Username:
Password:  
Forgot your password?
Finnish Swedish English
0 HOME PAGE | CALLS FOR TENDERS | REGISTER
User instructions and tips

Calls for tenders

Alla tällä hetkellä voimassa olevia valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailuja, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näet ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Proceed to search >>

Dynamic purchasing systems

Unit Identifier Call for tenders / notice Description Deadline    
Energiavirasto 138292 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinn 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180003 Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT- sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tieto 23.10.2022 10:18:58 20221023101858 Open >>
Väylävirasto VÄYLÄ/1246/02.01.10/2019 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 2019-2025 Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Yleisradio Oy YLE20180041 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja 18.10.2022 11:51:36 20221018115136 Open >>
Väylävirasto LIVI/4678/02.01.08/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1-6. Turvalaitteita on n. 25 0 31.12.2025 0:00:00 20251231000000 Open >>
Väestörekisterikeskus VRK/3365/2018 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka si 15.6.2022 13:40:46 20220615134046 Open >>
Vimana Oy 195071 ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 313 IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö. 28.8.2022 0:00:00 20220828000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 311 Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018-2021 (DPS) Hansel Oy perustaa kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluiden hankintaa varten dynaamisen hankintajärje 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/4111/2019 Maanteiden päällystysurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2020-2024 Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon v 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Vimana Oy 194812 Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195060 Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Kansaneläkelaitos 148761 Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinn 31.12.2027 0:00:00 20271231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 10416 Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat: • ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyratkaisut s 30.11.2023 0:00:00 20231130000000 Open >>
Helsingin yliopisto 214994 Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Prosessien ja testauksen automatisoinnin kilpailutus Helsingin yliopisto perustaa dynaamisen hank 18.3.2023 12:45:37 20230318124537 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00508 Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS) Hankinnan kohteena ovat seuraavat tavarat ja palvelut ammattikäyttöön esimerkiksi korjausrakentamise 7.7.2023 0:00:00 20230707000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 321 Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Sisäisen tarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Vimana Oy 195064 Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Väylävirasto LIVI/662/02.01.12/2018 Taitorakenteiden tarkastusten dynaaminen hankintajärjestelmä 2018-2022 Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättä 31.12.2022 0:00:00 20221231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 322 Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS) Tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon 31.8.2023 0:00:00 20230831000000 Open >>
Vimana Oy 195069 Tiedon elinkaareen, tietoturvakonsultointiin ja niiden auditointiin liittyvät asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Vimana Oy 195063 Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 295 Tietokoneet - iOS/MacOS 2018-2022 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iOS- tai MacOS- ja näitä myöhemmin seuraavien kä 30.4.2022 0:00:00 20220430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 289 Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS) Tietoliikennepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 28.6.2023 0:00:00 20230628000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 316 Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon lai 31.1.2023 0:00:00 20230131000000 Open >>
Vimana Oy 195065 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan asiantuntijar 31.12.2020 0:00:00 20201231000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 502 Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Tilintarkastuksen palvelut ja niitä täydentävät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.4.2025 0:00:00 20250430000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 00520 Toimistokalusteet 2019 - 2025 (DPS) Toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. 30.5.2025 0:00:00 20250530000000 Open >>
Maahanmuuttovirasto 212448 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta ai 9.8.2021 0:00:00 20210809000000 Open >>
Hansel Oy HANSEL DPS 304 Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy: 31.12.2024 0:00:00 20241231000000 Open >>
Veikkaus Oy 2019-2025 Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuul 31.3.2025 0:00:00 20250331000000 Open >>
Väestörekisterikeskus 128678 Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa vart 2.7.2021 12:00:00 20210702120000 Open >>
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PIRELY/678/2019 Yrittäjyysbuusti Hankinnan kohteena ovat yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen suunnatut palvelut, jotka hankitaan P 31.12.2021 0:00:00 20211231000000 Open >>


Other notices

IdentifierUnitCall for tenders / noticeDescriptionDeadlineDeadline 
D/361/01.01.04/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto-yliopistona toimii Aalto-korkeakoulusäätiö (Y-tunnus 2228357-4, jäljempänä myös ”Hankintayk...
20.11.2019 14:00:0020191120140000 Open >>
POL-2018-51858 Poliisihallitus
Ajoneuvovaakojen (painopyörävaa'at) varmentamispalvelu.
20.11.2019 14:00:0020191120140000 Open >>
KASELY/1285/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1285/2019 / Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus puitejärjestely vuosille 2020 ja 2021, Kouvola
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kouvolaan. Kotoutumiskoulutus on toteut...
20.11.2019 15:00:0020191120150000 Open >>
6/27/2019 Business Finland Oy
At Business Finland we are developing improved ways of handling customer data and we have ambitio...
21.11.2019 12:00:0020191121120000 Open >>
VÄYLÄ/6291/02.01.12/2019 Väylävirasto
Väylävirastolla on hallinnassaan vesiväyliä noin 16 200 km niin rannikolla kuin sisävesilläkin. V...
21.11.2019 13:00:0020191121130000 Open >>
3341/2019 SAAPPAAN HUOPAVUORET M91 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinta koskee saappaan huopavuorien M91 puitejärjestelyä vuosille 2019 - 2022. Arvioitu hanki...
21.11.2019 14:00:0020191121140000 Open >>
SATELY/369/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice SATELY/369/2019 / Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus lähi- ja sairaanhoitajille
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Tiedot hankittavasta koulutuksesta on esitetty Koulutuskuvauksessa (liite 1). Toimittaja valit...
21.11.2019 16:15:0020191121161500 Open >>
261229 Hanki-palvelu
Turun ammattikorkeakoulu on suunnittelemassa ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja työntekijöille...
 20191122080000 Open >>
260375 Åbo Akademi
260375 / Siirtohyllyt
Kansallinen hankintailmoitus
Åbo Akademi (myöhemmin ”asiakas”) pyytää tarjoustanne siirtohyllyistä tämän tarjouspyynnön ja sen...
22.11.2019 12:00:0020191122120000 Open >>
258347 Museovirasto
22.11.2019 12:00:0020191122120000 Open >>
YLE20190075 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy pyytää tarjoustanne kamerajalustojen hankinnasta lisätarvikkeineen ja huoltopalvelu...
22.11.2019 12:00:0020191122120000 Open >>
120/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 120/331/2019 / ALLASTERAPIA (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöallasterapian toteuttaminen Kela...
22.11.2019 12:00:0020191122120000 Open >>
PIRELY/8003/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelun hankinta avoimella menettelyllä; valitaan yksi palveluntuottaja.
22.11.2019 12:00:0020191122120000 Open >>
116/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 116/331/2019 / FYSIOTERAPIA (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapian toteuttaminen Kela...
22.11.2019 12:00:0020191122120000 Open >>
D/506/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
A complete stand-alone electron-beam evaporator system (“Device”) specifically suitable to fabric...
22.11.2019 12:00:0020191122120000 Open >>
621/2019 Kranaattilaatikoiden 155 TKR hankinta Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Restricted procedure EU contract notice 621/2019 Kranaattilaatikoiden 155 TKR hankinta / Kranaattilaatikoiden 155 TKR hankinta
EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
Invitation to participate
Hankinnan kohteena on kuusipuusta valmistettava kranaattilaatikko, jota käytetään 155 TKR kranaat...
22.11.2019 14:00:0020191122140000 Open >>
261167 Oulun yliopisto
261167 / Traumapsykoterapeuttikoulutus
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan tavoitteena on tehdä sopimus traumapsykoterapeuttikoulutukseen liittyvistä koulutuspalv...
22.11.2019 15:00:0020191122150000 Open >>
KASELY/1247/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice KASELY/1247/2019 / Taloushallinnon puitejärjestely vuosille 2020-2021, Kaakkois-Suomi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Taloushallinnon puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinn...
22.11.2019 15:00:0020191122150000 Open >>
PIRELY/2365/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on Hyvinkäällä Nopon pohjavesialueella sijaitsevan entisen Nopon pesulan kiint...
 20191123120000 Open >>
258995 Suomenlinnan hoitokunta
Hankinnan kohteena on Suomenlinnan hoitokunnan sähkösuunnittelun palveluhankinnat. Puitesopimukse...
23.11.2019 14:00:0020191123140000 Open >>
258981 Suomenlinnan hoitokunta
Hankinnan kohteena on Suomenlinnan hoitokunnan LVIA-suunnittelun palveluhankinnat. Puitesopimukse...
23.11.2019 14:00:0020191123140000 Open >>
242369 Suomenlinnan hoitokunta
Hankinnan kohteena on Suomenlinnan hoitokunnan rakennesuunnittelun palveluhankinnat. Puitesopimuk...
23.11.2019 14:00:0020191123140000 Open >>
UUDELY/6189/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/6189/2019 / Työhönvalmennus PT1: Suoraan tai koulutuksen kautta työhön ohjaava työhönvalmennus Uudellemaalle
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Työhönvalmennus on suunnattu Uudenmaan TE-toimiston työttömille työnhakija-asiakkaille, jotka tar...
 20191123150000 Open >>
KESELY/39/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Keski-Suomen maakunnassa. ...
 20191124113000 Open >>
233949 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Framework agreement EU contract notice 233949 / Tapahtumapalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Haimme kahta tapahtumajärjestelyiden kumppania, joiden kanssa voimme tiiviissä yhteistyössä järje...
 20191124150000 Open >>
242126 Museovirasto
Hankinnan kohteena on Ruotsinsalmen II meritaistelun virtuaalisen esityksen ("Esitys") ja sen tot...
 20191124163000 Open >>
257512 Business Finland Oy
Business Finland Oy is looking for dynamic Public Relations (PR) services for Visit Finland and ...
25.11.2019 0:00:0020191125000000 Open >>
241546 Tilastokeskus
Statistics Finland is purchasing a license to a Content Management system, and support for implem...
25.11.2019 10:00:0020191125100000 Open >>
ECHA/2019/450 European Chemicals Agency (ECHA)
25.11.2019 11:00:0020191125110000 Open >>
Ref. nro 631/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT Groupin media- ja someseurannan palvelut. Hankinnan kohteena olev...
25.11.2019 12:00:0020191125120000 Open >>
KESELY/455/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Keski-Suomen maakunnassa. ...
 20191125120000 Open >>
258569 Åbo Akademi
The Tenderer is requested to submit a tender for a fully operational variable-vacuum, table-top S...
25.11.2019 12:00:0020191125120000 Open >>
258292 Helsingin yliopisto
Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR) of the University of Helsinki invites ...
25.11.2019 12:00:0020191125120000 Open >>
236975 Hanki-palvelu
EU contract notice 236975 / Työvaatteet
EU-hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on luotsina ja luotsikutterinhoitajina toimivien työntekijöiden työvaatteiden ...
25.11.2019 12:00:0020191125120000 Open >>
258014 Åbo Akademi
The Tenderer is requested to submit a tender for a fully operational Advanced modular rheometer –...
25.11.2019 12:00:0020191125120000 Open >>
256707 Liikenne- ja viestintävirasto
EU contract notice 256707 / Teknisten tienvarsitarkastusten ajoneuvotekniset asiantuntijapalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Ajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista säädetään ajoneuvolain (1090/2002) 9 luvussa ja li...
25.11.2019 12:00:0020191125120000 Open >>
TAU/1615/277/2019, 252781 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Hankinnan kohteena on kotimaisen kirjallisuuden välityspalvelu tilaustoimitusprosessina asiakkaan...
25.11.2019 12:00:0020191125120000 Open >>
234193 Hanki-palvelu
FMS-järjestelmän modernisoinnin tavoitteena on tuoda lisää visuaalisuutta FMS–järjestelmän käyttö...
25.11.2019 12:00:0020191125120000 Open >>
257855 Finavia Oyj
Viemärihuoltotöiden palvelu sisältää glykoli-/hulevesilinjojen, -kaivojen, -pumppaamoiden ja glyk...
25.11.2019 13:00:0020191125130000 Open >>
POPELY/2385/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto pyytää tarjousta Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavasta yritystoimin...
25.11.2019 13:00:0020191125130000 Open >>
256309 Turun yliopisto
Yliopisto pyytää tarjousta sen ylläpitämän Rauman kampusalueella sijaitsevan, Opettajankoulutusla...
25.11.2019 13:00:0020191125130000 Open >>
261615 Opetushallitus
Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka...
25.11.2019 14:00:0020191125140000 Open >>
256624 Helsingin poliisilaitos
Venemessut on vuosittain Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä veneilyn, kalastuksen ja vesiur...
26.11.2019 12:00:0020191126120000 Open >>
ESAELY/1024/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Savon ELY-keskus toteuttaa hankkeen "Vesienhoidon yleissuunnitelman laatiminen" kalatalous-...
26.11.2019 12:00:0020191126120000 Open >>
VÄYLÄ/6522/02.01.01/2019 Väylävirasto
Väylävirasto hankkii tällä kilpailutuksella pohjatutkimuskonsultin valtatien 3 Hämeenkyrönväylän ...
26.11.2019 13:00:0020191126130000 Open >>
UUDELY/9411/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka pitää sisällään siltojen ja taitorakenteiden ylläpitoluontoisia korjaustöitä Uudenmaan ELY...
26.11.2019 13:00:0020191126130000 Open >>
VÄYLÄ/5306/02.01.04/2019 Väylävirasto
Väylävirasto pyytää tarjousta rannikon avustavista jäänmurtopalveluista. Rannikon avustavalla...
26.11.2019 13:00:0020191126130000 Open >>
UUDELY/12425/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
27.11.2019 0:00:0020191127000000 Open >>
UUDELY/11180/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohjaisella kä...
27.11.2019 8:00:0020191127080000 Open >>
UUDELY/12431/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
27.11.2019 12:00:0020191127120000 Open >>
UUDELY/12430/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
27.11.2019 12:00:0020191127120000 Open >>
UUDELY/12429/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
27.11.2019 12:00:0020191127120000 Open >>
UUDELY/12428/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
27.11.2019 12:00:0020191127120000 Open >>
UUDELY/12427/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
27.11.2019 12:00:0020191127120000 Open >>
UUDELY/12426/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
27.11.2019 12:00:0020191127120000 Open >>
UUDELY/12424/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työv...
27.11.2019 12:00:0020191127120000 Open >>
257828 Helsingin yliopisto
The high content analysis platform with spinning disk confocal microscope will be acquired for th...
27.11.2019 12:00:0020191127120000 Open >>
3453/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
EU contract notice 3453/2019 / Vihreä tekstiilivyö
EU-hankintailmoitus
Vihreä tekstiilivyö, jota käytetään maastohousujen M05 kanssa.
27.11.2019 12:00:0020191127120000 Open >>
VN/10117/2019 Työ- ja elinkeinoministeriö
VN/10117/2019 / Energiatuen vaikuttavuuden arviointi
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
27.11.2019 12:00:0020191127120000 Open >>
KESELY/2005/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta ESR- määrärahalla hankittavaan keväällä 2020 alkavaan ty...
27.11.2019 14:00:0020191127140000 Open >>
KESELY/1949/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta ESR- määrärahalla hankittavaan keväällä 2020 alkavaan...
27.11.2019 14:00:0020191127140000 Open >>
244505 Turun yliopisto
Kilpailutuksen kohteena ovat toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut. Tätä tarvetta palvel...
 20191128073000 Open >>
240250 Itä-Suomen yliopisto
The agency services of non-Finnish printed books as an order-delivery process from the service pr...
28.11.2019 11:00:0020191128110000 Open >>
Kela 9/43/2019 Kansaneläkelaitos
Hankinnan kohteena on Kelan Päätoimitalon osittainen siivouspalvelu osoitteessa: Nordenskiöldinka...
 20191128113000 Open >>
SP 293/C13.4/2019 Suomen Pankki
28.11.2019 12:00:0020191128120000 Open >>
YLE20190078 Yleisradio Oy
Yleisradio Oy pyytää tarjouksia Mediapolis 2020 -projektiin liittyvistä Rakenne-, LVIA- ja sähk...
28.11.2019 12:00:0020191128120000 Open >>
EPOELY/2097/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ELY-keskus) järjestää avoime...
28.11.2019 12:00:0020191128120000 Open >>
Dno 175/07.02/2019 Oikeusrekisterikeskus
Oikeusrekisterikeskus pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Han...
28.11.2019 12:00:0020191128120000 Open >>
YLE20190073 Yleisradio Oy
Framework agreement YLE20190073 / Sähkösuunnittelu
Kansallinen hankintailmoitus
Yleisradio Oy pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelupalveluiden hankinnasta tämän tarjouspyynnön ja...
28.11.2019 12:00:0020191128120000 Open >>
THL/255/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH) lähettävät vuositta...
28.11.2019 12:00:0020191128120000 Open >>
208049 Leijona Catering Oy
Kilpailutuksen kohteena on tuotannonohjausjärjestelmä ruokatuotantoon Leijona Catering Oy:lle.
 20191128123000 Open >>
POPELY/2146/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan sisältyy maanteiden 18857 ja 18856 parantaminen yhteensä noin 2,5 km matkalta. Lisäksi u...
28.11.2019 13:00:0020191128130000 Open >>
PIRELY/2358/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on Hyvinkäällä Nopon pohjavesialueella sijaitsevan entisen Nopon pesulan kiint...
 20191128133000 Open >>
232492 Valtiontalouden tarkastusvirasto
Asianhallintajärjestelmä ja järjestelmän käyttöönoton toteutus sekä tuotannonaikaiset tukipalvelut.
 20191128133000 Open >>
36-2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Hankinnan kohteena on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n Myllypuron kampuksen apuvälinetekniikan ...
28.11.2019 14:00:0020191128140000 Open >>
259759 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Restricted procedure EU contract notice 259759 / Työterveyshuollon palvelut - DPS, sisäinen kilpailutus - CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Työterveyshuollon palvelut.
 20191128140000 Open >>
3594/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimat otti vuoden 2018 alussa käyttöön uuden kuljettajatutkintojärjestelmän PVKULTU:n,...
28.11.2019 14:00:0020191128140000 Open >>
H2019004 Finnvera Oyj
The objective of the Contract is to procure a credit rating solution for assigning internal credi...
28.11.2019 14:30:0020191128143000 Open >>
259156 Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Tampere University Foundation sr (Tampere University) is about to execute a direct procurement of...
28.11.2019 15:00:0020191128150000 Open >>
7054/02.03.02/2019 Ruokavirasto
28.11.2019 15:00:0020191128150000 Open >>
VH/4285/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnan kohteena on internetin markkinasivustojen seurantajärjestelmä SaaS-palveluna. Tavoi...
28.11.2019 15:00:0020191128150000 Open >>
POSELY/678/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POSELY/678/2019 / Avoin ammattiopisto -tyyppinen koulutus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuv...
 20191128153000 Open >>
261029 Oulun yliopisto
28.11.2019 23:59:0020191128235900 Open >>
Dnro 259/2.63/2019 Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto on hankkinut SoleCris-järjestelmän päivityksen Solenovo Oy:ltä suorahankintana. ...
 20191129110000 Open >>
UUDELY/4565/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Framework agreement EU contract notice UUDELY/4565/2018 / Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Puitejärjestelyn kohteena on pääkaupunkiseudulla työvoimakoulutuksena toteutettava aikuisten maah...
 20191129110000 Open >>
258731 Finavia Oyj
Hankinnan kohteena on Helsinki-Vantaan lentoasema turvallisuus- ja vartiointipalvelujen hankinta ...
29.11.2019 12:00:0020191129120000 Open >>
6/01.06.01/2019 Tulli
Hankinnan kohteena on GC-MS-laitteistojen (kaasukromatografi - yksöiskvadrupolimassaspektrometri)...
29.11.2019 12:00:0020191129120000 Open >>
256397 Valtion Eläkerahasto
EU contract notice 256397 / Custody services
EU-hankintailmoitus
VER is acquiring custody service that includes securities trade settlement and safekeeping, tasks...
29.11.2019 12:00:0020191129120000 Open >>
122/331/2019 Kansaneläkelaitos
Framework agreement EU contract notice 122/331/2019 / FYSIOTERAPIA (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapian toteuttaminen Kela...
29.11.2019 12:00:0020191129120000 Open >>
255232 Traffic Management Finland Oy
Tämä asiakirja ei ole ennakkoilmoitus, kausi-ilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan m...
 20191129120000 Open >>
POSELY/989/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Itä-Suomen seudullinen liikennejärjestelmäkoordinaattori on Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- j...
29.11.2019 13:00:0020191129130000 Open >>
VÄYLÄ/6759/02.01.12/2019 Väylävirasto
Väylävirasto pyytää tarjoustanne Raja-Joosepin rajaylityspaikan rakennuttamisesta ja valvontapalv...
29.11.2019 13:00:0020191129130000 Open >>
VÄYLÄ/6072/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinta käsittää Väyläviraston hallinnoiman Keiteleen kanavien käyttö- ja kunnossapitotehtävät v...
29.11.2019 13:00:0020191129130000 Open >>
POSELY/1275/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toimijan tehtäviin kuuluu kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kannustaminen ja aktivoiminen li...
29.11.2019 13:00:0020191129130000 Open >>
POPELY/534/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitejärjestelyllä teetetään tie- ja rakennussuunnittelua sekä siihen liittyviä erittelemättömiä ...
29.11.2019 13:00:0020191129130000 Open >>
VÄYLÄ/2367/02.01.01/2019 Väylävirasto
Väylävirasto pyytää tarjoustanne Pinninkadun alikulkusillan uusimisesta ST-urakkana. Urakka koske...
29.11.2019 14:30:0020191129143000 Open >>
221768 Helsingin yliopisto
Framework agreement EU contract notice 221768 / Enkora-järjestelmä
EU-jälki-ilmoitus
Hankinnan tavoitteena on saada UniSportin käyttöön uusi kuntokeskusketjulle soveltuva ohjelmisto,...
 20191129150000 Open >>
VÄYLÄ/7108/02.01.11/2019 Väylävirasto
29.11.2019 16:00:0020191129160000 Open >>
POSELY/966/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Työmatkaliikenne-kokeilu 2-vuorotyöläisille (metalliklusteri Ponssen tehtaan ympärillä). Alusta...
 20191129160000 Open >>
VARELY/1009/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää tarjousta merisedi...
29.11.2019 16:15:0020191129161500 Open >>
259274 Traffic Management Finland Oy
Tämä asiakirja ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan ilmoitus markkina...
 20191130000000 Open >>
Kela 19/43/2019 Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos kilpailuttaa loppuvuonna 2019 Kelan verkkomedioiden ylläpidon, kehittämisen ja ...
 20191130000000 Open >>
UUDELY/6680/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
1/2020 alkavien joukkoliikennepalveluiden hoitaminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perus...
 20191130000000 Open >>
3169/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hankinnan kohteena on Puolustusvoimien palvelussuhdeasuntojen hallinnointipalvelun sekä laskutus-...
 20191130063000 Open >>
1969/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
The Finnish Defence Force Logistics Command requests Your best Quotation for the physics based S...
30.11.2019 6:30:0020191130063000 Open >>
VH/1742/02.10.01/2019 Verohallinto
Verohallinnolla on käytössä yksi pääverotusjärjestelmä (GenTax) ja useita kymmeniä toimintaa tuke...
 20191130103000 Open >>
Dnro 14/230/2019 Ilmatieteen laitos
Hankinnan kohteena ovat taustailmanlaadun mittaamiseen soveltuvien laitteiden hankinta. Ilmatie...
 20191130103000 Open >>
TK-37-640-19 Tilastokeskus
Restricted procedure EU contract notice TK-37-640-19 / Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 -dynaamisen hankintajärjestelmän sisäistä hankintaa koskeva hankintasopimus
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Tämä jälki-ilmoitus koskee Tilastokeskuksen tekemää hankintasopimusta. Hankinnan kohteena ovat t...
 20191130103000 Open >>
SEN/756/2016 Senaatti-kiinteistöt
Hallinnon tilahallinta, vuokraustilanteen hallinta ja tilatietotuotanto
 20191130113000 Open >>
SEN/2304/2018 Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöt pyytää jättämään osallistumishakemuksen tietovaraston konsultointi- ja tuki...
 20191130113000 Open >>
POPELY/399/2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakkaan kuuluu kaikki rakennussuunnitelmien mukaisten töiden tekeminen siinä laajuudessa kuin se...
 20191130130000 Open >>
D/550/01.01.04.00/2019 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Aalto University is looking for information on different types of atomic/molecular layer depositi...
1.12.2019 0:00:0020191201000000 Open >>
VÄYLÄ/1409/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on rautatien turvalaitteiden kunnossapitoa koskevan palvelu kunnossapitoalueel...
1.12.2019 9:00:0020191201090000 Open >>
VÄYLÄ/1408/02.01.02/2019 Väylävirasto
Hankinnan kohteena on rautatien päällysrakenteen kunnossapitoa koskevan palvelu kunnossapitoaluee...
1.12.2019 9:00:0020191201090000 Open >>
260373 Traffic Management Finland Oy
Hankinnan kohteena on VTS-järjestelmän teknisen tietoturvan ja jatkuvuuden parantamisen edellyttä...
1.12.2019 9:30:0020191201093000 Open >>
POSELY/1442/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää tarjoustanne "Pielisjokeen kohdistuvien kalatalousmaksuvelvoittei...
1.12.2019 23:00:0020191201230000 Open >>
VÄYLÄ/4498/02.01.10/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puitejärjestelyn kohteena on tiestötietojen keruu. Tiestötietojen keruuseen sisältyvät muun ohell...
2.12.2019 10:00:0020191202100000 Open >>
260353 Opetushallitus
260353 / Terveet tilat 2028 -konsulttiselvitys
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
2.12.2019 11:00:0020191202110000 Open >>
253846 Åbo Akademi
Anskafftningen består av förmedlingstjänster gällande inhemska och nordiska monografier. Tjänsten...
2.12.2019 11:00:0020191202110000 Open >>
ESAELY/1091/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kasviplanktonnäytteet on otettu Etelä-Savon ELY-keskuksen toteuttaman vesien tilan seurantaohjelm...
2.12.2019 12:00:0020191202120000 Open >>
HANSEL PJ 10522 Hansel Oy
Hankinnan kohteena ovat toimistoissa käytettävät toimistotarvikkeet sisältäen värikasetit sekä ko...
2.12.2019 12:00:0020191202120000 Open >>
VH/4221/02.10.01/2019 Verohallinto
Hankinnan kohteena on Verohallinnon käytössä olevan Exabeam UEBA-järjestelmän (User and Entity Be...
2.12.2019 12:00:0020191202120000 Open >>
YLE20190074 Yleisradio Oy
Hankinnan kohteena ovat hissien ja nostosiltojen sekä ovien, porttien ja puomien korjauspalvelut....
2.12.2019 12:00:0020191202120000 Open >>
SEN/1862/2019 Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöt pyytää tarjoustanne rakennusten digitaalisen dokumentaation tiedonhallintaan...
2.12.2019 12:00:0020191202120000 Open >>
THL/1746/2.02.01/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pyydämme tarjousta mediaseuranta-, tiedotejakelu ja uutiskirjepalveluista. Hankinta on jaettu kol...
2.12.2019 12:00:0020191202120000 Open >>
VM/932/02.07.00/2019 Valtiovarainministeriö
Valtiovarainministeriön vero-osasto pyytää tarjoustanne matkustajatuontitutkimuksen toimittamises...
2.12.2019 12:00:0020191202120000 Open >>
251833 Vimana Oy
SoteDigi Oy ja liitteessä 20 nimetyt hankintayksiköt ovat hankkimassa MDR-pohjaisia tietoteknisiä...
2.12.2019 12:00:0020191202120000 Open >>
KASELY/1200/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tämän puitesopimuksen perusteella Kaakkois-Suomen ELY-keskus teettää väyläsuunnittelun ja suunnit...
2.12.2019 13:00:0020191202130000 Open >>
KESELY/2180/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta asiantuntija-ar...
2.12.2019 14:00:0020191202140000 Open >>
KESELY/1965/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta työvoimakoulutu...
2.12.2019 14:00:0020191202140000 Open >>
4000001207, 3363/2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kyseessä on Kainuun prikaatin lumilajien urheilijoiden leirivalmennuksen tehostamispalvelut mäkih...
2.12.2019 14:00:0020191202140000 Open >>
Dnro 74/242/2019 Eduskunnan kanslia
2.12.2019 15:00:0020191202150000 Open >>
261715 Oulun yliopisto
Biocenter Oulu (BCO), University of Oulu, seeks an instrument for differential scanning fluorimet...
2.12.2019 16:00:0020191202160000 Open >>
262256 Veikkaus Oy
262256 / SAS-ohjelmiston lisämodulien lisenssihankinta
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
3.12.2019 1:00:0020191203010000 Open >>
260483 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Restricted procedure EU contract notice 260483 / Konekorttelin suunnittelutehtävät
EU-hankintailmoitus
Invitation to participate
Aalto yliopiston ns. Konekortteliin liittyvän hankkeen suunnittelutehtävät aloittain. Sunnittelu...
3.12.2019 12:00:0020191203120000 Open >>
Ref. nro 499/206/2019 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena on VKK:n tutkimustoiminnan pilot-mittakaavan prosessin rakentamiseen liittyvät...
3.12.2019 12:00:0020191203120000 Open >>
POKELY/678/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EU contract notice POKELY/678/2019 / Työhönvalmennuspalvelu työkokeilun tueksi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Yksilöllinen työhönvalmennuspalvelu työnhakijoille työkokeilupaikan etsimiseen ja siinä osuvuuden...
3.12.2019 12:00:0020191203120000 Open >>
POHELY/372/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Koulutuskokeilu, Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alue - Utbildningsprövning, Österbottens TE-byr...
3.12.2019 13:00:0020191203130000 Open >>
POPELY/2342/2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus