Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 23.10.2022 10:18:58 20221023101858 Open >>
Väylävirasto VÄYLÄ/1246/02.01.10/2019 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 2019-2025 Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 18.10.2022 11:51:36 20221018115136 Open >>
Väylävirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 31.12.2025 0:00:00 20251231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 15.6.2022 13:40:46 20220615134046 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 28.8.2022 0:00:00 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 31.12.2027 0:00:00 20271231000000 Open >>
Helsingin yliopisto 214994 Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Helsingin yliopisto perustaa dynaamisen hank 18.3.2023 12:45:37 20230318124537 Open >>
Hansel Oy 10294 Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS) Hankinnan kohteena ovat seuraavat tavarat ja palvelut ammattikäyttöön esimerkiksi korjausrakentamise 7.7.2023 0:00:00 20230707000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 321 Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Sisäisen tarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Väylävirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 31.12.2022 0:00:00 20221231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 322 Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS) Tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon 31.8.2023 0:00:00 20230831000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 30.4.2022 0:00:00 20220430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 289 Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS) Tietoliikennepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 28.6.2023 0:00:00 20230628000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 316 Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon lai 31.1.2023 0:00:00 20230131000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 502 Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Tilintarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 520 Toimistokalusteet 2019 - 2025 (DPS) Toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.5.2025 0:00:00 20250530000000 Open >>
Maahanmuuttovirasto 212448 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai 9.8.2021 0:00:00 20210809000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Veikkaus Oy 2019-2025 Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuul 31.3.2025 0:00:00 20250331000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 2.7.2021 12:00:00 20210702120000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PIRELY/678/2019 Yrittäjyysbuusti Hankinnan kohteena ovat yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen suunnatut palvelut, jotka hankitaan P 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>


Other notices

IdentifierUnitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
001130 Hansel Oy
Framework agreement EU contract notice 001130 / Kotimaan kokous-, tapahtuma- ja virkistyspalvelut 2019-2020
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Puitejärjestelyn kohteena ovat kotimaassa toteutettavat kokous-, tapahtuma- ja virkistyspalvelut....
 20190617180000 Open >>
001579 A Hansel Oy
Framework agreement EU contract notice 001579 A / Kotimaan majoituspalvelut, hotellimajoitus 2019-2020 (2022)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Puitejärjestelyn kohteena ovat virka- ja työmatkustukseen soveltuvat kotimaan hotellimajoituspalv...
 20190617180000 Open >>
001579 B Hansel Oy
Framework agreement EU contract notice 001579 B / Kotimaan majoituspalvelut, itsepalvelumajoitus 2019-2020 (2022)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Puitejärjestelyn kohteena ovat virka- ja työmatkustukseen soveltuvat kotimaan majoituspalvelut (i...
 20190617180000 Open >>
INFORDRAN AV ANBUD 29/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice INFORDRAN AV ANBUD 29/331/2019 / KIILA-rehabilitering på svenska
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Upphandlingen gäller KIILA-rehabilitering på svenska (kurser och individuell rehabilitering) som ...
18.6.2019 10:00:0020190618100000 Open >>
49/02.08.00/2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy
49/02.08.00/2019 / Työkalut ja tarvikkeet
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinn...
18.6.2019 12:00:0020190618120000 Open >>
230223 Taideyliopisto
Kilpailutuksen kohteena on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) to...
18.6.2019 12:00:0020190618120000 Open >>
Kela 3/451/2019 Kansaneläkelaitos
Rakennuskohteena on Kansaneläkelaitoksen Päätalon ruokalan vesikaton korjaus. Kiinteistö sijaitse...
18.6.2019 12:00:0020190618120000 Open >>
D/417/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Bioproducts and Biosystems & Depar...
18.6.2019 12:00:0020190618120000 Open >>
VÄYLÄ/2864/02.01.08/2019 Väylävirasto
Framework agreement Restricted procedure EU contract notice VÄYLÄ/2864/02.01.08/2019 / Hot Axle Box Detector system renewal (LAKU II)
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Invitation to participate
Väylävirasto uusii vuosina 2020 - 2024 nykyisin käytössä olevan HOA400 laakereiden kuumakäynti-il...
18.6.2019 13:00:0020190618130000 Open >>
UUDELY/1670/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liityntäpysäköintipaikan rakentaminen Riihimäen kohdalla. Kokonaishintaperusteinen kokonaisurakk...
18.6.2019 13:00:0020190618130000 Open >>
1900/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
1900/2019 / TELTTAPATJA
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinta koskee TELTTAPATJAA Telttapatjan vaatimukset, valmistus ja toimitus teknisen spesifik...
18.6.2019 14:00:0020190618140000 Open >>
VARELY/1090/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakassa toteutetaan kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatien 23 varrelle välille Söörmark...
19.6.2019 9:00:0020190619090000 Open >>
UUDELY/1865/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/1865/2019 / Työvoimakoulutuksena toteutettavat yrittäjäkoulutukset
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia työvoimakoulutuksena toteutettaviin yrittäjäkoulutuksiin t...
19.6.2019 12:00:0020190619120000 Open >>
THL/871/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hankinnan kohteena on DNA-määrityskitti DNA-tunnisteen tuottamiseksi.
19.6.2019 12:00:0020190619120000 Open >>
POSELY/715/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakan nimi on "VT 13 / MT 15118 Pellosniemen liittymän ja Karsikko-niemen tien parantaminen, Mik...
19.6.2019 13:00:0020190619130000 Open >>
239884 Traffic Management Finland Oy
EU contract notice 239884 / Capacity Management System for Railways in Finland
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Invitation to participate
Object of procurement is a capacity management system for railways, consultancy related to use of...
19.6.2019 13:00:0020190619130000 Open >>
VÄYLÄ/2591/02.01.01/2019 Väylävirasto
Urakan päätyövaiheet ovat: Syrjälän tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen -muuttamalla ...
19.6.2019 13:00:0020190619130000 Open >>
222512 Turun yliopisto
Turun yliopisto on 24 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö. Yliopiston y...
19.6.2019 13:00:0020190619130000 Open >>
202632 Business Finland Oy
Tällä Mediatoimisto-kilpailutuksella Business Finland Oy hakee tiimiä ostamaan tarvitsemaansa med...
 20190620083000 Open >>
253/07.02/2018 Oikeusrekisterikeskus
EU contract notice 253/07.02/2018 / Hallinnollisten asioiden asianhallinnan tuoteratkaisu
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on oikeusministeriön hallinnonalan hallinnollisten asioiden asianhallinta. Han...
20.6.2019 9:00:0020190620090000 Open >>
UUDELY/169/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620093000 Open >>
POSELY/122/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620093000 Open >>
POSELY/120/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620093000 Open >>
UUDELY/170/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620093000 Open >>
KESELY/1750/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620093000 Open >>
UUDELY/171/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620093000 Open >>
241461 Traffic Management Finland Oy
Urakkaan kuuluu töiden osalta rakentamisen toteuttaminen sopimusasiakirjojen vaatimukset täyttäe...
20.6.2019 10:00:0020190620100000 Open >>
VARELY/2798/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620100000 Open >>
UUDELY/158/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620100000 Open >>
UUDELY/162/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/162/2019 / F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - ArchiCAD-osaaja F.E.C
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620100000 Open >>
UUDELY/10137/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620100000 Open >>
UUDELY/163/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/163/2019 / F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - Pelinkehittäjä F.E.C
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620100000 Open >>
VARELY/2795/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620100000 Open >>
UUDELY/12178/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620103000 Open >>
KASELY/1212/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620103000 Open >>
POPELY/2229/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620103000 Open >>
POPELY/2230/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620103000 Open >>
UUDELY/12179/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620103000 Open >>
VARELY/2796/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620103000 Open >>
UUDELY/157/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620103000 Open >>
UUDELY/12174/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620110000 Open >>
UUDELY/12175/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620110000 Open >>
UUDELY/12176/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620110000 Open >>
UUDELY/10136/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620110000 Open >>
UUDELY/12177/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620110000 Open >>
242496 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
242496 / Yliopistopedagoginen henkilöstökoulutus (10 op)
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
20.6.2019 12:00:0020190620120000 Open >>
EPOELY/2355/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620120000 Open >>
UUDELY/12172/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620120000 Open >>
EPOELY/2356/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoits...
 20190620120000 Open >>
UUDELY/12173/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
 20190620120000 Open >>
237289 Veikkaus Oy
237289 / Toimipaikkojen kiinteistönhoito
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Veikkaus Oy:n (jäljempänä myös "Tilaaja") toimipaikkojen kiinteistönhoito. ...
20.6.2019 12:00:0020190620120000 Open >>
236595 Helsingin yliopisto
Hankinnan kohteena on kotimaisen kirjallisuuden välityspalvelut tilaus-toimitusprosessina asiakka...
20.6.2019 12:00:0020190620120000 Open >>
VH/973/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnan kohteena on erilaiset henkilö- ja yhteisöasiakkaille kohdistetut asiakastutkimukset. Ny...
20.6.2019 12:00:0020190620120000 Open >>
POPELY/1285/2016 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu rikastushiekka-alueen 2. vaiheen sulkemisen ja sivukivikasojen sulkemisen rakenta...
 20190620133000 Open >>
242579 Verohallinto
20.6.2019 15:00:0020190620150000 Open >>
242863 Lahden ammattikorkeakoulu Oy
242863 / Verkkopalvelun kehitystyö
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
21.6.2019 0:00:0020190621000000 Open >>
242809 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
242809 / Verkkopalvelun kehitystyö
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
21.6.2019 0:00:0020190621000000 Open >>
VARELY/913/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
VAR ELY hakee konsulttia koko maan maanteiden hoitourakoiden kilpailuttamiseen liittyviin ympäriv...
 20190621100000 Open >>
241090 TAU/1737/227/2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
21.6.2019 12:00:0020190621120000 Open >>
UUDELY/1147/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankintaan sisältyy maanteiden päällystys- ja rakenteenparantamistöitä eri työmenetelmillä erittä...
 20190621140000 Open >>
25/2100/2018 Hanki-palvelu
The objective of this procurement is to procure expert consultant services to e.g. analyse sensit...
21.6.2019 15:30:0020190621153000 Open >>
KESELY/1976/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tehtävä sisältää tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 4 Vaajakosken kohdalle Jyväskylään. Valt...
 20190621170000 Open >>
18/27/2019 Business Finland Oy
Hankinnan kohteena oli fasilitoija- ja asiantuntijapalvelut Innovaatioprojekteille.
 20190622093000 Open >>
240663 Luonnonvarakeskus
Kasvullisen lisäyksen laboratorion kasvatuskylmiöt, suunnitelman mukaisesti asennettuina ja käytö...
22.6.2019 10:00:0020190622100000 Open >>
240703 Hanki-palvelu
The National Archives of Finland is purchasing a scanning solution including scanners, other hard...
22.6.2019 11:30:0020190622113000 Open >>
234431 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Ulkoasiainhallinnon kiinteän verkon puhelinjärjestelmäpalvelut sekä niihin liittyvät tuki- ja yll...
 20190622133000 Open >>
183/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 183/331/2018 / Aikuisten toimintaterapia (ryhmä), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190623083000 Open >>
180/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 180/331/2018 / Lasten ja nuorten puheterapia (ryhmä), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190623083000 Open >>
181/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 181/331/2018 / Aikuisten puheterapia (ryhmä), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190623083000 Open >>
178/331/2018 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 178/331/2018 / Lasten ja nuorten psykoterapia (ryhmä), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan h...
 20190623083000 Open >>
213919 Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston Meilahden kampukselle (Biomedicum) hankittavat välinehuollon autoklaavit var...
 20190623090000 Open >>
31/14/2018 Hanki-palvelu
EU contract notice 31/14/2018 / Kielikoulutuspalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankinnan kohteena on kielikoulutus, joka tapahtuu pääsääntöisesti eduskunnan tiloissa ja eduskun...
 20190623103000 Open >>
1902/0400/2018 Puolustushallinnon rakennuslaitos
Hankinnan kohteena on talvi- ja kesäaikainen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitotyöt Helsingin pa...
 20190623123000 Open >>
240055 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-yksikkö
Hankinnan kohteena on Valtorin käytössä olevien Oracle ohjelmistojen tekniset tukipalvelut (Orac...
 20190623130000 Open >>
Dnro 18/230/2019 Ilmatieteen laitos
Hankinnan kohteena oli Ilmatieteen laitoksen Arktisen avaruuskeskuksen kahden 7,3m satelliittiant...
 20190624093000 Open >>
H2018017 Finnvera Oyj
EU contract notice H2018017 / Perinnän palvelut
EU-jälki-ilmoitus
Finnvera Oyj pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen hankintailmoituksen ja sen lii...
 20190624093000 Open >>
Reg. no. 332/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Reg. no. 332/206/2019 / FERMENTER
Kansallinen hankintailmoitus
The object of the tender process is fermenter. The fermenter will replace a similar 20 litre ...
24.6.2019 12:00:0020190624120000 Open >>
231227 Vimana Oy
SoteDigi Oy, jäljempänä Tilaaja, pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukai...
24.6.2019 12:00:0020190624120000 Open >>
THL/400/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) hankkii syväjääpakastimet ja yleisimmät räkkimallit keskit...
24.6.2019 12:00:0020190624120000 Open >>
POSELY/780/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/780/2019 / Kone- ja tuotantotekniikan osaamiskartoitus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kilpailutettava palvelu on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuva...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
Kela 65/331/2019 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille harkinnanvaraise...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
Kela 66/331/2019 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille harkinnanvaraise...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
Kela 61/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 61/331/2019 / AIKUISEN YLEISSAIRAUKSIEN MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS, HARKINNANVARAINEN KUNTOUTUS, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille harkinnanvaraise...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
Kela 59/331/2019 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille harkinnanvaraise...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
Kela 60/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 60/331/2019 / AIKUISEN NEUROLOGINEN MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS, HARKINNANVARAINEN KUNTOUTUS, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille harkinnanvaraise...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
Kela 67/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 67/331/2019 / LAPSEN JA NUOREN NÄKÖVAMMOJEN MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS, HARKINNANVARAINEN KUNTOUTUS, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille harkinnanvaraise...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
Kela 68/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 68/331/2019 / LAPSEN JA NUOREN KUULOVAMMOJEN MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS, HARKINNANVARAINEN KUNTOUTUS, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille harkinnanvaraise...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
Kela 62/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 62/331/2019 / AIKUISEN NÄKÖVAMMOJEN MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS, HARKINNANVARAINEN KUNTOUTUS, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille harkinnanvaraise...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
Kela 63/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 63/331/2019 / AIKUISEN KUULONÄKÖVAMMOJEN MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS, HARKINNANVARAINEN KUNTOUTUS, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille harkinnanvaraise...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
Kela 64/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice Kela 64/331/2019 / AIKUISEN KUULOVAMMOJEN MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS, HARKINNANVARAINEN KUNTOUTUS, 2020-2022
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille harkinnanvaraise...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
LIVI/10059/02.01.12/2018 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on raide- ja tieliikenteen aiheuttaman tärinän hallinnointiin, tärinäyhteyde...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
LIVI/9914/02.01.12/2018 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaamiseen ja raportointiin liittyvie...
24.6.2019 13:00:0020190624130000 Open >>
214916 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena on metsäpalojen tähystyslentojen suorittaminen reiteillä 7, 9, 23, 27, 28, 29,...
 20190624133000 Open >>
YLE20190030 Yleisradio Oy
Hankinnan kohteena on väestö- ja internetväestöedustavat asiakkuustutkimukset. Hankintaan sis...
24.6.2019 14:00:0020190624140000 Open >>
230223 Taideyliopisto
Kilpailutuksen kohteena on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) to...
 20190624143000 Open >>
230096 Taideyliopisto
Kilpailutuksen kohteena on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun (N-talo) toimipist...
 20190624143000 Open >>
216904 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat energia- ja tehoelektroniikkalaboratorion pienmittalaitteet ja tarvikkeet...
 20190624150000 Open >>
VRK/2309/2019 Väestörekisterikeskus
Väestörekisterikeskus pyytää tarjousta tulevan Digi- ja väestötietoviraston laskutusjärjestelmäst...
25.6.2019 11:30:0020190625113000 Open >>
TAMK/600/07.03.02.01/2019 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy pyytää tarjousta Jobiili - harjoittelupaikkavarausjärjestelmän kä...
25.6.2019 12:00:0020190625120000 Open >>
2019 Valtiokonttori
EU contract notice 2019 / Maksuliikepalvelut
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on maksuliikepalvelut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti.
25.6.2019 12:00:0020190625120000 Open >>
234983 Finnpilot Pilotage Oy
Hankinnan kohteena tässä tarjouspyynnössä ovat luotsien kuljettamiseksi hankittavat henkilökuljet...
25.6.2019 12:00:0020190625120000 Open >>
POHELY/200/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alkukartoitus maahanmuuttajille (asiantuntija-arvioinnit) , Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alue...
25.6.2019 13:00:0020190625130000 Open >>
POSELY/779/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/779/2019 / Myynnin ja asiakaspalvelun asiantuntija
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
25.6.2019 13:00:0020190625130000 Open >>
241610 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto, TAU) pyytää tarjouksianne avoimen yliopiston...
25.6.2019 15:00:0020190625150000 Open >>
SP 181/C13.4/2019 Suomen Pankki
Suomen Pankki (jäljempänä ”hankintayksikkö”) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun ...
26.6.2019 12:00:0020190626120000 Open >>
THL/1109/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
The National Institute for Health and Welfare of Finland (hereinafter referred to as THL) is a go...
26.6.2019 12:00:0020190626120000 Open >>
239186 Hanki-palvelu
Turun ammattikorkeakoulu Oy (myöhemmin "Turku AMK") pyytää tarjouksia DSC (Differential Scanning ...
26.6.2019 12:00:0020190626120000 Open >>
TAMK/775/02.08.00.00/2019 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Hankitaan 22 kappaletta sitoumuksetta harjoitusnukkeja ammattikorkeakoulun hoitotyön opetukseen, ...
26.6.2019 12:00:0020190626120000 Open >>
UUDELY/4824/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hanke sijaitsee Lahden kaupungin alueella kohdassa, jossa Helsingintie (mt140) ylittää Porvoonjoe...
26.6.2019 13:00:0020190626130000 Open >>
UUDELY/443/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
UUDELY/443/2019 / Mt 1421 jkp
Kansallinen hankintailmoitus
Hankkeessa rakennetaan kevyen liikenteen väylää Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan alueella ...
26.6.2019 13:00:0020190626130000 Open >>
2271/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimat otti vuoden 2018 alussa käyttöön uuden kuljettajatutkintojärjestelmän PVKULTU:n,...
26.6.2019 14:00:0020190626140000 Open >>
243611 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
243611 / Numpac DIX-IP-yhteenliittymäpalvelu
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
26.6.2019 16:30:0020190626163000 Open >>
LIVI/9163/02.01.02/2018 Väylävirasto
Hankinta käsittää Perämeren alueen Väyläviraston ylläpitämien vesiväylien turvalaitteiden hoito- ...
 20190627080000 Open >>
148/02.05/2019 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Hankinnan tarkoituksena on kilpailuttaa toimittaja, jolta Valtori voi hankkia lisä- ja laajennush...
 20190627100000 Open >>
Reg. no 267/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
The object of the procurement is silicon wafer laser marking tool. The silicon wafer laser markin...
27.6.2019 12:00:0020190627120000 Open >>
D/292/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
EU contract notice D/292/01.01.04.00/2019 / Aalto Service Platform
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Aalto University Foundation sr (”Contracting Authority”, “Aalto” or ”Customer”) is inviting candi...
27.6.2019 12:00:0020190627120000 Open >>
220224 Liikenne- ja viestintävirasto
Hydrographic surveys in the Bay of Bothnia on the coast of Finland, at Kemi fairway, Oulu fairway...
27.6.2019 12:30:0020190627123000 Open >>
HAMELY/1013/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ammatinvalinta- ja uraohjauksen määrittää Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 28.12.201...
27.6.2019 14:00:0020190627140000 Open >>
EPOELY/2567/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maanteiden siltoihin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät.
 20190627143000 Open >>
VH/1742/02.10.01/2019 Verohallinto
Verohallinnolla on käytössä yksi pääverotusjärjestelmä (GenTax) ja useita kymmeniä toimintaa tuke...
27.6.2019 15:00:0020190627150000 Open >>
201498 Veikkaus Oy
Framework agreement EU contract notice 201498 / Tutkimuspalvelut
EU-jälki-ilmoitus
Hankinnan kohteena on Veikkauksen rahapelitoimintaan liittyvät asiakas-, väestö- ja markkinatutki...
 20190627150000 Open >>
VARELY/584/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Varsinais-Suomen ELY-kesku...
 20190628100000 Open >>
213272 Veikkaus Oy
Hankinnan kohteena on Veikkauksen vastaanottamien Visa- ja MasterCard –korttimaksujen sekä kortti...
 20190628110000 Open >>
41/27/2019 Business Finland Oy
Hankinnan kohteena on Experience Commerce Finland -ohjelman aktiviteettien Program Partner -palve...
28.6.2019 12:00:0020190628120000 Open >>
VH/2189/02.10.01/2019 Verohallinto
28.6.2019 14:00:0020190628140000 Open >>
VH/2189/02.10.01/2019 Verohallinto
28.6.2019 14:00:0020190628140000 Open >>
917/02 10 01 00 05/2019 Luonnonvarakeskus
Hankinnan tavoitteena on vahvistaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusta epäorgaanisen analytiik...
28.6.2019 14:00:0020190628140000 Open >>
POL-2019-13986 Keskusrikospoliisi
28.6.2019 14:00:0020190628140000 Open >>
POPELY/1154/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POPELY/1154/2019 / Kone- ja tuotantotekniikan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjou...
28.6.2019 15:00:0020190628150000 Open >>
POPELY/1155/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POPELY/1155/2019 / Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjou...
28.6.2019 15:00:0020190628150000 Open >>
POPELY/1156/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice POPELY/1156/2019 / Logistiikka-alan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjou...
28.6.2019 16:00:0020190628160000 Open >>
RVLDNo-2019-832 Rajavartiolaitos
Rajavartiolaitos pyytää tarjoustanne vartiolaiva Tursaksen ja Uiskon nosturien perushuollosta ja ...
28.6.2019 16:00:0020190628160000 Open >>
POPELY/1285/2016 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Työssä tehtävänä on toimia Hituran sulkemisen 2. vaiheen urakan paikallisvalvojana. Työhön voi ku...
 20190629090000 Open >>
LAPELY/3924/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice LAPELY/3924/2018 / Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti, Kemi-Tornio, Tornionlaakso
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti, Kemi-Tornio, Tornionlaakso
 20190629130000 Open >>
LAPELY/3926/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice LAPELY/3926/2018 / Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti, Pohjois-Lappi, Itä-Lappi, Tunturi-Lappi, Rovaseutu
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti,Pohjois-Lappi, Itä-Lappi, Tunturi-Lapp...
 20190629130000 Open >>
Reg. no 137/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
The object of the tender process is Roll-to-Roll equipment for VTT Oulu clean room environment, ...
29.6.2019 14:30:0020190629143000 Open >>
ITM-220-19-T-0416 Traffic Management Finland Oy
Rosa -tiesääasemien päivitys RWS200 asemiksi. Hankinta sisältää laitteet asennuksineen.
29.6.2019 16:00:0020190629160000 Open >>
UUDELY/1645/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Elokuussa 2019 alkavien, bruttosopimuksella hankittavien joukkoliikennepalveluiden hoitaminen rei...
 20190630000000 Open >>
UUDELY/1645/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Elokuussa 2019 alkavien joukkoliikennepalveluiden hoitaminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuks...
 20190630000000 Open >>
239305 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajat markkinakartoitukseen. Kela on hankkimassa XML-muok...
 20190630000000 Open >>
225434 Veikkaus Oy
Veikkauksen henkilökunnan yökuljetukset työpaikalta kotiin
 20190630000000 Open >>
K0719-00400 VR-Yhtymä Oy
Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia ammattitaitoisesti, oikea-aikaisena sekä mahdollisimman...
30.6.2019 9:30:0020190630093000 Open >>
OKM/8/240/2019 Hanki-palvelu
Opetus- ja kulttuuriministeri pyytää tarjoustanne Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehitt...
 20190630120000 Open >>
Reg. no. 836/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
VTT was seeking partners to help us prove the value of design through executing on early projects...
30.6.2019 14:30:0020190630143000 Open >>
Ref. nro 747/206/2018 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Tämän hankinnan kohteena oli kaupalliseen valmisohjelmistoon perustuva ohjelmistorobotiikan (Robo...
 20190630150000 Open >>
VN/3005/2019 Ympäristöministeriö
Hankinnan kohteena on ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaan sisältyvät tutkimus...
1.7.2019 9:00:0020190701090000 Open >>
1938/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitos kilpailuttaa ja hankkii opetuksen suunnittelu- ja opintohallin...
2.7.2019 12:00:0020190702120000 Open >>
240192 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.
2.7.2019 13:00:0020190702130000 Open >>
VÄYLÄ/2480/02.01.00/2019 Väylävirasto
Vt1 varustaminen meluesteillä Veikkolan taajaman kohdalla. Urakassa rakennetaan meluesteitä noin ...
2.7.2019 13:00:0020190702130000 Open >>
Dnro 14/230/2019 Ilmatieteen laitos
Hankinnan kohteena ovat taustailmanlaadun mittaamiseen soveltuvien laitteiden hankinta. Ilmatie...
2.7.2019 13:00:0020190702130000 Open >>
241103 Oulun yliopisto
Framework agreement EU contract notice 241103 / Mobiilisovelluskehitys
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena ovat erikseen sovittavien yliopistossa käytössä olevien/käyttöön tulevien mobi...
2.7.2019 15:00:0020190702150000 Open >>
VÄYLÄ/94/02.01.02/2019 Väylävirasto
Tarjous koskee Siemens SpDrS60 releryhmien huolto- ja korjaustoimintaa.
3.7.2019 9:00:0020190703090000 Open >>
VN/5716/2018 Ympäristöministeriö
Hankittava palvelu on Suomen vetämän kansainvälisen Kestävät rakennukset ja rakentaminen (SBC) -o...
 20190703100000 Open >>
VOL-326-2019 Hanki-palvelu
Hankinnan kohteena oli kirjallisuuden välityspalvelu kohdistuen erityisesti oppikirjoihin sekä la...
 20190703100000 Open >>
32/27/2019 Business Finland Oy
Hankinnan kohteena on Program Partnerit digitaalisuuden alueen neljälle ohjelmalle: New Space Eco...
3.7.2019 12:00:0020190703120000 Open >>
VÄYLÄ/2037/02.01.07/2019 Väylävirasto
VÄYLÄ/2037/02.01.07/2019 / TRL Pohjanmaa ja IS käyttöönotto
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankkeessa käyttöönottotarkastetaan seuraavat uusittavat tasoristeysvaroituslaitokset: • (Iisa...
3.7.2019 13:00:0020190703130000 Open >>
115/07.02/2019 Oikeusrekisterikeskus
Valmisteilla olevan hankinnan tavoitteena on hankkia Oikeusrekisterikeskuksen sähköisen asioinnin...
 20190704000000 Open >>
VK/212/02.03.02.07/2019 Valtiokonttori
Hankinnan kohteena on ostolaskujen ja menotositteiden digitointi tarjouspyynnössä ja sen liitteis...
4.7.2019 12:00:0020190704120000 Open >>
210173 Niuvanniemen sairaala
Hankinnan kohteena on sairaalatekstiilien vuokraus- ja pesupalvelu Niuvanniemen sairaalaan. P...