Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish finlandssvenska Swedish Norwegian English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Organisation unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 18.5.2022 11:34:34 20220518113434 Open >>
Liikennevirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 31.12.2025 0:00:00 20251231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 15.6.2022 13:40:46 20220615134046 Open >>
Vimana Oy 195071 ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy 148001 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 31.12.2027 0:00:00 20271231000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Liikennevirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 31.12.2022 0:00:00 20221231000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy 001372 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 30.4.2022 0:00:00 20220430000000 Open >>
Vimana Oy 195069 Tietoturvakonsultointiin ja auditointiin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy 001544 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 7.2.2021 12:00:00 20210207120000 Open >>


Other notices

IdentifierOrganisation unitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
193174 Helsingin yliopisto
Tavoitteena on hankkia Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:lle (tilaaja) työajansuunnittel...
20.8.2018 7:00:0020180820070000 Open >>
188803 Hansel Oy
Framework agreement EU contract notice 188803 / Framework Agreement on Global Accommodation Services 2019 - 2020 (2022)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
The central purchasing body of the Finnish Government Hansel Ltd invites tenders for hotel accomm...
20.8.2018 9:00:0020180820090000 Open >>
LAPELY/2225/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakoiden pistokoeluonteinen laadunvalvonta sekä muut erikseen...
20.8.2018 9:00:0020180820090000 Open >>
SEN/355/2018 Senaatti-kiinteistöt
Kunnossapitotöiden rakennuttamisen tehtävät, tarkempi kuvaus sisällönkuvauksessa, joka on liittei...
20.8.2018 11:00:0020180820110000 Open >>
Ref. nro. 540/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT:n markkinointia ja viestintää tukevat palvelut, muun muassa markkinoi...
20.8.2018 12:00:0020180820120000 Open >>
195385 Helsingin yliopisto
A complete ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) set...
20.8.2018 14:00:0020180820140000 Open >>
3093/02.03.02/2018 Maaseutuvirasto
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva Maaseutuvirasto vastaa EU:n maataloustuki-...
21.8.2018 10:00:0020180821100000 Open >>
LIVI/5436/02.01.10/2018 Liikennevirasto
Liikennevirasto hankkii palveluhankintana väylämerenmittaustiedot Tornion väylästä. Merenmitta...
21.8.2018 13:00:0020180821130000 Open >>
LIVI/5435/02.01.10/2018 Liikennevirasto
Liikennevirasto hankkii palveluhankintana väylämerenmittaustiedot Rauman väylästä ruoppaustyön jä...
21.8.2018 13:00:0020180821130000 Open >>
LIVI/4965/02.01.01/2018 Liikennevirasto
Urakka sisältää poroaidan rakentamisen Koivu - Muurola - Rovaniemi välille. Urakka sisältää myös ...
21.8.2018 13:00:0020180821130000 Open >>
LIVI/5418/02.01.01/2018 Liikennevirasto
LIVI/5418/02.01.01/2018 / E-S Pölkynvaihto v. 2018
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
21.8.2018 15:00:0020180821150000 Open >>
192870 Certia Oy
EU contract notice 192870 / Maksuliikepalvelut
EU-hankintailmoitus
Tämän hankinnan kohteena on maksuliikepalvelu Certialle ja sen asiakasyliopistoille. Certia toimi...
21.8.2018 23:59:0020180821235900 Open >>
D/411/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto-yliopiston IT organisaatio hankkii yhden kumppanin kehittämään ja ylläpitämään Nintex-työnk...
22.8.2018 12:00:0020180822120000 Open >>
POKELY/401/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
22.8.2018 15:00:0020180822150000 Open >>
140989 (3498/02 10 01 00 05/2017) Luonnonvarakeskus
Julkista hankintaa koskevalla sopimuksella sovitaan tiettyjen kalakantojen kasvatuksesta valitun ...
 20180823103000 Open >>
LIVI/4405/02.01.00/2018 Liikennevirasto
LIVI/4405/02.01.00/2018 / TRL-suunnittelu 2018, L-S
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankinnan toimeksiantona on suunnitella kolmen tasoristeysvaroituslaitoksen uusiminen. Kohteet si...
23.8.2018 15:00:0020180823150000 Open >>
KASELY/414/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusopimuksen tarkoituksena on varmistaa liikenteen automaattisten mittauspisteiden (LAM-pist...
 20180824093000 Open >>
THL/853/7.01.04/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Uuden sukupolven sekvensointilaitteiston analyyseissä käytettävät reagenssit.
24.8.2018 10:00:0020180824100000 Open >>
000723 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena on valtionhallinnon maksamisratkaisu.
 20180824103000 Open >>
EPOELY/1926/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hankkii Kyrkösjärven maapadon suotovesien mittaukseen virtaamanmittau...
24.8.2018 12:00:0020180824120000 Open >>
TTY/ 372/ 271/ 2018 , 195637 Tampereen yliopisto
Ennakkoilmoitus koskee myöhemmin julkaistavaa kilpailutusta, jolla kilpailutetaan 3D-Bioprinting ...
 20180824120000 Open >>
193718 Vimana Oy
EU contract notice 193718 / Käyttövaltuushallinnan ratkaisun (KVH) kilpailutus
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Tämä on hankintailmoitus käynnistyvästä kilpailullisesta neuvottelumenettelystä. Neuvottelumen...
24.8.2018 12:00:0020180824120000 Open >>
192592 Veikkaus Oy
Veikkaus pyytää tarjousta eri teknologioihin perustuvista tietoliikennepalveluista sekä niihin li...
24.8.2018 12:00:0020180824120000 Open >>
UUDELY/6128/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice UUDELY/6128/2018 / Työnpolku- ja Urapolku -valmennuspalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinta on palvelukokonaisuus, joka muodostuu kestoltaan ja sisällöltään määritellystä valmennus...
24.8.2018 12:00:0020180824120000 Open >>
LIVI/5855/02.01.01/2018 Liikennevirasto
Urakka on osa valtakunnallista tasoristeyksien parantamishanketta. Urakassa tullaan parantamaan T...
24.8.2018 13:00:0020180824130000 Open >>
145035 Oulun yliopisto
145035 / Software Developer for HILLA Fenix
Kansallinen hankintailmoitus
Invitation to participate
Hilla is a Business Finland-funded national-level acceleration and investment program targeting t...
24.8.2018 15:00:0020180824150000 Open >>
192816 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakem...
24.8.2018 15:30:0020180824153000 Open >>
192949 Business Finland
In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to prod...
24.8.2018 16:00:0020180824160000 Open >>
192938 Business Finland
In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to prod...
24.8.2018 16:00:0020180824160000 Open >>
192899 Business Finland
In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to prod...
24.8.2018 16:00:0020180824160000 Open >>
Reg. no 82/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
With this tender process, VTT searched for a supplier capable of supplying photomasks for VTT’s n...
25.8.2018 8:00:0020180825080000 Open >>
178455 Helsingin yliopisto
University of Helsinki hereinafter referred to as “Contracting Authority” or “Customer” requests ...
26.8.2018 12:00:0020180826120000 Open >>
178937 Leijona Catering Oy
178937 / Mehunjakelujärjestelmät
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on mehunjakelujärjestelmä ja sen huoltoon liittyvät palvelut Leijona Cateringi...
26.8.2018 21:00:0020180826210000 Open >>
POPELY/146/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Pohjois-Pohjanmaan alueell...
 20180827100000 Open >>
177794 TAY-Palvelut Oy
Hankinta sisältää puhtauspalvelut (ylläpito- ja perussiivous) Tampereen yliopiston keskustakampuk...
 20180827103000 Open >>
3291/2017 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on KV-operaatioiden logistiikan asiantuntija- ja rahtipalvelut ja niihin liitt...
 20180827110000 Open >>
190079 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on Veikkauksen peliautomaattien maksupäätteet ja maksupäätteisiin liittyvät pa...
27.8.2018 12:00:0020180827120000 Open >>
189641 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeissa ja omassa toiminnassaan tarvitsem...
27.8.2018 12:00:0020180827120000 Open >>
LIVI/3191/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Liikennevirasto aloitti toimintansa 1.1.2010. Liikennevirastoon yhdistyivät Merenkulkulaitoksen v...
27.8.2018 13:00:0020180827130000 Open >>
Dnro 11/230/2018 Ilmatieteen laitos
Dnro 11/230/2018 / ESD-kalusteet
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Ilmatieteen laitoksen Havaintopalvelut tulosyksikön ESD-kalusteet asennettu...
27.8.2018 14:00:0020180827140000 Open >>
Dnro 47/249/2018 Eduskunnan kanslia
Eduskunnan kanslia/Eduskunnan kirjasto pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mu...
27.8.2018 16:15:0020180827161500 Open >>
VN/4152/2018 Ympäristöministeriö
Hankinnan kohteena on Hankintayksikön maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen vaikutusten...
27.8.2018 23:59:0020180827235900 Open >>
LIVI/5854/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Urakan tarkoituksena on uusia rumpu Oulu-Kontiomäki rataosalla km 765+270.
28.8.2018 13:00:0020180828130000 Open >>
LIVI/5731/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Urakkaan kuuluu sopimusasiakirjoissa määritellyt rakennustyöt. Urakan päätyövaiheet ovat: - r...
28.8.2018 13:00:0020180828130000 Open >>
PIRELY/6190/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on yksikköhintapohjainen kokonaisurakka (KU). Urakka sisältää Pajulahdentien rakenteen...
28.8.2018 13:00:0020180828130000 Open >>
LIVI/4435/02.01.01/2018 Liikennevirasto
LIVI/4435/02.01.01/2018 / TRL-ECO-pilotti
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankkeessa pilotoidaan uusiutuvalla energialla toimivia tasoristeysvaroituslaitoksia Iisalmen ja ...
28.8.2018 13:00:0020180828130000 Open >>
194496 Oulun yliopisto
194496 / Stopped-flow device
Kansallinen hankintailmoitus
Description of the system The stppped-flow instrument will be part of the Biocenter Oulu prote...
28.8.2018 15:00:0020180828150000 Open >>
UUDELY/8450/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
28.8.2018 23:59:0020180828235900 Open >>
YLE20180030 Yleisradio Oy
EU contract notice YLE20180030 / Mobile data solution for audio and video production
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Finnish Broadcasting Company, "Yle", invites You to take part in a tender competition for "Mobile...
29.8.2018 12:00:0020180829120000 Open >>
UUDELY/5977/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinta koskee Uudenmaan ELY-keskuksen alueella toteutettavan Manner-Suomen maaseudun kehittäm...
29.8.2018 12:00:0020180829120000 Open >>
LIVI/3050/02.01.11/2018 Liikennevirasto
Liikennetilannepalvelu on Liikenneviraston palvelu, jonka kautta jaetaan ajantasaista liikenne- j...
29.8.2018 13:00:0020180829130000 Open >>
PIRELY/4593/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu valtatielle 11 rakennettavan Tiisalan risteyssillan rakentaminen siinä laajuudess...
30.8.2018 13:00:0020180830130000 Open >>
POSELY/355/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hanke sisältää seuraavien siltojen uusimisen siinä laajuudessa kuin se on korjausuunnitelma asiak...
30.8.2018 13:00:0020180830130000 Open >>
179616 Maahanmuuttovirasto
EU contract notice 179616 / Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille.
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ennakkotietoilmoitus
Hankinnan kohteena on vastaanottolain mukainen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai...
 20180831000000 Open >>
185717 Maahanmuuttovirasto
The object of the procurement is to supply language analysis services for identification purposes...
31.8.2018 8:30:0020180831083000 Open >>
23/01.06.01/2018 Tulli
Hankinnan kohteena olivat ajoneuvonostimien, jarrudynamometrien ja ajoneuvovaakojen hankinta. Han...
31.8.2018 9:00:0020180831090000 Open >>
Dnro 3/451/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Hämeenlinnan toimiston korjaus- ja muutostyöt osoitteessa Rauhankatu ...
31.8.2018 12:00:0020180831120000 Open >>
LIVI/4371/02.01.08/2018 Liikennevirasto
Restricted procedure EU contract notice LIVI/4371/02.01.08/2018 / Rails for track laying 2019
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Invitation to participate
Rails according to EN 13674-1:2011 + A1:2017 standard or equivalent. Estimated quantity 10 000 -...
31.8.2018 12:00:0020180831120000 Open >>
190858 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on sanastotyön asiantuntijapalvelut, joilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti mene...
31.8.2018 12:00:0020180831120000 Open >>
YLE20180022 Yleisradio Oy
Framework agreement YLE20180022 / Reportterilähettimet
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on radion reportterilähettimet. Yleisradio hankkii käyttöönsä reportteriläh...
31.8.2018 12:00:0020180831120000 Open >>
YLE20180031 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy pyytää tarjouksia puitejärjestelyä varten LVI- konsulttipalveluiden tuottamisesta ...
31.8.2018 12:00:0020180831120000 Open >>
162849 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on IBM Cognos BI-alueen asiantuntijapalvelut. Veikkaus käyttää liiketoimin...
31.8.2018 12:00:0020180831120000 Open >>
187424 (1835/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
Hankinnan tavoitteena on valita hevostutkimuksen palveluntuottaja, joka tekee Luken kanssa yhteis...
31.8.2018 14:00:0020180831140000 Open >>
H2018003 Finnvera Oyj
Hankinnan kohteena on jatkuva asiantuntijapalvelu liittyen Finnveran dokumentinhallinnan, sisäist...
31.8.2018 16:00:0020180831160000 Open >>
194434 Maahanmuuttovirasto
31.8.2018 16:00:0020180831160000 Open >>
35/27/2018 Business Finland
35/27/2018 / Batteries from Finland -selvitys
Kansallinen hankintailmoitus
Tehtävä selvitystyö kattaa koko kuvatun akkuteollisuuden ekosysteemialueen (ks. kohta "Hankinnan ...
31.8.2018 16:00:0020180831160000 Open >>
123 Eduskunnan kanslia
Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana 1.7.–31.12.2019. Eduskunnan kanslia suunnittelee järjestävän...
 20180831160000 Open >>
VNK/1842/26/2017 Valtioneuvoston kanslia
EU contract notice VNK/1842/26/2017 / Eteläesplanadin henkilöstöravintolapalveluiden hankinta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Valtioneuvoston kanslia kilpailuttaa seuraavien henkilöstöravintoloiden palvelut yhtenä kokonaisu...
31.8.2018 16:00:0020180831160000 Open >>
POSELY/290/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päällysteiden paikkausurakka sisältää maanteiden päällysteiden erilaisia pääosin ohjelmoituja pai...
 20180831170000 Open >>
KESELY/177/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, joho...
 20180831183000 Open >>
POSELY/187/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, joho...
 20180831183000 Open >>
HAMELY/451/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice HAMELY/451/2018 / Päijät-Hämeen palvelualojen yhteishankintakoulutus - puitejärjestely (8/2018)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hämeen ELY-keskus pyytää tarjousta yhteishankintana toteutettavasta ammatillisesta työvoimakoulut...
 20180902130000 Open >>
HAMELY/385/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice HAMELY/385/2018 / Päijät-Hämeen tekniikan- ja teollisuusalojen yhteishankintakoulutus - puitejärjestely (5/2018)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hämeen ELY-keskus pyytää tarjousta yhteishankintana toteutettavasta ammatillisesta työvoimakoulut...
 20180902133000 Open >>
Kela 1/42/2017 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena ovat vuoden 2019 äitiyspakkauksen tuotteet. Äitiyspakkaus sisältää noin 50...
 20180902140000 Open >>
VN/4080/2018 Ympäristöministeriö
Hankinnan kohteena oleva Rakennusalan nimikkeistövertailu sisältää seuraavat osatehtävät. Kok...
2.9.2018 23:59:0020180902235900 Open >>
436/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on pehmopapereiden ja annostelijoiden hankinta puolustushallinnon kohteisiin y...
3.9.2018 10:00:0020180903100000 Open >>
LIVI/3346/02.01.11/2017 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on vesiväylien hoito- ja ylläpitotöiden raportointijärjestelmä Reimari2. R...
3.9.2018 10:00:0020180903100000 Open >>
192990 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat Vimana Oy:n rekrytointiprosessia tukevat suorahakupalvelut sekä nk. yhdis...
4.9.2018 12:00:0020180904120000 Open >>
SYKE-2018-H-64 Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus (SYKE) vuokraa enintään kolme (3: Tammela 2, Ritobäcken 1) jatkuvatoimis...
4.9.2018 12:00:0020180904120000 Open >>
POKELY/205/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
4.9.2018 12:00:0020180904120000 Open >>
195186 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia avoimista digitaalisista oppimateriaalikokonaisuuksis...
4.9.2018 14:00:0020180904140000 Open >>
3131/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankittavat analyysilaitteistot koostuvat kolmesta eri laitteistosta sekä niiden huoltopalveluist...
4.9.2018 14:00:0020180904140000 Open >>
LIVI/4353/02.01.12/2018 Liikennevirasto
LIVI/4353/02.01.12/2018 / Karjaan sillat ISA
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Riippumattoman arviointilaitoksen (ISA) asiantuntijapalvelut, Karjaan sillat.
5.9.2018 13:00:0020180905130000 Open >>
D/482/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
5.9.2018 16:00:0020180905160000 Open >>
Tietopyyntö H2018013 Finnvera Oyj
Tämä on tietopyyntö tietojärjestelmätuen uudistamisesta Finnveran takaisin maksamattomiin rahoitu...
 20180905160000 Open >>
VN/4164/2018 Ympäristöministeriö
5.9.2018 23:59:0020180905235900 Open >>
183076 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Hankinnan kohteena on kokonaisvaltaiset talotekniset (TATE) - konsultointipalvelut tarjouspyynnön...
 20180906113000 Open >>
LIVI/5841/02.01.01/2018 Liikennevirasto
Karjaan ratapihan vaihteiden V018, V031, V033 sekä Pohjankurun vaihteen V002 vaihtaminen. Karjaa...
6.9.2018 13:00:0020180906130000 Open >>
LIVI/4370/02.01.08/2018 Liikennevirasto
Rails according to EN 13674-1:2011 standard or equivalent. Quantity 2500 tonnes (delivery around ...
6.9.2018 13:00:0020180906130000 Open >>
143833 Vankiterveydenhuollon yksikkö
Hankinnan kohteena ovat Vankiterveydenhuollon yksikön hammashoitoloiden suun terveydenhuollon in...
 20180907083000 Open >>
9/01.06.01/2018 Tulli
Tämä jälki-ilmoitus on keskeytysilmoitus. Hankinnan kohteena oli UHPLC-MS/MS- ja ICP-MS-laitte...
 20180907090000 Open >>
197423 Maanmittauslaitos
7.9.2018 10:00:0020180907100000 Open >>
196789 TTY-säätiö sr
196789 / Polygoni skanneri
Kansallinen hankintailmoitus
TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto) pyytää tarjouksia käyttöönottovalmiista polygonis...
7.9.2018 12:00:0020180907120000 Open >>
54/01.06.01/2018 Tulli
Hankinnan kohteena ovat ajoneuvonostimien ja jarrudynamometrien hankinta. Kyseessä on kilpailutus...
7.9.2018 12:00:0020180907120000 Open >>
001244 Hansel Oy
Puitesopimuksen hankinnan kohteena ovat toimitilaturvallisuuteen liittyvät asiantuntijapalvelut t...
7.9.2018 12:00:0020180907120000 Open >>
192894 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on API-rajapintojen testausvälineen lisenssit. Sopimuskauden aikana Kela voi h...
7.9.2018 14:00:0020180907140000 Open >>
Reg. no 139/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
The object of the procurement process was probe station for measuring electrical device parameter...
8.9.2018 15:00:0020180908150000 Open >>
K0518-00600 VR-Yhtymä Oy
Hankinta sisältää Ics kaksikerroshenkilövaunun yläkerran Ekstravaunujen wc-tilan muutoksen. VR...
9.9.2018 12:30:0020180909123000 Open >>
VN/2945/2018 Ympäristöministeriö
Hankinnan kohteena on ympäristöministeriön rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän o...
9.9.2018 23:00:0020180909230000 Open >>
143313 Turun yliopisto
The University of Turku intends to purchase a mass spectrometer for top-down protein analysis. Th...
10.9.2018 8:30:0020180910083000 Open >>
146930 Turun yliopisto
Korkean resoluution ex-vivo näytteiden mikro-CT kuvantamislaite oheislaitteineen. Oheislaitteisii...
 20180910083000 Open >>
145759 Turun yliopisto
Turun yliopisto pyytää tarjousta Utu.fi-verkkopalvelun suunnittelusta ja toteutuksesta Drupal-alu...
 20180910090000 Open >>
542/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat talvikunnossapitotyöt, ulkoaluetyöt ja maanrakennustyöt Hämeenlinnan palv...
10.9.2018 10:00:0020180910100000 Open >>
191570 Hanki-palvelu
EU contract notice 191570 / Tietoliikennekokonaisuus
EU-hankintailmoitus
Kilpailutuksen tavoitteena on hankkia palveluna tuotettu tietoliikennekokonaisuus Maakuntien tila...
10.9.2018 12:00:0020180910120000 Open >>
UUDELY/4565/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/4565/2018 / Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Puitejärjestelyn kohteena on pääkaupunkiseudulla työvoimakoulutuksena toteutettava aikuisten maah...
10.9.2018 12:00:0020180910120000 Open >>
1724/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Siirrettävällä keskuksella tarkoitetaan jakokeskusta, jota tulee voida käyttää ulkona kenttäolosu...
 20180910140000 Open >>
KESELY/1332/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
KESELY/1332/2018 / Työhönvalmennus
Kansallinen hankintailmoitus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta työhönvalmennuk...
11.9.2018 14:00:0020180911140000 Open >>
KESELY/1330/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
KESELY/1330/2018 / Työnhakuvalmennus
Kansallinen hankintailmoitus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta työnhakuvalmenn...
11.9.2018 14:00:0020180911140000 Open >>
H2018012 Finnvera Oyj
EU contract notice H2018012 / Työterveyshuolto
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Finnvera Oyj:n työterveyshuollon palvelut. Palvelut hankintaan 1.1.2019 ...
11.9.2018 16:00:0020180911160000 Open >>
YLE20170009 Yleisradio Oy
EU contract notice YLE20170009 / Music Master Data Management and Reporting Solution
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Finnish Broadcasting Company Yleisradio Oy requests participants for a competitive negotiated pro...
12.9.2018 13:00:0020180912130000 Open >>
197955 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Hankinnan kohtena ovat tietoliikenneyhteydet.
12.9.2018 14:00:0020180912140000 Open >>
VRK/3776/2018-1 Väestörekisterikeskus
Huom! Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta kilpailutuksesta. Väestörekisterikeskus tulee järjestämää...
 20180913235900 Open >>
192078 Oulun yliopisto
EU contract notice 192078 / Kemikaalijärjestelmä
EU-ennakkoilmoitus
Kemikaalijärjestelmä Oulun yliopiston ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n (optio) tarpeisiin
 20180914000000 Open >>
Dnro 1/230/2018 Ilmatieteen laitos
Hankinnan kohteena on Dynamicum -toimitalon siivouspalvelut.
 20180914100000 Open >>
1002/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat Sodankylän palveluyksikön ulkoalueiden käsin tehtävät kausityöt Sodankylä...
14.9.2018 10:00:0020180914100000 Open >>
194333 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat säteilyn mittalaitteet ja ilmanäytteen keräyslaitteet ja edellä mainittui...
14.9.2018 10:00:0020180914100000 Open >>
VARELY/2258/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää tarjoustanne biokaasun tuotanoss...
14.9.2018 12:00:0020180914120000 Open >>
ESAELY/243/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan ja laadittavan sopimuksen kohteena ovat ELY-keskusten lukuun tehtävät luonnonvesinäytte...
14.9.2018 12:00:0020180914120000 Open >>
LIVI/4194/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Hankinta käsittää Lappeenrannan alueen Liikenneviraston ylläpitämien vesiväylien turvalaitteiden ...
14.9.2018 13:00:0020180914130000 Open >>
183923 Hanki-palvelu
Maakuntien tilakeskus Oy tulee aloittamaan operatiivisen toimintansa 1.1.2020, mutta organisaatio...
 20180914133000 Open >>
176009 Ympäristöministeriö
Hankinnassa tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää kehitetään kaavoituksen lähtöti...
 20180915093000 Open >>
RVLDno-2017-1844 Rajavartiolaitos
Hankitaan siirrettävä lentopetrolin painovoimainen - ja painetankkauksen järjestelmä Kotkan meriv...
 20180915133000 Open >>
LIVI/3345/02.01.11/2017 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on vesiväylätietojen hallintaan ja ylläpitoon tarkoitettu Haavi-tietojärjestel...
 20180915133000 Open >>
2519/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Varasto- ja korjaamotelttojen (2 kpl) hankinta SKJL:n tukikohtiin (UNP 9-1 ja UNP 9-10) paikallee...
 20180915163000 Open >>
2018/4001 Hanki-palvelu
Tavoitteena on hankkia Maakuntien tilakeskuksen käyttöön Rakennusten huoltokirjajärjestelmä SaaS-...
17.9.2018 10:00:0020180917100000 Open >>
196260 Maahanmuuttovirasto
The object of the procurement is to supply language analysis services for identification purposes...
17.9.2018 12:00:0020180917120000 Open >>
Kela 17/43/2018 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos kilpailuttaa vuonna 2018 äitiyspakkauksen kokonaistoimituksen. Tällä ilmoitukse...
 20180918000000 Open >>
SEN/543/2018 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen (tilaaja) alueen lukitustyöt. Hankin...
18.9.2018 12:00:0020180918120000 Open >>
SEN/715/2018 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen alueen ilmanvaihtokanavistojen puhdistu...
18.9.2018 12:00:0020180918120000 Open >>
SEN/544/2018 Senaatti-kiinteistöt
Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen alueen lämpö-, vesi- ja viemärityöt, il...
18.9.2018 12:00:0020180918120000 Open >>
SEN/495/2018 Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen alueen sisäilmakonsultointityöt, mukaan lukien rakenne- ja il...
18.9.2018 12:00:0020180918120000 Open >>
LIVI/4855/02.01.01/2018 Liikennevirasto
Vainikkalan ratapihan raiteiden pidennykset Vainikkala-asema - Vainikkala-raja välisellä alueella...
21.9.2018 13:00:0020180921130000 Open >>
SATELY/92/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice SATELY/92/2018 / Satakunnan Raskaan tekniikan alojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Satakunnan ELY-keskus pyytää tarjousta yhteishankintana toteutettavasta ammatillisesta työvoimako...
24.9.2018 12:00:0020180924120000 Open >>
3337/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Framework agreement EU contract notice 3337/2018 / MAASTOPUKU M05
EU-hankintailmoitus
Hankinta koskee M05 maastopukujen puitejärjestelyä vuosille 2018 - 2021. Vuosittainen arvioit...
24.9.2018 12:00:0020180924120000 Open >>
POPELY/886/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusopimukseen sisältyy viranomaisten määräyksestä tapahtuva tieliikenteen häiriötilanteiden ...
27.9.2018 13:00:0020180927130000 Open >>
LIVI/2984/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on valtakunnallinen tievalaistuksen ohjauspalvelu. Palvelu hankitaan kokonaisp...
28.9.2018 13:00:0020180928130000 Open >>
191727 Veikkaus Oy
Veikkaus on aikeissa hankkia Veikkauksen rekrytointiprosessia tukevia suorahakupalveluita sekä ni...
 20181001000000 Open >>
186034 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.
3.10.2018 12:00:0020181003120000 Open >>
183891 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.
3.10.2018 12:00:0020181003120000 Open >>
181227 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.
3.10.2018 12:00:0020181003120000 Open >>
185736 Hanki-palvelu
Tarjouspyynnön kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.
3.10.2018 12:00:0020181003120000 Open >>
Kela 7/42/2018 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajia tekniseen vuoropuheluun koskien äitiyspakkaukseen valit...
 20181014000000 Open >>
190713 Museovirasto
Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta. Tulevan hankinnan tavoitteena on saada aikaan Muse...
 20181014235900 Open >>
194245 Veikkaus Oy
Veikkaus on aikeissa hankkia Veikkauksen rekrytointiprosessia tukevia rekrytointipalveluita (avoi...
 20181019000000 Open >>
193550 Veikkaus Oy
EU contract notice 193550 / Verkko-oppimisalusta
EU-ennakkoilmoitus
Tavoitteena on hankkia verkko-oppimisympäristö SaaS-palveluna tai toisiinsa integroitavissa oleva...
 20181231000000 Open >>
193504 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
CSC is preparing a call for tenders for Data Center and Campus network switch equipment, hardware...
31.12.2018 0:00:0020181231000000 Open >>
     
(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius