190914150000 Open >>
THL/400/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) hankkii syväjääpakastimet ja yleisimmät räkkimallit keskit...
 20190916113000 Open >>
HAMELY/980/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HAMELY/980/2019 / Big Data -osaaja, Hämeenlinna (1/2019)
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
16.9.2019 12:00:0020190916120000 Open >>
POKELY/676/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/676/2019 / Yhteishankintakoulutukset ICT-alalle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen ICT-alan yritysten/ työnantajien ja Pohjois-Karjala...
16.9.2019 12:00:0020190916120000 Open >>
D/659/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Thermal Evaporation Deposition System For further information, see separate documents (as atta...
16.9.2019 12:00:0020190916120000 Open >>
D/660/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
D/660/01.01.04.00/2019 / He-3 gas
Kansallinen hankintailmoitus
20 litres (NTP) of refrigeration grade He-3 gas (He-3 isotope purity at least 99.5%, total He ele...
16.9.2019 12:00:0020190916120000 Open >>
231953 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Laurea-ammattikorkeakoulun tavoitteena on hankkia valmisohjelmistoon perustuva asianhallintajärje...
16.9.2019 12:00:0020190916120000 Open >>
2832/02.03.02/2019 Ruokavirasto
The object of procurement is automatic analyzer which analyzes oats, barley, wheat and rye seed ...
16.9.2019 12:30:0020190916123000 Open >>
234470 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.
16.9.2019 13:00:0020190916130000 Open >>
220746 Helsingin yliopisto
Helsingin Ruskeasuolla ja Meilahdessa sijaitsevien kiinteistöjen ulkoalueiden puhtaanapito- ja h...
 20190916143000 Open >>
D/623/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
EU contract notice D/623/01.01.04.00/2018 / Travel and Expense Management Solution
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Aalto University (contracting entity) is inviting candidates to leave a request to participate fo...
17.9.2019 12:00:0020190917120000 Open >>
VÄYLÄ/984/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Itä-Suomen alueellinen rataisännöinti ja valtakunnallinen puunkuormauksen i...
17.9.2019 12:00:0020190917120000 Open >>
H2019007 Finnvera Oyj
EU contract notice H2019007 / Kahviautomaatit
EU-jälki-ilmoitus
Hankinnan kohteena on seitsemän kahviautomaattia (yksi erikoiskahviautomaatti ja kuusi tavallista...
 20190919083000 Open >>
SEN/1158/2019 Senaatti-kiinteistöt
Ravintolalaitteiden- ja kalusteiden hankinta Kaikukatu 6 Helsinkiin tämän tarjouspyynnön ja sen l...
 20190919083000 Open >>
Ref. nro 2/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena olevat palvelut on jaettu kahteen osakokonaisuuteen: Osakokonaisuus 1: VTT...
 20190919123000 Open >>
10411 Hansel Oy
Kilpailutuksen kohteena on mobiilipäätelaitteet (mm. matkapuhelimet ja tabletit ), niiden lisälai...
 20190919130000 Open >>
VÄYLÄ/4825/02.01.01/2019 Väylävirasto
Tottolan rautatietunnelin vesieristyksen korjaus ja vahvistaminen
19.9.2019 13:00:0020190919130000 Open >>
PIRELY/2357/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on Mäntsälän Ojalan pohjavesialueella tehtävä pohjaveden kunnostus biologisel...
 20190919133000 Open >>
757/02 10 01 00 05/2019 Luonnonvarakeskus
Luonnonvarakeskus hankkii kalanviljelylaitoksilleen kasvatusrehua ja emorehua. Tarjottavien rehuj...
 20190919153000 Open >>
PIRELY/2355/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maaperän kunnostus niin metallipitoisen pintamaan kuin klooratuilla yhdisteillä pilaantuneen kerr...
 20190920093000 Open >>
249178 Veikkaus Oy
EU contract notice 249178 / Pelijärjestelmien infrakilpailutus
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Tässä hankinnassa Veikkaus hankkii peli- ja palvelujärjestelmäkokonaisuudelle konesali-, käyttö- ...
20.9.2019 12:00:0020190920120000 Open >>
631/02.05/2018 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Restricted procedure EU contract notice 631/02.05/2018 / Palvelinautomaatiojärjestelmä
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Palvelinautomaatiojärjestelmä jolla Valtorin asiantuntijat pystyvät automatisoimaan tehtäviä, jot...
20.9.2019 12:00:0020190920120000 Open >>
VÄYLÄ/3114/02.01.01/2019 Väylävirasto
Rautatiesillan rakennussuunnittelu ja rakentaminen. Kyseessä on erityisalojen hankintalain muk...
20.9.2019 13:00:0020190920130000 Open >>
222175 Hanki-palvelu
Tarjouspyynnön kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.
20.9.2019 13:00:0020190920130000 Open >>
234042 Itä-Suomen yliopisto
The agency services of non-Finnish electronic books as an order-delivery process from the service...
20.9.2019 15:00:0020190920150000 Open >>
VNK/110/26/2019 Valtioneuvoston kanslia
Hankinnassa on kyse valtioneuvoston jäsenten ja ministeriöiden ylimmän virkamiesjohdon henkilökul...
 20190920170000 Open >>
Kela 12/43/2019 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena ovat Kelan toimistojen ja toimitalojen muuttokuljetuspalvelut pääkaupunkiseudu...
 20190921090000 Open >>
1302/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinta koskee taktisten ensihoitotuotteiden puitejärjestelyä vuosille 2020 - 2021 sekä hankinta...
 20190921090000 Open >>
723/3/2018 Valtion Eläkerahasto
VER is acquiring a portfolio administration service that produces back office service and reporti...
21.9.2019 9:30:0020190921093000 Open >>
THL/1723/8.00.02/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The Ministry of Social Affairs and Health (hereinafter ”STM”) and National Institute for Health a...
21.9.2019 11:00:0020190921110000 Open >>
POL-2019-2035 Poliisihallitus
Poliisihallitus (jäljempänä Tilaaja ja Hankintayksikkö) pyysi tarjouksia PolStat:in tietovaraston...
 20190921140000 Open >>
Ref. nro 191/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena oli VTT:n myyntiin, markkinointiin ja asiakastyöhön keskittyvä valmennuskokona...
 20190921153000 Open >>
Ref. nro 141/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena olivat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -konsernin Oracle eBS - toiminnanohja...
 20190921153000 Open >>
237373 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on keskitetyn tulostuksen tulostimet huoltopalveluineen sekä muine palveluineen.
 20190922100000 Open >>
THL/392/8.00.02/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The Ministry of Social Affairs and Health (hereinafter ”STM”) and National Institute for Health a...
22.9.2019 11:00:0020190922110000 Open >>
LIVI/6782/02.01.00/2018 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelman laatiminen. Tarkemmin tehtävä on ku...
22.9.2019 13:30:0020190922133000 Open >>
250441 Ilmatieteen laitos
Hankinnan kohteena ovat radioluotaimet lisätarvikkeineen.
22.9.2019 13:30:0020190922133000 Open >>
POPELY/1477/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Kainuun ja Pohjois-Pohjanm...
 20190922163000 Open >>
VÄYLÄ/3698/02.01.10/2019 Väylävirasto
Tämän hankinnan kohteena on mittaustietopalvelun tuottaminen Tilaajalle. Hankinnan kohdetta on ...
23.9.2019 10:00:0020190923100000 Open >>
2865/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (jäljempänä Hankintayksikkö tai Tilaaja) pyytää ta...
23.9.2019 12:00:0020190923120000 Open >>
D/445/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto-yliopisto on hankkimassa tietoa kriisiviestintäjärjestelmää, jolla voidaan nopeasti ja teh...
23.9.2019 13:00:0020190923130000 Open >>
247952 Turun yliopisto
X-ray Photoelectron Spectrometer suitable for analyzing the elemental composition and chemical st...
24.9.2019 13:00:0020190924130000 Open >>
3850/02.03.02/2019 Ruokavirasto
Suomi osallistuu ohjelmakaudella 2014 - 2020 asetuksen (EU) 223/2014 mukaisesti Euroopan unionin ...
24.9.2019 14:00:0020190924140000 Open >>
250524 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena olevien asiantuntijapalveluiden tavoitteena on kehittää työympäristöjä, jotka ...
25.9.2019 16:00:0020190925160000 Open >>
Ref. nro 498/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena on pilvipohjainen (SaaS) teknologia suunnittelu- ja ennusteprosessien toteutta...
26.9.2019 12:00:0020190926120000 Open >>
2867/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on 1 kpl reaaliaika-analysaattoreita.
26.9.2019 14:00:0020190926140000 Open >>
1785 Hansel Oy
Hankinnan kohteena ovat välityspalveluna tarjottavat kausijulkaisut (lehdet, sarjajulkaisut) sekä...
 20190927000000 Open >>
1074/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat loka-auto- ja viemäripalvelut Turun palveluyksikön toimialueella. Osa...
27.9.2019 10:00:0020190927100000 Open >>
POSELY/619/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitesopimukseen sisältyy liikennejärjestelmäkokonaisuuteen liittyvät suunnittelu- ja selvitysteh...
27.9.2019 13:00:0020190927130000 Open >>
VARELY/1421/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu. Tarjouspyyntöaineistossa määritetään liikennöitävät...
27.9.2019 13:00:0020190927130000 Open >>
VARELY/1423/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu. Tarjouspyyntöaineistossa määritetään liikennöitävät...
27.9.2019 13:00:0020190927130000 Open >>
226332 Hanki-palvelu
Tarjouspyynnön kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.
27.9.2019 13:00:0020190927130000 Open >>
VH/2324/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnan kohteena on valmisohjelmistona kriisiviestintäjärjestelmä, minkä avulla on tarkoitus ho...
27.9.2019 14:00:0020190927140000 Open >>
241564 Leijona Catering Oy
Hankinnan kohteena on ammattikeittiön omavalvontajärjestelmä, sen asennus ja käyttöönottokoulutus...
29.9.2019 21:00:0020190929210000 Open >>
247151 Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Digitaalinen tuotantojärjestelmä, teollisuus 4.0 ajatusten mukaisestti toteutettu järjestelmä.
30.9.2019 14:00:0020190930140000 Open >>
Dnro 47/23/2019 Eduskunnan kanslia
Hankinta koskee eduskunnan kiinteistöjen hallinnassa olevien viheralueiden hoitotöitä. Hoitotöist...
30.9.2019 15:00:0020190930150000 Open >>
POPELY/346/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
LAP-ELY hakee palveluntuottajaa/konsulttia Oulu-Koillismaan alueen kenttäpalvelutehtäviin. Hankin...
1.10.2019 9:00:0020191001090000 Open >>
28235874 Ulkoministeriö
The purpose of this Invitation to tender is to request tender on technical assistance service for...
4.10.2019 10:00:0020191004100000 Open >>
247790 Suomen ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on erittäin korkean suorituskyvyn nestekromatografi – kolmoiskvadrupolimassasp...
7.10.2019 0:00:0020191007000000 Open >>
10501 Hansel Oy
Valmisteilla olevan yhteishankinnan kohteena ovat leasingpalvelut, jotka sisältävät leasingrahoit...
 20191014000000 Open >>
246561 Helsingin yliopisto
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Unioninkatu 37 sijaitsevan kiinteistön vaiheistetu...
 20191015000000 Open >>
Kela 1/42/2019 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajia tekniseen vuoropuheluun koskien äitiyspakkaukseen valit...
 20191020000000 Open >>
10522 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena on toimistoissa käytettävät toimistotarvikkeet sisältäen värikasetit se...
 20191020000000 Open >>
248381 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena on jakelukanava Microsoft-ohjelmistotuotteille.
 20191031080000 Open >>
POSELY/966/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Työmatkaliikenne-kokeilu 2-vuorotyöläisille (metalliklusteri Ponssen tehtaan ympärillä). Alusta...
 20191129160000 Open >>
D/550/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University is looking for information on different types of atomic/molecular layer depositi...
1.12.2019 0:00:0020191201000000 Open >>
243788 Hanki-palvelu
Tämän tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinatilannetta ja potentiaalisia tarjoajia sekä ...
 20191231120000 Open >>
239988 Hanki-palvelu
Tämän tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinoilla olevaa tilannetta ja potentiaalisten ta...
 20191231120000 Open >>
UUDELY/1645/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Joukkoliikenne hankinnat Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella
 20200210000000 Open >>
10343 Hansel Oy
Hansel Oy on käynnistämässä kilpailutusta, jonka tavoitteena on muodostaa autojen huolenpitopalve...
 20200401000000 Open >>
     
(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius