Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish finlandssvenska Swedish Norwegian English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Organisation unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 18.5.2022 11:34:34 20220518113434 Open >>
Liikennevirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 31.12.2025 0:00:00 20251231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 15.6.2022 13:40:46 20220615134046 Open >>
Vimana Oy 195071 ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy 001775 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 28.8.2022 0:00:00 20220828000000 Open >>
Hansel Oy 148001 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 31.12.2027 0:00:00 20271231000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Liikennevirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 31.12.2022 0:00:00 20221231000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy 001372 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 30.4.2022 0:00:00 20220430000000 Open >>
Vimana Oy 195069 Tietoturvakonsultointiin ja auditointiin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy 001544 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 7.2.2021 12:00:00 20210207120000 Open >>


Other notices

IdentifierOrganisation unitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
201292 Helsingin yliopisto
201292 / Tapahtumahallinta työkalu
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan tavoitteena oli saada yliopiston käyttöön tapahtumahallinnan työkalu. Helsingin yliopis...
18.10.2018 12:30:0020181018123000 Open >>
LIVI/6405/02.01.08/2018 Liikennevirasto
LIVI/6405/02.01.08/2018 / KAKO VT2 Turvalaiteurakka
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankinnan kohteena olevassa urakassa korvataan radio-opastimet näkyvillä opastimilla Punkaharjun ...
18.10.2018 13:00:0020181018130000 Open >>
LIVI/6518/02.01.05/2018 Liikennevirasto
Suomen rautatieasemien dynaamisten näyttölaitteiden ja kuulutusjärjestelmien kunnossapito. Kilpai...
18.10.2018 13:00:0020181018130000 Open >>
LIVI/3701/02.01.08/2018 Liikennevirasto
LIVI/3701/02.01.08/2018 / Joensuu - Parikkala REST/VLUK rakentaminen
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
(Joensuu)-Parikkala rataosan DrS releasetinlaitteisiin rakennetaan 45 kpl raiteen ajonestotoimint...
18.10.2018 13:00:0020181018130000 Open >>
HAMELY/552/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hämeen ELY-keskus hallinnoi ESR-rahoitteista Yhteistyöllä muutosturvaa – valtakunnallista muutost...
18.10.2018 13:00:0020181018130000 Open >>
Aalto D/673/01.01.04.00/2017 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Framework agreement EU contract notice Aalto D/673/01.01.04.00/2017 / Advanced Analytics as a Service
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
The objective for ITS (Aalto IT Services) is through this tendering process to find a competent l...
18.10.2018 13:00:0020181018130000 Open >>
204391 Itä-Suomen yliopisto
204391 / Pyörösaha
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
18.10.2018 15:00:0020181018150000 Open >>
200598 Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto (jatkossa myös ”hankintayksikkö”) haluaa hankkia suuren herkkyyden ja erotusk...
18.10.2018 15:00:0020181018150000 Open >>
194245 Veikkaus Oy
Veikkaus on aikeissa hankkia Veikkauksen rekrytointiprosessia tukevia rekrytointipalveluita (avoi...
 20181019000000 Open >>
163242 Oulun yliopisto
Framework agreement EU contract notice 163242 / Logistiikkapalvelut
EU-jälki-ilmoitus
Logistiikkapalvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti
 20181019113000 Open >>
PIRELY/2862/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
19.10.2018 12:00:0020181019120000 Open >>
PIRELY/6252/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
19.10.2018 12:00:0020181019120000 Open >>
TTY/494/271/2018 Tampereen yliopisto
Tarjouspyynnön kohteena on sähköinen julkaisuarkisto sekä sen tuki- ja ylläpitopalvelut uudelle T...
19.10.2018 12:00:0020181019120000 Open >>
372/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat Hämeenlinnan palveluyksikön talvikunnossapitotyöt. Osa-alueina ovat: ...
 20181019120000 Open >>
LIVI/4789/02.01.10/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on Espoo-Salo oikoradan yleis- ja ratasuunnitelmaa varten tehtävät mittaus- ...
19.10.2018 13:00:0020181019130000 Open >>
196861 Turun yliopisto
The University of Turku is looking to upgrade from a Q Exactive Hybrid Quadrupole-Orbitrap mass s...
19.10.2018 13:00:0020181019130000 Open >>
ECHA/2018/516 European Chemicals Agency (ECHA)
19.10.2018 14:00:0020181019140000 Open >>
3680/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
The Finnish Defence Forces Logistics Command is hereby pleased to request for your quotation (RFQ...
19.10.2018 14:00:0020181019140000 Open >>
3434/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on videokuvaukseen soveltuvat miehittämättömät lennokit (dronet). Tilausmää...
19.10.2018 14:00:0020181019140000 Open >>
RVLDno-2018-1347 Rajavartiolaitos
RVLDno-2018-1347 / Pitkokset ja aluspuut
Kansallinen hankintailmoitus
Rajavartiolaitos pyytää tarjoustanne pitkoksista ja näiden aluspuista toimitettuna Kainuun rajava...
19.10.2018 16:00:0020181019160000 Open >>
KEHA/2309/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice KEHA/2309/2018 / Siviilipalveluskeskuksen terveysklinikan palveluiden hankinta ostopalveluina
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Siviilipalvelus on Suomen perustuslaissa määritelty vaihtoehto varusmiespalvelukselle. Asevelvoll...
19.10.2018 16:00:0020181019160000 Open >>
163027 Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos pyysi tarjousta Kumpulan toimipisteen BLOCK JA NAS-tallennusjärjestelmälaittei...
 20181020083000 Open >>
192951 (2043/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
The Natural Resources Institute Finland requested tenders for plot grass harvester.
20.10.2018 9:30:0020181020093000 Open >>
2018.40 Niuvanniemen sairaala
Framework agreement EU contract notice 2018.40 / Työnohjauspalvelut
EU-jälki-ilmoitus
Hankinta käsittää sairaalan ostopalveluna hankkimat työnohjauspalvelut. Työnohjaukset toteutetaan...
 20181021093000 Open >>
VN/5374/2018 Ympäristöministeriö
Hankinnan kohteena on KIRA-digin Analytiikka ja strategiset valinnat kiinteistöomistuksessa-teema...
21.10.2018 23:00:0020181021230000 Open >>
VN/5366/2018 Ympäristöministeriö
Hankinnan kohteena on KIRA-digin kiinteistön kulunvalvontaan liittyvien kokeiluhankkeiden tuloste...
21.10.2018 23:00:0020181021230000 Open >>
VN/4901/2018 Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö hakee ulkoista, riippumatonta arvioijaa toteuttamaan KIRA-digi-hankkeen kokon...
21.10.2018 23:00:0020181021230000 Open >>
001685 Hansel Oy
Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy (jäljempänä ”Hansel”) pyytää tarjousta polttoainehankinno...
22.10.2018 9:00:0020181022090000 Open >>
ECHA/2018/513 European Chemicals Agency (ECHA)
22.10.2018 12:00:0020181022120000 Open >>
Ref. nro 589/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT:n käyttäjäpalvelut, joilla tarkoitetaan kiinteistöjen ja niiden tiloj...
22.10.2018 12:00:0020181022120000 Open >>
LIVI/6135/02.01.10/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on painettujen ja tulostettujen merikarttasarjojen, rannikko-, sisävesi-, ylei...
22.10.2018 12:00:0020181022120000 Open >>
EPOELY/2249/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU) Kevyen liikenteen väylän rakentaminen
22.10.2018 13:00:0020181022130000 Open >>
K1118-01300 VR-Yhtymä Oy
EU contract notice K1118-01300 / VR-YHTYMÄ OY:N JUNA- JA VETOKALUSTON SIIVOUSPALVELUT
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Invitation to participate
Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia ammattitaitoisesti, oikea-aikaisena ja mahdollisimman v...
22.10.2018 14:00:0020181022140000 Open >>
D/524/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
A complete, stand-alone cryogen-free dilution refrigerator with base temperature below 10 mK, fas...
22.10.2018 15:00:0020181022150000 Open >>
D/505/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Bioproducts and Biosystems is cond...
22.10.2018 15:00:0020181022150000 Open >>
TEM/1412/13.01.01/2018 Työ- ja elinkeinoministeriö
Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä (Tesi) koskevan lain (30.12.1999/1352) mukaan Tesi voi tehdä muun...
22.10.2018 16:15:0020181022161500 Open >>
PIRELY/7350/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka sisältää Lamminrahkan eritasoliittymän rakentamisen ramppi- ja kiertolittymäjärjestelyinee...
23.10.2018 13:00:0020181023130000 Open >>
199280 (OPH-1897-2018) Opetushallitus
Hankinnan kohteena on Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssin IV järjestäminen heinä-elokuussa vu...
23.10.2018 13:00:0020181023130000 Open >>
LIVI/479/02.01.11/2018 Liikennevirasto
Kantavuuslaskentaportaalia käytetään yliraskaiden erikoiskuljetuslupien siltatarkasteluissa. Kant...
 20181024093000 Open >>
25/2100/2018 Hanki-palvelu
The objective of this procurement is to procure expert consultant services to e.g. analyse sensit...
24.10.2018 10:00:0020181024100000 Open >>
205012 Helsingin yliopisto
High precision gas analyser. The analyser must be capable of measuring stable carbon isotope rati...
24.10.2018 12:00:0020181024120000 Open >>
001130 Hansel Oy
Framework agreement EU contract notice 001130 / Kotimaan kokous-, tapahtuma- ja virkistyspalvelut 2019-2020
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Puitejärjestelyn kohteena ovat kotimaassa toteutettavat kokous-, tapahtuma- ja virkistyspalvelut ...
24.10.2018 12:00:0020181024120000 Open >>
VH/985/02.10.01/2018 Verohallinto
Tämän jälki-ilmoituksen kohteena on Verohallinnon Ohjelmistorobotiikan dynaamisesta hankintajärje...
 20181024130000 Open >>
203704 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Hankinnan kohtena ovat tietoliikenneyhteydet.
24.10.2018 14:00:0020181024140000 Open >>
RVLDno-2018-820 Rajavartiolaitos
Internal communication system for patrol vessel.
24.10.2018 14:00:0020181024140000 Open >>
3084/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
3084/2018 / Huopapohjallinen
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinta koskee muotoiltuja huopapohjallisia. Huopapohjalliset ovat vaihdettavat ja muotoillut...
24.10.2018 14:00:0020181024140000 Open >>
136024 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on virtualisointiratkaisu, migraatioprojekti, lisää flash tallennuskapasiteett...
 20181024160000 Open >>
LIVI/4442/02.01.08/2018 Liikennevirasto
Kaakkois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän uusintahankkeeseen liittyvä Simatic-laajennus.
24.10.2018 17:00:0020181024170000 Open >>
201276 Certia Oy
Tämän hankinnan kohteena on vuosille 2019 - 2021 solmittava puitesopimus Certia Oy:n robotiikan p...
24.10.2018 23:39:0020181024233900 Open >>
THL/857/2.02.01/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THL/857/2.02.01/2018 / Kudosprosessori
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
25.10.2018 0:00:0020181025000000 Open >>
YLE20180037 Yleisradio Oy
Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia puitejärjestelyä varten Kiinteistöjen rakennusteknist...
25.10.2018 12:00:0020181025120000 Open >>
PIRELY/8248/2017 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
25.10.2018 12:00:0020181025120000 Open >>
LIVI/2258/02.01.08/2018 Liikennevirasto
LIVI/2258/02.01.08/2018 / KAKO Simatic-ala-asemien UPS-järjestelyt
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Tilaukseen sisältyy 12 kpl UPS-laitteiston asennusten suunnittelu, hankinta ja toteutus tarjouspy...
25.10.2018 13:00:0020181025130000 Open >>
D/554/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto-yliopiston IT organisaatio hankkii yhden kumppanin konsultoimaan Microsoft-sovellusalustoja...
25.10.2018 13:00:0020181025130000 Open >>
LAPELY/1217/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tiestöä yhteensä noin 1790 km, josta talvihoitoluokan Ib-tietä noin 620 km, sorateitä noin 500 km...
 20181025140000 Open >>
Kela 17/43/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on äitiyspakkaukseen valittujen tuotteiden tilaamisen, varastoimisen, tarkasta...
25.10.2018 15:00:0020181025150000 Open >>
LAPELY/2225/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakoiden pistokoeluonteinen laadunvalvonta sekä muut erikseen...
 20181026120000 Open >>
ESAELY/766/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinta koskee Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen vesistöille laadittavaa kalataloudellista kä...
26.10.2018 12:00:0020181026120000 Open >>
UUDELY/5366/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice UUDELY/5366/2018 / Yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointipalvelu Startti Plus 2.0
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Palvelun tavoitteena on antaa uudelle yrittäjäksi ryhtyneelle henkilöasiakkaalle valmiudet yritys...
26.10.2018 12:00:0020181026120000 Open >>
POL-2018-25542 Helsingin poliisilaitos
POL-2018-25542 / Digitaalinen väripainokone
Kansallinen hankintailmoitus
Helsingin poliisilaitos pyytää tarjousta digitaalisesta väripainokoneesta joka sijoitetaan poliis...
26.10.2018 12:00:0020181026120000 Open >>
002106 Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena ovat tilausajopalvelut linja-autokalustolla kuljettajineen Manner-Suome...
26.10.2018 12:00:0020181026120000 Open >>
LIVI/7565/02.01.08/2018 Liikennevirasto
LIVI/7565/02.01.08/2018 / Vesterby 1 puolipuomilaitoksen rakentaminen
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankkeessa rakennetaan uusi puomipuomilaitos Vesterby 1 nimiselle tasoristeykselle.
26.10.2018 13:00:0020181026130000 Open >>
LIVI/4603/02.01.01/2018 Liikennevirasto
LIVI/4603/02.01.01/2018 / Kymi-Kotka Kaapelireittiurakka KR184603
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankinnan kohteena on kaapelireittien tekeminen Kymin ja kotkan välisellä rataosuudella. Urakka s...
26.10.2018 13:00:0020181026130000 Open >>
PIRELY/7574/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ...
26.10.2018 14:00:0020181026140000 Open >>
PIRELY/7494/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ...
26.10.2018 14:00:0020181026140000 Open >>
PIRELY/7579/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PIRELY/7579/2018 / Taloushallinnon osaaja
Kansallinen hankintailmoitus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ...
26.10.2018 14:00:0020181026140000 Open >>
PIRELY/7578/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ...
26.10.2018 14:00:0020181026140000 Open >>
HAMELY/1012/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hämeen ELY-keskus hankkii lain julkisista työ- ja yrityspalveluista (28.12.2012/916) mukaisia val...
26.10.2018 14:00:0020181026140000 Open >>
3651/08.05.02/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena ovat ilmavoimien kuuden (6) EFI 500-jäänpoistoajoneuvon vuosihuollot ja laki...
26.10.2018 14:00:0020181026140000 Open >>
PIRELY/7161/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PIRELY/7161/2018 / Digimarkkinoinnin osaaja
Kansallinen hankintailmoitus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ...
26.10.2018 14:00:0020181026140000 Open >>
174824 Liikenteen turvallisuusvirasto
Puitejärjestelyn kohteena on Liikenteen turvallisuusviraston Arviointipalvelut-yksikön toimintaan...
 20181026140000 Open >>
HAMELY/1011/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hämeen ELY-keskus hankkii lain julkisista työ- ja yrityspalveluista (28.12.2012/916) mukaisia val...
26.10.2018 15:00:0020181026150000 Open >>
151920 Helsingin yliopisto
Post-notice of the made contract. New research vessel for Tvärminne research station.
27.10.2018 9:30:0020181027093000 Open >>
178738 TTY-säätiö sr
TTY Foundation (Tampere University of Technology) purchased a Cold Spray system including deliver...
27.10.2018 14:00:0020181027140000 Open >>
186133 TTY-säätiö sr
TTY Foundation (Tampere University of Technology) is about to purchase an Aerosol Mass Spectromet...
27.10.2018 14:00:0020181027140000 Open >>
2583/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on Puolustusvoimien siviilihenkilöstön suojavaatteiden vuokrapalvelu. Sopi...
 20181028123000 Open >>
1330/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat rakennustekniset työt Upiniemen ja Raaseporin alueille. Osa-alue 1 a: ...
29.10.2018 10:00:0020181029100000 Open >>
194888 Viestintävirasto
Kilpailutuksen kohteena on Viestintäviraston sähköisenä asiointialustana toimivaan palveluväylään...
29.10.2018 10:00:0020181029100000 Open >>
001346 Hansel Oy
Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy (jäljempänä "Hansel") pyytää tarjousta polttoainehankinno...
29.10.2018 12:00:0020181029120000 Open >>
LIVI/2984/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on valtakunnallinen tievalaistuksen ohjauspalvelu. Palvelu hankitaan kokonaisp...
29.10.2018 13:00:0020181029130000 Open >>
Kela 24/43/2018 Kansaneläkelaitos
30.10.2018 12:00:0020181030120000 Open >>
202135 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat kirjanpidon, maksuliikenteen sekä palkkahallinnon palvelut sisältäen palv...
30.10.2018 12:00:0020181030120000 Open >>
180315 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on tarjouspyynnössä tarkemmin määriteltyjen yritys- ja luottotietopalveluiden ...
30.10.2018 12:00:0020181030120000 Open >>
YLE20180045 Yleisradio Oy
Hankinnan kohteena on Ylen pysäköintiluolan tasolle P3 rakennettavan ladattavien hybridien ja säh...
30.10.2018 16:00:0020181030160000 Open >>
1649/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on LVI-tekniset työt tuntiveloitushinnalla Turun palveluyksikön alueilla: O...
31.10.2018 12:00:0020181031120000 Open >>
YLE20180047 Yleisradio Oy
31.10.2018 12:00:0020181031120000 Open >>
Ref. nro 686/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena on radioaktiivisen pintakontaminaation puhdistustyön toteuttaminen VTT:n tiloi...
31.10.2018 12:00:0020181031120000 Open >>
31/14/2018 Hanki-palvelu
EU contract notice 31/14/2018 / Kielikoulutuspalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on kielikoulutus, joka tapahtuu pääsääntöisesti eduskunnan tiloissa ja eduskun...
31.10.2018 12:00:0020181031120000 Open >>
200352 Veikkaus Oy
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice 200352 / VAIHE I: Osallistumispyyntö tapahtumapalveluista
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Invitation to participate
Tämän hankinnan kohteena on palvelu, jossa palveluntuottaja suunnittelee, järjestää, tuottaa ja t...
31.10.2018 12:00:0020181031120000 Open >>
200745 (2751/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
Lukessa toimivan Tutkimusinfrastruktuuripalvelu (INFRA) – yksikön keskeinen tehtävä on vastata Lu...
31.10.2018 13:00:0020181031130000 Open >>
206541 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
206541 / Peppi-konsortion jäsensopimus ja lisenssit
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
31.10.2018 14:00:0020181031140000 Open >>
3830/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Restricted procedure 3830/2018 / Tikkakosken aulapalvelut
Minikilpailutus
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on Ilmavoimien esikunnan aula- ja vastaanottopalvelut osoitteessa Komentotie 2...
31.10.2018 14:00:0020181031140000 Open >>
PIRELY/7580/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice PIRELY/7580/2018 / Yksilöllinen rekrytointikoulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Työvoimakoulutuksen hankinta.
31.10.2018 14:00:0020181031140000 Open >>
PIRELY/7576/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice PIRELY/7576/2018 / Ammatillisen työvoimakoulutuksen puitejärjestely
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Työvoimakoulutuksen hankinta. Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan yksi palveluntarjoaja.
31.10.2018 14:00:0020181031140000 Open >>
KESELY/1686/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta ammatillisesta ...
31.10.2018 14:00:0020181031140000 Open >>
3733/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on vaahtomuovipatjojen toimittaminen Puolustusvoimille tämän tarjouspyynnön ja...
31.10.2018 14:00:0020181031140000 Open >>
PIRELY/7572/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice PIRELY/7572/2018 / Asiantuntijan rekrytointi- ja täydennyskoulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Työvoimakoulutuksen hankinta.
31.10.2018 14:00:0020181031140000 Open >>
200606 Oulun yliopisto
EU contract notice 200606 / Kemikaalijärjestelmä
EU-hankintailmoitus
Kemikaalijärjestelmä Oulun yliopiston ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n (optio) tarpeisiin
31.10.2018 14:00:0020181031140000 Open >>
206174 Business Finland Oy
Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää sisällönhallinnan järjestelmiin liittyviä kysymyksiä ...
 20181031160000 Open >>
205775 Suomen ympäristökeskus
205775 / SYKE-2018-H-90 Ankkurihäkkien hankinta
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
31.10.2018 16:00:0020181031160000 Open >>
202643 Veikkaus Oy
Veikkaus on valmistelemassa palveluhankintaa liittyen palvelumuotoiluun (digitaalinen ja fyysinen...
 20181031160000 Open >>
200605 Veikkaus Oy
This is a prior information notice (request for information) for potential tenderers and a market...
31.10.2018 16:00:0020181031160000 Open >>
1385/0400/2017 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on Puolustushallinnon kiinteistöihin ja verkostoihin kohdistuvat yksilöimättöm...
1.11.2018 10:00:0020181101100000 Open >>
1332/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat asbestityöt Turun palveluyksikön alueella.
1.11.2018 10:00:0020181101100000 Open >>
190530 (1323/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
Natural Resources Institute Finland requested tenders for trial plot harvester.
1.11.2018 10:30:0020181101103000 Open >>
723/3/2018 Valtion Eläkerahasto
EU contract notice 723/3/2018 / Portfolio administration service for illiquid investments
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
The object of the procurement is a portfolio administration service for illiquid investments in a...
1.11.2018 12:00:0020181101120000 Open >>
72/01.06.01/2017 Tulli
EU contract notice 72/01.06.01/2017 / Tähystimet
EU-jälki-ilmoitus
Hankinnan kohteena olivat tähystimet, joilla tarkoitettiin videoendoskooppeja ja fiberoskooppeja....
 20181102093000 Open >>
Ref. nro 657/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Ref. nro 657/206/2018 / Vaihtomattopalvelut
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat VTT:n vaihtomattopalvelut. VTT hakee kilpailutuksen avulla palveluntuotta...
2.11.2018 12:00:0020181102120000 Open >>
POSELY/1384/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kilpailutettava koulutus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
2.11.2018 13:00:0020181102130000 Open >>
179262 Helsingin yliopisto
Post-notice of the made contract. Automated HT compound management and screening system: Modul...
2.11.2018 14:00:0020181102140000 Open >>
TRAFI/526877/02.03.02/2018 Liikenteen turvallisuusvirasto
Purpose of the RFQ is to acquire an enterprise architecture tool.
2.11.2018 14:00:0020181102140000 Open >>
LIVI/4768/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on Tampereen ratapihahankkeiden rakennuttamiseen, valvontaan ja suunnittelutta...
2.11.2018 14:30:0020181102143000 Open >>
Dnro 91/249/2018 Eduskunnan kanslia
Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana 1.7.–31.12.2019. Eduskunnan kanslia suunnittelee järjestävä...
2.11.2018 15:00:0020181102150000 Open >>
VNK/2356/26/2017 Valtioneuvoston kanslia
Hankinnan kohteena on valtioneuvoston digitaalista kirjastoa tukeva hakupalveluratkaisu. Hankinna...
2.11.2018 16:00:0020181102160000 Open >>
H2018002 Finnvera Oyj
Hankinnan kohteena on tietovarastointiin ja raportointiin liittyvät ylläpidon sekä kehittämisen a...
 20181103143000 Open >>
201277 Veikkaus Oy
Veikkaus hankkii strategisen yhteistyösopimuksen perusteella Internetkasinopelikirjaston ja pelie...
4.11.2018 7:30:0020181104073000 Open >>
200085 Veikkaus Oy
Veikkaus hankkii strategisen yhteistyösopimuksen perusteella Internet-kasinopelikirjaston ja peli...
4.11.2018 7:30:0020181104073000 Open >>
148834 Veikkaus Oy
Veikkaus Oy pyysi tarjouksia Veikkauksen Pelaamo-pelisalien sisustus- ja saneeraussuunnittelupalv...
 20181104083000 Open >>
194584 Opetushallitus
Hankinnan kohteena on tutkimus perusopetuksen tutoropettajatoiminnasta, tutoropettajatoiminnan va...
4.11.2018 23:30:0020181104233000 Open >>
D/330/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
A complete turn-key, stand-alone dilution refrigerator pre-cooled with a pulse tube refrigerator....
5.11.2018 8:00:0020181105080000 Open >>
148671 Liikenteen turvallisuusvirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) kilpailutti Trafista, Viestintävirastosta ja Liikenneviras...
 20181105100000 Open >>
200709 Tampereen yliopisto
Space management, room booking and scheduling system including the implementation of the system,...
5.11.2018 12:00:0020181105120000 Open >>
184942 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena ovat Veikkauksen rekrytointiprosessia tukevien suorahakupalveluiden sekä niihi...
5.11.2018 12:00:0020181105120000 Open >>
LIVI/2637/02.01.07/2018 Liikennevirasto
Liikennevirasto hankkii yhdessä Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Helsingin seudun liikenne- k...
 20181105123000 Open >>
LIVI/5968/02.02.01/2018 Liikennevirasto
Liikennevirasto pyytää tarjoustanne puitejärjestelystä, jolla voidaan tilata hankkeiden käyttöön ...
5.11.2018 13:00:0020181105130000 Open >>
K1118-01400 VR-Yhtymä Oy
EU contract notice K1118-01400 / VR-YHTYMÄ OY:N KIINTEISTÖSIIVOUSPALVELUT
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Invitation to participate
VR-Yhtymä Oy:n kiinteistösiivouspalvelut Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia ammattitait...
5.11.2018 14:00:0020181105140000 Open >>
POPELY/1749/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POPELY/1749/2018 / ICT-alan koulutus (PUITE)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjou...
5.11.2018 15:00:0020181105150000 Open >>
1122/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat ulkoalueiden hoito ja kunnossapitotyöt Turun palveluyksikön toimialueella...
6.11.2018 10:00:0020181106100000 Open >>
203854 Senaatti-kiinteistöt
Hankinta koskee Senaatti-kiinteistöjen arvokohteisiin liittyviä rakennushistoriaselvityksiä. Sena...
6.11.2018 12:00:0020181106120000 Open >>
POKELY/547/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/547/2018 / Metallialan työkalupakki -koulutus (volyymi)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on metallialan osaamista täydentävät työvoimakoulutukset Pohjois-Karjalan TE-t...
6.11.2018 12:00:0020181106120000 Open >>
LIVI/6317/02.01.07/2018 Liikennevirasto
LIVI/6317/02.01.07/2018 / TRL-ECO käyttöönotto
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankkeessa pilotoidaan uusiutuvalla energialla toimivia tasoristeysvaroituslaitoksia Iisalmen ja ...
6.11.2018 13:00:0020181106130000 Open >>
LIVI/4502/02.01.02/2018 Liikennevirasto
Hankinta käsittää Liikenneviraston hallinnoiman Saimaan kanavan käyttö- ja kunnossapitotehtävät s...
6.11.2018 13:00:0020181106130000 Open >>
POKELY/481/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POKELY/481/2018 / Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus/Joensuun seutu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Joensuun seudun maahanmuuttajataustaisille asiakkaille tarjottava aikuisten...
6.11.2018 15:00:0020181106150000 Open >>
VN/2317/2018 Ympäristöministeriö
Työ liittyy Maankäyttöpäätökset-hankkeen kuntapilottihankkeen ”kaavan pohjakartta ja kaavoituksen...
6.11.2018 23:59:0020181106235900 Open >>
203829 Senaatti-kiinteistöt
Hankinta koskee Senaatti-kiinteistöjen arvokohteiden ja erityisesti Museovirastolta siirtyneiden ...
7.11.2018 12:00:0020181107120000 Open >>
203401 Senaatti-kiinteistöt
Hankinta koskee Senaatti-kiinteistöjen arvokiinteistöjen ja erityisesti Museovirastolta siirtynei...
7.11.2018 12:00:0020181107120000 Open >>
LIVI/7287/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on Tampereen ratapihahankkeiden rakennuttamiseen, valvontaan ja suunnittelutta...
7.11.2018 13:00:0020181107130000 Open >>
LIVI/4773/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on eri suunnitelmavaiheissa laadittavien radanpitoon liittyviä hanke- ja vaiku...
7.11.2018 13:00:0020181107130000 Open >>
LIVI/4772/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on Radanpidon vahvavirtasuunnittelu ja asiantuntijatehtävät Tehtävä sisältää ...
7.11.2018 13:00:0020181107130000 Open >>
LIVI/4771/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on sähköratajärjestelmien suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät Tehtävä sisält...
7.11.2018 13:00:0020181107130000 Open >>
LIVI/4770/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on radanpidon turvalaitesuunnittelu ja asiantuntijatehtävät Tehtävä sisältää ...
7.11.2018 13:00:0020181107130000 Open >>
LIVI/4769/02.01.12/2018 Liikennevirasto
Hankinnan kohteena on radanpitoon liittyviä eri suunnitteluvaiheiden suunnittelu- ja asiantuntija...
7.11.2018 13:00:0020181107130000 Open >>
3029/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
EU contract notice 3029/2018 / Mikkelin varuskunnan ruokailupalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Mikkelin varuskunnan ruokailupalvelut sisältäen henkilöstöruokailun, varusm...
7.11.2018 14:00:0020181107140000 Open >>
POPELY/702/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POPELY/702/2018 / Matkailudiilin palvelukokeilut, puitejärjestely
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinta koskee vuonna 2018 Matkailudiilin neljällä alueella toteutettavia palvelukokeiluja. Poh...
 20181108093000 Open >>
193855 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti pää- ja arkkite...
8.11.2018 12:00:0020181108120000 Open >>
Aalto D/556/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto-yliopisto hankkii kaksi (2) puitesopimuskumppania toimintansa, toimintamalliensa ja prosess...
8.11.2018 13:00:0020181108130000 Open >>
3816/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
EU contract notice 3816/2018 / Varavoimakontti
EU-hankintailmoitus
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos hankkii n+1-varavoimakontin. n+1-varavoimakontti varustetaan v...
8.11.2018 14:00:0020181108140000 Open >>
204848 Viestintävirasto
Hankinnan kohteena ovat liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan yhteisen 5G Momentum -eko...
 20181108143000 Open >>
93/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena ovat Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Kouvolan palveluyksikön Haminan palv...
 20181108143000 Open >>
LAPELY/3524/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice LAPELY/3524/2018 / KESKEYTYSILMOITUS Työnhakupalvelu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Kilpailutettava työnhakupalvelu on eritelty liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1). P...
 20181108153000 Open >>
EPOELY/652/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice EPOELY/652/2018 / RekryKoulutus Valmet Automotive Oy:n tarpeisiin
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnalla toteutetaan työvoimakoulutus yhteishankintana Vakka-Suomen Henkilöstöpalvelu Oy:n kan...
 20181108160000 Open >>
ESAELY/798/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice ESAELY/798/2018 / Tekniikan alojen yhteishankintakoulutus Etelä-Savo -puitejärjestely
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Etelä-Savon ELY-keskus pyytää tarjousta yhteishankintana toteutettavasta ammatillisesta työvoimak...
9.11.2018 0:00:0020181109000000 Open >>
ESAELY/799/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice ESAELY/799/2018 / Palvelualojen yhteishankintakoulutus Etelä-Savo -puitejärjestely
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Etelä-Savon ELY-keskus pyytää tarjousta yhteishankintana toteutettavasta ammatillisesta työvoimak...
9.11.2018 0:00:0020181109000000 Open >>
Kela 17/451/2018 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Rauman toimiston ensimmäisen kerroksen toimistotilojen muutostyöt oso...
9.11.2018 12:00:0020181109120000 Open >>
195977 Valtioneuvoston kanslia
Hankinnan kohteena on näyttöpäätetyössä käytettävien erityistyölasien valmistaminen ja työnäöntar...
9.11.2018 12:00:0020181109120000 Open >>
POSELY/1529/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohdetta koskeva yksilöity koulutuskuvaus on esitetty tarjouspyynnön Koulutuskuvaus -li...
9.11.2018 13:00:0020181109130000 Open >>
POPELY/1996/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitejärjestelyllä teetetään yksilöimättömiä vesistörakenteiden ja –kunnostusten suunnittelu ja a...
9.11.2018 13:00:0020181109130000 Open >>
EPOELY/687/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice EPOELY/687/2018 / Osaajia yrityksiin -Monialainen RekryKoulutus Etelä-Pohjanmaalla
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Puitejärjestelynä toteutettava hankinta, jolla toteutetaan yhteishankintakoulutuksia yritysten pi...
 20181110140000 Open >>
LIVI/6663/02.01.08/2018 Liikennevirasto
Puitejärjestelyn kohteena ovat liikenteenhallinta- ja seurantalaitteiden hankinta ja näiden asenn...
 20181112000000 Open >>
POPELY/1952/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POPELY/1952/2018 / Innovatiivinen koulutus osaavan työvoiman saamiseksi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia Pohjois-Pohjanmaan alueella vuosina 2019 alkavaks...
12.11.2018 10:00:0020181112100000 Open >>
OPH-2173-2018 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on peruskoulun 3.-6.-luokkalaisille tarkoitettu kestävän arjen ja kiertotaloud...
12.11.2018 10:00:0020181112100000 Open >>
K0518-00900 VR-Yhtymä Oy
Hankinta sisältää ICS-kaksikerroshenkilövaunujen Ekstra-luokan yläkerran kiinteiden pöytätasojen ...
12.11.2018 11:30:0020181112113000 Open >>
K0518-00700 VR-Yhtymä Oy
Hankinta sisältää ICS-kaksikerroshenkilövaunujen Ekstra-luokan yläkerran hattuhyllyjen uusinnan j...
12.11.2018 11:30:0020181112113000 Open >>
205367 Maatalousyrittäjien eläkelaitos
205367 / Asiakaspalvelututkimus
Kansallinen hankintailmoitus
Tarjouspyyntö koskee tutkimusta Melan pääkonttorin toimihenkilöiden ja kentällä toimivien asiamie...
12.11.2018 12:00:0020181112120000 Open >>
VN/5064/2018 Ympäristöministeriö
Valittu toimittaja vastaa Suomen merialueen tulevaisuuden skenaarioiden laadinnasta ja niiden vai...
12.11.2018 12:00:0020181112120000 Open >>
204549 Helsingin yliopisto
Hankitaan Helsingin yliopiston yksiköiden käyttöön erityistyölasit ja näöntarkastuspalvelut. Y...
12.11.2018 12:30:0020181112123000 Open >>
194235 Turun yliopisto
The libraries involved in the acquisition cooperation tender together the Library Services Platfo...
12.11.2018 13:00:0020181112130000 Open >>
POPELY/1807/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POPELY/1807/2018 / ICT-alan lyhytkoulutus (PUITE)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjou...
12.11.2018 15:00:0020181112150000 Open >>
203646 TAY-Palvelut Oy
Hankinta sisältää puhtauspalvelut (ylläpito- ja perussiivous) Tampereen yliopiston Kaupin kampuks...
12.11.2018 15:00:0020181112150000 Open >>
39138 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PPSHP:n Tekniikan palvelut/sähkötekniikka etsii omajohtoisiin projekteihin sähkö-, tele-, ja tur...
12.11.2018 15:00:0020181112150000 Open >>
VNK/1782/26/2018 Valtioneuvoston kanslia
EU contract notice VNK/1782/26/2018 / Eteläesplanadin henkilöstöravintolapalveluiden hankinta
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Valtioneuvoston kanslia kilpailuttaa uudelleen Eteläesplanadin henkilöstöravintoloiden palvelut y...
12.11.2018 16:00:0020181112160000 Open >>
POKELY/580/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/580/2018 / Projektiosaajan koulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on eri alojen korkeakoulutetuille työnhakijoille kohdennettu projektiosaamista...
13.11.2018 12:00:0020181113120000 Open >>
POPELY/2179/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POPELY/2179/2018 / Uravalmennus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia Pohjois-Pohjanmaan alueella vuonna 2019 toteutett...
13.11.2018 13:00:0020181113130000 Open >>
Dnro 25/230/2018 Ilmatieteen laitos
Hankinnan kohteena on siivouspalvelut Sodankylään, Ilmatieteen laitoksen Arktiselle avaruuskeskuk...
13.11.2018 13:00:0020181113130000 Open >>
1495/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on kiviaineksien toimittaminen Tampereen palveluyksikön alueille Osa-alue 1...
14.11.2018 14:00:0020181114140000 Open >>
POKELY/564/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POKELY/564/2018 / Maahanmuuttajan alkukartoitus ja kielitesti
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) maahanmuuttajatau...
14.11.2018 15:00:0020181114150000 Open >>
204345 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) käynnistää markkinakartoituksen koskien Application Lifecycle Management...
 20181115000000 Open >>
2266/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinta koskee kriisinhallintaoperaatioiden vuoden 2018 sekä optiovuoden 2019 aikana tarvitsemi...
 20181115103000 Open >>
185265 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on Veikkauksen vastaanottamien Visa- ja MasterCard –korttimaksujen sekä kort...
15.11.2018 12:00:0020181115120000 Open >>
198694 (2545/02 10 01 00 05/2018) Luonnonvarakeskus
Nukleiinihappojen (DNA/RNA) sekvensointiin soveltuva NGS-laitteisto (Next Generation Sequencing)
15.11.2018 13:00:0020181115130000 Open >>
YLE20180048 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy:llä (jäljempänä myös "Yle") on tällä hetkellä käytössä n. 100 kpl HPE-palvelinta, j...
15.11.2018 13:30:0020181115133000 Open >>
PIRELY/7950/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ...
15.11.2018 14:00:0020181115140000 Open >>
3239/2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on patruunat kilpa-ammuntaan.
15.11.2018 14:00:0020181115140000 Open >>
SEN/2304/2018 Senaatti-kiinteistöt
Restricted procedure EU contract notice SEN/2304/2018 / Tietovaraston konsultointi ja ylläpitopalvelut
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Senaatti-kiinteistöt pyytää jättämään osallistumishakemuksen tietovaraston konsultointi- ja tuki...
16.11.2018 12:00:0020181116120000 Open >>
LIVI/6936/02.01.00/2018 Liikennevirasto
Rakennussuunnitelma käsittää Askiston eritasoliittymän rinnakkaiskatuyh-teyksineen, osan Hämeenky...
16.11.2018 13:00:0020181116130000 Open >>
TIETOPYYNTÖ 80/01.06.02/2018 Maksuratkaisu Tulli
Tulli on toteuttamassa kokonaisvaltaista toiminnan kehitysohjelmaa, jonka osana on tullausjärjest...
 20181116150000 Open >>
D/550/01.01.04.00/2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Bioproducts and Biosystems is cond...
16.11.2018 16:00:0020181116160000 Open >>
137510 Leijona Catering Oy
EU contract notice 137510 / Jätepuristimet
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat jätepuristimet. Hankittavat tuotteet ja niiden määrät on kuvattu tarkemmi...
18.11.2018 21:00:0020181118210000 Open >>
137507 Leijona Catering Oy
Hankinnan kohteena ovat jätteenkuljetukset, -käsittely ja muut jätehuoltoon liittyvät palvelut Le...
18.11.2018 21:00:0020181118210000 Open >>
001350A Hansel Oy
Puitejärjestelyn kohteena on toimistokalusteet ja niiden toimittaminen asiakkaille heidän ilmoitt...
19.11.2018 12:00:0020181119120000 Open >>
UUDELY/10136/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice UUDELY/10136/2018 / Maanteiden hoitourakka Espoo 2019 - 2024
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
19.11.2018 13:00:0020181119130000 Open >>
UUDELY/10137/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice UUDELY/10137/2018 / Maanteiden hoitourakka Vantaa 2019 - 2024
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
19.11.2018 13:00:0020181119130000 Open >>
LIVI/6971/02.01.00/2018 Liikennevirasto
Tämä toimeksianto sisältää Tampere-Seinäjoki välillä käytössä olevan Ebilock asetinlaitteen uusim...
20.11.2018 13:00:0020181120130000 Open >>
KASELY/1185/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankintapalveluun kuuluvat urakoiden valmistelu, urakka-asiakirjojen laadinta ja urakoiden valvon...
22.11.2018 13:00:0020181122130000 Open >>
LAPELY/3886/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Lapin alueella. Reittip...
22.11.2018 15:00:0020181122150000 Open >>
199358 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajia markkinakartoitukseen aiheena tietovarastoinnin, suun...
 20181130000000 Open >>
198513 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) käynnistää markkinakartoituksen maksuliikenneohjelmista, SaaS- tai On-Pr...
 20181130000000 Open >>
204977 Veikkaus Oy
Veikkaus on hankkimassa APM (Application Performance Management) - tuotetta pelijärjestelmäkokona...
 20181130120000 Open >>
203136 Niuvanniemen sairaala
Framework agreement EU contract notice 203136 / Sähköhoitojen (ECT) anestesialääkäripalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Niuvanniemen sairaala pyytää tarjousta sähköhoitojen (ECT) anestesialääkäripalveluista. Sairaalas...
30.11.2018 15:00:0020181130150000 Open >>
201565 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on sähköinen arkistointi SaaS-palveluna. Hankinnan kohteeseen kuuluu myös käyt...
 20181201000000 Open >>
VARELY/2798/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
11.12.2018 13:00:0020181211130000 Open >>
VARELY/2797/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
11.12.2018 13:00:0020181211130000 Open >>
KESELY/1750/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...