Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 12/31/2020 12:00:00 AM 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 10/23/2022 10:18:58 AM 20221023101858 Open >>
Yleisradio Oy YLE20190077 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus. 11/26/2023 2:04:24 PM 20231126140424 Open >>
Väylävirasto VÄYLÄ/1246/02.01.10/2019 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 2019-2025 Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 4/30/2025 12:00:00 AM 20250430000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 10/18/2022 11:51:36 AM 20221018115136 Open >>
Digi- ja väestötietovirasto VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 6/15/2022 1:40:46 PM 20220615134046 Open >>
Väylävirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 12/31/2025 12:00:00 AM 20251231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 8/28/2022 12:00:00 AM 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 12/31/2021 12:00:00 AM 20211231000000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/4111/2019 Maanteiden päällystysurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2020-2024 Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon v 12/31/2024 12:00:00 AM 20241231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 12/31/2027 12:00:00 AM 20271231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00519 Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat: • ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyratkaisut s 11/30/2023 12:00:00 AM 20231130000000 Open >>
Helsingin yliopisto 214994 Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Helsingin yliopisto perustaa dynaamisen hank 3/18/2023 12:45:37 PM 20230318124537 Open >>
Helsingin yliopisto 281350 Psykoterapia koulutuspalvelut Hankinnan kohteena on yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa toteutettavat asetuksen 1120/2010 (2a 1/31/2023 12:30:03 PM 20230131123003 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00508 Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS) Hankinnan kohteena ovat seuraavat tavarat ja palvelut ammattikäyttöön esimerkiksi korjausrakentamise 7/7/2023 12:00:00 AM 20230707000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 321 Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Sisäisen tarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 4/30/2025 12:00:00 AM 20250430000000 Open >>
Väylävirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 12/31/2022 12:00:00 AM 20221231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 322 Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS) Tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon 8/31/2023 12:00:00 AM 20230831000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 4/30/2022 12:00:00 AM 20220430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 289 Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS) Tietoliikennepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 6/28/2023 12:00:00 AM 20230628000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 316 Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon lai 1/31/2023 12:00:00 AM 20230131000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00502 Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Tilintarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 4/30/2025 12:00:00 AM 20250430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00520 Toimistokalusteet 2019 - 2025 (DPS) Toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 5/30/2025 12:00:00 AM 20250530000000 Open >>
Maahanmuuttovirasto 212448 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai 8/9/2021 12:00:00 AM 20210809000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 12/31/2024 12:00:00 AM 20241231000000 Open >>
Digi- ja väestötietovirasto 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 7/2/2021 12:00:00 PM 20210702120000 Open >>
Veikkaus Oy 2019-2025 Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuul 3/31/2025 12:00:00 AM 20250331000000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PIRELY/678/2019 Yrittäjyysbuusti Hankinnan kohteena ovat yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen suunnatut palvelut, jotka hankitaan P 12/31/2021 12:00:00 AM 20211231000000 Open >>


Other notices

IdentifierUnitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
PIRELY/8003/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelun hankinta avoimella menettelyllä; valittiin yksi palveluntuottaja.
 20200224090000 Open >>
H2019018 Finnvera Oyj
Hankinnan kohteena on mobiililaitteiden kokonaispalvelu, johon sisältyy: 1. Henkilökunnan mobi...
 20200224100000 Open >>
Ref. nro 744/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT:llä käytettävät työkalut ja tarvikkeet sekä ensiaputuotteet. Työkalui...
2/24/2020 10:00:00 AM20200224100000 Open >>
247151 Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Digitaalinen tuotantojärjestelmä, teollisuus 4.0 ajatusten mukaisestti toteutettu järjestelmä.
 20200224103000 Open >>
LAPELY/605/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Lapin alueella. Reittip...
2/24/2020 12:00:00 PM20200224120000 Open >>
Ref. nro 735/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena on älykkään toimiston ratkaisukokonaisuus. Hankinnan kohde on jaettu kahteen o...
2/24/2020 12:00:00 PM20200224120000 Open >>
276463 Traffic Management Finland Oy
ITM Finland Oy (ITM) järjestää hankintalain mukaisen tarjouskilpailun operatiivisten ICT-palvelui...
2/24/2020 12:00:00 PM20200224120000 Open >>
10524 Hansel Oy
Puitesopimuksen kohteena ovat Adoben käyttöoikeuksien jakelu- ja hallinta-palvelut. Jakelupalvelu...
2/24/2020 12:00:00 PM20200224120000 Open >>
246077 Geologian tutkimuskeskus
Hankinnan kohteena on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM-j...
2/24/2020 12:00:00 PM20200224120000 Open >>
VÄYLÄ/643/02.01.01/2020 Väylävirasto
VÄYLÄ/643/02.01.01/2020 / Haukiputaan vaihteen vaihdot 2020
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Haukiputaan vaihteiden V102 ja V103 uusiminen sekä vaihteisiin liittyvien raiteiden päällysraken...
2/24/2020 1:00:00 PM20200224130000 Open >>
VÄYLÄ/6846/02.01.07/2019 Väylävirasto
Väylävirasto pyytää tarjoustanne Turun kehätien (Kt 40) Kausela-Pukkila tieosuuden rakennuttamise...
2/24/2020 1:00:00 PM20200224130000 Open >>
279792 Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka toimii valtionhallinnon...
2/24/2020 2:00:00 PM20200224140000 Open >>
VÄYLÄ/6072/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinta käsittää Väyläviraston hallinnoiman Keiteleen kanavien käyttö- ja kunnossapitotehtävät v...
 20200224160000 Open >>
VARELY/4259/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjatutkimukset ja laboratoriotutkimukset otsikossa mainitulle hankkeelle.
2/25/2020 9:00:00 AM20200225090000 Open >>
Ref. nro 5/206/2020 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Tarjouspyynnön kohteena VTT:n kulunvalvontajärjestelmä ja sen asennus. Uusi järjestelmä otetaan k...
2/25/2020 12:00:00 PM20200225120000 Open >>
Kela 24/43/2019 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Kouvolan Pohjola-talon siivouspalvelu osoitteessa: Kelan Kouvolan Poh...
2/25/2020 12:00:00 PM20200225120000 Open >>
POSELY/146/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/146/2020 / Kehittämis- ja laatuasiantuntijan koulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
2/25/2020 1:00:00 PM20200225130000 Open >>
LAPELY/4125/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maantien 92 parantaminen Inarin kunnassa välillä Supru-Sevettijärvi Urakka kuuluu Kolarctic CBC...
2/25/2020 1:00:00 PM20200225130000 Open >>
VÄYLÄ/188/02.01.01/2020 Väylävirasto
Merkkien asennus (Tampere) - Jyväskylä rataosuudelle suunnitelmien mukaisesti. - Urakkaan sisält...
2/25/2020 1:00:00 PM20200225130000 Open >>
3-2020 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Hankinnan kohteena on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n Myllypuron kampukselle fysikaalisen ja m...
2/25/2020 2:00:00 PM20200225140000 Open >>
280703 Oulun yliopisto
280703 / Huokoskokoanalysaattori
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on huokoskokoanalysaattori näytteiden esikäsittelyyn sekä laitteen ohjaussofta...
2/25/2020 3:00:00 PM20200225150000 Open >>
VH/5053/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnan kohteena on lähinnä kotimainen ammatillinen kirjallisuus tilaus-toimitusprosessina asia...
2/25/2020 4:15:00 PM20200225161500 Open >>
279740 Business Finland Oy
Hankinnan kohteena on Tietojärjestelmä Business Finlandin asiakasanalyysien tuottamiseen ja asiak...
2/26/2020 12:00:00 PM20200226120000 Open >>
POSELY/254/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka...
2/26/2020 12:00:00 PM20200226120000 Open >>
D/535/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Hankinnan kohde on jaettu kahteen osaan: 1. Distributed Control System (DCS) 2. instrumentatio...
2/26/2020 12:00:00 PM20200226120000 Open >>
7875/02.03.02/2019 Ruokavirasto
Ruokavirasto kilpailuttaa tarvitsemansa käännöspalvelut. Ruokavirastolla on säännöllinen tarve kä...
2/26/2020 12:00:00 PM20200226120000 Open >>
POHELY/37/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
NTM-centralen i Österbotten (i fortsättningen upphandlingsenheten) begär anbud enligt denna anbu...
2/26/2020 1:00:00 PM20200226130000 Open >>
K1419-01200 VR-Yhtymä Oy
EU contract notice K1419-01200 / VR:n matkustajaliikenteen asiakaspalvelu
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on VR-Yhtymä Oy:n (myöhemmin VR tai hankintayksikkö) matkustajaliikenteen kulu...
2/26/2020 2:00:00 PM20200226140000 Open >>
KAIELY/557/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankitaan Robotiikan ja 3D-mallintamisen koulutus Kainuun TE-toimiston ja mahdollisen työllisyyde...
2/26/2020 4:00:00 PM20200226160000 Open >>
279685 Helsingin yliopisto
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Viikinkaari 11 sijaitsevan kiinteistön korjaus- ja...
2/26/2020 4:00:00 PM20200226160000 Open >>
252253 Hanki-palvelu
EU contract notice 252253 / Keräilyrahatoiminta
Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus
Hankinnan kohteena on suomalaisen keräilyrahatoiminnan järjestäminen kokonaispalveluna. Palveluun...
 20200227100000 Open >>
280955 Finavia Oyj
EU contract notice 280955 / Aggregaattilumilinkoja Finavia Oyj:n lentoasemille.
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Invitation to participate
Aggregaattilumilinkojen hankinta Finavia Oyj lentoasemille vuosina 2020-2023.
2/27/2020 12:00:00 PM20200227120000 Open >>
HANSEL PJ 10523 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena ovat yleisimmät käytössä olevat puhtaanapidon tarvikkeet asiakkaalle ku...
2/27/2020 12:00:00 PM20200227120000 Open >>
POPELY/2875/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
POPELY/2875/2019 / POPELY Siltaurakka 2020; KU
Kansallinen hankintailmoitus
Urakkaan kuuluu työt siinä laajuudessa, kuin ne on tarjouspyynnön liittenä olevissa asiakirjoissa...
2/27/2020 1:00:00 PM20200227130000 Open >>
1073/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat jätehuoltopalvelut Turun palveluyksikön toimialueella. Osa-alueina ov...
 20200227130000 Open >>
1074/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat loka-auto- ja viemäripalvelut Turun palveluyksikön toimialueella. Osa...
 20200227133000 Open >>
259393 Hanki-palvelu
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi tarjouksia koskien yksityisen kopioinnin tutkimusta.
 20200227140000 Open >>
261199 Taideyliopisto
Hankinnan kohteena on yksi (1) konserttiflyygeli, joka sijoitetaan Sibelius-Akatemian R-talon kon...
 20200227170000 Open >>
234193 Hanki-palvelu
FMS-järjestelmän modernisoinnin tavoitteena on tuoda lisää visuaalisuutta FMS–järjestelmän käyttö...
 20200228083000 Open >>
281365 Helsingin yliopisto
Service agreement for three years with option for additional three years that include: -Softwa...
2/28/2020 9:00:00 AM20200228090000 Open >>
UUDELY/1865/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/1865/2019 / Työvoimakoulutuksena toteutettavat yrittäjäkoulutukset
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia työvoimakoulutuksena toteutettaviin yrittäjäkoulutuksiin t...
 20200228100000 Open >>
ESAELY/160/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2/28/2020 12:00:00 PM20200228120000 Open >>
POKELY/71/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tarjouspyyntö käsittää ELY-keskusten järvien tilan seurantaan liittyvien vuoden 2019 kasviplankto...
2/28/2020 12:00:00 PM20200228120000 Open >>
282574 Suomen metsäkeskus
Hankinnan tavoitteena on mahdollistaa hakkuukonetiedon vastaanotto puunhankintaorganisaatioilta j...
2/28/2020 12:00:00 PM20200228120000 Open >>
2733/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat Turun, Gyltön, Utön, Örön, Skinnarvikin, Liedon ja Laitilan alueiden rake...
2/28/2020 12:00:00 PM20200228120000 Open >>
VÄYLÄ/336/02.01.00/2020 Väylävirasto
Tämä suunnittelutoimeksianto koskee 29 kpl tasoristeystä, jotka sijaitsevat rataosalla Laurila-Ro...
2/28/2020 1:00:00 PM20200228130000 Open >>
VÄYLÄ/507/02.01.02/2020 Väylävirasto
Tasoristeysnäkemien puuston poisto RO2202 Laurila-Rovaniemi
2/28/2020 1:00:00 PM20200228130000 Open >>
VÄYLÄ/7793/02.01.01/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/7793/02.01.01/2019 / Pahaniemen tasoristeyksen parantaminen
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Pahanimen tasoristeyksen turvallisuutta parannetaan tiejärjestyillä ja näkemien louhinnalla
2/28/2020 1:00:00 PM20200228130000 Open >>
369/02 10 01 00 05/2020 Luonnonvarakeskus
Robotiikka mansikan sadonkorjuussa -hankkeessa suunnitellaan, rakennetaan ja testataan yritysten ...
2/28/2020 1:00:00 PM20200228130000 Open >>
POSELY/4/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hanke sisältää seuraavien siltojen korjaamisen siinä laajuudessa kuin se on korjausuunnitelma as...
2/28/2020 1:00:00 PM20200228130000 Open >>
UUDELY/11513/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Siltojen korjaaminen tilaajan teettämien suunnitelmien mukaisesti Uudenmaan maakunnan alueella, s...
2/28/2020 1:00:00 PM20200228130000 Open >>
KASELY/1249/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTA ON KESKEYTETTY. SOPIMUSTA EI TEHDÄ. Tämän puitesopimuksen perusteella Kaakkois-Suomen...
 20200228143000 Open >>
UUDELY/4565/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/4565/2018 / Toiminnallinen tuettu polku, osa-alue 4a, Espoo, Luksia koulutus Oy
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Puitejärjestelyn kohteena on pääkaupunkiseudulla työvoimakoulutuksena toteutettava aikuisten maah...
 20200228143000 Open >>
POPELY/2836/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti...
2/28/2020 3:00:00 PM20200228150000 Open >>
POSELY/1714/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2/28/2020 4:00:00 PM20200228160000 Open >>
VNK/142/26/2019 Valtioneuvoston kanslia
Framework agreement EU contract notice VNK/142/26/2019 / Valtioneuvoston oikeudellisten neuvonantopalveluiden puitejärjestely liittyen pääasiassa omistajaohjaukseen
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnassa on kyse oikeudellisista neuvonantopalveluista, joita ensisijaisesti valtioneuvoston o...
 20200228160000 Open >>
6/01.06.02/2020 Tulli
2/28/2020 4:15:00 PM20200228161500 Open >>
282927 Centria-ammattikorkeakoulu Oy
282927 / Headspace & GC-MS-laitteisto
Kansallinen hankintailmoitus
Centria tutkimus ja kehitys on hankkimassa Headspace-näytteensyöttöyksikön ja GC-MS -laitteiston ...
2/28/2020 11:55:00 PM20200228235500 Open >>
284188 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajia markkinakartoitukseen, jonka kohteena on suorituskykyte...
 20200229000000 Open >>
282784 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajia markkinakartoitukseen, jonka kohteena on Kelan ohjelmal...
 20200229000000 Open >>
279512 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) käynnistää sähköisen viestinnän suojatun sähköpostin ja turvallisen sähk...
 20200229000000 Open >>
282441 Työ- ja elinkeinoministeriö
Hankinnan kohteena olivat Työ- ja elinkeinoministeriön alueet- ja kasvupalveluosaston koheesio- ...
 20200229110000 Open >>
252474 Turun yliopisto
Kyse on yliopiston käytössä olevien rakennusten ylläpito- ja lisäsiivouspalveluiden hankinnasta. ...
 20200229113000 Open >>
RVV 1/00.03.01/2019 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena oli asiantuntijapalvelu kohdistuen Rahoitusvakausviraston suoraan kriisinratka...
 20200229113000 Open >>
256640 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT intends to make a purchase of Liquid chromatograp...
2/29/2020 12:30:00 PM20200229123000 Open >>
KASELY/1285/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1285/2019 / Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus puitejärjestely vuosille 2020 ja 2021, Kouvola
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kouvolaan. Kotoutumiskoulutus on toteut...
 20200229123000 Open >>
282885 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-yksikkö
Hankinnan kohteena on Oracle-ohjelmistojen teknisten tukipalveluiden (Oracle Premier Support) uus...
 20200229130000 Open >>
VÄYLÄ/4839/02.01.07/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Akaan raakapuuterminaalin suunnitteluttamis-, rakennuttamis- ja valvontapal...
2/29/2020 1:00:00 PM20200229130000 Open >>
POSELY/1275/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toimijan tehtäviin kuuluu kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kannustaminen ja aktivoiminen li...
 20200229150000 Open >>
VÄYLÄ/4978/02.01.12/2019 Väylävirasto
Tässä hankinnassa hankitaan TASE, Tampere-Seinäjoki turvalaiteuusiminen -hankkeen rakennuttamis- ...
2/29/2020 3:00:00 PM20200229150000 Open >>
HH-157TP VR-Yhtymä Oy
VR-Yhtymä Oy, IV-konehuoneen kokonaisurakka osana Helsingin päärautatieaseman perusparannus- ja ...
3/1/2020 11:59:00 PM20200301235900 Open >>
260984 Oulun yliopisto
The total contract will include all construction work related to the research- and warehouse buil...
3/1/2020 11:59:00 PM20200301235900 Open >>
281716 Traffic Management Finland Oy
Traffic Management Finland Group is procuring insurance service provider for i) Cyber Insurance a...
3/2/2020 8:00:00 AM20200302080000 Open >>
VN/2390/2020 Työ- ja elinkeinoministeriö
3/2/2020 12:00:00 PM20200302120000 Open >>
282420 Taideyliopisto
Hankinnan kohteena on yksi (1) konserttiflyygeli, joka sijoitetaan Sibelius-Akatemian tiloihin Mu...
3/2/2020 12:00:00 PM20200302120000 Open >>
281990 Työllisyysrahasto
EU contract notice 281990 / Virtual Data Storage
EU-hankintailmoitus
Työllisyysrahasto (Employment fund) invites software supliers to take part on a tender competitio...
3/2/2020 12:00:00 PM20200302120000 Open >>
2740/02 10 01 00 05/2019 Luonnonvarakeskus
Luonnonvarakeskus (Luke) kilpailuttaa ja hankkii arvokalakantojen kalankasvatuspalvelut. Luonn...
3/2/2020 12:00:00 PM20200302120000 Open >>
POPELY/2815/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alikulkusillan ja kevyenliikenteen väylien rakentaminen Kuusamossa valtatielle 5
3/2/2020 1:00:00 PM20200302130000 Open >>
VARELY/4545/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uuden tievalaistuksen suunnittelu ja rakentaminen Mt 192 Kustavintie välille Somersoja Raisio - M...
3/2/2020 1:00:00 PM20200302130000 Open >>
VÄYLÄ/740/02.01.02/2020 Väylävirasto
Väylävirasto tekeen 3 vuotisen huoltosopimuksen omistamiensa liikennepaikkojen hissien ja liukupo...
3/2/2020 2:00:00 PM20200302140000 Open >>
98/02 10 01 00 05/2020 Luonnonvarakeskus
Luonnovarakeskus hakee tiede- ja tutkimusviestintäkumppania, joka tukee Luken viestintäryhmää sen...
3/2/2020 3:00:00 PM20200302150000 Open >>
282071 Työ- ja elinkeinoministeriö
Hankintayksikkö hankkii suorahankintana Helsingin yliopistolta ja Reaktor Innovations Oy:ltä Elem...
 20200303083000 Open >>
373/02 10 01 00 02/2020 Luonnonvarakeskus
373/02 10 01 00 02/2020 / Marjasatoseuranta
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
3/3/2020 10:00:00 AM20200303100000 Open >>
2576/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on kesäajan ulkoaluetyöt Jyväskylän palveluyksikön alueella Tikkakoskella. ...
3/3/2020 10:00:00 AM20200303100000 Open >>
VÄYLÄ/5803/02.01.01/2019 Väylävirasto
Riihimäen välilaiturin 4-5 perusparantaminen sisältäen mm: -nykyisen matalan laiturin purkamin...
3/3/2020 12:00:00 PM20200303120000 Open >>
THL/1410/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hankinnan kohteena on viisi (5) kappaletta histologian kasettitulostimia, joita käytetään ruumiin...
3/3/2020 12:00:00 PM20200303120000 Open >>
Dno 28/07.02/2019 Oikeusrekisterikeskus
Oikeusrekisterikeskus pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Han...
3/3/2020 12:00:00 PM20200303120000 Open >>
LAPELY/152/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kantatielle 82 Vikajärvi - Kelloselkä rakennetaan uusi vesisitösilta nykyisen Vikajoen sillan koh...
3/3/2020 1:00:00 PM20200303130000 Open >>
VÄYLÄ/7/02.01.02/2020 Väylävirasto
YPI sillat Länsi-Suomi
3/3/2020 1:00:00 PM20200303130000 Open >>
TRAFICOM/511918/02.03.01/2019 Liikenne- ja viestintävirasto
EU contract notice TRAFICOM/511918/02.03.01/2019 / Kielikoulutuspalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin (jatkossa Traficom) kielikoulutuspalvelujen hankinta sis...
3/3/2020 2:00:00 PM20200303140000 Open >>
286117 Centria-ammattikorkeakoulu Oy
286117 / Verkko-oppimisympäristön (LMS) hankinta
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
3/4/2020 12:01:00 AM20200304000100 Open >>
3453/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Vihreä tekstiilivyö, jota käytetään maastohousujen M05 kanssa.
 20200304093000 Open >>
VÄYLÄ/4498/02.01.10/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitejärjestelyn kohteena on tiestötietojen keruu. Tiestötietojen keruuseen sisältyvät muun ohell...
 20200304093000 Open >>
2923/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Taistelijan reppu on liikkuvaa taistelua käyvien taistelijoiden reppu, jossa kuljetetaan varustei...
 20200304100000 Open >>
2324/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat jätehuoltopalvelut Helsingin palveluyksikön toimialueella Santahaminassa,...
3/4/2020 10:00:00 AM20200304100000 Open >>
VÄYLÄ/55/02.01.01/2020 Väylävirasto
Rakennetaan Myllykosken liikennepaikalle uusi raiteenvaihtopaikka (Pitkäkallio, 4 kpl YV60-900-1:...
3/4/2020 12:00:00 PM20200304120000 Open >>
VARELY/5209/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakkaan kuuluu Rekoisten sillan ja Vähä...
3/4/2020 12:00:00 PM20200304120000 Open >>
VÄYLÄ/632/02.01.01/2020 Väylävirasto
VÄYLÄ/632/02.01.01/2020 / Kontiomäen kolmion päällysrakennetyöt
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Kokonaishintaurakka. Liikennepaikalla uusitaan vaihteet V971, V972, V961 ja V962 sekä vaihteisiin...
3/4/2020 1:00:00 PM20200304130000 Open >>
SEN/1515/2019 Senaatti-kiinteistöt
Senaatin paloilmoitinlaitteiden huoltojen hankinta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. H...
 20200304160000 Open >>
1183/02.03.02/2020 Ruokavirasto
Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjo...
 20200304235900 Open >>
MML12990/06 03 00/2019 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on ilmakuvauspalvelu ja palvelun lopputuloksena syntyvien tuotteiden toimittam...
3/5/2020 10:00:00 AM20200305100000 Open >>
VARELY/1053/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tehtävä sisältää tiesuunnitelman laatimisen valtatien 9 välille Aura - Loimaa
 20200305103000 Open >>
2825/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Sähköinen maksuratkaisu henkilöstön liikunta- ja kullttuuripalvelujen tukemiseen valtakunnallises...
 20200305120000 Open >>
H2020003 Finnvera Oyj
Tilaaja pyytää tarjoustanne Palvelusta, joka koostuu seuraavista tehtävistä: I. Osakekannan ...
3/5/2020 12:00:00 PM20200305120000 Open >>
280576 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne l...
3/5/2020 12:00:00 PM20200305120000 Open >>
KASELY/1247/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1247/2019 / Taloushallinnon puitejärjestely vuosille 2020-2021, Kaakkois-Suomi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Taloushallinnon puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinn...
 20200305123000 Open >>
KASELY/1246/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1246/2019 / Sosiaali- ja terveysalan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Kymenlaakso
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamisee...
 20200305123000 Open >>
3668/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on kankaiset evakuointialustat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi haavoittune...
3/5/2020 2:00:00 PM20200305140000 Open >>
286945 Hanken Svenska Handelshögskolan
3/5/2020 3:00:00 PM20200305150000 Open >>
HH-139 VR-Yhtymä Oy
EU contract notice HH-139 / Revenue Management System
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Invitation to participate
The objective is to procure a Revenue Management System (referred later in all procurement docume...
3/5/2020 11:59:00 PM20200305235900 Open >>
SATELY/325/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice SATELY/325/2019 / Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Porin seudulla (kapasiteettihankinta)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on työvoimakoulutuksena toteutettava aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoul...
 20200306090000 Open >>
VÄYLÄ/7151/02.01.12/2019 Väylävirasto
Puitejärjestelyn kohteena on tiestötietojen ja kunnossapidon asiantuntijapalvelut. Puitejärjes...
 20200306093000 Open >>
ESAELY/159/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ELY-keskukset vastaavat pinta- ja pohjavesien tilan seurannan toteutuksesta sisämaassa sekä ranni...
 20200306120000 Open >>
VN/3364/2020 Työ- ja elinkeinoministeriö
VN/3364/2020 / Jakeluvelvoitteen laajentaminen
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
3/6/2020 12:00:00 PM20200306120000 Open >>
D/143/01.01.04.00/2020 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Bioproducts and Biosystems is seek...
3/6/2020 12:00:00 PM20200306120000 Open >>
283556 Työllisyysrahasto
Hankinnan kohteena on tietojärjestelmien ylläpidon ja kehityksen IT-asiantuntijatyö ja ohjelmisto...
3/6/2020 12:00:00 PM20200306120000 Open >>
YLE20200005 Yleisradio Oy
Yle is the finnish territorial rightsholder for The Tokyo 2020 Olympic Games. Yle will have an ex...
3/6/2020 12:00:00 PM20200306120000 Open >>
91/27/2019 Business Finland Oy
Hankinnan kohteena on Experience Commerce Finland -ohjelman aktiviteettien Ecosystem Partner -pal...
3/6/2020 12:00:00 PM20200306120000 Open >>
THL/1445/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hankinnan kohteena on Maldi-TOF MS -laitteisto, jota käyttämällä mikrobeja voidaan tunnistaa mass...
3/6/2020 12:00:00 PM20200306120000 Open >>
PIRELY/9961/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kumppanuustoimintaan perustuva yksikköhintaurakka, josta maksetaan urakoitsijalle toteu...
3/6/2020 1:00:00 PM20200306130000 Open >>
VÄYLÄ/351/02.01.01/2020 Väylävirasto
Hankinta koskee Akaan raakapuuterminaalin sähköurakkaa. Toimeksiannon kohteena olevaan urakkaan s...
3/6/2020 1:00:00 PM20200306130000 Open >>
VÄYLÄ/305/02.01.02/2020 Väylävirasto
Urakkaan sisältyy Porvoon majakan ja Kölhällenin loiston korjaustyöt, tarjouspyyntökirjeessä main...
3/6/2020 1:00:00 PM20200306130000 Open >>
SATELY/37/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
SATELY/37/2020 / CAD-verkkokoulutus
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
3/6/2020 4:15:00 PM20200306161500 Open >>
234470 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.
 20200307083000 Open >>
282876 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-yksikkö
Microsoft Premier -tukipalvelut vuodelle 2020 liittyen hankintayksikön ja sen asiakkaiden olemass...
 20200307100000 Open >>
SATELY/326/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice SATELY/326/2019 / Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Rauman seudulla (kapasiteettihankinta)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on työvoimakoulutuksena toteutettava aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoul...
 20200307103000 Open >>
SATELY/327/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice SATELY/327/2019 / Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kankaanpään ja Huittisten seuduilla (kapasiteettihankinta)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on työvoimakoulutuksena toteutettava aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoul...
 20200307113000 Open >>
VÄYLÄ/984/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Itä-Suomen alueellinen rataisännöinti ja valtakunnallinen puunkuormauksen i...
3/7/2020 3:30:00 PM20200307153000 Open >>
VÄYLÄ/1527/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on radan kiskoteknisen kunnossapidon tarkastuksiin liittyvät asiantuntijapalve...
3/7/2020 3:30:00 PM20200307153000 Open >>
VÄYLÄ/1526/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on radan kiskoteknisen kunnossapidon hitsauksiin liittyvät asiantuntijapalvelu...
3/7/2020 3:30:00 PM20200307153000 Open >>
VÄYLÄ/983/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Etelä-Suomen alueellinen rataisännöinti sopimuksessa ja sen liitteissä määr...
3/7/2020 3:30:00 PM20200307153000 Open >>
264242 Hanki-palvelu
Käännöspalveluiden puitejärjestely Oikeusministeriön hallinnonalalle. Hankintayksikköinä toimiva...
 20200308000000 Open >>
KASELY/83/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämän puitesopimuksen perusteella Kaakkois-Suomen ELY-keskus teettää liikennesuunnittelun asiant...
3/9/2020 9:00:00 AM20200309090000 Open >>
281982 Oulun poliisilaitos
Laki Poliisin hallinnosta 14.2.1992/110, 15 h § luo velvoitteen poliisihenkilöstön fyysisen työku...
3/9/2020 10:00:00 AM20200309100000 Open >>
2192/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Restricted procedure EU contract notice 2192/0400/2019 / Kylmälaitteiden huollot ja korjaukset Helsingin palveluyksikön kohteissa
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena ovat Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Helsingin palveluyksikön ylläpitämie...
3/9/2020 10:00:00 AM20200309100000 Open >>
284948 Finavia Oyj
Finavia requests tenders for supplying Explosive Detection Systems for Cabin Baggage (EDSCB) with...
3/9/2020 12:00:00 PM20200309120000 Open >>
236975 Hanki-palvelu
EU contract notice 236975 / Työvaatteet
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on luotsina ja luotsikutterinhoitajina toimivien työntekijöiden työvaatteiden ...
3/9/2020 12:00:00 PM20200309120000 Open >>
Ref. nro 740/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT:llä käytettävät elektroniikan komponentit ja yleismittalaitteet. Hank...
3/9/2020 12:00:00 PM20200309120000 Open >>
2742/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Restricted procedure EU contract notice 2742/0400/2019 / Kylmälaitteiden huollot ja korjaukset Kouvolan palveluyksikön kohteissa
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena ovat Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Kouvolan palveluyksikön ylläpitämien...
3/9/2020 12:00:00 PM20200309120000 Open >>
218/07.02/2019 Oikeusrekisterikeskus
Hankinnan kohteena on Rikosseuraamuslaitoksen (RISE) Roti-tietojärjestelmän ylläpito-, tuki- ja k...
3/9/2020 12:00:00 PM20200309120000 Open >>
278775 Ulkoministeriö
ThisisFinland -sosiaalinen media – SINA WEIBO, Wechat; markkinointi ja kehittäminen mukaan lukien...
3/9/2020 12:00:00 PM20200309120000 Open >>
VARELY/4546/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uuden tievalaistuksen suunnittelu ja rakentaminen Vt 9 Moisio - Jäkärlä (-Lieto).
3/9/2020 1:00:00 PM20200309130000 Open >>
VÄYLÄ/5644/02.01.00/2019 Väylävirasto
Väyläviraston investointihankkeiden vaikutusten arviointiohjelmistoa (IVAR3) käytetään tiehankkei...
3/9/2020 1:00:00 PM20200309130000 Open >>
275/02 10 01 00 05/2020 Luonnonvarakeskus
Hankinnan tavoitteena on valita palveluntuottaja/tuottajia, jotka mittaavat ennalta määritellyn m...
3/9/2020 2:00:00 PM20200309140000 Open >>
275240/ARA-02.01.00-2019-17 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
3/9/2020 2:00:00 PM20200309140000 Open >>
287419 Senaatti-kiinteistöt
3/9/2020 4:00:00 PM20200309160000 Open >>
277941 Helsingin yliopisto
EU contract notice 277941 / Kumpulan luonnontiedelukio, uudisrakennus
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Kumpulan luonnontiedelukion uudisrakennuksen suunn...
3/9/2020 6:00:00 PM20200309180000 Open >>
HAMELY/1533/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice HAMELY/1533/2019 / Työnhaunpalveluohjaus (puitejärjestely)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Työnhaun palveluohjaus - työnhakuvalmennus on Hämeen TE-toimiston asiakkaille (Laki julkisesta ty...
 20200310083000 Open >>
VÄYLÄ/6522/02.01.01/2019 Väylävirasto
Väylävirasto hankkii tällä kilpailutuksella pohjatutkimuskonsultin valtatien 3 Hämeenkyrönväylän ...
 20200310090000 Open >>
Ref. nro 728/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
EU contract notice Ref. nro 728/206/2019 / Keskeytysilmoitus: Henkilöstöravintola- ja kokoustarjoilupalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena olivat henkilöstöravintola- ja kokoustarjoilupalveluiden tuottaminen VTT:n toi...
 20200310100000 Open >>
RVLDno-2018-1978 Rajavartiolaitos
Hankinnan kohteena on Rajavartiolaitoksen rannikkovartioveneiden (kelirikkoveneiden) telakointi- ...
 20200310103000 Open >>
TRAFICOM/452860/02.03.01/2019 Liikenne- ja viestintävirasto
Valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa 2021-2024 toteutetaan matkapäiväkirjamenetelmään ...
 20200310110000 Open >>
LIVI/4772/02.01.12/2018 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Radanpidon vahvavirtasuunnittelu ja asiantuntijatehtävät Tehtävä sisältää ...
3/10/2020 11:30:00 AM20200310113000 Open >>
LIVI/4770/02.01.12/2018 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on radanpidon turvalaitesuunnittelu ja asiantuntijatehtävät Tehtävä sisältää ...
3/10/2020 11:30:00 AM20200310113000 Open >>
Kela 7/43/2020 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Porin toimiston siivouspalvelu osoitteessa: Porin toimisto, Yrjönkatu...
3/10/2020 12:00:00 PM20200310120000 Open >>
271/2020 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Framework agreement EU contract notice 271/2020 / Monitoimilaite
EU-hankintailmoitus
Monitoimilaitteiden ja niiden varaosien/lisäominaisuuksien puitesopimus vuosille 2020-2023. Monit...
3/10/2020 12:00:00 PM20200310120000 Open >>
LAPELY/199/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
31 kpl siltojen korjaustöitä Lapin Ely:n alueella.
3/10/2020 1:00:00 PM20200310130000 Open >>
VÄYLÄ/460/02.01.01/2020 Väylävirasto
VÄYLÄ/460/02.01.01/2020 / Suurisuon paalulaatan tukimuuriurakka
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Urakka käsittää korkeudeltaan 600…1000 mm valuharkkotukimuurin sekä paalulaatan alahelman EPS-kev...
3/10/2020 1:00:00 PM20200310130000 Open >>
VÄYLÄ/543/02.01.07/2020 Väylävirasto
Väylävirasto pyytää tarjoustanne vt 3 Hämeenkyrönväylän rakennuttamis- ja valvontapalveluista. ...
3/10/2020 1:00:00 PM20200310130000 Open >>
VN/1935/2020 Ympäristöministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö pyytävät tarjousta pienhankinnasta Kulttuur...
3/10/2020 3:00:00 PM20200310150000 Open >>
PRH/225/28/2020 Patentti- ja rekisterihallitus
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (”YTJ”) on yksi Suomen perusrekistereistä. Kyse on yhtenäisest...
3/10/2020 4:00:00 PM20200310160000 Open >>
HAMELY/190/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelu toteutetaan Hämeen TE-toimiston toimipaikoissa Lahdessa: Palvelutorilla ja Kirkkokatu 12:...
3/11/2020 10:00:00 AM20200311100000 Open >>
POPELY/2342/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POPELY/2342/2019 / Tehostetusti työhön -palvelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinta koskee Pohjois-Pohjanmaalla puitehankintana toteutettavaa palvelua, jonka tavoitteena on...
 20200311103000 Open >>
1/451/2020 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Rovaniemen toimiston muutostyöt osoitteessa Hallituskatu 20, Rovaniem...
3/11/2020 12:00:00 PM20200311120000 Open >>
VN/3100/2020 Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö pyytää pienhankinnasta tarjousta selvitykseen, jossa arvioidaan kahden esimer...
3/11/2020 12:00:00 PM20200311120000 Open >>
283173 Liikenne- ja viestintävirasto
Hankinnan kohteena on Salkunhallinta-järjestelmä. Tällä hetkellä Traficomissa on käytössä nel...
3/11/2020 12:00:00 PM20200311120000 Open >>
VÄYLÄ/21/02.01.01/2020 Väylävirasto
Vuosaaren meriväylän ja sataman syventäminen. Hanke sisältää meriväylän sekä satama-altaan syv...
3/11/2020 1:00:00 PM20200311130000 Open >>
RVLDno-2019-1147 Sisäministeriö
Rajavartiolaitos kilpailuttaa Sisäministeriön valtuuttamana hankinnan ja solmii hankintaa koskeva...
3/11/2020 2:00:00 PM20200311140000 Open >>
3810/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne l...
 20200312110000 Open >>
286040 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
LUT-yliopiston sähkötekniikan osasto on käynnistänyt vuonna 2017 hankkeen suurnopeusmoottoreiden ...
3/12/2020 12:00:00 PM20200312120000 Open >>
284626 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (jäljempänä ”tilaaja” tai "CSC") pyytää tarjousta kiinteäs...
3/12/2020 12:00:00 PM20200312120000 Open >>
Dnro 2/451/2020 Kansaneläkelaitos
Rakennuskohteena on Jyväskylän toimitalon tuloilmakoneiden ja poistoilmapuhaltimien uusiminen. Ki...
3/12/2020 12:00:00 PM20200312120000 Open >>
VK/712/02.03.02.07/2018 Valtiokonttori
Hankinnan kohteena on laskujenvälitys- ja digitointipalvelu Puolustusvoimille ja Huoltovarmuuskes...
3/12/2020 12:00:00 PM20200312120000 Open >>
POHELY/58/2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus