Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 23.10.2022 10:18:58 20221023101858 Open >>
Yleisradio Oy YLE20190077 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus. 26.11.2023 14:04:24 20231126140424 Open >>
Väylävirasto VÄYLÄ/1246/02.01.10/2019 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 2019-2025 Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 18.10.2022 11:51:36 20221018115136 Open >>
Väylävirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 31.12.2025 0:00:00 20251231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 15.6.2022 13:40:46 20220615134046 Open >>
Vimana Oy 195071 ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 28.8.2022 0:00:00 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/4111/2019 Maanteiden päällystysurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2020-2024 Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon v 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 31.12.2027 0:00:00 20271231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00519 Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat: • ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyratkaisut s 30.11.2023 0:00:00 20231130000000 Open >>
Helsingin yliopisto 214994 Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Helsingin yliopisto perustaa dynaamisen hank 18.3.2023 12:45:37 20230318124537 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00508 Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS) Hankinnan kohteena ovat seuraavat tavarat ja palvelut ammattikäyttöön esimerkiksi korjausrakentamise 7.7.2023 0:00:00 20230707000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 321 Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Sisäisen tarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Väylävirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 31.12.2022 0:00:00 20221231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 322 Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS) Tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon 31.8.2023 0:00:00 20230831000000 Open >>
Vimana Oy 195069 Tiedon elinkaareen, tietoturvakonsultointiin ja niiden auditointiin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 30.4.2022 0:00:00 20220430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 289 Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS) Tietoliikennepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 28.6.2023 0:00:00 20230628000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 316 Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon lai 31.1.2023 0:00:00 20230131000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00502 Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Tilintarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00520 Toimistokalusteet 2019 - 2025 (DPS) Toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.5.2025 0:00:00 20250530000000 Open >>
Maahanmuuttovirasto 212448 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai 9.8.2021 0:00:00 20210809000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Veikkaus Oy 2019-2025 Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuul 31.3.2025 0:00:00 20250331000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 2.7.2021 12:00:00 20210702120000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PIRELY/678/2019 Yrittäjyysbuusti Hankinnan kohteena ovat yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen suunnatut palvelut, jotka hankitaan P 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>


Other notices

IdentifierUnitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
239303 Itä-Suomen yliopisto
A new X-ray microtomography system. The intended system is aimed at varied samples. Among other t...
13.12.2019 11:00:0020191213110000 Open >>
993/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat analyysit maa-, sedimentti- ja vesinäytteistä sekä hyötykäyttö- ja kaatop...
13.12.2019 12:00:0020191213120000 Open >>
Ref. nro 499/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena on VKK:n tutkimustoiminnan pilot-mittakaavan prosessin rakentamiseen liittyvät...
13.12.2019 14:00:0020191213140000 Open >>
VÄYLÄ/6071/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinta käsittää Väyläviraston hallinnoiman Vääksyn ja Kalkkisten kanavien käyttö- ja kunnossapi...
 20191213150000 Open >>
55/02.08.00.00/2019 Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopiston viestintäpalvelut hakee kumppania suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinoi...
 20191213150000 Open >>
D/858/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Particle Image Velocimetry (PIV) Measurement System. For further information, see separate doc...
13.12.2019 16:00:0020191213160000 Open >>
4248/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Lentopolttoaineiden tankkauspumppukärryjen suodatinvedenerottimet, 24 kpl:tta vuonna 2018.
 20191214103000 Open >>
KASELY/1150/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1150/2019 / KESKEYTYSILMOITUS Ohjelmistoalan puitejärjestely vuosille 2020-2021, Kaakkois-Suomi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ohjelmistoalan puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinno...
 20191214143000 Open >>
Kela 134/331/2019 Kansaneläkelaitos
EU contract notice Kela 134/331/2019 / Tietopyyntö: Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden hankinta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ennakkotietoilmoitus
Kelan tehtävä on tulkkauspalvelusta annetun lain (133/2010) mukaan järjestää valtakunnallisesti k...
 20191215000000 Open >>
Kela 20/43/2019 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena ovat Kelan asiakaspalvelussa, Kelan järjestämässä kuntoutuksessa sekä työkyvyn...
 20191215000000 Open >>
226941 Itä-Suomen yliopisto
Tämän kilpailutuksen tarkoitusena on tehdä puitejärjestely, johon valitaan kolme (3) toimittajaa....
 20191215090000 Open >>
VÄYLÄ/6870/02.01.11/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Esrin ohjelmistolisenssit sekä niihin liittyvää asiantuntijapalvelu.
15.12.2019 9:30:0020191215093000 Open >>
247952 Turun yliopisto
X-ray Photoelectron Spectrometer suitable for analyzing the elemental composition and chemical st...
15.12.2019 14:00:0020191215140000 Open >>
244431 Oulun yliopisto
A digital brightfield slide scanner (upgradeable with a fluorescence module) with an image analys...
15.12.2019 15:00:0020191215150000 Open >>
SMDno-2019-1095 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on ratkaisu kansalaisten turvallisuudentunteen seurantaan ja analysointiin täm...
16.12.2019 10:00:0020191216100000 Open >>
RVV 1/00.03.01/2019 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu kohdistuen Rahoitusvakausviraston suoraan kriisinratkai...
16.12.2019 10:00:0020191216100000 Open >>
VÄYLÄ/3654/02.01.12/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on sopimustenhallintajärjestelmä valmisohjelmistona. Järjestelmä on tarkoitus ...
 20191216120000 Open >>
Kela 25/43/2019 Kansaneläkelaitos
Kelalla on eri puolella Suomea 10 isompaa kiinteistöä ja noin 180 toimistoa. Vuosittain Kela tote...
16.12.2019 12:00:0020191216120000 Open >>
260087 Vaasan yliopisto
Hankinnan kohteena on kirjastoaineiston hankinta kaikille yhteishankinnassa mukana oleville kirja...
16.12.2019 12:00:0020191216120000 Open >>
257580 Suomen metsäkeskus
EU contract notice 257580 / Talous- ja henkilöstöhallinnon tiedonhallintaratkaisu
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja tukevat tiedonhallintajärjestelmät ja näihin liittyvät ...
16.12.2019 12:00:0020191216120000 Open >>
POSELY/1652/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/1652/2019 / Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
16.12.2019 13:00:0020191216130000 Open >>
KASELY/1249/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämän puitesopimuksen perusteella Kaakkois-Suomen ELY-keskus teettää liikennesuunnittelun asiant...
16.12.2019 13:00:0020191216130000 Open >>
EPOELY/2277/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice EPOELY/2277/2019 / Korkeasti koulututettujen lisä- ja täydennyskoulutus - kapasiteettihankinta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää tarjouskilpailun tämän ilmoituksen liitteenä olevan palvelu...
16.12.2019 14:00:0020191216140000 Open >>
3492/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
EU contract notice 3492/2019 / SISÄJALKINEET
EU-hankintailmoitus
Hankinta koskee sisäjalkineiden hankintaa vuonna 2019. Hankittava määrä vuonna 2019 on 104385...
16.12.2019 14:00:0020191216140000 Open >>
1948/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Riskienhallinta-, tietosuojan riskienhallinta- ja poikkeamailmoitusjärjestelmä (GRC-järjestelmä),...
16.12.2019 14:00:0020191216140000 Open >>
3234/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Midwave-infrared signature measurement system containing; - two cameras - an image recording a...
16.12.2019 14:00:0020191216140000 Open >>
VÄYLÄ/7151/02.01.12/2019 Väylävirasto
Puitejärjestelyn kohteena on tiestötietojen ja kunnossapidon asiantuntijapalvelut. Puitejärjes...
17.12.2019 10:00:0020191217100000 Open >>
275385 Vanhan Vaasan sairaala
275385 / Potilaiden jalkineet
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
17.12.2019 12:00:0020191217120000 Open >>
THL/1398/8.00.02/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The Ministry of Social Affairs and Health (hereinafter ”STM”) and Finnish institute for health an...
17.12.2019 12:00:0020191217120000 Open >>
THL/1400/8.00.02/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The Ministry of Social Affairs and Health (hereinafter ”STM”) and Finnish institute for health an...
17.12.2019 12:00:0020191217120000 Open >>
THL/1396/8.00.02/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The Ministry of Social Affairs and Health (hereinafter ”STM”) and Finnish institute for health an...
17.12.2019 12:00:0020191217120000 Open >>
THL/1399/8.00.02/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The Ministry of Social Affairs and Health (hereinafter ”STM”) and Finnish institute for health an...
17.12.2019 12:00:0020191217120000 Open >>
HANSEL PJ 001785 Hansel Oy
Hankinnan kohteena on kausijulkaisujen välityspalvelun tuottaminen asiakkaille. Välitettävät tuot...
17.12.2019 12:00:0020191217120000 Open >>
VÄYLÄ/7629/02.01.00/2019 Väylävirasto
Hankeen tavoitteena on saada suunnitemat joilla voidaan kilpailuttamalla toteuttaa vaihteenvaihto...
17.12.2019 13:00:0020191217130000 Open >>
VÄYLÄ/6876/02.01.07/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Pori-Mäntyluoto-(Tahkoluoto) suppean peruskorjauksen (hankkeen kustannusarv...
17.12.2019 13:00:0020191217130000 Open >>
4258/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
4258/2019 / Alumiiniveneiden 2 kpl hankinta
Kansallinen hankintailmoitus
Alumiiniveneiden 2 kpl hankinta joissa perämoottorit 150 hv sekä karttakaikuplotterit
17.12.2019 14:00:0020191217140000 Open >>
2191/0400/2019 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Restricted procedure EU contract notice 2191/0400/2019 / Kylmälaitteiden huollot ja korjaukset Hämeenlinnan palveluyksikön kohteissa
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena ovat Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Hämeenlinnan palveluyksikön ylläpitä...
18.12.2019 12:00:0020191218120000 Open >>
234016 Helsingin yliopisto
Fantom- ja Hammashoitoyksiköt lisävarusteineen. 53 (optio 8+1) kappaletta Fantom yksiköitä ja ...
 20191218123000 Open >>
POKELY/650/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/650/2019 / Yhteishankintakoulutukset maarakennus- ja infra-alalle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen maarakennus- ja infra-alan yritysten/ työnantajien ...
 20191218123000 Open >>
POKELY/255/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/255/2019 / Yhteishankintakoulutukset teknologiateollisuuden alalle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen teknologiateollisuuden alan yritysten/ työnantajien...
 20191218123000 Open >>
POSELY/1702/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/1702/2019 / Kortti- ja lupakorttikoulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kilpailutettava palvelu on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
18.12.2019 13:00:0020191218130000 Open >>
262591 Finavia Oyj
Urakka käsittää Jyväskylän lentoaseman lentoliikennealueiden korjauksen päällystysurakan työt ura...
18.12.2019 13:00:0020191218130000 Open >>
249178 Veikkaus Oy
Tässä hankinnassa Veikkaus hankkii peli- ja palvelujärjestelmäkokonaisuudelle konesali-, käyttö- ...
 20191218130000 Open >>
POKELY/658/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/658/2019 / Yhteishankintakoulutukset monialaosaaminen
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen eri toimialojen yritysten/ työnantajien ja Pohjois-...
 20191218150000 Open >>
264270 Business Finland Oy
264270 / Traineetehtävien rekrytointikumppani
Kansallinen hankintailmoitus
Business Finlandin tavoitteena on toimia vastuullisena työnantajana ja tarjota nuorille ammattila...
18.12.2019 16:00:0020191218160000 Open >>
VARELY/3276/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Mt 180 Kirjalan- ja Hessundinsalmen uusien siltojen tiesuunnitelman pohjatutkimukset. Parainen, K...
19.12.2019 9:00:0020191219090000 Open >>
VÄYLÄ/4825/02.01.01/2019 Väylävirasto
Tottolan rautatietunnelin vesieristyksen korjaus ja vahvistaminen
19.12.2019 9:30:0020191219093000 Open >>
UUDELY/5553/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/5553/2019 / Pidempään maassa asuneille maahanmuuttajille suunnattu koulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Puitejärjestelyn kohteena on pidempään maassa asuneille maahanmuuttajille hankittava koulutus. Ko...
 20191219100000 Open >>
261505 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on kapillaarielektroforeesilaite (ks. laitteen määritelmä toimitussopimuksen k...
19.12.2019 10:00:0020191219100000 Open >>
Kela 7/42/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena ovat vuoden 2020 äitiyspakkauksen tuotteet. Äitiyspakkaus sisältää noin 50...
 20191219113000 Open >>
261199 Taideyliopisto
Hankinnan kohteena on yksi (1) konserttiflyygeli, joka sijoitetaan Sibelius-Akatemian R-talon kon...
19.12.2019 12:00:0020191219120000 Open >>
UUDELY/10965/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/10965/2019 / Yritysten työvoima- ja kehittämisneuvontapalvelun puitejärjestely
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Yritysten työvoima- ja kehittämisneuvontapalvelun tavoitteena on kartoittaa puhelimitse yritysten...
19.12.2019 12:00:0020191219120000 Open >>
POL-2019-59435 Keskusrikospoliisi
Hankinnan kohteena on Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion hankkimien rikostutkimusväli...
19.12.2019 13:00:0020191219130000 Open >>
251474 Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Lapin korkeakoulukonserni (Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto / LUC) pyytää tarjousta li...
19.12.2019 14:00:0020191219140000 Open >>
POPELY/2617/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta työvoima...
19.12.2019 14:00:0020191219140000 Open >>
1403/02.08.00.00/2019 Jyväskylän yliopisto
Hankintasopimuksen kohteena on Jyväskylän Normaalikoulun perusopetuksen oppikirjat ja oppikirjoih...
19.12.2019 16:00:0020191219160000 Open >>
254706 Leijona Catering Oy
Hankinnan kohteena ovat lakisääteiset ennaltaehkäisevät työterveyshuollon palvelut ja työterveysh...
20.12.2019 7:59:0020191220075900 Open >>
HANSEL PJ 10465 Hansel Oy
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice HANSEL PJ 10465 / Polttonesteiden säiliötoimitukset 2020–2022 (2024)
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Puitejärjestelyllä asiakkaat voivat tilata polttonesteitä omiin polttonestesäiliöihin valtakunnal...
20.12.2019 10:00:0020191220100000 Open >>
260164 - TRAFICOM/498929/02.03.02/2019 Liikenne- ja viestintävirasto
Hankinnan kohteena on yhteinen dokumentinhallinnan ratkaisu Traficomille, joka täyttää uuden vira...
20.12.2019 10:00:0020191220100000 Open >>
ESAELY/1162/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
20.12.2019 12:00:0020191220120000 Open >>
263760 Åbo Akademi
20.12.2019 12:00:0020191220120000 Open >>
K0119-03100 VR-Yhtymä Oy
VR-Yhtymä Oy, Geosuunnittelun hankinta osana Helsingin päärautatieaseman perusparannus ja kehity...
20.12.2019 12:00:0020191220120000 Open >>
YLE20190087 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy pyytää tarjouksia Huoltamon 1. kerroksen rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- j...
20.12.2019 12:00:0020191220120000 Open >>
258442 Rikosseuraamuslaitos
258442 / Henkilövalokuvausjärjestelmä
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Rikosseuraamuslaitoksen vankiloiden työasemille asennettava ohjelmistojärje...
20.12.2019 12:00:0020191220120000 Open >>
207668 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on PDM-tuotetiedonhallintajärjestelmän ylläpidon palvelut ja järjestelmään lii...
20.12.2019 12:00:0020191220120000 Open >>
VÄYLÄ/7098/02.01.07/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämiseen liittyvät Vartiuksen ja Ypykkäv...
20.12.2019 13:00:0020191220130000 Open >>
TRAFICOM/471511/02.03.01/2019 Liikenne- ja viestintävirasto
Hankinnan kohteena on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtamisjärjestelmän ulkoinen sert...
20.12.2019 14:00:0020191220140000 Open >>
VN/5134/2019 Valtioneuvoston kanslia
EU contract notice VN/5134/2019 / Ravintola Senaatin ja ravintola Leopardin henkilöstöravintolapalveluiden hankinta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Valtioneuvoston kanslia (tilaaja) kilpailuttaa valtioneuvoston yhteiseksi palveluksi henkilöstöra...
20.12.2019 16:00:0020191220160000 Open >>
LAPELY/2322/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/2322/2018 / “Teollisuusmätsi” - Yrityslähtöisesti suunniteltu rekrytoiva koulutusohjelma teollisuuden aloille
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
“Teollisuusmätsi” - Yrityslähtöisesti suunniteltu rekrytoiva koulutusohjelma teollisuuden aloille...
 20191221123000 Open >>
LAPELY/1982/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/1982/2019 / Uravalmennus: Yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen mahdollisuudet
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Palvelun tavoitteena on antaa asiakkaalle perustietoa yrittäjyydestä sekä vaihtoehtoisista ansain...
 20191221130000 Open >>
POKELY/670/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/670/2019 / Yhteishankintakoulutukset kaupan ja hallinnon alalle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen kaupan ja hallinnon alan yritysten/ työnantajien ja...
 20191221150000 Open >>
LAPELY/4094/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/4094/2018 / “Teollisuusmätsi” - Yrityslähtöisesti suunniteltu rekrytoiva koulutusohjelma teollisuuden aloille
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
“Teollisuusmätsi” - Yrityslähtöisesti suunniteltu rekrytoiva koulutusohjelma teollisuuden aloille...
 20191221150000 Open >>
POKELY/676/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/676/2019 / Yhteishankintakoulutukset ICT-alalle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen ICT-alan yritysten/ työnantajien ja Pohjois-Karjala...
 20191221153000 Open >>
235513 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Hankinnan kohteena oli asiantuntijatyö kohdistuen Haaga-Helian virtualisointiympäristön ja järjes...
 20191222083000 Open >>
OKM/23/240/2019 Hanki-palvelu
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi tarjouksia koskien opiskelijavalintojen uudistamisen seurant...
 20191222093000 Open >>
LAPELY/3926/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice LAPELY/3926/2018 / Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti, Pohjois-Lappi, Itä-Lappi, Tunturi-Lappi, Rovaseutu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti,Pohjois-Lappi, Itä-Lappi, Tunturi-Lapp...
 20191222113000 Open >>
34-2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pyytää Teiltä tarjousta Metropolian Myyrmäen kampuksen kiinteist...
23.12.2019 14:00:0020191223140000 Open >>
743/02.05/2018 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
EU contract notice 743/02.05/2018 / Turvaposti
EU-jälki-ilmoitus
Hankinta koostuu liitteissä kuvattujen palvelujen suunnittelu-, toteutus-, testaus- ja käyttöönot...
 20191225110000 Open >>
2867/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on 1 kpl reaaliaika-analysaattoreita.
 20191226090000 Open >>
263779 Maanmittauslaitos
Restricted procedure EU contract notice 263779 / Työterveyshuollon palvelut - DPS, sisäinen kilpailutus - Maanmittauslaitos
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankintasopimuksen kohteena on työterveyshuollon palvelut hankinta tarjouspyynnön ja sen liittei...
 20191226110000 Open >>
258243 Finavia Oyj
Integraatioympäristön hallinta- ja tukipalvelut.
26.12.2019 11:30:0020191226113000 Open >>
VH/2324/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnan kohteena on valmisohjelmistona kriisiviestintäjärjestelmä, minkä avulla on tarkoitus ho...
 20191226153000 Open >>
VH/2303/02.10.01/2019 Verohallinto
Verohallinto panostaa vahvasti digitalisaatioon. Verohallinnolla on useita projekteja tähän liitt...
 20191226153000 Open >>
THL/1637/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hankinnan tavoitteena on hankkia lisenssit Atlassian Confluence ja Atlassian Jira - tuotteisiin j...
 20191226160000 Open >>
264170 Finavia Oyj
Finavia was searching a new Workforce management system (“WFM system”) to replace the existing ...
27.12.2019 8:30:0020191227083000 Open >>
3913/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Sosiaalisen median julkaisujärjestelmän sekä järjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon ja kehittämi...
 20191227120000 Open >>
HANSEL PJ 10501 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena ovat leasingpalvelut, jotka sisältävät leasingrahoituksen, rahoitettavi...
27.12.2019 14:00:0020191227140000 Open >>
VARELY/1420/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu. Tarjouspyyntöaineistossa määritetään liikennöitävät...
 20191227150000 Open >>
VARELY/1423/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu. Tarjouspyyntöaineistossa määritetään liikennöitävät...
 20191227153000 Open >>
VARELY/1422/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu. Tarjouspyyntöaineistossa määritetään liikennöitävät...
 20191227153000 Open >>
VARELY/1421/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu. Tarjouspyyntöaineistossa määritetään liikennöitävät...
 20191227153000 Open >>
1666/02 10 01 00 05/2019 Luonnonvarakeskus
Hankinnan kohteena on Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI3) -kyselytutkimu...
 20191227153000 Open >>
THL/871/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hankinnan kohteena on DNA-määrityskitti DNA-tunnisteen tuottamiseksi.
 20191227160000 Open >>
274499 Traffic Management Finland Oy
Object of procurement is a capacity management system for railways, consultancy related to use o...
28.12.2019 14:00:0020191228140000 Open >>
247085/SYKE-2019-H-110 Suomen ympäristökeskus
Instrument should capture optical characteristics (pulse profiles) of fluorescence and scattering...
28.12.2019 14:30:0020191228143000 Open >>
254580 Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n Rovaniemen toimipisteiden oppilaitoskiinteistöjen kiinteistöhuoltop...
 20191228153000 Open >>
274570 Museovirasto
Hankinnan tarkoituksena on toteuttaa julkinen verkkopalvelu, jonka toiminnallisia lähtökohtia ova...
 20191228173000 Open >>
241103 Oulun yliopisto
Framework agreement EU contract notice 241103 / Mobiilisovelluskehitys
EU-jälki-ilmoitus
Hankinnan kohteena ovat erikseen sovittavien yliopistossa käytössä olevien/käyttöön tulevien mobi...
 20191229100000 Open >>
244537 Oulun yliopisto
A mass spectrometer for biomolecules. The instrument is intended for mass measurement of full len...
29.12.2019 10:30:0020191229103000 Open >>
VARELY/3836/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Varsinais-Suomen ELY-kesku...
 20191229140000 Open >>
POKELY/677/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/677/2019 / Yhteishankintakoulutukset kuljetusalalle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen kuljetusalan yritysten/ työnantajien ja Pohjois-Kar...
 20191229143000 Open >>
3963/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankittava kokonaisuus käsittää Sotilaslääketieteenkeskuksen (SOTLK) terveysasemien käyttöön lää...
30.12.2019 12:00:0020191230120000 Open >>
VN/12930/2019 Valtioneuvoston kanslia
31.12.2019 0:00:0020191231000000 Open >>
VN/13603/2019 Valtioneuvoston kanslia
VN/13603/2019 / Mustread.fi-palvelun hankinta 1.1.2020 lähtien
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
31.12.2019 0:00:0020191231000000 Open >>
VN/12588/2019 Valtioneuvoston kanslia
31.12.2019 0:00:0020191231000000 Open >>
254810 Traffic Management Finland Oy
Liikennetiedon tuottamispalveluun kuuluu maantieverkon liikennemäärä- ym. tietojen ylläpito siten...
 20191231000000 Open >>
VARELY/4612/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice VARELY/4612/2019 / Henkilökohtainen työnhakuneuvonta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Henkilökohtaisen työnhakuneuvonnan tavoitteena on tarjota TE-toimiston henkilöasiakkaille tukea j...
31.12.2019 12:00:0020191231120000 Open >>
243788 Hanki-palvelu
Tämän tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinatilannetta ja potentiaalisia tarjoajia sekä ...
 20191231120000 Open >>
239988 Hanki-palvelu
Tämän tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinoilla olevaa tilannetta ja potentiaalisten ta...
 20191231120000 Open >>
POSELY/481/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää väyläsuunnittelun ja suunnitte...
31.12.2019 13:00:0020191231130000 Open >>
KESELY/2214/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta valmennuspalvel...
31.12.2019 14:00:0020191231140000 Open >>
257699 Suomen metsäkeskus
EU contract notice 257699 / Metsävara- ja luontotietojärjestelmä
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Suomen metsäkeskus pyytää osallistumishakemuksia metsävara- ja luontotietojärjestelmän kehittämis...
31.12.2019 15:00:0020191231150000 Open >>
H2019016 Finnvera Oyj
Finnvera Oyj on suunnittelemassa hankintaa, jonka kohteena ovat: 1. Henkilökunnan mobiililaitt...
 20191231160000 Open >>
LAPELY/3479/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päällysteiden paikkausurakka LPE 2020 (optio 2021-2022) sisältää maanteiden uraremix-, uraremo-, ...
 20200102090000 Open >>
PIRELY/4038/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice PIRELY/4038/2019 / Pirkanmaan TE-palvelupilotti
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on heikommassa työmarkkina-asemassa oleville TE-toimiston asiakkaille suunnatt...
 20200102143000 Open >>
SEN/1707/2019 Senaatti-kiinteistöt
Hankinta sisältää normaalit ilmanvaihtokoneiden tulo- ja poistoilmaan tulevat suodattimet tämän t...
 20200102153000 Open >>
Ref. nro 731/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena on suunnittelu- ja ennustejärjestelmän käyttöönottoon liittyvät tehtävät. ...
3.1.2020 12:00:0020200103120000 Open >>
KESELY/2113/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tilaaja teettää puitesopimuksilla liikennettä ja infraa koskevia suunnitelmia, selvityksiä, asian...
3.1.2020 13:00:0020200103130000 Open >>
4078/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
4078/2019 / Metallimerkit
Kansallinen hankintailmoitus
Metallimerkit koostuvat lakkimerkeistä, arvo- ja ammattimerkeistä, sekä kunto- ja taitomerkeistä....
3.1.2020 14:00:0020200103140000 Open >>
LAPELY/1532/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/1532/2019 / Yritysten neuvontapalvelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Palvelu oli tarkemmin eritelty tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelukuvauksessa (liite 1).
 20200103150000 Open >>
261023 Veikkaus Oy
This is REQUEST FOR INFORMATION. This is a prior information notice (request for information) to ...
3.1.2020 16:00:0020200103160000 Open >>
OAMK 35/2019 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
The aim of the procurement is to build up a RDI laboratory environment for education, research an...
3.1.2020 16:00:0020200103160000 Open >>
OAMK 34/2019 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
The aim of the procurement is to build up a RDI laboratory environment for education, research an...
3.1.2020 16:00:0020200103160000 Open >>
262887 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-yksikkö
Hankinnan kohteena on Oracle ACS-tukipalvelujen hankinta.
4.1.2020 11:30:0020200104113000 Open >>
275232 Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus on tutkimus- ja asiantuntijayksikkö, jossa tehdään paikkat...
4.1.2020 15:00:0020200104150000 Open >>
263600 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-yksikkö
Microsoft Premier-tukipalvelut vuodelle 2020 liittyen hankintayksikön ja sen asiakkaiden olemassa...
4.1.2020 16:30:0020200104163000 Open >>
D/658/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
A pulsed laser deposition system for the growth of thin films on substrates in a vacuum chamber u...
5.1.2020 10:00:0020200105100000 Open >>
275352 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Tampere University Foundation sr (Tampere University) executed a direct procurement of a wideband...
5.1.2020 12:00:0020200105120000 Open >>
H2019009 Finnvera Oyj
Hankinnan kohteena on konserni- ja sisäisen laskennan järjestelmä. Hankittavalla järjestelmällä t...
 20200105140000 Open >>
274740 Finavia Oyj
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice 274740 / Finavia Oyj:n näyttömonitorien hankinta
EU-jälki-ilmoitus, erityisalat
Hankinnan kohteena oli Finavia Oyj:n lentoasemille asennettavat näyttömonitorit (”Näytöt”), joita...
5.1.2020 14:30:0020200105143000 Open >>
VH/5454/02.10.01/2019 Verohallinto
Nyt käynnistyvällä innovaatiokilpailulla Verohallinto haluaa kartoittaa mahdollisuuksia pienyritt...
6.1.2020 10:00:0020200106100000 Open >>
275122 Suomenlinnan hoitokunta
275122 / C27 Venevajan toimistojen kunnostus
Kansallinen hankintailmoitus
Suomenlinnan Iso Mustasaaren venevajan toimistojen C27 kunnostus. Kokonaisurakka, rakennus- ja ...
6.1.2020 14:00:0020200106140000 Open >>
1011/02.08.00.00/2019 Jyväskylän yliopisto
Fully operational dry (no liquid helium needed) dilution refrigerator (DR) with gas handling syst...
6.1.2020 16:00:0020200106160000 Open >>
GTK/694/02.03.01/2019 Geologian tutkimuskeskus
Automaation prosessinohjausjärjestelmän kokoonpanolle pyydetään tarjous, joka sisältää seuraavat ...
6.1.2020 16:00:0020200106160000 Open >>
VÄYLÄ/7656/02.01.00/2019 Väylävirasto
Työn tarkoituksena on laatia rakentamissuunnittelu uusille asetinlaiterakennuksille (5 kpl). T...
7.1.2020 12:00:0020200107120000 Open >>
263052 Helsingin yliopisto
263052 / Hiekoitussepelin hankinta
Kansallinen hankintailmoitus
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy hoitaa Helsingin yliopiston kiinteistöjä ja niihin kuu...
7.1.2020 12:00:0020200107120000 Open >>
POPELY/2321/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Kainuun ja Pohjois-Pohjanm...
7.1.2020 13:00:0020200107130000 Open >>
KESELY/2357/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta ESR- määrärahalla hankittavaan keväällä 2020 alkavaan...
7.1.2020 14:00:0020200107140000 Open >>
KESELY/2202/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta ESR- määrärahalla hankittavaan keväällä 2020 alkavaan...
7.1.2020 14:00:0020200107140000 Open >>
264014/ARA-02.01.01-2019-24 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Tarjouspyynnön kohteena on tapahtumatuotanto International Social Housing Festival 2021 -tapahtum...
7.1.2020 14:00:0020200107140000 Open >>
38-2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia University of Applied Sciences is calling for tenders on Biomechanical Analysis and Ex...
7.1.2020 14:00:0020200107140000 Open >>
263330/ARA-02.01.00-2019-16 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Restricted procedure EU contract notice 263330/ARA-02.01.00-2019-16 / Lakimiespalvelut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Invitation to participate
Lainopillinen neuvonta-, oikeudenkäyntiasiamies- ja lausuntopalvelut seuraaville osa-aluille: ...
7.1.2020 14:00:0020200107140000 Open >>
3672/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on kannettavat monitorointivastaanottimet. Hankittava määrä kaksi (2) kpl. Han...
7.1.2020 14:00:0020200107140000 Open >>
3657/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Väriaineita käytetään merkkisavutuotteiden valmistamiseen. Hankittavat väriaineet ovat: harmaa, ...
7.1.2020 14:00:0020200107140000 Open >>
3955/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on Jääkäriprikaatin Rovajärven ampuma-alueella sekä Rovaniemen ja Sodankylän v...
7.1.2020 14:00:0020200107140000 Open >>
POL-2018-4398, Hankinta; Ajoneuvotietokone Poliisihallitus
Hankinnan kohteena on Suomen poliisin omistamiin ajoneuvoihin hankittavat tunnistus- ja keskinope...
7.1.2020 14:00:0020200107140000 Open >>
YLE20190088 Analytiikkajärjestelmä Yleisradio Oy
Tietopyyntö koskee internet- ja mobiilipalveluiden analytiikkapalveluita Yleisradio Oy:n (Myöhemm...
 20200107160000 Open >>
Ref. nro 728/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
EU contract notice Ref. nro 728/206/2019 / Henkilöstöravintola- ja kokoustarjoilupalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on henkilöstöravintola- ja kokoustarjoilupalveluiden tuottaminen VTT:n toimipi...
8.1.2020 10:00:0020200108100000 Open >>
275394 Finavia Oyj
EU contract notice 275394 / Lounge operations at Helsinki Airport
Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
The object of this procurement is Multiuser Lounge operations at Helsinki Airport. Finavia wishes...
8.1.2020 12:00:0020200108120000 Open >>
VN/10387/2019 Valtiovarainministeriö
8.1.2020 12:00:0020200108120000 Open >>
Ref. nro 636/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) pyytää yritykseltänne tarjousta tämän tarjouspyynnön ja s...
8.1.2020 12:00:0020200108120000 Open >>
261165 Traffic Management Finland Oy
Intelligent Traffic Management Finland Oy pyytää tarjouksia Liikennevalojen ylläpitotöistä Etelä-...
8.1.2020 12:00:0020200108120000 Open >>
Dnro 282/2.66/2019 Vaasan yliopisto
University of Vaasa intends to make a purchase of new laser based powder bed fusion metal 3D-prin...
8.1.2020 12:00:0020200108120000 Open >>
POSELY/1669/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hanke sisältää seuraavien siltojen korjaamisen siinä laajuudessa kuin se on korjausuunnitelma asi...
8.1.2020 13:00:0020200108130000 Open >>
VÄYLÄ/7747/02.01.02/2019 Väylävirasto
Väylävirasto tekeen 3 vuotisen huoltosopimuksen omistamiensa liikennepaikkojen hissien ja liukupo...
8.1.2020 14:00:0020200108140000 Open >>
VÄYLÄ/4824/02.01.01/2019 Väylävirasto
Urakka sisältää Rantaradan pohjanvahvistuksen vastapenkereiden ja stabiloinnin avulla sekä kuivat...
9.1.2020 7:30:0020200109073000 Open >>
3053/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Koulutusympäristön siirrettävien tilojen (kontit) ja niiden kalustuksen hankinta Porin Prikaatiin...
 20200109080000 Open >>
275313 Työ- ja elinkeinoministeriö
Hankintayksikkö hankkii suorahankintana Helsingin yliopistolta ja Reaktor Innovations Oy:ltä Elem...
9.1.2020 11:30:0020200109113000 Open >>
VÄYLÄ/7930/02.01.02/2019 Väylävirasto
Konnuksen kanavan sulkuportteihin suoritetaan peruskorjaus talvella 1.2.2020 - 31.3.2020 välisenä...
9.1.2020 13:00:0020200109130000 Open >>
KESELY/2156/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta ESR- määrärahalla hankittavaan keväällä 2020 alkavaan...
9.1.2020 14:00:0020200109140000 Open >>
241564 Leijona Catering Oy
Hankinnan kohteena on ammattikeittiön omavalvontajärjestelmä, sen asennus ja käyttöönottokoulutus.
 20200110083000 Open >>
248927 Leijona Catering Oy
Hankinnan kohteena ovat elintarvikkeiden huolintapalvelut kansainvälisiin kohteisiin krisiinhalli...
 20200110083000 Open >>
FIVA 16/00.04.02/2019 Suomen Pankki
Financial Supervisory Authority (hereinafter referred to as ”Contracting Authority” or ”Customer”...
10.1.2020 10:00:0020200110100000 Open >>
UUDELY/11504/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yleisesti työhönvalmennuspalvelu on suunnattu Uudenmaan TE-toimiston työttömille työnhakija-asiak...
10.1.2020 12:00:0020200110120000 Open >>
Kela 24/43/2019 Kansaneläkelaitos
10.1.2020 12:00:0020200110120000 Open >>
KELA 143/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice KELA 143/331/2019 / NUOTTI-valmennus, Pohjoinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä NUO...
10.1.2020 13:00:0020200110130000 Open >>
KELA 139/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice KELA 139/331/2019 / NUOTTI-valmennus, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä NUO...
10.1.2020 13:00:0020200110130000 Open >>
KELA 142/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice KELA 142/331/2019 / NUOTTI-valmennus, Kelan läntinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä NUO...
10.1.2020 13:00:0020200110130000 Open >>
KELA 141/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice KELA 141/331/2019 / NUOTTI-valmennus, Kelan keskinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä NUO...
10.1.2020 13:00:0020200110130000 Open >>
KELA 138/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice KELA 138/331/2019 / NUOTTI-valmennus, Uudenmaan maakunta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä NUO...
10.1.2020 13:00:0020200110130000 Open >>
KELA 140/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice KELA 140/331/2019 / NUOTTI-valmennus, Kelan itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä NUO...
10.1.2020 13:00:0020200110130000 Open >>
38/05.02.01/2019 Turun yliopisto
Robotics and plate hotels for automated plate transfer between and activation of devices specifie...
10.1.2020 13:00:0020200110130000 Open >>
POPELY/2141/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia Verkkokaupan osaajaksi (ESR) -työvoimakoulutukses...
10.1.2020 13:00:0020200110130000 Open >>
246041 Opetushallitus
Opetushallituksella ja tämän alaisisuudessa toimivilla yksiköillä ja erillisyksiköillä (YTL,Karvi...
10.1.2020 13:00:0020200110130000 Open >>
258003 Rikosseuraamuslaitos
Rikosseuraamuslaitos hankkii liikennemerkkien valmistuksessa käytettäviä, heijastusluokaltaan R1,...
10.1.2020 16:00:0020200110160000 Open >>
257998 Rikosseuraamuslaitos
Liikennemerkkien valmistuksessa käytetään yhtenä pohjamateriaalina alumiinia. Kilpailutettavat tu...
10.1.2020 16:00:0020200110160000 Open >>
Kela 10/43/2019 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on kilpailuttaa kaksi varainhoitajaa Kelan eläkevastuurahastosta ulkoistettavi...
 20200111093000 Open >>
239288 Traffic Management Finland Oy
Intelligent Traffic Management Finland Oy pyytää tarjoustanne Tieliikenteen tiedotuksen paikannu...
 20200111093000 Open >>
SATELY/309/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice SATELY/309/2019 / Ammattistartti Satakunta (puite)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Tiedot hankittavasta koulutuksesta on esitetty Koulutuskuvauksessa (liite 1). Kilpailutuksen p...
 20200111093000 Open >>
POPELY/346/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankintaan kuuluu mm. seuraavia osatehtäviä Oulu-Koillismaan alueella: — avustavia viranomaisteh...
 20200111100000 Open >>
LAPELY/1921/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice LAPELY/1921/2019 / Ammatillisesti suuntautunut kotoutumiskoulutus, Kemi-Tornion alue
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Tehty sopimus Lappia-Koulutuksen kanssa ajalle 19.8.2019-18.8.2020.
 20200111130000 Open >>
1872/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Restricted procedure EU contract notice 1872/0400/2018 / Kylmälaitteiden huollot ja korjaukset Turku, Raasepori ja Upinniemi
EU-jälki-ilmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Hankinnan kohteena ovat Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Turun palveluyksikön ylläpitämien ko...
12.1.2020 8:30:0020200112083000 Open >>
234683 Traffic Management Finland Oy
Puitejärjestelyn kohteena ovat seuraaviin osa-alueisiin hankittavat asiatuntija- ja konsultointip...
13.1.2020 9:00:0020200113090000 Open >>
POKELY/658/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/658/2019 / Yhteishankintakoulutukset monialaosaamisessa (haku 2)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen eri toimialojen yritysten/ työnantajien ja Pohjois-...
13.1.2020 12:00:0020200113120000 Open >>
POKELY/676/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/676/2019 / Yhteishankintakoulutukset ICT-alalle (haku 2)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen ICT-alan yritysten/ työnantajien ja Pohjois-Karjala...
13.1.2020 12:00:0020200113120000 Open >>
POKELY/670/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/670/2019 / Yhteishankintakoulutukset kaupan ja hallinnon alalle (haku 2)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen kaupan ja hallinnon alan yritysten/ työnantajien ja...
13.1.2020 12:00:0020200113120000 Open >>
POKELY/677/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/677/2019 / Yhteishankintakoulutukset kuljetusalalle (haku 2)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen kuljetusalan yritysten/ työnantajien ja Pohjois-Kar...
13.1.2020 12:00:0020200113120000 Open >>
POKELY/650/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/650/2019 / Yhteishankintakoulutukset maarakennus- ja infra-alalle (haku 2)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen maarakennus- ja infra-alan yritysten/ työnantajien ...
13.1.2020 12:00:0020200113120000 Open >>
POKELY/255/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/255/2019 / Yhteishankintakoulutukset teknologiateollisuuden alalle (haku 2)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen teknologiateollisuuden alan yritysten/ työnantajien...
13.1.2020 12:00:0020200113120000 Open >>
VÄYLÄ/6521/02.01.07/2019 Väylävirasto
Väylävirasto pyytää tarjoustanne vt 3 Hämeenkyrön väylän rakennuttamisesta. Palveluntuottaja t...
14.1.2020 13:00:0020200114130000 Open >>
256833 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Framework agreement EU contract notice 256833 / Viestintäpalvelut
EU-hankintailmoitus
Sitran viestintätiimin vastuulla on yhdessä johdon kanssa pitää huoli siitä, että viestintä on st...
14.1.2020 16:00:0020200114160000 Open >> </